Allah Kuran okumaya balamadan nce, eytann vesvesesinden kendimizi kurtarmamz, kafamzdaki art niyetli ve batl fikirlerden kurtularak okumamz ister. Eer bunu yapmadan okumaya balarsak, o yanl bilgilerin etkisiyle, Allah n ayetlerini doru anlamamz mmkn olmayacaktr. Bu makalemin konusu, baz art niyetle Kuran a bakan, hatta Kuran a iman etmeyen kiiler tarafndan ortaya atlan bir dnce vardr. KURAN YALIZ ARAPLARA NDRLMTR, DER TOPLUMLARI BALAMAZ. Gerektende byle olabilir mi, onlarn sylemlerinden yola karak birlikte dnelim. Tabi kafamzdaki batldan ve art niyetli dnceden kurtularak.


nce yle dnelim, Allah yalnz kk bir toplumu doru yola iletecek bir eli ve kitap gnderir mi? AYRICA GNDERD KTAP VE ELDEN NEDEN DER TOPLUMLAR DA STFADE ETMESN? Yalnz Araplara uyarc inmesi, adaletsizlik olmaz m? Ne dersiniz? Bunu dnmek akla ve manta smaz, nedenine gelince. Diyelim ki doru yoldan sapm yalnz Arap toplumu, onun iinde Allah yalnz Araplara eli ve kitap gndermi ki, doru yola ulasnlar. Bir an dnelim, ama Kuran n indirildii dnemi unutmadan. Sizce yoldan sapm Araplarn dnda Avrupa, Asya hatta Trk toplumu, ok iyi adaletli ve insanlar kardee yaayan bir toplumuydu? Elbette hayr. Bu durumda Kuran n hibir ayetine bile bakmasak, bu dncenin art niyetli olduu anlalyor.


Hatrlaynz Yahudi ve Hristiyan toplumunu. Onlara da kitap ve Resul ayn yakn blgelere gelmiti. Ama onlar bu dini tm insanlara anlatmak iin, nasl aba gsterdiklerini biliyoruz. Tabi nasl yoldan saptrarak, atalarnn dini ile harmanlayp, yaymaya altklarn da sylememiz gerekir. Bu dnceyi savunanlar, ayetlerde geen kelimelere yle anlamlar veriyorlar ki, Kuran n dier ayetlerine tamamen ters dyor. Tpk Mslman toplumlarnn iinde, atalarnn inancn dine sokmaya alanlarn yapt gibi.


brahim suresi 4. ayette yle geer. BZ, GREVLENDRDMZ HER RESUL ANCAK, KEND TOPLUMUNUN DLYLE GNDERDK K, ONLARA AIK-SEK BEYANDA BULUNSUN. Kuran a iman etmedikleri halde, iftira atarak Kuran yalnz Araplara inmitir diyenler, bakn ayette kendi toplumunun dilinde ve Arapa gnderdiklerini sylediine gre, bu Kuran demek ki yalnz Araplara inmitir diyorlar. Art niyetle Kuran a bakanlar, Fussilet 44. ayete baksaydlar, neden Arapa indirdiini Allah aklyordu ve diyordu ki: Eer biz onu baka dilde bir Kuran yapsaydk onlar mutlaka, ONUN AYETLER GENE AIKLANMALI DEL MYD? BAKA DLDE BR KTAP VE ARAP BR PEYGAMBER YLE M? Arapa inmesinin nedeni, kitabn indirildii toplum tarafndan iyice anlalmas iin olduu, apak izah ediliyor. Buna benzer birok ayet vardr Kuran da. Demek ki Arap olmayan toplumlarda, Kuran kendi dilerinden okumaldr. Ama art niyetle bir eye bakarsanz, doru anlamanzda mmkn olmayacaktr. Yine farkl anlamlar vermeye altklar ayetlerden rnekler verelim.


