Bu makalemde, sizlerin zerinde dnmenize vesile olmak istediim konu, Tevbe suresi 29. ayette geen, bir cmle zerinde olacak. nce ayeti yazalm, daha sonra birlikte dnelim.


TEVBE 29: Kendilerine kitap verilenlerden Allaha ve ahiret gnne iman etmeyen, ALLAHIN VE RESULNN HARAM KILDIINI HARAM SAYMAYAN ve hak din slm din edinmeyen kimselerle, klerek (boyun eerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savan. (Diyanet meali)


Bu ayette geen, ALLAH IN VE RESULNN HARAM KILDIINI HARAM SAYMAYAN cmlesinden yola karak, bakn demek ki Peygamberimizde Allah n dnda haramlar koyabiliyormu, yoksa neden ayrca zikretsin deniyor. Hatta Allah bu konu ile ilgili haramlarn Kuran da saym, bu ayet bouna deildir, elisi haram koyamyor olsayd, bu ayette neden bu ekilde yazp, tekrar etsin diyerek kant gsterilmekte. Ne yazk ki Kuran bir btn olarak dnmediimizde, batl inanlarmza rahatlkla, ayetlerde geen kelimelerin anlamlarn deitirerek delil yaratabiliriz, ama kendimizi kandrm oluruz ve Kuran da farknda olmadan eliki yaratrz.


Kuran n en nemli zellii, ayn konuyu deiik rneklerle izah ederek tekrar etmesidir. Allah ne diyordu ayetinde? Biz her eyden nice rnekleri, deiik ifadelerle veriyoruz ki anlayasnz. Ltfen bu gerei gz ard etmeyelim. Allah bir ayetinde verdii hkmn tam tersini, bir baka ayetinde vermez. Maide 13. ayette Allah, kitap ehlinden rnek vererek bakn ne diyor. KELMELERN YERLERN DETRYORLAR. KENDLERNE RETLEN HKMLERN NEML BR BLMN DE UNUTTULAR Ne yazk ki bizler, ayetlere farkl anlamlar veriyor ve bylece Allah n kitabndan yzlerce ayeti grmezden geliyor, stn rtyoruz, ayetlere ters dyoruz. Eer bahsettiimiz ayette, Allah n elisine de haram koyma yetkisinin verildiine inanrsak, Kuran n yzlerce ayetini grmezden gelip, unutmu oluruz.


Bunu her konuda yapyoruz. rnek vermek gerekirse Allah, efaat tmden bana aittir, hibir efaatin fayda etmedii O gnden saknn dedii halde, ayetlerde geen kelimelere Allah n sylemedii, yle anlamlar yklyoruz ki, Allah dan baka elisinin ve din ulemalarnn, velilerin de efaati olduuna kendilerini inandryorlar. Bu ayette geen cmleyi de, ne yazk ki ayn yntemle kendi batl inanlarna uydurmaya alyorlar. Gelin bu konuyu Kuran btnlnde anlamaya alalm, gerekten Allah elisine de byle bir yetki vermi mi grelim.


Enam 145: De ki: Bana vahyolunan Kuranda bir kimsenin yiyecekleri arasnda le, aktlm kan, domuz eti -ki o phesiz necistir- ya da Allahtan bakas adna kesilmi bir (murdar) hayvandan baka, HARAM KILINMI BR EY BULAMIYORUM. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret lsn amakszn kim bunlardan yeme zorunda kalrsa yiyebilir. phesiz Rabbin ok balayandr, ok merhametlidir. (Diyanet meali)


Yunus 59: De ki: Ne oldu size de, Allah'n size rzk olarak indirdii eylerden bir haram bir de hell yaptnz? De ki: ALLAH MI SZE ZN VERD, YOKSA ALLAH'A FTRA MI EDYORSUNUZ?( Bayraktar Bayrakl meali)


