Bu makalemin konusu, Kuran da yaplan tekrarlar konusu zerine olacak. Kuran okuduunuzda ayn konularn birok ayette tekrar edildiini grrsnz, farkl deiik rnekler vererek. slam dmanlar bunu tenkit ederek, bu kitap Allah katndan gelmi olamaz, srekli tekrarlarla dolu eklinde tenkitlerini duyarsnz. Sizce bu tekrarlarn sebebi ne olabilir?


Bu konuda elbette birok ey syleyebilirsiniz ama unutmamamz gereken en nemli konunun, Kuran n yazl ve tek seferde inmeyip, 23 ylda yava yava indii gereidir. Onun iindir ki, Kuran ayetlerinde tekrarlarn srekli yaplmasnn en nemli nedenlerinden bir tanesi, nceki indirilen ayetlerin tekrar hatrlatlmas, unutulmamas ve zellikle konuyu daha dikkatli bir ekilde vurgulamak adnadr. TEKRAR BR ETM EKLDR. BU ETM EKL HER SEVYEDEK NSANIN, KURAN I RAHATLIKLA ANLAMASINI, UNUTMAMASINI, KONUYU PEKTRMESN SALAR. zellikle tekrarlayarak bir konuyu anlatmak, almak, eitimde ok kullanlr. Kuran da bu eitim eklini zellikle kullanyor ve Allah n dikkatimizi ekmemizi istedii konular, srekli Kuran da tekrar ediyor, bylece gndemde tutuyor. Bunun nedenini de bakn ayetlerde nasl aklyor.


sra 89: Andolsun, BZ BU KURANDA NSANLARA HER TRL MSAL DEK EKLLERDE AIKLADIK. Yine de insanlarn ou ancak inkrda direttiler. (Diyanet meali)


Hud 1: Elif, lm, r. Bu, hikmet sahibi ve her eyden haberdar olan ALLAH TARAFINDAN AYETLER NCE SALAM KILINMI, SONRA DA DETAYLANDIRILIP AIKLANMI BR KTAPTIR (Bayraktar Bayrakl meali)


Enam 105: BYLECE BZ AYETLER GEN GEN AIKLIYORUZ K, Sen ders almsn desinler de, biz de anlayan toplum iin Kur'an' iyice aklayalm.(Diyanet vakf meali)


Bu ayetlerden de anlyoruz ki, Allah bir konuyu tek bir ayette anlatp gemiyor. Daha iyi anlalmas iin, zamana yayyor ve farkl konularda, farkl rneklerle ayn konuyu iliyor, tekrar ediyor ki, bizler daha iyi anlayalm. Zmer suresi 23. ayetinde de Allah, bu konuda yle sylyor "ALLAH, AYETLER BRBRNE BENZEYEN VE YER YER TEKRAR EDEN KTAP'I SZLERN EN GZEL OLARAK NDRMTR." Onun iin de Allah ayetinde, her trl misali, deiik ekillerde verdik, yani tekrar ettik diyor. Hud suresi 1. ayetinde de aslnda sorumuza k tutuyor ve diyor ki, Allah tarafndan ayetler nce salam klnm, yani bizler iin en doru hkm verilmi, daha sonraki ayetlerde de bu hkmler tekrar edilerek en ince detayna kadar aklanm, genie izah edilmitir diyor. Buradan da unu rahatlkla anlayabiliriz. Allah bir konuyu zellikle tekrar ediyor ki, dine nifak sokmaya alanlar, ayetlerde bir kelimeye farkl anlamlar vererek, aslnda Allah bu ayette bu kelimeyle unu kast ediyor diyerek, farkl bir anlam vermeye alanlar olursa, onlarn dine ilave etmeye alt, Allah n koymad bir hkm hemen fark edelim ve anlayalm. BURADAN UNU RAHATLIKLA SYLEYEBLRZ, ALLAH HKMN DOLAYLI VERMEZ, AIKA AYETLERN GENELNE SAYARAK, NCE RNEKLERLE ZAH EDER, AIKLAR.


