HUD SURES 106107108. AYETLER. CENNETN VE CEHENNEMN SONU VAR MI? CENNETTEN VE CEHENNEMDEN IKI VAR MI?


Bizler Kuran okumaya balamadan nce, Allah n nerdii gibi, nce kafamzn iindeki, eytann, batln retilerinden Allah a snmalyz, yani batl ve san bilgilerden kurtulmalyz ki, Kuran ayetlerini doru anlayabilelim. Bu makalemde CENNETN VE CEHENNEMN, EBED OLUP OLMADII, CENNETTEN VE CEHENNEMDEN IKI VAR MI, konusunda yaplan tartmalara ve verilen rnek ayetler zerinde sizlerinde, dnmenize vesile olmak istiyorum. nce unu unutmayalm, cennet ve cehennem bir dl ve cezadr. Allah bu konuda bizleri uyaryor ve yaadmz bu dnyada bile ksas uygulamamz, yani ktlk yapan, su ileyen birisinin, misliyle yani yaptnn karl kadar olarak cezalandrlmasn istiyor. nce konumuzla ilgili rnek gsterilen ayetleri yazalm.


Hud 106107108: Bedbaht olanlar atetedirler. Onlar orada baka trl soluyacak, baka trl haykracaklar. ONLAR ORADA GKLER VE YER DURDUKA DURACAKLAR. Ancak Rabbinin diledikleri baka. nk Rabbin dilediini yapandr. Mutlu olanlar ise cennettedirler. ORADA GKLER VE YER DURDUKA duracaklar, ancak Rabbinin diledikleri baka. (Bu) ARDI ARASI KESLMEYEN BR HSAN OLACAK. (Elmal meali)


Bizler ne yazk ki rivayetlerin etkisiyle yllardr Kuran anlamaya altmzdan, ayetleri genellikle yanl anladk. Hurafelerden kurtulmaya baladmzda ise, gerekleri grmeye baladk ama bazen sanrm KANTARIN DOZUNU DA KAIRIYORUZ. Bakn bir konuyu anlatrken, konuya dikkat ekebilmek adna bir deyim kullandm. Kantarn dozunu karmak, yani farknda olmadan arya gitmek. te ayette de Allah iki konuya dikkat ekerken, aslnda bizlere ok net bir eye, benzetme hatta deyimle nce aklk getiriyor ve diyor ki; GKLER VE YER DURDUKA.


Acaba Allah bu szleri ile hangi konuda dikkatimizi ekiyor olabilir? Bu yer ve gk nerede? Bu dnyada m yoksa baka bir mekn da m? Herhangi bir aklama yok. Fikir yrtebiliriz belki, cennet ve cehennemden bahsedildiine gre hesabn grlecei kyamet sonrasndan bahsediliyor diyebiliriz. Ama Allah bu szleriyle mutlaka belirli bir yeri anlatmak isteseydi, onunda aklamasn yapard. Dikkat ettiyseniz cennet ve cehennemliklerden bahsederken, GKLER VE YER DURDUKA tabirini kullanyor. Eer bu cmleden, demek ki cennetinde cehenneminde bir sonu var diye anlarsak, bu ancak bizim dncemiz olmaktan te gitmez.


Ayette cehennemliklerden bahsederken, onlar gkler ve yer durduka orada duracaklar dedikten sonra, bir istisna yapyor Allah. ANCAK, RABBNN DLEDKLER BAKA. Bakn gkler ve yerden kastla Allah n ne demek istediini imdi anladnz m? Gkler ve yer durduka yani EBED, SREKL kalacaklar, ancak Rabbinin diledikleri baka diyor. Bu tabir Allah n gcn, sonsuzluunu, hkmranln anlatan bir rnek. Allah yok olmayacana gre, o gk ve yer her zaman yerinde duracaktr diyor. Allah, cehennemde bir ksm insanlarn cezalarn ektikten sonra, Allah n izniyle kabileceklerini sylyor. Kuran buna benzer benzetmeleri ok yapar, konunun daha etkili anlalmas iin rnek verelim. Araf 40. ayette; GK KAPILARI AILMAYACAK VE ONLAR, DEVE NE DELNE GRNCEYE KADAR CENNETE GREMYECEKLERDR Bakn anlatlmak istenen konu, nasl daha gl anlatlyor.


