Bu makalemde, sizlerin zerinde dnmesine vesile olmak istediim konuyu, birok makalemde daha nce gndeme getirdim, yazdm. Fakat ne yazk ki Allah n apak ayetlerini tebli alp, ayetlere iman ettiimizi sylediimiz halde batl, san, rivayet inanlarmz o kadar baskn geliyor ki, Allah n ayetlerinin hkmleri ile oynamaktan, ayetlerin anlamlarn tahrif etmekten ekinmiyoruz. Allah byle insanlar slah etsin demekten baka elimden bir ey gelmiyor. Amacm, Kuran yeni yeni anlayarak okuyup, anlamaya alan kardelerimizin, aklnn karmamas ve bu kiilerin etkisinde kalmadan, Kuran gerekleri ile buluabilmeleri adna, bkmadan ayn konularn zerinde yazmaya aba harcyorum, Allah n izniyle. Gzleri perdeli, gnlleri mhrl olanlara zaten, Kuran gereklerini anlatmak mmkn deildir.


Bir arkadamz yazdm bir yazma, Allah n apak ayetlerini okuyup tebli ald halde batl, rivayet ve san inanlarn aklayp, kendi nefislerinde ayetlere ilaveler yapmaya alarak, Allah n dinine, elisini nasl ortak etmeye altnn ibretlik szlerini, sizlerle paylamak ve zerinde birlikte dnmenize vesile olmak istiyorum. Bakn arkadamzn bana verdii ilk cevap.


DN ALLAH IN, ERAT PEYGAMBERNDR.


Bu szleri syleyen bir insann, Kuran dan zerre kadar haberi olmamams gerekir. Din Allah n kanun ve kurallar, yani snlacak, gvenilecek gerek limandr ki, eriatta bu kanun ve kurallarn hayata geirilecei yol ve yntemdir. Bu arkadamz, Allah hkmne hi kimseyi ortak etmez, ayetleri aklamak bize der, biz kitapta hibir eksik brakmadk, nice rneklerle akladk, ayetlerini bile grmek istemiyor ki, byle bir dnceye inanyor. Bu arkadamzn inanc, DN=Allah+Elisi konumuna getirilmi. Bunu kabul eden bir insan, Peygamberimizin Allah n dininin orta olarak kabul ediyor demektir ki, BU APAIK RKTR. Bu arkadamza, Allah n elisine verdii grev ve yetkisini hatrlatan ayetleri yazdmda, bakn kendi nefsinde yorumlayarak, bu ayetlerden birisine nasl anlamlar vermi.


Kuranda birka yerde geen "SANA DEN SADECE TEBLDEN BARETTR" diyen ayetler Peygambere "SEN SADECE KARGOCUSUN" mu diyor yoksa "onlar iman etmeleri iin zorlama" demek mi istiyor? Peygamberi devre d brakmaya alan sahtekrlar gibi balamndan kesersen "SEN SADECE KARGOCUSUN" anlam kar. Fakat drst olup ayetleri ncesi ve sonrasyla birlikte okursan, o zaman "onlar iman etmeleri iin zorlama" anlam kar.


Ayrca mealciler gibi ayete "sen sadece kargocusun" anlam verirsek, Kuranda eliki kar. nk Kuranda yle ayetler var ki Peygambere itaat isteniyor, Peygambere uymak isteniyor, Peygamberden hikmet renmek isteniyor, Peygamberi rnek almak isteniyor, Peygamberin Kuran aklamas isteniyor vs.... Dolaysyla ilgili ayetler Peygambere, "tebli et, ama iman etsinler diye o kafirlere zorbalk yapma" diyor hepsi bu.


Arkadamz atalarnn retisinin, ok fazla etkisinde kald anlalyor. Sana den sadece tebliden ibarettir hkmn, kendi istedii gibi anlamaya alarak, birde Allah n apak muhkem ayetine kendince anlam veriyor ve diyor ki, eer Peygamberimizin grevi yalnz tebli etmekse, bu durumda ona KARGOCU DEMEMZ GEREKR. Ne yazk ki nefisler, batl inanlarmz aklayabilmek adna byle szler syletebiliyor. Kuran zaten, dinde zorlama yoktur hkmn aka vermitir. Arkadamzn sana den sadece tebliden ibarettir ayetini, acaba u yazacam ayetler nda neden anlamak istemiyor olabilir? SZ BAKIMINDAN ALLAH'TAN DAHA DORU KM VARDIR! (Nisa 87) KEND HKMNDE H KMSEY ORTAK KILMAZ. (Kehf 26) ALLAH'TAN DAHA Y KANUN KOYUCU OLABLR M?
(Maide 50) Sanrm iine gelmemi.


