Bu makalemin konusu, ADAK KURBANI zerinde olacaktr. Hibir art gzetmeden, Allah n rzasn kazanmak adna, Allah a kurban adamak, yani kurban kesmek iin sz vermek, elbette konumuzun dndadr, bunu her zaman yapabiliriz. Bildiiniz gibi bizlerin Kurban bayram ad altnda kestiimiz kurbanlar, Kuran da Allah n emrettii farz bir emir deildir. Kurban yln yalnz bir gnnde deil, her gnnde kesip, Allah a saygmz gsterebiliriz. Allah yalnz kendisi adna olmak artyla, Kurban kesmemize bizlere izin vermi, meru klmtr ama bunu bizlerin gnl rzas ile yapmamz ister. Yer ve zaman olarak, Kuran da bahsedilen kurban, Hac vaktinde kesilmesi gereken kurbandr ki, buda Hacca gelenlere sunulmak iindir. Kurban Allah a yaklamalktr, bunun birok yolu da vardr. ster Allah n rzasn kazanmak adna, hayvan keser datrsnz, ister oru tutarz, ister hayr ve hasenatta bulunuruz.


Makalemin konusu ise geleneklerimize giren ama asla Kuran da bahsedilmedii gibi, Kuran a da uymayan ADAK KURBANLIK konusu zerine olacaktr. Bildiiniz gibi, geleneksel Fkh slam retisinde olmasn, gereklemesini istediimiz herhangi bir konuda Allah a, U M OLURSA SANA KURBAN KESECEM, YA DA 30 GN ORU TUTACAIM, eklinde adaklar yaplr, yani sz verilir. Sizce Allah a byle ARTLI bir talepte bulunmak doru olabilir mi? Bunu syleyen bir insan, aslnda unu sylemi oluyor. Allah m eer istediim iimde baarl olursam, ya da dileimi gerekletirirsen, sana Kurban keserim, eer getirmezsen kesmem. nk buna inanan Mslman kardelerimiz, dilei gerekleirse kurban kesiyor. Gereklemezse kesmiyor. BU DAVRANI, ALLAH LE PAZARLIK DELDE NEDR? Bir Mslman Allah n rzasn kazanmak adna kurban kesecekse, art komadan, Allah a krlerini belirtmek iin kurban kesmelidir.


ALLAH A HER ANIMIZA KREDECEK, O KADAR OK SEBEBMZ VAR K. Allah zor gnmzde bile bizlere verdii destekle, sabrla o zorluumuzu geirmemize yardmc olmuyor mu? Hi farknda olmadan verdii o mutluluktan, huzurdan, bolluktan baka nasl bir neden arayalm da, H Allah a art koarak kurban keselim. Dnen, akln kullanan yaamn gereklerini grecek, fark edecektir.


Bizler her konuda yaptmz yanl, bu konuda da yapyoruz ve yanl inanlarmza Kuran dan, ilgisi olmayan ayetleri delil gsteriyoruz. Bu konuda da bakn hangi ayeti delil gsteriyorlar, adak kurban ile ilgili. Ayn ayeti iki farkl mealden yazyorum ki daha iyi anlalsn.


nsan 7: O kullar ADAKLARINI yerine getirirler. Ktl her yan kuatm bir gnden korkarlar. (Diyanet meali)


nsan 7: O kullar, iddeti her yere yaylm olan bir gnden korkarak VERDKLER SZ yerine getirirler. (Diyanet vakf meali)


Bu ayet delil gsterilerek, bakn Allah adaklarnz yerine getirin, sznzde durun diyerek gnmzde, adeta Allah ile pazarlk yaplan adak kurbanna, kant gsterilmektedir. Hlbuki bu ayette Allah n has sevgili kullarnn, yoksulu doyurup, hayrda bulunduklar ve bu yardm, hayr yalnz Allah n rzasn kazanmak iin yaptklar, ncesi ve sonras ayetlerde aklanyor. Yani bahsettikleri konuyla hibir ilgisi yok. Yine yanl inanlarna delil gsterdikleri dier ayetlere bakalm.