Nahl 116: Dilleriniz yalana alageldiinden dolay, Allaha kar yalan uydurmak iin, u helldir, u haramdr demeyin. phesiz, ALLAHA KARI YALAN UYDURANLAR, KURTULUA EREMEZLER.( Diyanet meali)


Maide 87: Ey iman edenler! ALLAH'IN SZE HELL KILDII Y VE TEMZ EYLER HARAM KILMAYINIZ VE SINIRI AMAYINIZ. Allah snr aanlar sevmez. (Bayraktar Bayrakl)


Bakn bu ayetlerde ok net ve ak bir ekilde Allah elisine, kullarma unlar syle diyerek ne sylemesini istiyor kitap ehline. Sizce benim koyduum haramlarn yannda, sende haramlar koyabilirsin mi diyor? Elbette hayr. EER DNCEMZ VE NANCIMIZ, ALLAH IN BR AYETNE BLE TERS DYORSA, O DNCE VE NAN YANLI DEMEKTR. Hatta Allah n koymad haramlar konusunda ise, bunlar Allah a iftiradr, yalan uydurmadr diye aklk getiriyor. Maide suresi 87. ayetinde ise Allah n haram demedii, yani helal kld temiz eylere haram demeyin, snr amayn diyor. Demek ki Allah n haram demedii bir eye haram diyorsak, ALLAH IN KOYDUU SINIRI AMIIZ DEMEKTR. ok daha dndrc bir ayet daha hatrlatmak istiyorum. Kitap ehli, daha nce Allah n gnderdii kitabn koyduu haramlarn dna kp, onlarda edindii velilerin ya da rivayet inanlarn koyduu haramlara inandklar iin, bakn elisinin nasl uyarmasn istiyor.


Enam 150: De ki: HAYD, ALLAH UNU HARAM KILDI DYE TANIKLIK YAPACAK AHTLERNZ GETRN. ONLAR AHTLK ETSELER DE SEN ONLARLA BERABER AHTLK ETME. Ayetlerimizi yalanlayanlarn ve ahirete inanmayanlarn arzularna uyma. ONLAR RABLERNE, BAKA EYLER DENK TUTUYORLAR. (Diyanet meali)


nce ayetin sonuna bakar msnz ltfen. ONLAR RABBNE, BAKA EYLERDE DENK TUTUYORLAR diyor. Peki, Allah bu szleri ile neyi kast ediyor? Elbette Allah n koyduu haramlara, sizlerde haramlar koyarsanz, ALLAH IN YETKSN BEER KLEREDE VERM OLURSUNUZ, BYLECE RK KOMU OLURSUNUZ DYOR. Bu durumda, Allah n elisi tpk Allah gibi haram koyabilir, diye inanlara sormak isterim. ALLAH IN EELSNE, SENDE HARAM KOYABLRSN DYE HKMETTNE DAR, AHDNZ VARMI? NK ALLAH BUNA ZN VERMYOR.


Bakn Allah elisini bile uyaryor ve diyor ki, sen sakn onlarn yapt yanl yapma. Onlar ben emretmediim halde, kendi nefislerinden batl inanlarnn etkisinde haramlar edindiler diyor. Bu ayetten de ok ak anlyoruz ki, haram koyacak tek g Allah tr. NK ALLAH OK NET BR EKLDE NE DYORDU? HKMME H KMSEY ORTAK ETMEM. Eer Tevbe 29. ayette geen bu cmleye, kendimizce anlam ykler, elinin de haram koyma yetkisi vardr dersek, Kuran n yzlerce ayetini grmezden gelmi oluruz. Hatrlatmak isterim Zuhruf 44. ayetinde Allah, SZLER KURAN DAN SORUMLU TUTUYORUM, DEMYOR MUYDU? Bu hkm veren Yaradan, daha sonra hkmnden vazgeerde, Kuran n dndan elisinin de dine hkmler koyma, helal haram yapma yetkisi var der mi?


