Allah bizlerin her konuda dnmemizi, aklmz kullanmamz emreder. Akln kullanmayana da her trl pislii vereceini aka syler. Madem Allah dnmemizi emrediyor, gelin sizlere gnmzde yaanan slam n Kuran ile balantl olup olmadn, bizlerin Allah n yolunda olup olmadmz konusunda birlikte dnelim ve Kuran ile karlatralm ki, hesap gn zlenlerin, akna dnenlerin safnda olmayalm.


Allah sizleri KURAN DAN SORUMLU TUTUYORUM diye hkm verdikten sonra, acaba bizlerin yalnz Kuran ile slam yaanmaz diyenlere inanmamz, doru olur mu?


Yce Rabbimiz EFAAT TMDEN ALLAH A ATTR, HBR EFAATN FAYDA ETMED O GNDEN SAKININ dedii halde, Peygamberler, din ulemalar, eyhler, velilerde efaatidir diyenlere inanmamz ne kadar mantkl olur?


Kuran, ALLAH IN SINIRLARINI AANLAR ZALMLERN TA KENDSDR diyorsa, Kuran n bahsetmedii fkh ve rivayetlerin ekillendirdii beeri hkmlerde dinin asli unsurudur dersek, Kuran n snrlarn am olmaz myz?


SZ, HADD AAN KMSELER OLDUNUZ DYE, SZ KUR'AN'LA UYARMAKTAN VAZ MI GEELM diyen Rabbimiz, Kuran dndan da baz bilgilerden sorumlu olduumuzu, nasl dne biliriz? H Allah a gvenimiz yok mu? Yoksa gzlerimiz perdelenmi, gnller ta m kesmi?


Cahiliye toplumu, Allah n indirdii ile yetinmedikleri iin onlara, ALLAH DAN VE ONUN AYETLERNDEN SONRA HANG SZE NANACAKLAR dedii ve uyard halde, bizler bu benzeri onlarca ayetlerden sorumlu deil miyiz de, Kuran ile yetinmiyoruz?


Allah Kuran da AYETLER AIKLAMAK BZE DER, BZ AYETLER DERNLEMESNE AIKLIYORUZ K, SEN DERS ALMISIN DEMESNLER. ONU KAVRAYAN TOPLUMA, NCE RNEKLERLE ZAH EDYORUZ, BZ KTAPTA HBR EKSK BIRAKMADIK dedii halde, bizler hala Kuran zet bilgidir her bilgi aklanmamtr diyerek, bizlerin baka kaynaklara da ihtiyacmzn olduuna nasl inanrz?


Allah ok net ak bir ekilde, SZE YLE BR KTAP NDRDK K, SZN BTN EREF VE ANINIZ ONDADIR dedii halde, hala Kuran n dndan beeri kaynaklar aramamzn, aklla mantkla bir izahn nasl yaparz?


Allah elisine, kullarma unu syle diye emreder. BU KURAN BANA VAHYOLUNDU K, ONUNLA SZ VE ULATII HERKES UYARAYIM dedii halde, bu ve benzeri onlarca ayeti grmezden gelerek, ne yani Peygamberimiz postacm deme cesaretini nasl gsteriyoruz, bunun aklla mantkla bir izah var m?


Allah cahiliye toplumunun yapt yanl, bizlerde yapmayalm diye indirdii ayetinde, YOKSA ONLAR CAHLYE KANUNUNU MU STYORLAR? Y ANLAYAN N ALLAH DAN DAHA Y KANUN KOYUCU OLABLR M diye aka uyard halde, ayeti inatla duymazdan gelip, Allah n elisi de dinde hkmler koyar deme cesaretini, sizce nasl gsteriyoruz? Hi mi Allah korkumuz yok?


Allah birok ayetinde, YEMN EDEREK KURAN I DNP T ALMANIZ KOLAYLATIRDIK, YOK MU DNP T ALAN dedii halde, sanki dalga geermi gibi, Kuran herkes anlayamaz onu anlayabilmeniz iin bilmem ka ilim tahsil etmek gerekir demek, Allah n kitabna yaplabilecek en byk saygszlktr.


Allah elisinin grev ve sorumluluunu aklarken, RESULE DEN APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR. BZ RESULLER SADECE MJDELEYCLER VE UYARICILAR OLARAK GNDERRZ. SENN GREVN SADECE TEBL ETMEKTR diye apak birok kez bizlere bildirdii halde, hala bizlerin bu ayetlerin tam tersine hareket ederek, Allah n elisinin dinde hkmler koyma yetkisi vardr diyerek, Allah n dinde orta nasl yaparz. HATTA ALLAH HKMNE, H KMSEY ORTAK ETMEZ dedii halde.