Bu konu ile ilgili bir baka rnek vermeden nce, sizlere bir konu hakknda bilgi vermek istiyorum. Sizlerde karlamsnzdr, slam ve Kuran dmanlar tarafndan, Kuran n farkl Mushaflarnn olduu slam toplumunda phe uyandrmak iin sylenir ve Mslmanlar, KURAN IN BR HARF BLE DEMEMTR dedikleri halde, orijinalinde farkl Kuran larn olduu rnekleri verilir. Syledikleri aslnda dorudur. Mslman lemi yle blnmtr ki, ne yazk ki okuduklar Kuran da bile ayetlerde kelimelerin ya da harflerinin, RVAYET HADSLERN ETKSYLE YA DA ART NYETL KLER TARAFINDAN, farkl yazlm olanlarn grebilirsiniz. Yine fitne sokucular, phe yaratmak adna, Kuran da Allah, KTABI BEN KORUYORUM dedii halde bu farklln, Kuran n Allah kelam olmadn gsterir, eklindeki tezlerinden etkilenen Mslmanlarn olmas kanlmazdr.


Tabi Kuran dikkatle okumayp, batln ve hurafenin etkisinde kalmsanz, bu szlerden etkilenmemek mmkn deil. Yine fitne sokucular, Mslmanlar Kuran deimemitir diyorlar ama Tevrat ve ncil de Allah kelam, neden onlarn deitiine inanyorlar diyerek, toplumun kafasn kartrmaya alyorlar. Allah yeni bir kitap gndermeden, bir nceki kitab korumas altndan karmaz. Hatta Kuran indirilirken, birok konunun hala kitap ehlinin, ellerindeki kitapta yazl olduu uyarsnn rneini Kuran verir. Daha sonrada hkm kalkan bir kitabn korunmasnn mant olamayacandan Allah, yalnz Kuran korumas altna aldn aka bildiriyor ve diyor ki, SZLER KURANDAN SORUMLU TUTUYORUM. Bu dnyada da bizleri ynetenler, yeni bir kanun kardklarnda, eski kanun hkmsz olduu iin, anayasa kitabndan kartlr.


Allah n Kuran ayetlerinde birok konuyu, farkl ayetlerde farkl konularda zellikle tekrar etmesinin en nemli nedenlerinden birisi de, Allah n gelecei biliyor olmas ve Kuran zerinde pheler yaratmaya alanlarn oyununu bozmak adnadr. Ayetlerde geen kelimelerin, anlamlar ile oynanmas ya da ilave edilip kartanlarn oyununu bozmak adna, ayn konular birok kez dier ayetlerde tekrar edilmitir. Bir ayette geen bir kelime ya da hkm, eer Kuran n baka bir ayetinde farkl geiyor ve izah ediliyorsa, art niyetli kiilerin ayette geen kelimelerin anlamlar ile oynamas, ya da kendilerince ayetler ilave etmesinin hibir hkm olmayacak, bu yalan iftiralar hemen fark edilecektir. TAB DNEN, AKLINI KULLANAN BUNU ANLAYACAKTIR.


Kuran ayetlerindeki tekrarlarn nemini fark edebilmek iin, yine Kuran da Allah n uyarlarna dikkat ederek Kuran okursak, asla art niyetli insanlarn oyununa gelmeyiz. Allah birok ayetinde, bizlerin Kuran okurken, ayetler zerinde dnmemizi, aklmz kullanmamz ister. Eer bizler dnmeden okur geersek, bizleri Allah ile aldatanlarn, dinimize nifak sokanlarn tuzana kolaylkla deriz. Eer dnerek dikkatli bir ekilde okursak, Allah n birok ayetinde verdii hkm, bir baka ayetinde bunun tersini sylemeyeceini bildiimiz iin, bizlere yaplan tuza fark edecek ve bylece ALLAH IN KORUMASINDAK BU MUCZE KURAN DAN STFADE EDEBLECEZ. KURAN DAK KONULARIN TEKRARININ EN NEML FAYDASI, EYTANIN VE EYTANLAMI NSANLARIN TUZAINA DMEMEMZ ADINA, ALLAH IN AKLINI KULLANAN HALS KULLARINA, SUNDUU BR NMETTR.


Kuran n bir harfinin, ya da baz kelimelerin anlamlarnn deitirilme abalar, tm Kur'an Mushaflarnn deitirildii anlamna gelmez. Deitirme abalarn gryoruz ve ahit oluyoruz. Ama bu abalar boa gidiyor. Kur'an btnlnde, Kuran n hkmlerinin yani mana ve anlamnn asla deitirilemeyeceini rahatlkla syleyebiliriz. nk Allah, bu art niyetli kiiler amalarna ulamasnlar diye, ayn konuyu baka ayetlerde tekrar etmitir. mam Azam Ebu Hanife, Kuran ayetleri konusundaki dncesini bakn nasl sylyor.


