Bu makalemde sizlerin dnmenize vesile olmak istediim, Taha suresinde geen baz ayetler olacaktr. Allah Kuran da bizlerin zellikle dnmemizi, aklmz kullanmamz ister ve bu konuda oka uyarr. nk gemi toplumlardan yle kssalar verilir ki Kuran da, bu ayetler zerinde dikkatle dnmediimiz takdirde, asla HSSEMZ alamayz bu kssalardan. Bir baka deyile, herkes dnebildii, aratrd lde hissesini alr diyebiliriz. Yazmzn asl konusu olan ayetleri, nce yazmak istiyorum. Daha sonra birlikte dnelim.


Taha 910111213: Musann haberi sana ulat m? Hani bir ate grmt de ailesine, Siz burada kaln, ben bir ate grdm (oraya gidiyorum). Umarm ondan size bir kor ate getiririm yahut atein banda, yol gsterecek birini bulurum demiti. Atein yanna varnca, ona yle seslenildi: EY MUSA! PHE YOK K, BEN SENN RABBNM. HEMEN AYAKKABILARINI IKAR. NK SEN MUKADDES VAD TUVADASIN. BEN SEN (RESUL OLARAK) SETM. imdi vahyolunacak eyleri dinle. (Diyanet meali)


Bu ayette, Musa nn haberi sana geldi mi, yada sana mutlaka gelmitir eklinde Allah peygamberimize, Hz. Musa dan bir kssa aktaryor. Eer bu kssa zerinde, Kuran btnlnde dikkatle dnmezsek, hissemizi de almamz pek mmkn olmayacaktr. Hz. Musa bu ana kadar, daha Allah dan Elilik grevi almam olduunu anlyoruz. Ailesi ile yolculuu esnasnda, kardan bir k gryor ve grd a ya da atee doru, yardm almak umuduyla gidiyor. Dikkat etmemiz gereken konu ise ailesine siz burada kaln demesidir. nk Allah kuluna burada, ok zel bir ekilde seslenerek, Elilik grevini tebli ediyor, kuluyla yalnz ba baa.


Hz. Musa atein yanna gittiinde, Allah ona seslenerek, EY MUSA! PHE YOK K, BEN SENN RABBNM diyor. lk tanma gerekleiyor. Allah n bu sznden sonra syledikleri ok nemli ve diyor ki Musa peygamberimize Allah; HEMEN AYAKKABILARINI IKAR. NK SEN MUKADDES VAD TUVADASIN nce Allah, hemen ayakkablarn kar demekle ne demek istiyor onu anlamalyz. Bunu doru anlayabilmek iin, ayetin devamnda bahsedilen konuyu doru anlamalyz. Allah nk sen mukaddes vadi, Tuva dasn diyor. Tuva nn neresi olduunun bir nemi yok. Demek ki Hz. Musa nn yaad yada getii o blge olduu anlalyor. Peki, Allah mukaddes demekle neyi kast ediyor olabilir? Mukaddes kelimesine baz kiiler, kutsal anlamn veriyor. Kuran taa, topraa ya da Kbe ye bile kutsallk yklememitir. Kutsal, taplacak Allah katndan olan, anlamlarna gelir ki, bizler ancak Allah ve Kuran iin bunu kullanabiliriz. Eer yeryzndeki baz yerlere de kutsallk payesi verirsek, cahiliye toplumunun durumuna deriz. Onlar kutsallatrdklar eyleri, ya da kiilerin heykellerini yaparak, bu hataya dmlerdir. Kbe de sergilenen Hacerl Esvet ta, bu yanl inanca gnmzde gzel bir rnektir.


AYETTE GEEN MUKADDES KELMES, MBAREK YAN BOLLUK GETREN, BOZULMAMI, VERML, BEREKETL, MUTLU, HAYIRLI, ANLAMLARINDADIR. Allah Hz. Musa ya bulunduun yerin gemite ok gzel eylerin yaand, Allah bilen ve hakkyla ona saygsn gsteren mbarek topraklardasn hatrlatmasn yapyor. Mukaddes kelimesi Kuran da yine Hz. Musa kssasn bir baka ayetinde, Firavun ile ilgili konular anlatrken, NAZAT 16. ayetinde de, HAN, RABB ONA MUKADDES TUVA VADSNDE YLE SESLENMTݔ diye geer.


Buraya kadar anladk, peki Allah Hz. Musa ya neden ayakkablarn kar diyor? Bu konuyu doru anlayabilmemiz iinde biz insanlarn ayaklar rnek verilip, nasl benzetmeler yapldn Kuran dan hatrlamalyz. eytann insanlar yanla ynelterek, AYAKLARIMIZI KAYDIRDII RNE VERLR. Yine ayetinde senin doru yolunda AYAKLARIMIZI SABT TUT, eklinde geer. Yine Allah ve Resulne sava aanlarn cezalandrlmas rneini verirken, el ve ayaklarn aprazlama kesilecei rneini verir. Nur 24. ve Yasin 65, ayetlerde ise ellerin ve ayaklarn aslnda nemine Allah, bakn nasl iaret ediyor ve ne diyor hatrlayalm.