Tevbe 29. ayette geen, Allah n ve Resulnn haram kldn haram saymayan szn Allah, birok ayetinde aslnda aklyor ve elisine verdii grev yetki ve sorumluluklar da aka bizlere bildirerek, aklk getiriyor. Eer Kuran paral okur ve paral Kuran a yaklarsak, istediimiz anlam kendi nefsimizce verir ve onunla da avunur gideriz. TAK HUZURA VARINCAYA KADAR. yle arkadalarmz var ki, Allah n elisinin kitap ehline tebli ettii ve slam a davet ettii u ayetler iin, bu ayetler bizi ilgilendirmiyor, kitap ehline sylenmitir diyebiliyorlar. KARILARINDA OKUNUP DURAN BR KTABI, SANA NDRM OLMAMIZ ONLARA YETMYOR MU? (Ankebut 51) ALLAH'TAN VE O'NUN AYETLERNDEN SONRA HANG SZE NANACAKLAR? (casiye 6) Ne yazk ki ayetler ite byle birer birer devre d kalyor, srf atalarnn batl inanlarn yaayabilmek adna. Unuttuklar ise, Kuran n tamam zaten o gnk topluma indirilmiti.


Allah elisinin, Kuran rahatlkla tebli edip, grevini rahatlkla yerine getirebilmesi iin, onun yetki ve sorumluluklarn da aka belirledikten sonra, Nisa 80. ayette, KM RESULE TAAT EDERSE, ALLAH A TAAT ETM OLUR diyerek, onu onurlandrm, SLAM I TEBLNDE ELSNE KOLAYLIK SALAMITIR, YARDIMCI OLMUTUR. Allah n elisi de ald yetkinin bilincinde, yalnz Kuran tebli etmi ve yalnz Kuran ile mmetini uyarmtr. Konuyla ilgili baz ayetleri hatrlayalm ki konuyu daha ak anlayabilelim.


Ben, yalnzca bana vah yedilmekte olana uyuyorum ve ben, apak bir uyarcdan bakas deilim. (Ahkaf 9)
Ben sadece, bana gnderilen vahye uyuyorum.(Enam 50)
Resuln grevi ise ak bir tebliden ibarettir. (Ankebut 18)
Ben yalnzca uyarclardanm. (Neml 92)
Senin grevin sadece tebli etmektir. Hesap grmek ise bize aittir. (Rad 40)
Peygamber'e den, sadece ak-seik duyurmaktr.(Nur 54)
Biz, Resulleri ancak, mjdeleyiciler ve uyarclar olarak gndeririz. (Enam 48)
Sen, yalnzca bir t verici-bir hatrlatcsn. (Gaiye 21)


Ne dersiniz, Allah elisinin ok ak bir ekilde yetki ve sorumluluklarn akladktan sonra, Tevbe suresinde geen, Allah ve Resulnn haram dedii cmlesinden, sizce hala Allah n haram dedikleri baka, elisinin haram dedikleri de baka haramlardr diye anlamak mmkn m? Mmkn diyenlere elbette szmz olmaz. Herkes kendi imtihann yaar. Gnl gzlerini Kuran ile amayp, batl ve san inanlarn, ayetlerdeki kelimelerin anlamlarn deitirerek, Kuran a yerletirmeye alanlara, asla Kuran gereklerini anlatamayz. Allah n elisi de, kitap ehlinin ouna, kabul ettirememiti zaten. nk inanlarn, Allah n gnderdii kitaptan saptrm ve hakka batl kartrmlard. Hak ile batl yan yana yaamaz. Batldan kendisini kurtarmayan, yalnz Allah a ve kitabna teslim etmeyen, hakkn gneinden, ndan da faydalanamaz, Kuran doru anlayamaz.


Dilerim Allah n kitabna smsk sarlan, onun nuruyla aydnlanan. Hakka batl kartrmadan Kuran n yolundan giden, Allah n aznlk, halis kullar arasnda oluruz.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/