Deerli din kardelerim. Bu makalemde sizlere hatrlatmak ve zerinde dnmenize vesile olmak istediim ayet, Hucurat suresi 1. ve 2. ayetler olacaktr. Allah bu ayette biz kullarna ok nemli ve dikkat ekici bir uyarda bulunuyor ve bakn birinci ayette ne diyor.


Hucurat 1: Ey iman edenler! ALLAH'IN VE RESULNN NNE GEMEYN. Allah'tan korkun. phesiz Allah iitendir, bilendir. (Diyanet vakf meali)


Ayette dikkat ederseniz, Allah n ve Resulnn nne gemeyin diyor. Siz bu uyardan ne anladnz? Allah n emrettii Kuran n yannda, Resulnn gnmze rivayet yollarla gelen hadislerin de nne gemeyin, onlar sakn inkr etmeyin kabul edin diye anlamak, sizce mmkn m Kuran a gre. Elbette mmkn deil. nk bunu iddia edenler var. Ayette zellikle Allah n ve Resulnn diye belirtiyor, sizce neden? Resuln grevi neydi? Hatta birok ayette Allah a ve Resulne uyun uyarlar vardr. Sizce Allah, Resul ile birlikte neden anlyor ve uyulmas neden isteniyor? Allah elisine bu konuda neler diyordu Kuran da hatrlayalm ki, ayeti daha doru anlayabilelim.


RESULE DEN, SADECE AIK-SEK DUYURMAKTIR. (Nur 54)


BZ RESULLER, SADECE MJDELEYCLER VE UYARICILAR OLARAK GNDERRZ. (Kehf 56)


EY NSANLAR! RESUL SZE RABBNZDEN GERE GETRD, U HALDE KEND YLNZE OLARAK ONA MAN EDN. (Nisa 170)


BEN, YALNIZCA BANA VAH YEDLMEKTE OLANA UYUYORUM VE BEN, APAIK BR UYARICIDAN BAKASI DELM. (Ahkaf 9)


BEN SADECE, BANA GNDERLEN VAHYE UYUYORUM. (Enam 50)


RESULN GREV SE AIK BR TEBLDEN BARETTR. (Ankebut 18)


SENN GREVN SADECE TEBL ETMEKTR. HESAP GRMEK SE BZE ATTR. (Rad 40)


Sanrm konu imdi, ok daha ak bir ekilde anlalmtr. Allah unu sylyor Hucurat 1. ayetinde. Siz kullarma, Resulm araclyla benim ayetlerimi gnderdim. Ben hkmme hi kimseyi ortak etmem, hkm yalnz ben veririm. Onun iindir ki, Resulm sizlere benim ayetlerimi tebli edecektir, onun iin sakn onun sylediklerinin nne geip, yalnz bunlarla iman olmaz, bizim de atalarmzdan gelen inanlarmz vardr diyerek, Resulmn szlerinin nne szler koymayn, onun nne gemeyin. Bunu yaparsanz sizlerin yaratcs olan benimde nme gemi olursunuz diye bizleri uyaryor. Bir baka deyile, RESULME UYAN BANA UYMU DEMEKTR DYOR ALLAH. Kitap ehli bu uyarlar ne yazk ki dinlemediler. Ya bizler dinledik mi? Allah n Resulnn tebli ettii, Allah n ayetlerinin nne gemedik mi? Ne yazk ki getik, hem de ne gei. Utanmadan neler dedik hatrlayalm. YALNIZ KURAN LE SLAM YAANMAZ. ZATEN KURAN DA HER BLG YOKTUR, ZET BLGLER VARDIR. ALLAH IN RESULNN RVAYET HADSLER VE FIKIH OLMASAYDI, KURAN KAPALI KALIR ANLAILAMAZDI


NE YAZIK K BZLER, KURAN IN H BAHSETMED SZLER, HKMLER ALLAH IN NNE RESULNN ADINI KULLANARAK KOYDUK, ENGEL YAPTIK VE SANK ALLAH IN RESUL DE DNDE HKMLER KOYMU GB DAVRANARAK, ALLAH IN RESULNE FTRALAR ATMAKTAN KORKMADIK. Bylece Allah n ve Resulnn nne getik, toplum ile arasna duvarlar rdk. Brakn Allah ve Resulnn nne gemeyi, Allah ve Resulnn arasn atk, Kuran a uymayan, doru olmas mmkn olmayan rivayetleri, san szleri, Allah n Resulnn sylediine inandk. Maher gn Kuran n bahsetmedii, Resulnn de sylemesi mmkn olmayan szlere inananlar, Resuln ve meleklerin ahitliinde, yzleri simsiyah, kaybedenlerin safnda olacaklarn unutmamaldrlar. Hucurat suresinin devamndaki 2. ayete bakalm imdide.


