yle bir balk okumutum, Peygamberimizin rnek oluunu bizler, yalnz Kuran dan m renip anlamalyz? Aslnda bu sorunun, tuzak bir soru olduunu dndm iin, yazmda bu konu zerinde sizlerin, dnmenize vesile olmak istedim. Bu sorunun cevabn mantk ve Kuran szgecinden geirerek, birlikte nce dnelim. Allah Kuran da, Resuln bakn nasl bizlere rnek gsteriyor


Ahzab 21: Andolsun, ALLAHIN RESULNDE sizin iin; Allaha ve ahiret gnne kavumay uman, Allah ok zikreden kimseler iin GZEL BR RNEK VARDIR. (Diyanet meali)


Allah ayetinde bizlere bir emir verip, tavsiyede bulunduysa, onu mutlaka doru anlamalyz ki, bizlerde dorunun yolcusu olabilelim. Bu ayeti tebli alp iman eden, Peygamberimizin zamannda yaayanlarn ii kolay. Onu bizzat gryorlar, ahit oluyorlar, bylece rnek alyorlar. Ama bizlerin byle bir imknmz yok. Bu durumda bizler, Allah n Resulnn rnek oluundan faydalanamayacak myz? Elbette hayr. Allah Kuran da bir hkm verip Resuln rnek gsterdiyse, onun hangi konularda bizlere rnek olduundan da bahsetmi olmas gerekmez mi? nk her eyden nice rnekleri, deiik ifadelerle verdik, sizleri Kuran dan sorumlu tutuyoruz, diyor Kuran da.


Diyelim ki, Allah n Resulnn bizler iin rnek oluunu, yalnz Kuran dan renmemiz bizlere yetmez. Peki, bu durumda nereden, hangi kaynaklardan renmeliyiz? Bakn inanlmaz, tedirgin edici bir soru ile karlatk bu durumda. Bizlere yzlerce yl ncesinden, rivayet yolla ulaan bilgiler, szler, hadislerden renebiliriz diyebilirsiniz. Peki, Allah byle bir yolu neriyor mu? Yani Allah n tm Mslmanlara rnek gsterdii Resuln bugn gnmzde bizler, doruluundan emin olamayacamz, rivayet edilen szlerden, bilgilerden renmemiz ne kadar doru olur? Eer yanl bir rnek bilgiye inanrsak, Allah korusun yoldan saparz. Eer Allah n bu hkm yani Resulnn rnek oluunu, bizler eer yalnz Kuran dan renemiyorsak, rivayet edilen bilgilerden reniyorsak, bu kapy dier ayetleri renmek iinde sonuna kadar am oluruz.


EVET, DOSTLAR AMA AKLI, ZHN BULANDIRMAK, TOPLUMDA PHE UYANDIRMAK VE BYLECE BATIL VE RVAYET KAPISINI ARALAYIP, BATILI HAK GSTERMEK, DORU ZLENECEK, FAYDALANILACAK KAYNAKLAR ARASINA, RVAYET VE SANI BLGLER ALMAKTIR ASIL AMA.


slam toplumunun genel ounluu, ne yazk ki Kuran yeterli grmedii iin, tpk cahiliye toplumu Kitap ehli gibi, blnd paraland ve ALLAH IN GNDERD KTAP, ATALARININ NANLARINI YAAYABLMEK ADINA YETERL GRLMED. lgintir, Allah kitap ehline Ankebut 51. ayetinde, KARILARINDA OKUNUP DURAN BIR KITABI, SANA NDIRM OLMAMIZ ONLARA YETMYOR MU? diye uyard ve gnderdii kitabn yeteceini aka bizlere bildirdii halde, gnmzde bizler, bu ve benzeri ayetlere gzlerimizi kapatp, yalnz Kuran ile slam yaanmaz diyebiliyoruz. Daha da ilginci, bu ayet bizlere deil, Kitap ehline sylenmitir diyor, kendimizi bu ayetlerden sorumlu tutmuyoruz. Tabi bu durumda derste almyoruz. Hatta yazmzn konusu olan konuda bile, Allah n Resulnn bizlere rnek oluunu, bizler yalnz Kuran dan renemeyiz, deme cesaretini gsteriyoruz.


Ahzab 21. Ayetin de Allah, Resulm sizler iin rnektir derken, zellikle Resul ismini kullanyor NEB demiyor. Sizce neden olabilir? Hatrlaynz Allah Kuran da eer, bizlere bir ayet tebli etmek istiyorsa, zellikle RESULM diye geer. Yani ayetlerin tebliinde Nebi diye gemez. Ya da konu daha iyi anlalsn diye, yle sylemek isterim. ALLAH NEBYE UYUN DEL, RESULE UYUN DER. NK RESUL YALNIZ VE YALNIZ BZLERE ALLAH IN AYETN TEBL ETMEKLE GREVLDRDE ONDAN. Tabi bu szlerimden, Nebi ye uymayn anlam kartlmamaldr. Amacmz Kuran doru anlamak. Onun ii Allah, Resulm sizler iin rnektir diyor. Hatta Resulme uymak, bana uymak gibidir diye de bizleri uyarr. Peki, neden sylyor bu sz Allah? nk Allah dier ayetlerinde, elisini de uyarp ve bizlere bakn neler sylemesini istiyor. BEN SADECE BANA VAHYEDLENE UYARIM. BEN SADECE APAIK BR UYARICIYIM. (Ahkaf 9 ) RESULE DEN APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR. (Ankebut 18) ARTIK SEN T VER! SEN ANCAK BIR T VERICISIN. (Gaiye 21). Allah n bunca ak ayetlerini tebli alp, iman ettiini syleyen baz kiiler, NE YAN PEYGAMBERMZ POSTACIMIYDI, deme gafletine dmektedirler. Batl inanlarn yaayabilmek adna, Allah n ayetlerine kafa tuttuklarnn, farknda bile deiller.