Rad 7: Kfre sapm olanlar yle derler: "Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!" SEN SADECE BR UYARICISIN VE HER TOPLULUK N DORUYU VE YY GSTEREN BR NDER VARDIR. (Yaar Nuri meali)


Enam 156: "Kitap, bizden nce iki toplulua indirildi. BZ ONU OKUYUP ARATIRMAKTAN GEREKTEN HABERSZDK." DEMEYESNZ. (Yaar Nuri meali)


Secde 3: Ama onlar, [o hakk inkr edenler,] Onu [Muhammed] uydurdu! diyorlar. Asla! O, Rabbinden gelen bir hakikat olup SENDEN NCE HBR UYARICI LE KARILAMAMI OLAN [BU] HALKI DORU YOLA GELSNLER DYE UYARABLMEN NDR. (Muhammed Esed meali)


Bu ve bunlara benzer ayetleri rnek verip, Rad 7. ayette, her toplum iin, doruyu, iyiyi gsteren bir nder vardr diye geiyor, bu durumda demek ki Kuran yalnz Araplara inmitir eklinde bir balant kuruyorlar. Hlbuki bu konuya Secde 24. ayette Allah aklk getiriyor ve Kuran indirilmeden ncede bakn bizler emrimizle toplumlara onlarn iinden nderler, yol gstericiler gnderdik diye aklk getiriyor.


Secde 24: Sabredip ayetlerimize kesin olarak inanmalarndan tr, ARALARINDAN ONLARI BUYRUUMUZLA DORU YOLA GTREN NDERLER YAPTIK. (Diyanet meali)


Bu ayetten de anlalyor ki, Kuran indirilmeden nce Allah, toplumlar kendi ilerinden uyarm. Dikkat ederseniz gemiten bahsediliyor. Enam 156. ayette de, Allah kullarnn bugn baz kiilerin syleyip ve bahaneler uydurduu gibi, bizler daha nce gnderdiin kitaptan habersizdik demeyesiniz diye, sizleri haberdar etmek iin indirdik diyor. BURADAN DA OK AIK ANLAILIYOR K, ARAPLAR DAHA NCE NDRLEN KTAPLARDAN DA SORUMLUYMU K, ALLAH BU RNE VERYOR. Enam suresi 19. ayette Elisinin bakn yalnz Araplar m uyaracan sylyor. BU KUR'N BANA VAHYOLUNDU K, ONUNLA SZ VE ULATII HERKES UYARAYIM.


Secde suresi 3. ayeti de dncelerine kant gsterenler, bu ayetin farkl meallerde Kuran n dier ayetlerine ters decek ekilde tercme ettiklerinden, ne yazk ki kant gsteriyorlar ve diyorlar ki, Kuran yalnz Araplara inmitir. Makalemde Muhammed Esed in tercmesinden yazdm ayette, SENDEN NCE HBR UYARICI LE KARILAMAMI OLAN [BU] HALKI DORU YOLA GELSNLER DYE UYARABLMEN NDR Kuran gndermemize sebep diyerek, Kuran n aslnda yalnz Araplar iin deil, batl ve hurafe ilave edilmemi ar, duru, saf Allah n kitab ile bulumayanlarla, Kuran buluturma grevi veriyor elisine. Allah n elisinin mmi olduunu ve dinlerini batl ile bozmu, hibir ehli kitaba tabi olmad gereini de ltfen unutmayalm. Bu ayet ne yazk ki yle de tercme ediliyor. HAYIR, O, KENDLERNE SENDEN NCE HBR UYARICI GELMEM OLAN BR KAVM UYARMAN N, DORU YOLU BULSUNLAR DYE, RABBN TARAFINDAN NDRLM GEREKTR.


Ne yazk ki eer dikkatli olmazsak, bizleri kendi yaptmz yanllarla, pheye drenler olacaktr. Buna benzer yanl tercmeler, baz ayetlerde ne yazk ki yaplyor. Hlbuki Allah bakn ne diyor ayetinde, gemi toplumlara gnderdii eliler hakknda.


Fatr 24: phesiz biz, seni mjdeleyici ve uyarc olarak hak ile gnderdik. HBR MMET YOKTUR K, ARALARINDA BR UYARICI GELP GEM OLMASIN. (Diyanet meali)
Demek ki Allah gemi toplumlarn, hepsine uyarc gndermi. nk ok ak, hibir mmet yoktur ki, aralarndan bir uyarc gelip gemi olmasn diyor. Ltfen hatrlaynz, Allah Ahzab 40. ayetinde bakn ne diyor.