Hucurat 2: Ey inanp gvenenler! SZLERNZLE NEBݒNN SZN BASTIRMAYIN. Onunla konuurken de birbirinizin dierine yapt gibi sesiniz ykseltmeyin. Yoksa ileriniz boa kar da farkna bile varamazsnz. (Sleymaniye vakf meali)


Ayete dikkat ederseniz, bu ayette NEB nin szn bastrmayn diyor. Bir nceki ayette ise RESULN nne gemeyin diyordu. Neden iki ayette, farkl isimler kullanlm olabilir sizce? Bizler Resul ve Nebi kelimelerinin anlamn doru anlarsak, ayetlerde bahsedilenleri de doru anlarz. Eer ayetlerde Nebi Resul kelimelerinin yerine her ayette Peygamber diye yazar geersek, ayetin anlatmak istedii gereini de fark edemeyiz. Hatrlatmak isterim, Allah Kuran da birok ayette RESULME UYUN emrini vermitir ama hibir ayetinde NEBYE UYUN DEMEMTR, peki neden?


Resul yani elilik grevdir. Yani Allah n vahyini tebli ederken, Resulme uyun nk Resulm benim vahyimi sizlere iletiyor, O kendi hevasndan konumaz diyerek, Resulnn vahiyden Kuran dan baka sz sylemeyecei bilgisini veriyor ve bu konuda birok ayetinde aklamada yapyor. Nebi ise Resule verilen makamn addr, yani Nebilik Allah tarafndan, yksek makama getirilmi kii anlamna geliyor. Baz kiiler nebi ve Resul kavramn yle tarif ederler. Kendisine mstakil bir din ve kitap verilen peygamberlere Resul, mstakil bir din ve kitap sahibi olmayp, kendinden nceki bir peygamberin kitabna uygun hareket etmekle vazifeli peygamberlere de, Nebi ad verilir. Bu dncenin ve inancn yanl olduunu, bu iki ayete bile bakarak anlayabiliyoruz. Her Nebi Resuldr.


Hucurat suresi 2. ayetinde de Allah, grev verdii NEBMN SZLERN BASTIRMAYIN, ONA YAANTINIZDA GEREKEN SAYGINIZI GSTERN DYE UYARIYOR. LTFEN DKKAT, BURADA ANLATILMAK STENEN, NEBNN ZEL HAYATINDA SAYGI VE HRMET GRMES ADINADIR, YAPILAN UYARIDA, ONUN N RESUL DYE BAHSETMYOR, ZELLKLE NEB DYOR. Hucurat 3. ayette aslnda 2. ayeti aklyor ve diyor ki, ALLAH RESULNN HUZURUNDA SESLERN ALALTANLAR VAR YA, ONLAR ALLAH'IN, GNLLERN TAKVA N MTHAN ETT KLERDR. BR BAILANMA VARDIR ONLAR N, BR BYK DL VARDIR.


Sanrm bahse konu ayetler ve zellikle Nebi ve Resul kelimeleriyle neler anlatlyor, sanrm ok daha iyi anlalmtr. Kuran da Allah, Ahzab 21. ayetinde, ALLAH IN RESULNDE SZLER N GZEL BR RNEK VARDIR DER ve rnek gsterir. Bu ayette zellikle dikkatimizi eken konu, Allah Resulnn Kuran hayatna geirdiini ve yalnz Allah n vahyi ile yaadn bizlere bildiriyor ve bizlerin de Resulnn yapt gibi yaamamz istiyor. Aslnda Allah Resuln rnek gsterip, sizlerde onun gibi yapn, sakn emin olamayacanz rivayet ve san inanlarn peine dmeyin ve yalnz Kuran n ipine sarln diyor.


Bu durumda, yalnz Kuran n ipine sarlp, rivayet ve san bilgileri din edinmeden slam yaayanlar m Resuln rnek alp, onun yolundan gidiyor demektir, yoksa yalnz Kuran slam yaamak iin yeterli deildir diyerek, hayatna emin olamayaca rivayetleri de geirip, beeri FIKIH inancnn dayatmalarn din diye yaayanlar m, Resuln rnek alp, onun yolundan gidiyor demektir? Sizce hangisi doru? Yorum sizlerin. Ne yazk ki bizler sakal brakarak, peygamberimizin giydii kyafeti giyerek, Allah n elisini rnek aldmz sanyoruz. Allah n ayetlerinden o kadar uzak yayoruz ki, Allah n elisini ne yazk ki tanmyoruz. nk Kuran ile gerek bir ba kuramadk, Kuran anlamadan okuyarak, batln ve edindiimiz Velilerin peine dtk. Allah n elisini tanmak isteyen yalnz Kuran n ipine sarlr.


BEN SADECE BANA VAHYEDLENE UYARIM. BEN SADECE APAIK BR UYARICIYIM. (Ahkaf 9 ) BEN SADECE, BANA GNDERLEN VAHYE UYUYORUM. (Enam 50) RASULE DEN, SADECE AIK-SEK DUYURMAKTIR. ( Nur 54)


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/