O GN DLLER, ELLER VE AYAKLARI, YAPMI OLDUKLARINDAN DOLAYI ALEYHLERNDE AHTLK EDECEKTR. (Nur 24)


O GN BZ ONLARIN AIZLARINI MHRLERZ. ELLER BZE KONUUR, AYAKLARI DA KAZANDIKLARINA AHTLK EDER. (YASN 65)


Tm bu bilgilerden sonra Allah, Taha suresinde Hz. Musa ya, Mukaddes yani hayrl, bozulmam, doru insanlarn yaad topraklardasn, onun iin ayakkablarn kar demesinden kast edilen, tm yalan ve yanllardan, batl ve hurafeden kendini temizle syrl, ayaklarn yere salam basarak, Allah n huzurunda olduunun bilinciyle, YALNIZ ALLAH A SIIN EMRN VERM OLUYOR. Yoksa baz kiilerin syledii gibi, buras kutsal bir yerdir, ayakkablarn kutsal yerde karmamz gerekir, bizler camilerde nasl ayakkablarmz karyorsak, burada da karmalyz eklinde anlarsak ayeti, sanrm konuya doru yaklamam oluruz. Bahsedilen yer bir ibadet yeri deil, tam tersine ya l ya da dan ba. yle olsayd o blgedeki tm insanlar, ayakkab giyemez, yalnayak dolamalar gerekirdi ve Allah bu blgede ayakkab giyilmez emrini vermesi gerekirdir ki, bu blgenin hala neresini kapsad konusunda bile tam bir anlama yoktur. Burada anlatlmak istenen, BU BLGE DORU VE ALLAH A SADIK NSANLARIN YERDR, SENDE YANLILARINDAN SIYRIL, KURTUL, TEMZLEN DYOR.


Bir insann eli ve aya ok nemlidir. Ayaklarmzla menzile ulaacamz yere ular, ellerimizle yapmak istediimizi yaparz. Onun iin Yasin 65. ayet bizlerin dikkatini ekiyor ve Eller bize konuur, ayaklarda kazandklarna ahitlik yapar diyor. BURADA AYAKKABI, HAK LE BATIL ARASINDA BR ENGEL NCE ONDAN KURTUL DEM OLUYOR ALLAH. Hatrlarsnz, Nalh suresi 98. ayetinde, Allah bizlerin Kuran okumaya balamadan nce, kovulmu eytann errinden, onun retisi batl bilgilerden kendimizi arndrdktan sonra, Kuran okumaya balamamz, yalnz Allah a snmamz istiyordu. Byle yapmadan eer Kuran okumaya balarsak, asla anlayamayacamz uyarsnda bulunuyor. Allah da Elilik grevi verecei Hz. Musa ya, SEN NCE AYAKKABILARINI IKAR YAN TM YANLILARDAN, BATIL VE HURAFEDEN, KTLKLERDEN SIYRIL VE YLE HUZURUMA DUR DYOR. AYETN SONUNDA, BEN SEN RESUL OLRAK SETM DYOR.


Taha suresi 141516. ayetlerini de okuduunuzda, elisini dikkatle uyardn, ikaz ettiini grsnz. Neml suresi 27 ve 28. ayetlerde de, Allah n balayclna, arndrclna rnekler veriyor ve Hz. Musa nn elini koynuna koyup kardnda, lekesiz, tertemiz, arnm bir ekilde kulunu nasl balayaca rnei veriliyor.


Allah peygamberimizi Mddesir suresinde uyararak, Rabbinin bykln an, ELBSELERN TEMZLE sznden, gidip ykan anlamndan daha ok mecazi anlamla, yanl inanlardan kendini kurtar, temizlen, manen arn, z benliini temiz tut diye uyarmtr. Dikkat ettiyseniz, Taha suresinde de baka bir benzetme ile Allah elisini kirlerden arnmasn, yanl inanlar terk etmesini, ayaklarndakini kar diyerek uyarmt. NK ALLAH ELLERNN TM YANLILARDAN, BATIL VE HURAFEDEN UZAKLAMASINI, TERK ETMESN STEMEKTEDR. Bizde bir sz vardr yoldan sapm kiilere ayaklarna, topuklarna kadar bataa, ktle batm, onun ii artk ok zor derler. Allah ayetinde bizlerin nasl dua edeceimize rnek verirken, AYAKLARIMIZI YERE SALAM BASTIR, SABT KIL diye dua rnekleri verir. Tm bu rneklerden de anlyoruz ki, ayakkablarn kar szyle Allah, HUZURUMA GELRKEN TM YANLILADAN, HATALARDAN SIYRILIP, ARINARAK KARIMA GEL DYOR.


Gerek doruyu Allah bilir ama bizlere den, Kuran btnlnde Allah n kssalar zerinde dikkatle dnerek, kssadan hissemizi almak olmaldr.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://twitter.com/HGumustabak
http://www.hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/
https://hakyolkuran1.blogspot.com/