Gzel bir yaz gnyd. Batur elinde sapan evlerinin yaknndaki aalkta ku avna kmt. Gzleri radar gibi dikkatle evreyi taryordu. Birden arkasnda bir ses duydu: ’Vurma kular.’ Dnd, bakt. Seslenen yabanc deildi. Mahalle arkada Sarper’di: “ Ne istersin u kk yaratklardan bilmem ki? Ne zarar var onlarn sana? Brak tsnler, usunlar, kanat rpsnlar. “
Batur: “ Sarper yine mi sen? Bu kanc? ime karma demedim mi ben sana? Bak kular rkttn, kap gittiler. Ku vurmak yasak m yani? “
Sarper: “ Yasak tabii. u sralar ku yavrularnn byme zaman. "
Batur: “ Amma yaptn ha.. Yasakm.. Yasaksa yasak. Kim bilecek benim ku vurduumu? evrede bir yn ku var. Bir ku vursam ku ktlna kran girmez ya, ku nesli tkenmez ya. Bana bak Sarper, sen iyi bir arkadasn, fakat u ku iine karma “ dedi ve ses karmamaya dikkat ederek ilerlemeye balad. Yirmi metre kadar gittikten sonra bir aacn altnda durdu. Sapann yukarya kaldrd. Nian aldktan sonra sapanndaki ta frlatt. Ta hedefini bulmutu. Ku yere derken havalanan bir baka kuun kanat sesleri duyuldu. Batur yere den kuu ald. Kendisine doru yrmekte olan Sarper’e dnerek: “ Nasldm ama? Tek atta hedef on ikiden. Tylerini yoldum mu, kk bir ate yakarm. Sonra deme keyfime “ dedi.


Arkadann szlerine aldr etmemesine ierleyen Sarper: “ Ne desem, ne sylesem bouna. Bakalarnn senden daha iyi dnebileceini kabul etmezsin zaten. Vurduun bir yabani gvercin yavrusu. Yirmi gram et ya kar, ya kmaz. Dnmediin bir ey var. Bu yere derken kanat sesleri duymutuk. Herhalde anne gvercindi uan. Yabani gvercinler bildiim kadaryla kin tutarlar. Yavrusunu vurmakla hi iyi yapmadn “ dedikten sonra geriye dnerek hzl admlarla oradan uzaklat. Batur daha sonra aaln kenarnda kk bir ate yakt. Buraya gelirken yavru gvercinin tylerini yolmu ve i organlarn temizlemiti. Kuu piirmeye balad. Arka tarafndaki aalardan birinde zgn ve yal bir ift gzn kendisini izlediinin farknda bile deildi.


Anne gvercin bir taraftan yavrusunu vuran ocuu seyrederken, bir taraftan da dnyordu: “ Aslnda elinde sapanla bir ocuun bize doru yaklatn grmesek, duymasak bile hissederiz. Biz kular, aa dallar zerinde otururken dalar gideriz. Gemii dnrz. Hatralar gzlerimiz nnde canlanr. Dorularmz, yanllarmz aklmza gelir. ou zaman da hayaller kurarz. Bunlar genellikle tadn damamzda hissedeceimiz hayallerdir. Yani gerek olmasn istediimiz. te bu gibi durumlarda bir sapann veya bir tfein bize doru nianlandn grmemiz yahut yaklaan birinin hrtsn, ayak seslerini duymamz mmkn deildir. Biricik yavruma umay retiyordum. Yavrum ok yorulmutu. Bir aacn dalna konduk, dinleniyorduk. Etraftaki aalar ku doluydu ve sanrm ou benim gibi hayallere dalmt. Kt diye bir ses duydum ve yavrumun feryad ile kendime geldim. Baktm yavrum vurulmu dyordu. Kanatlarm rptm ve utum. Havada geni bir daire izdikten sonra olayn olduu yere dndm. evrede ku yoktu, kap gitmilerdi. Olayn nasl olduunu kulardan renirim. Neyse brakaym imdi bunlar dnmeyi. Yavrumu vuran ocuk kalkt, gidiyor. Gzden kaybetmeden takip edeyim unu. Evinin nerede olduunu renirim hi olmazsa. “


