Bu makalemde sizlerin, zerinde dikkatle dnmenize vesile olmak istediim ayetler, Mddesir suresinde geiyor. Bizler Allah n nerdii gibi, ayetler zerinde dnmeden, kelimelerin zne inmeden okur geersek, aslnda ok eylerin farknda olamayacamza, gzel bir rnek ayeti sizlere hatrlatmak istiyorum. Ayette cehennemliklerden olanlar, BZ MUSALLN LERDEN DELDK szne, yle bir anlam veriyoruz ki, ayette anlatlmak istenenden ok uzak kalyor, Allah n bizleri bu konuda ki uyarsn da anlayamyoruz. nce ayeti yazalm, daha sonra birlikte ayet zerinde dnelim.


Mddesir 404142434445464748: Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine sulular hakknda sorular sorarlar ve dnp onlara yle derler: Sizi Sekara (cehenneme) ne soktu?. Onlar yle derler: BZ NAMAZ KILANLARDAN DELDK. YOKSULA YEDRMEZDK. BATILA DALANLARLA BRLKTE BZ DE DALARDIK. CEZA GNN DE YALANLIYORDUK. Nihayet lm bize gelip att. ARTIK EFAATLERN EFAAT ONLARA FAYDA VERMEZ. (Diyanet meali)


Ayette Allah, maher gn gerekleecek bir olaydan bizleri imdiden bilgilendiriyor. Bakn cennetlik ve cehennemlikler karlkl konuuyor ve cehennemde ebedi kalacaklara, sizin cehennemlik olma nedenleriniz nedir diye soruyorlar. Ayeti tercme eden Diyanet, biz namaz klanlardan deildik diye tercme etmi. Bu cmlede geen kelime, BZ MUSALLN LERDEN DELDK diye geiyor. Burada geen musallin kelimesinden kast, yalnz namaz klmayanlar olabilir mi? Bakn salt ikame etmeyenler demiyor.


Aslnda Musallin lerden deildik szn, ayetin devamnda aklyor ve cehennemde ebedi kalacak olanlar, bakn bizler nasl hatalar yaptk ki cehennemlik olduk diye tek tek sayyor. Dikkat ederseniz Kuran da salt ikame edin, yani namaz kln derken srekli zekt da verin der. Yani salt, Allah a kulluk adna, bildiimiz namaz yerine getirin derken, insanlar arasndaki dayanmann, yardmlamann da nemini vurgular. te musallin olmayanlar, ALLAH LE GEREKL BAI KURMAYAN, YAN ALLAH IN EMRETT YOLDA OLMAYANLAR, ALLAH IN ELLER TARAFINDAN GNDERD KTAPLARI YETERL GRMEYP, ATALARININ NANCINI DN DYE YAAYANLARIN, MUSALLN OLMADIKLARI ANLATILIYOR AYETTE. Bunu yalnz namaz klmayanlar diye anlarsak, anlamn daraltrsak, ayetin asl anlatmak istedii uyarsnn zne asla inemeyiz. Ayetten de dersler alamayz. MUSALLN VE SALT kelimesinin iini mutlaka doldurmalyz. EER DOLDURMAZSAK, NAMAZ KILAN SAHTEKRLAR, DN TACRLER, GSTER N YARDIM YAPANLAR, ADALETSZLER, KENDNDEN BAKASINI DNMEYEN MSLMANLAR YARATIRIZ.


Musallin olmayanlarn kimler olduu ve nasl hatalar yaptklar ayetin devamnda aklanyor. Yoksulu yedirmezdik, yani hayr hasenat yapmaz, yalnz kendimizi dnrdk diyorlar. Bakn imdi syledikleri ise ok nemli dersler almamz gereken bir uyar olmal bizlere. BATILA DALANLARLA BZDE DALARDIK. Peki, bu szlerden bizler ders alyor muyuz? Yoksa bu uyar bizleri balamaz, bizler namazmz klyoruz, zektta veriyoruz mu diyoruz? Eer bizler Allah n gnderdii HAK olan kitabnn yannda, emin olamayacamz atalarmzdan intikal eden rivayetleri de din diye yayorsak, cehennemliklerin yapt bu yanltan ne farkmz olur? Allah yalnz Kuran n ipine sarln, Kuran dan sorumlusunuz, biz kitab nice rneklerle akladk ve hibir eksik brakmadk, yemin ederek kolaylatrdk dedii halde, bizler hala Kuran da her bilgi yoktur, Kuran herkes anlayamaz, peygamberimizin rivayet hadisleri ve fkh alimlerimiz olmasayd Kuran anlayamazdk diyorsak, ayn yanl bizlerde yapyoruz ve batla dalyoruz ve bylece, musallin olanlardan olamyoruz demektir.