Ne yazk ki, batla kap aralamaya alanlar, Allah n elisinin bizlere hangi konularda rnek olduunu, Kuran dan anlamak istemiyorlar. NK KURAN DA K RESUL RNE, ONLARIN BATIL VE ATALARININ RVAYET NANLARINI DORULAMIYOR, KABUL ETMYOR DA ONDAN. Kuran da ki Resul rnei, Allah n dinine batl ve hurafe karm ise ondan uzak duracaksn ve hakkn araynda olacaksn gereini gsteriyor. Hatrlaynz Peygamberimiz MMYD. Atalarnn batl inanlarn yaayan, Kitap ehline tabi deildi. Allah n Resul bugn aramzda olsa, slam cemaat ve tarikatlar yoluyla yaayan, yalnz Kuran ile slam yaanmaz diyen, batl yolcularnn asla yanna bile gitmezdi. ONUN N BUNLAR, ALLAH IN RESULN KURAN DAN DEL, SANI VE RVAYET BLGLERDEN RNEK ALIRLAR. ONUN NDE HEP YANILIR, KURAN IN, ALLAH IN YOLUNDAN SAPARLAR.


Allah n elisini rnek almak isteyen, onun nasl bir davran iinde olduunu, insanlara nasl davrandn Kuran dan rnek almaldr. Allah n Resulnn insanlara kar sabrl, ho grl, gvenilir olduunu Kuran dan anlyoruz ve Allah diyor ki ayetinde, YET SEN, KABA VE KATI YREKL OLSAYDIN, H PHESZ, ETRAFINDAN AYRILIP GDERLERD.. Bizler Allah n Resul nn bu davrann hangimiz rnek alp, hayatmza geiriyoruz? Allah n Resul, Allah n hazineleri benim yanmda deil, bende sizler gibi bir insanm. Ben yalnz Allah n vah yettiini hayatma geiririm dedii halde, bizler Allah n Resulnn bu rnekliini Kuran dan almayp, batl ve rivayetlerden aldmz iin, akla gelmez olaylar, davranlar, yanl bilgileri, olaan st olaylar, Allah n Resulne nispet etmekten ekinmiyoruz. Allah n Resulnn tek rehberi Kuran d. Elbette byle olunca, baz kiiler Allah n Resulnn rnek oluunu, Kuran dan deil, rivayetlerden renmek isteyecek, onlara Kuran yetmeyecektir.


Allah n Resul uyarcdr, ahittir, mjdecidir diyor Kuran. Peki, hangi kitapla uyarr, ona ahitlik yapar ve mjde verir? YALNIZ VE YALNIZ KURAN LE VERDN ALLAH SYLYOR. Allah n Resuln rnek alan, yalnz Kuran a uyar ve yalnz Kuran din kardelerine hatrlatr, anlatr. Allah n elisi unu sylyor Kuran da. BLYORSUNUZ K SZLERE TEBL ETTM BU E KARILIK, SZDEN HBR CRET ALMIYORUM, MKFATIMI ALLAH VERECEKTR. Bu rneklii tebli alan bir Mslman, asla maddi karlar peinde olup, farkl isimler altnda paralar toplayan, altnda son model arabalarda gezip, saraylarda oturan insanlarn ard sra gitmez. Hibir meslei olmad halde, zenginliinin hesab tutulamayan eyhlerin, velilerin ardndan gidenler, ALLAH IN RESULN RNEK ALMAYANLARDIR.


Bir insan doru rnek almak istiyorsak, nce onu doru tanmalyz ki, onu doru rnek alalm. Allah Nisa suresi 87. ayetinde, SZ BAKIMINDAN ALLAH DAN DAHA DORU KM VARDIR diyorsa, bizler Allah n Resuln, emin olamayacamz szler nda deil, Allah n szleri Kuran n da tanmalyz ve rnek almalyz. Eer bizler Allah n Resuln, doru bilgilerle rnek alrsak, ondan istifade eder, ondan faydalanrz. Yanl bilgilerle rnek alrsak, hem ona iftira atm, hem de kendimize eytan rnek alm oluruz ama farknda bile olamayz. Hz. Muhammed i rnek almak isteyen, batldan ve hurafeden uzak, yalnz Kuran n ipine sarlr. nk Allah n Resul yalnz vahye uymu, asla onun dna kmamtr. Bu konuda sra suresi 74 ve 75. ayetlerinde Allah, elisinin neredeyse onlara birazck meyledecektin derken, batl yolcusu kitap ehlinin, baz szlerini din adna kabul etmek zereyken, vazgetii rnei verilir. Eer bunu yapsaydn, yani vah yettiimizin dna ksaydn, lmn ve acnn skntlarn sana, kat kat tattrrdk diyerek uyaryor.


te Resuln, bizler iin rnekleri bunlardr. Ama Kuran yeterli grmeyen, atalarnn rivayet inanlarn da din zannedenler, Resuln Kuran da ki bu rnekliini grmek, hatta duymak bile istemezler. Onlarn varsa yoksa rneklii, emin olamayacaklar rivayet, san szlerdir.


Deerli din kardelerim. Allah n Resul bizler iin rnektir. Yazdklarmn dnda, Allah n Resulnn daha birok, bizler iin rnek oluunu, ltfen Kuran anlayarak ve dnerek okuyarak anlamaya alalm. Onun rnekliini ltfen emin olamayacamz kaynaklardan deil, kesin emin olduumuz Kuran dan renelim ve hayatmza geirelim.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/