Dikkat ettiyseniz, cennete gidenler konusunda da ayn szler kullanlyor. Yine cennetliklerden bahsederken gkler ve yer durduka tabirini kullanyor yani EBED, SREKL anlamnda, ama yine Rabbin diledikleri baka diyerek, BURADAN DA ALLAH IN DLEMESYLE BR IKITAN BAHSEDLYOR. Ama detay yok. Her ey Allah n yetkisinde. lgin deil mi, sanrm bunu ilk defa duymu olabilirsiniz. Hatrlaynz bizlere, cennetten ve cehennemden hi k yok diye retmilerdi. Demek ki cennete ayak uyduramayan, cennetin kurallarna uymayanlarnda, gerekirse cennetten kartlabilecei bilgisini, uyarsn zellikle veriyor Allah. Buradan da unu anlyoruz, cennete gittim demekle kuralsz, sorumsuz deilsin, burasnn da belirli kurallar var. Uymayan Allah n emriyle kartlabilir. Detayn Allah bilir.


Ayetin sonunda da aslnda, konuya aklk getiriyor ve diyor ki, tm bunlar ard arkas kesilmeyen bir ihsan olacak. BU SZLERDEN DE UNU ANLIYORUZ, CENNET VE CEHENNEM HER ZAMAN VAR OLACAK, AMA BURAYA GR VE IKILAR, ALLAH IN YETKSNDE. BZLERN AIKLANMAYAN, ZAH EDLMEYEN BU KONUDA, DAHA FAZLA KONUMAMIZIN YANLI OLDUUNU DNYORUM.


Birok ilahiyat hocalarmz, bundan 810 sene nce ok farkl eyler sylerken bu konularda, bugn gnmzde, batl ve san bilgilerden kurtulduklarndan olsa gerek, imdi tam tersi sylemlerini grmekteyiz. Bazen arya gidenlerini de sylemek isterim. Ben yllar nce, cehennemden insanlarn bir ksmnn ebedi, bir ksmnn sularnn cezasn ektikten sonra kacaklarn yazdmda, bugn cehennemden k var diyen hocalarmz, o yllarda cehennemden asla k yok diyorlard. Sanrm geleneksel fkh inancnn etkisiyle syleniyordu bu szler. Allah zerre kadar ilediklerimizin karln greceimizi ve hibir eyin karlksz kalmayacan syledii halde, Allah n adaletini kendi nefislerimizde ne yazk ki ekillendiriyoruz. Bu dnyada hi kimsenin uygun gremeyecei bir adalet anlayn, iimize geldii ekliyle, Allah a nispet etmekten de ekinmiyoruz.


Belirli bir zaman sonra tm insanlarn, cennetin ve cehenneminde yok olacan syleyen baz inan sahipleri, Allah dan baka her ey bir gn yok olacaktr dncesini, yazacam ayetlere dayandrmaktadrlar. Ayetleri nce yazalm, daha sonra bu ayetler nereden ve ne maksatla bahsediyor, zerinde birlikte dnelim.