Cehennemlik olanlarn, ceza gnn de yalanladklarndan bahsediyor. Peki, bu nasl bir yalanlama? Ceza gn yoktur mu diyorlard? Elbette hayr. Hatrlatmak isterim bu insanlarn genel ounluu, daha nce iman ettiklerini syleyen kitap ehli. Ama yle bir din anlay ve ceza gn inanc var ki, Allah n hkmlerini kendi nefislerine gre dzenleyerek, kendilerinin asla cehennemlik olmayacana inanyorlard. Kuran bu inanlarnn yanl olduunu onlara sylyor ve uyaryordu. Bu insanlarn ceza gnn yalanlamalar, hi olmayaca anlamnda deil. Kendi dnceleri gibi bir ceza gnnn olmadn anlatmak adna, bu insanlarn Allah n aklad ceza gnn, bu anlamda inkr ettiklerini sylyor Allah.


Ayetin devamnda, atalarnn yanl inanlarn onlarn yzlerine vuruyor ve diyor ki; ARTIK EFAATLERN EFAAT ONLARA FAYDA VERMEZ. Sanrm imdi daha iyi anlald. nk bu insanlar, biz Yahudiyiz biz Hristiyanz Allah n sevgili kuluyuz. Bize ceza sayl gn dokunacak, eklindeki inanlarnn yannda, Hz. sa ya inananlarn cehennem azab ekmeyeceini, nk Hz. sa nn onlarn yerine azap ektiini sylemelerinin nasl yanl olduunu, onlarn syledii gibi olmayacan, yani artk efaatilerin efaati onlara fayda salamayacan bildiriyor.


Peki, bizler bu ayetten ders alp, bu dnyada Allah dan baka, hibir efaatin fayda etmeyeceine inanp, efaatiler edinmiyor muyuz? Sanrm bu satrlar okuyunca, tebessm ettiniz biliyorum. Bizler bu ve benzeri yzlerce ayetten dersler almadk, genel ounluumuzun almak gibi bir niyeti de yok gibi grnyor. yle efaatiler edindik ki, cehennemliklerin, musallin olmayanlarn sylediklerini, adeta bizlerin iinden de gnmzde syleyenler var. Ben Mslman m diyen, cehennem azab ekmeyecek diyorsak eer, BZLER ALLAH IN EMRETT CEZA GNNE NANMIYORUZ DEMEKTR. Hlbuki Allah ne diyordu Zilzal 7. ayetinde Artk, kim BR ZERRE MKTARI HAYIR RETMSE, ONUN KARILIINI GRR. Yine Zilzal l8, ayetinde. VE KM BR ZERRE MKTARI ER RETMSE, ONUN KARILIIN GRR. Sizce bu ve benzeri yanllar yapan Mslmanlar, istedikleri kadar namaz klsnlar, Allah n istedii Musallin lerden olabilir mi?


Deerli din kardelerim, ltfen Kuran n yapt uyarlar dikkate alalm, namazmz/salt gerei gibi yerine getirmek istiyorsak, nce Allah n istedii, musallin lerden olmann abas iinde olalm. Kuran paral deil, btnyle birbiriyle balantl anlamaya alalm ve yaplan yanllardan dersler alarak ayn yanllar yapmayalm. Eer bu uyarlar bizlere deil inkrclara, kitap ehline yaplmtr diyerek, kendimizi temize kartp dersler almyorsak, ayn yanllar yapmaktan ve hesap gnde armlarn safnda olmaktan, asla kurtulamayz.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/