Bu arkadamz, Allah n Peygamberimizi, RESUL yani eli olarak grevlendirdiini anlamak istemiyor. Hatrlatrm Peygamberimiz RESUL YAN ELYD, Allah dan ald haberi, bilgiyi, vahyi, tek kelime bile deitirmeden bizlere tebli etmekti grevi. BU APAIK KUTSAL VE OK NEML BR GREVN MAHYETN KMSEYEREK, NASIL OLURDA PEYGAMBERMZ KARGOCUMUYDU DERZ..


Allah n elisinin, sadece tebli ve Kur'an n Allah katndan geldiine ikna etme grevinin olduunu kabul etmek istemeyen arkadamz, yle rnekler veriyor ki, onlara da kendi nefislerince farkl anlamlar verdii anlalyor. Allah elisine itaat edilmesini istiyor ama bunu aklyor izah ediyor ve diyor ki, elime uyun, ona uymak bana uymak gibidir, nk elim sizlere yalnz Kuran tebli edecek. Bir rnek. BU KURAN BANA VAHYOLUNDU K, ONUNLA SZ VE ULATII HERKES UYARAYIM. (Enam 19) Kuran da Bakara 151. ayette size kitab ve HKMET retecek szne yle anlamlar veriyorlar ki, batl ve rivayet inanlarn dine bu yolla sokmaya alyorlar. Hikmet bilgelik, bilim demektir. Yine Allah bizlerin dualarnda bile Allah dan hikmet nasip etmemizi bakn ayetinde nasl dilememizi istiyor uara 83. ayetinde. EY RABBM! BANA BR HKMET BAHET VE BEN SALH KMSELER ARASINA KAT. Allah elisine Kuran ile birlikte onu kavrayacak, ikna edecek bilgelii, hikmeti veriyor. Yoksa atalarnn dininden hala kopmamakta srar eden bu insanlar, nasl Kuran konusunda ikna edebilsin. Allah Ahkaf 9. ayetinde bakn ne diyor, arkadamzn Peygamberimiz kargocumuydu dedii ayeti daha net aklayabilmek adna. BEN, YALNIZCA BANA VAH YEDLMEKTE OLANA UYUYORUM VE BEN, APAIK BR UYARICIDAN BAKASI DELM.


Arkadamz Peygamberimizin, rnek alnmasnn gerektiinin rneini vermi. ok doru. Bir insann rnek alnmas nasl olur? Hayat ve yaad topluma rnek oluuyla, doruluuyla, drstlyle. Yoksa Allah elimi rnek aln derken, onunda benim gibi dine hkm koyma yetkisi var demiyor. nk Peygamberimiz toplumda gvenilirlii ve drstl ile rnek gsterilen bir insand. Peygamberimizin Kuran aklamas konusuna gelince. Bu ve benzeri ayetleri eer, anlalmayan bir ayet varda onu ak hale getiriyor elim diye anlarsak, yine kendi nefsimizi kandrm oluruz. nk Kuran aklamak bize der, nice rneklerle Kuran biz akladk diyordu bir baka ayetinde Allah. Peygamberimizin Kuran tebli ederken aklamas, onu hikmeti ilmiyle, Kuran n dier ayetleri ile balant kurarak toplumu ikna ederek tebli etmesi anlamndadr. Bunun tersini dnrsek, Allah n dier ayetleri ile ters der, kendimizi aldatm oluruz. Ne yazk ki atalarn rivayet ve san inanlarn, gemi toplumlarda dinin iine sokabilmek adna, Allah n ayetlerinin anlamlar ile oynayp, batl hak gstermeye almlar. Ayn yanl gnmzde de yaplyor. Ayeti hatrlayalm.


Ali mran 78: Onlardan bir grup var ki, KTAPTA OLMAYAN BR EY SZ KTAPTAN SANASINIZ DYE, DLLERYLE KTABI ARPITIRLAR VE ALLAH'TAN OLMADII HALDE, BU, ALLAH KATINDANDIR! DERLER, BYLECE BLE BLE ALLAH HAKKINDA YALANLAR UYDURURLAR. (Bayraktar Bayrakl)