Allah elisine unu sylemesini istiyor. BEN BANA VAHYEDLENDEN BAKASINA UYMAM VE BEN AIKA UYARAN BR ELDEN BAKASI DELM dedii halde, hala bizler Allah n elisine iftira niteliinde olan birok sz/hadisi ona nispet ederek, Kuran a taban tabana zt bir inan yarattmzn hala farknda deil miyiz?


Allah, RABBNZDEN SZE NDRLENE UYUN, ONUN BERSNDEN SAKIN VELLERN ARDINA DMEYN diye uyard halde, HALA VELS OLMAYAN CENNETE GDEMEZ diye inandrlmsak, bizlerin Allah n doru yolunda olduumuzu nasl syleriz.


Allah ayetinde, helal ve haram konusuna aklk getirmek iin, bakn elisine nasl bir ayet indiriyor ve deki kullarma diyerek ne sylemesini istiyor. De ki: "BANA VAHYOLUNANLAR NDE, BU HARAM DEDKLERNZ YYECEK BRNE YASAKLANMI BR EY BULAMIYORUM. Yalnz unlardan biri olursa baka: LE, AKITILMI KAN, DOMUZ ET -K O BR PSLKTR- ALLAH'TAN BAKASI ADINA BOAZLANMI BR MURDAR." Apak bu ve benzeri ayetlerden sonra, nasl olurda ALLAH IN ELS DE DNDE HARAMLAR KOYAR deriz, hi mi Allah n ayetlerinden ders almyoruz.


Allah bizleri uyaryor ve diyor ki: HAKKINDA KESN BLG SAHB OLMADIIN EYN PENE DME BUNDAN SORUMLU OLURSUN dedii halde, bizler en emin kitap Kuran yetersiz grp, doruluunda asla emin olamayacamz, rivayetlerin peine dmekten hi korkmuyoruz. Bu nasl bir inan, bu nasl bir akl dorusu anlamakta zorlanyorum.


Allah Kuran da, EN DORU, EN KESN DELL, KANIT ALLAH IN DIR dedii ve bizleri uyard halde, hala nasl olurda Allah n dnda, din ve inancmz adna beeri delil ve kantlar ararz, yoksa aklmz m yitirdik?


ALLAH SAKIN DNDE BLNENLER GB OLMAYIN dedii halde, dinde mezheplere, frkalara, cemaatlere blnmekte zenginlik, bereket vardr diyorsak, biz Allah n yolunda deil bir bilinmeyene doru gidiyoruz demektir. Sanrm bu bilinmeyenin acsn da slam toplumlar olarak ekiyoruz. Bu durumda nereye doru gittiimizin ve bu gidiin son noktasnn ok da hayrl bir yer olmad ok aktr.


Allah ayetinde ok ak bir hkm veriyor ve diyor ki,"ALLAH, KENDSNE ORTAK KOULMASINI ASLA BAILAMAZ; Bundan baka gnahlar, diledii kimse iin balar. ALLAH'A ORTAK KOAN KMSE BYK BR GNAH LE FTRA ETM OLUR." Hemen bu ayet zerinde dnelim. Allah a ortak komak, baka bir ilah edinmekle mi olur yalnz? Elbette hayr. Allah n vermedii yetkilerini, yaratlm bir beere bizler veriyorsak, buda Allah a ve kitabna e komaktr, irk komaktr. Allah hkmme hi kimseyi ortak etmem, tek efaati benim dedii halde, elisi de dine hkmler koyar, elisinin de efaat etme yetkisi vardr dersek, buda Allah a e/irk komaktr. Allah sakn veliler edinip ard sra gitmeyin, gvenilecek veliniz yalnz benim diyor da, hala velisi olmayan cennete gidemez diyorsak, bu szler Allah a irk komaktr hatrlatrm.


Allah cmlemize, elde Kuran dnerek bu yaptmz hatalarn farknda olmamz nasip etsin. Yine dilerim bu hatalarmzdan vaz geerek, batldan ve hurafeden uzak, Allah n emrettii gibi YALNIZ KURAN IN PNE SARILAN, ALLAH IN AZINLIK, HALS KULLARINDAN OLURUZ.
Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/