Batur yolda grd bir arkadayla konutuktan sonra oturduklar apartmann kapsndan ieriye girdi. Oturduklar daire 4. kattayd. Anne gvercin kar sokaktaki bir apartmann atsnda saatlerce bekledi. Akam olunca odalarn, salonlarn klar yanmaya balad. Yavrusunu vuran ocuun girdii binann oda ve salonlarn kontrol etmeye balad. rtlmeyen veya aralk braklan perdelerin arkasndan ieri bakyordu. 4. kattaki balkonun korkuluk demirlerinin zerine kondu. yle bir etrafna baknd, bir tehlike var m diye. Sonra ban pencere tarafna doru evirdi. Perdesi kapatlmam pencereden ierisi rahatlkla grnyordu. Onu grd…tam karda oturmu, yanndaki birka kiiye bir eyler anlatyordu. El-kol hareketleri yapyor, kahkahalarla glyor, etrafndakileri gldryordu. Onun son derece neeli hali iini szlatt. Bu sahneyi daha fazla grmeye dayanamad, kanatlarn rpt ve simsiyah gkyzne doru uup gitti.

Daha sonraki gnlerde Batur evlerinin yaknndaki aalkta sk sk ku avna kt. Fakat hayret!..Her zaman pek ok kuun bulunduu bu aalkta bir tek kua rastlayamyordu.


Batur, bir gn elinde sapanyla buraya geldi. evreden t kmyordu, etrafta hi ku yoktu. Yavru gvercini vurduu aacn altna gelmiti ki, aniden kanat sesleri duydu. armt. zerine doru dala geen kuu son anda fark etti. Elleriyle yzn kapatmas onu yaralanmaktan kurtard. Ku lklar atarak ikinci defa saldrya geti. Bu saldr birincisinden daha iddetli oldu. Kuun kanat vurular tokat gibi yzne gelen Batur, srtst yere yuvarlanrken eliyle kua sert bir darbe indirdi. Kuun ilerdeki allarn arasna dtn gren Batur, arkasna bakmadan kap gitti.


Batur o gece hi uyuyamad. Yatanda devaml olarak bir o yana, bir bu yana dnd, durdu. Sabaha kar o kuun kim olduunu ve kendisine neden saldrdn anlamt. O ku, birka gn nce vurduu yavru gvercinin annesiydi. Demek ki, anne gvercin yavrusunu vuran unutmam, devaml olarak takip etmiti. Ku vurmak iin aala gelirken orada bulunan kularn kap gitmesini salamt. Bu birka gndr aalkta ku grememesinin nedenini ortaya karyordu. Korkun bir takip altndayd. Ku vurmaya devam ederse anne gvercinin felaketine neden olacan anlad. Zararn neresinden dnlrse kard. Bir daha ku avna kmazsam anne gvercin belki peimi brakr diye dnd. Zaten sapann anne gvercin ile bouurken drmt. Bundan sonra ku vurmayacana sz verdi.


Anne gvercin ise, Batur ile yapt mcadeleden sonra yerde bulduu sapan gagasnn arasna kstrp uup gitmi, uzaklara, ok uzaklara, kimsenin onu bulup bir daha ku vurmasna imkn bulamayaca kadar uzaklara giderek oralarda bulduu bir ukura sapan atm ve zerine toprak, yaprak ne bulduysa doldurarak gmmt. Anne gvercin sonraki gnlerde aaln kenarnda nbet tutmaya devam etti. Birisi buraya gelmeye kalksa aalar zerinde dinlenen, uyuklayan veya hayal kurmakta olan kular uyaracak ve bu aalkta kimsenin ku vurmasna izin vermeyecekti.


Bylece aradan haftalar geti. Sonbaharn gelmesiyle havalar soumaya balad. Btn gmen kular gibi anne gvercin de grubuyla birlikte k geirmek iin scak lkelere g etti. Ertesi yl nisan aynda anne gvercin grubuyla birlikte bu aala geldi. Gnler sakin ve olaysz geiyordu. Anne gvercin frsattan istifade ederek tane yumurta yumurtlad. Bu yumurtalarn zerinde gnlerce kulukaya yatt. Sonunda yumurtalar atlad ve tane yavru sahibi oldu. Yaz mevsimi boyunca yavrularn bytt, onlara umay retti. Hayatta kendilerine ynelecek tehlikelere kar uyank durumda bulunmay tledi. Batur verdii sz tuttu. Bir daha onu ku vururken gren olmad.


SON


Yazan: Serdar Yldrm


BU MASALIN BULUNDUU KTAPLAR:
Elendiren Masallar - Karaca Yaynlar - Sayfa 16-31
Sevimli Masallar Gezegeni - Karaca Yaynlar - Sayfa 224-240