Arkadamzn rnek verdikleri, ne yazk ki Allah n emrettikleri deil ama arkadamz kelimelere kendince anlamlar vererek, sanki Allah n emri gibi gstermeye alyor. Kuran byle yapanlara, Allah hakknda yalan sylyorlar diyor. Tabi ki herkesin kendi seimi. Din Allah n dinidir, asla elisi dinin orta olmadn Allah, stne basa basa bildiriyor. DAHA DA LGNC, GREV VERDM ELLER BLE HESABA EKECEM DYOR ALLAH. Eer bizler Allah n Kuran da bildirdiinin dndaki konularda, elisi din adna hkmler vermitir dersek, Kuran da eliki yaratr, Allah n elisini dinde Allah n orta yapm oluruz. Bylece, SZLER KURAN DAN SORUMLU TUTUYORUM, HESABA EKECEM HKMNE TAMAMEN TERS DM OLURUZ. Allah Casiye 6. ayetinde, bizlerin Kuran dndan hibir szn ardna dmeyelim diye, bakn nasl uyaryor. ALLAH'TAN VE O'NUN AYETLERNDEN SONRA, HANG SZE NANACAKLAR?


Eer bizler, yalnz Kuran dan sorumlu olmasaydk Kuran ak, anlalr ve yeterli olmayp, Allah n elisi ak ve anlalr hale getirmi olsayd, SYLEND GB DN ALLAH IN, ERAT RESULNN OLSAYDI, TIPKI KURAN I KAYDA ALIP YAZDIRDII GB, KEND AIKLAMALARINI DA YAZDIRIP, KAYDA ALDIRIRDI ALLAH IN RESUL. Bu durumda Allah, yalnz Kuran korumas altna almaz, bu bilgileri de alrd, hatta yalnz Kuran n ipine sarln demez, onlara da sarlmamz isterdi. Ltfen Allah n Resulne atlan bu iftiralarn farknda olalm. Hatrlaynz, sorumlu olduumuzu iddia ettikleri hadislerin tamam, bir rivayete gre diye balar ve ikinci nc ahslarn rivayet ettikleri bilgilerle olumutur. Sizce bizler bu bilgilerden sorumlu olup, Kuran bu bilgiler nda anlayp, bu bilgilerle slam yaamamz gerekseydi, Allah Peygamberimizin vefatndan yaklak 200 yl sonra rivayetler yoluyla toplanp, kayda alnan bilgilere bizi muhta brakr myd? H Allah n elisi grevini gerei gibi yapamayp, Kuran n akladn iddia ettikleri szlerini yazdrmayp kayda aldrmayarak, grevini eksik mi yapt. Bu eksiklii yllar sonra birileri fark edip, kayda alarak bizlerin imann m kurtard? Ne dediimizin farknda myz? Hi sanmyorum.


Enam 105: BYLECE BZ AYETLER DERNLEMESNE AIKLIYORUZ K, SEN DERS ALMISIN DEMESNLER; ONU KAVRAYAN TOPLUMA ZAH EDYORUZ. (Bayraktar Bayrakl)


Enbiya 10: ANDOLSUN, SZE YLE BR KTAP NDRDK K SZN BTN EREF VE ANINIZ ONDADIR. HL AKLINIZI KULLANMAYACAK MISINIZ? (Diyanet meali)


Araf 3: RABBNZDEN SZE NDRLENE UYUN. ONU BIRAKIP BAKA DOSTLARA UYMAYIN. NE KADAR DA AZ T ALIYORSUNUZ! (Diyanet meali)


Allah n bunca apak ayetlerinin zerinde tahrifat yaparak, farkl anlamlar verenlere, elbette Kuran gereklerini anlatamayz. Allah size yle bir kitap indirdik ki, sizin btn eref ve annz ondadr diyecek, ama bizler hala rivayet hadisler olmasayd Kuran anlalamazd ve slam yaanamazd demeye devam edeceiz ylemi dostlar? Maide 45. ayette Rabbimiz, ALLAHIN NDRD LE HKMETMEYENLER, ZALMLERN TA KENDLERDR. Diye uyard halde, Kuran dndan elisi de dine hkmler koymutur, onlara da uymalyz diyeler varsa hala, byle insanlardan uzak durmalyz. Allah ak ve muhkem bir ekilde, Ali mran 103. ayetinde, TOPLUCA ALLAH'IN PNE SIMSIKI SARILINIZ, AYRILIA DMEYNZ diye uyarmtr. Bunca ak ayetlerin anlamlarn hala deitirmeye, farkl anlamlar vermeye alanlar varsa, onlar kendi inanlar ile ba baa brakmaktan baka aremiz yoktur. Allah cmlemizin yolunu ak etsin ve Kuran anlayarak yaayan, aznlk halis kullar arasna alsn inallah.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/