Kuran ktlarda Yazlm ve bizim Okuduumuz Lafzlar deildir. Esas Kuran o lafzlarn tad manadr ki, bir kelam-i nefsi ( ALLAH n zati ile var olmaya devam eden sz ) olarak kalptan kalba dklr. O kalplar sonradan yaratlm ( Muhdes ) Varlklardr. Oysaki esas Kuran, MAHLK olmayan bir MANADIR.


Din dmanlarnn, Allah n kitabn deitirme abalar hep oldu ve olacakta. Allah Nahl 98. ayetinde, KURAN I OKUMAYA BALAMADAN NCE, KOVULMU EYTANDAN ALLAH A SIIN DER. Bunun anlam, bizlerin Kuran anlayabilmesi iin, nce kafamzdaki bizlere retilen eytann dayatt batldan kurtularak, Kuran okumamz gerektiini Allah sylyor. Eer bunu yapmazda batl ve yanl atalarn inancnn etkisiyle Kuran okursak, slam dmanlarnn Kuran a bizzat yapt ilavelerin asla farkna varamayz. ster kelimelerin anlamlarn deitirsinler, Kuran tercme ederken ilaveler yapsnlar, isterse ayetlerin orijinaline ilaveler yapsnlar hi nemli deil. Allah n nerdii yolu ve yntemi kullanarak Kuran okursak, Allah n O mthi anlatm ekliyle, yapt tekrarlarla, bizleri uyaracak, dikkatimizi ekecek ve fitnelerin aldatmacalarn hemen fark edeceiz.


ALLAH IN KURAN I KORUMASINI, BU MANTIKLA ANLAMALIYIZ. ALLAH KURAN I KORUMU, AMA SEN O KORUNAN AYETLER FARK EDEBLMEK N, MUTLAKA AKLINI KULLANMAN, DNMEN VE AYETLER ARASINDA BR BA KURMAN GEREKYOR. EER AKLINI BR KENARA KOYUP BRLERNE TAB OLDUYSAN, ALLAH IN YOLUNDA YRMEN VE KURAN DAN STFADE ETMEN, H MMKN DEL.


Bu dnyada hepimiz imtihandan geiyoruz. Ltfen unutmayalm, dnmeden aklmz Kuran ile kullanmadan eer birilerine tabi olursak, inann hesap gn ok piman oluruz. Allah bizleri aldatacaklarn ayetlerinde bizlere sylyor ve uyaryor. Allah n kitabn da, deitirme abalarnn olaca rneini de veriyor. Hatta Ali mran 78. ayetinde; KTAPTA OLMAYAN BIR EY, SZ KTAPTAN SANASINIZ DYE, DLLERYLE KITABI ARPITIRLAR. Diyerek, bizleri her konuda aldatacaklar uyrsn yapyor. Enam suresi 104 ayetinde bu uyary tekrar ederek, SZE RABBNZEN GNL GZ ANLAMA, KAVRAMA KABLYET GELMTR, KM GRRSE KEND YARARINA, KM KRLK EDESE KEND ZARARINA diyerek, Kuran mutlaka dnerek bir renci misali anlamaya almamz gerektii uyarsn yapyor.


Kamer 17: Andolsun biz, KURANI DNP t almak iin KOLAYLATIRDIK. Var m dnp t alan? (Diyanet meali)


Nisa 82: HLA KUR'AN ZERNDE GERE GB DNMEYECEKLER M? Eer o, Allah'tan bakas tarafndan gelmi olsayd onda birok tutarszlk bulurlard. (Diyanet vakf meali)


Muhammed 24: ONLAR KUR'AN'I DNMYORLAR MI? Yoksa kalplerinin zerinde kilitleri mi var? (Elmal meali)


Yunus 42: lerinde seni dinleyenler de vardr. PEK, HELE BR DE AKILLARINI KULLANMIYORLARSA, sarlarsa sen mi iittireceksin? (Bayraktar Bayrakl meali)


Yunus 100: Allahn izni olmadka, hibir kimse iman edemez. Allah, AZABI AKILLARINI KULLANMAYANLARA VERR. (Diyanet meali)


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/