Kassas 88: Sen Allah ile beraber baka bir ilha ibadet etme. Ondan baka hibir ilh yoktur. ONUN ZATINDAN BAKA HER EY YOK OLACAKTIR. Hkm yalnzca Onundur ve kesinlikle Ona dndrleceksiniz. (Diyanet meali)


Rahman 26- 2728: YER ZERNDE BULUNAN HER CANLI YOK OLACAKTIR. ANCAK AZAMET VE KRAM SAHB RABBNN ZTI BK KALACAKTIR. O hlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlyorsunuz? (Diyanet meali)


Nebe 212223: phesiz cehennem, bir gzetleme yeridir; azgnlar iin, NDE ALAR BOYU KALACAKLARI BR DN YERDR. (Diyanet meali)


lk iki ayete dikkat ettiyseniz, Allah dan baka ilah yoktur diye bizleri bu dnyada uyaryor ve bu dnyada, Allah dan baka her ey bir gn kyametle yok olacaktr diyor. Bu yok olu, maher gn dirili ile tamamlanacak, bu konu anlatlyor. Yoksa tm insanlar, cennet ve cehennemde belirli bir zaman geirip, daha sonra Allah n dnda tm yaratlan insanlar yok olacaktr demiyor. En son ayette ise cehennemlik olanlarn ise cehennemde alar boyu yani uzun sre kalacaklar konusunda dikkatimizi ekiyor. Buradan da unu ok daha net anlyoruz. Sulu suunu ektikten sonra, cehennemden Allah n izniyle kar. Elbette ebedi kalanlarda olacaktr. Tm gerekleri Allah bilir. Bizlere den aklanan, izah edilenler zerinde fikir yrtmek, konumak olmaldr.


Bizler Kuran da geen EBED kelimesine, ne yazk ki kendi nefislerimizde anlamlar veriyoruz. Bizlere den ayetleri verilen rnekler nda anlamaya almak olmaldr. Ebedi kelimesi kullanld cmlenin anlamyla bazen geici anlamda da kullanlabilir. Bu bizim dilimizde de byledir. rnein Kerem sizin arkadanz olduu srece, sizinle EBED konumam dediimizde, arkadalarnz Kerem ile konumay kestiinde, dier arkadalarnzla ebedi konumam sznz geersiz olur. Ama EBED sz, kelime anlam olarak sonsuz anlamndadr. Kuran da bu kelimeyi bu ekliyle anlamalyz.


Kuran da Allah, biz yaratt kullarn cennet ve cehennem ile cezalandrp ya da mkfatlandrdktan sonra, belirli bir srenin sonunda bizlerin yok olup, yalnz Allah n kalacana dair hibir bilgi, hkm, ayet Kuran da yoktur. Buda zaten mmkn deildir. Allah yaratt, imtihan edip birok safhalardan geirdii, kendi ruhundan fleyerek stn klarak yaratt bizleri, tamamen yok etmesi akln mantn ve Kuran n onay vermeyecei bir durumdur. Bu dnce Allah n adaletine de ters der. Allah onca zenerek yaratt bizleri yargladktan ve hesabmz grdkten sonra, koyacak yer mi bulamad da tamamen yok etsin.


Bu ve benzeri dnceler, biz insanlarn Kuran aklamad, izah etmedii halde nefislerinin ortaya att adaletsiz dncelerdir. Allah Kuran da bu konularda bakn bizleri nasl uyaryor. Aklamadm izah etmediim, katmda olacak konular hakknda nasl davranmamz istiyor bakn Allah.


Araf 33: De ki: Rabbim ancak ak ve gizli ktlkleri, gnah ve haksz yere snr amay, HAKKINDA HBR DELL NDRMED BR EY, Allah'a ortak komanz ve ALLAH HAKKINDA BLMEDNZ EYLER SYLEMENZ HARAM KILMITIR. (Diyanet vakf meali)


Allah n ak, muhkem bir ekilde aklamad konular, sanki Allah n aklanm emri gibi sylememizi Allah bizlere yasaklyor ve bunu yapmayn HARAMDIR diyor. Bizlere den aklanm nice rneklerle izah edilmi konular zerinde konumak ve birbirimize anlatmak olmaldr. Bunun dnda yapacaklarmz ve syleyeceklerimiz, ancak eytan memnun edecektir.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/