Ahzab 40: Muhammed, sizin erkeklerinizden hibirinin babas deildir. FAKAT O, ALLAHIN RESUL VE NEBLERN SONUNCUSUDUR. Allah, her eyi hakkyla bilendir. (Diyanet meali)


O Allah n Resul ve Nebilerin sonuncusudur. Yalnz bu ayet bile sorumuzun cevabn veriyor. Demek ki Kuran yalnz Araplara deil, tm insanla tm leme inmitir. nk baka nebi gelmeyecektir. Baz art niyetle Kuran a bakanlar, batl inanlarn yaamak isteyenler, tpk Kuran yalnz Araplara inmitir diyenler gibi, Nebilerin sonuncusu diyor Resullerin deil, Nebi gelmeyecek ama Resul gelecek diyebiliyorlar. Nebi makamn addr Resul ise tebli grevini yaptnda ald grevidir. Onun iindir ki, Kuran n hibir ayetinde Nebiye uyun demez. Resule uyun der. nk Resul Allah n vahyini tebli ediyor da ondan. Kuran n ve Allah n gnderdii Resulnn en son olarak TM NSANLIA GNDERLDN, art niyetli olmayan her insan u ayetinden zaten anlayacaktr.


Enbiya 107: (Resulm!) BZ SEN LEMLERE ANCAK RAHMET OLARAK GNDERDK. (Diyanet vakf)


Bakn ayette Allah, elisini yalnz Araplara uyarc, Rahmet olarak gnderdim demiyor. LEMLERE RAHMET OLARAK GNDERDM DYOR. lem kelimesinin birok anlam var. Tm insanlara, tm toplumlara, evrene lider, bayrak, bilinmesi gerekenleri reten olarak gnderildiini aka bildiriyor. BUNCA AIK BR AYET VARKEN, NASIL OLURDA KURAN YALNIZ ARAPLARA NMTR DERZ? BUNU SYLEYENLER, ANCAK KENDLERN KANDIRANLARDIR. Sizlere birka rnek daha vermek istiyorum. Bu rnekleri sizler Kuran dan aratrp, oalta bilirsiniz.


Bakara 2: Bu, kendisinde phe olmayan kitaptr. ALLAHA KARI GELMEKTEN SAKINANLAR N YOL GSTERCDR. (Diyanet meali)


Yunus 57: EY NSANLAR! Rabbinizden size bir t, sinelerdekine bir ifa, mminler iin bir hidayet ve rahmet gelmitir. (Bayraktar Bayrakl)


brahim 52: BU KURAN; KENDSYLE UYARILSINLAR, ALLAHIN ANCAK TEK LH OLDUUNU BLSNLER VE AKIL SAHPLER DNP T ALSINLAR DYE NSANLARA BR BLDRDR. (Diyanet meali)


Yunus 37: Bu Kuran, bakas tarafndan uydurulup Allaha mal edilmi deildir. AKSNE NCEK KTAPLARI KENDNDE OLANLA DORULAYAN, O KTAPLARI AIKLAYAN, NDE PHEYE YER OLMAYAN ve varlklarn Rabbi tarafndan indirilmi olan kitaptr. (Sleymaniye vakf meali)


Bakara 4: HEM SANA VAHYEDLENE, HEM DE SENDEN NCE VAHYEDLENE NANANLARDIR ONLAR. hireti gereince kavrayp anlayanlar da onlardr. (Yaar Nuri meali)


Bakn Allah ok ak bir ekilde tm insanlara, tm kullarna hitap ediyor. Yalnz Araplara deil. Allah a kar gelmekten saknanlar iin yol gstericidir diyor. Ey insanlar diyerek tm insanlara sizlere t, ifa, hidayet ve rahmet gelmitir uyarsn yapyor. Tm akl sahiplerinin dnp t alacaklar bir kitap olduundan aka bahsediyor ve Yunus 37. ayetinde, daha nceki kitaplardan bahsederek, onlardan farkl olmadn, onlar doruladn, hatta onlar aklayp izah ettiinden bahsediyor. Bakara 4. ayette de, Allah katndan indirilen tm kitaplardan, tm insanlarn sorumlu olduu aklamasn, ok net yapyor. BU DEMEKTR K, ALLAH IN GNDERD TM KTAPLAR, BR ZNCRN HALKASIDIR VE EN SON GNDERLEN KURAN DANDA TM NSANLIK SORUMLUDUR.


ARZU EDEN NANIR, ARZU ETMEYEN BEN LGLENDRMYOR DER. MTHAN TE BYLE BREY.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/
https://twitter.com/HGumustabak