Hac 29: Sonra kirlerini gidersinler, ADAKLARINI YERNE GETRSNLER ve Beyt-i Atiki (Kbeyi) tavaf etsinler. (Diyanet meali)


Nahl 91: Antlama yaptnz zaman, ALLAHA KARI VERDNZ SZ YERNE GETRN. Allah kendinize kefil klarak pekitirdikten sonra yeminlerinizi bozmayn. phesiz Allah, yaptklarnz bilir. (Diyanet meali)


Verdiiniz sz yerine getiriniz! nk verdiiniz szden mutlaka sorguya ekileceksiniz (sra 34)


EY MAN EDENLER! ANTLAMALARA SDIK KALINIZ.. (Maide 1)


Hac 29. ayetinde bahsedilen konu ise Hac da geiyor. Elbette bu ayette geen, adaklarn yani Hac iin niyet ettiiniz zaman, verdiiniz szleri yerine getirip yasaklara riayet edin, Haccn gereklerini yerine getirin diyor. Nahl 91. ayetin bir ncesinde yle uyarr. Allah adaleti, iyilii ve akrabaya yardm etmeyi emreder; yz kzartc ileri, fenal ve azgnl yasaklar. O, dnp t alasnz diye size t veriyor. Dedikten sonrada Nahl 91. ayetinde biz iman eden kullarn Allah uyararak, genel anlamda herhangi bir anlama, szleme yapp, sz verdiinizde herhangi bir konuda, Allah a verdiiniz doruluk, drstlk adaletli olma szn unutmayn ve yerine getirin diye bizleri uyaryor. Ayetin devamnda karnzdaki insanlara herhangi bir konuda kefil ahit gsterip, yeminlerinize ortak ettiinizde, sakn szlerinizi yeminlerinizi bozmayn, verdiiniz sz yerine getirin diyor. sra 34 ve Maide 1. ayetlerde de ayn konuya dikkat ekiyor ve genel anlamda verdiiniz szde durun diyor. Bakn rnek verdikleri adak kurbanyla da, hibir balants yok bu ayetlerinde.


Adak kurban konusunda fkh, bu konudan Kur an bahsetmedii ve herhangi bir hkm vermedii iin, her konuda yapt gibi, mezhepler kendince ekillendirmi ve baz kurallara balamtr. lgin olan, ALLAH A ADAK KURBANI KESENN, ETNDEN YEMEMES GEREKT HKMDR. Bu dnce asla Allah n emri deildir. Kurban edilen hayvann etleri konusunda, Allah ayetinde aklama yaparak yle der. ONLARDAN HEM SZ YEYN, HEM DE DARDA OLAN YOKSULA YEDRN. Bunun dnda, Allah n rzasn kazanmak adna keseceimiz herhangi bir kurbann etini kesen yiyemez diyemeyiz. nk hkm Allah verir, detaylandran da yalnz Allah tr. Gelelim adak kurban konusunda, mezhepler nasl dnyor, inanyor imdide ona bakalm.


HANEF MEZHEBNE GRE, ARTLI VEYA ARTSIZ OLSUN ALLAH N BR EY ADAMAK CAZDR. Malik mezhebine gre, artsz olan menduptur. Baz Maliklere gre -artl olan- mekruhtur. afii ve Hanbelilere gre de adak adamak- MEKRUHTUR. Onlara gre, eer mendup/snnet olsayd, Hz. Peygamber (a.s.m) adak adard. HLBUK BYLE BR EY YAPMADII BLNMEKTEDR.


Kiinin Allahn takdirinin deimesine vesile olmas dileiyle, dnyevi amalarla BELL ARTLARA BALI OLARAK ADAKTA BULUNMASI SE DORU KARILANMAMITIR. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Adak, (Allahn takdir buyurmu olduu) hibir olay geri evirmez. Sadece cimrinin maln eksiltmi olur.; Adak bir eyi ne ileri alr ne de geri brakr (Buhr, Eymn, 26; Mslim, Nezir, 2) anlamndaki hadislerinden, ARTA BALI ADAKTA BULUNMAYI HO KARILAMADII ANLAILMAKTADIR.
mam fi ve Ahmed b. Hanbel bata olmak zere baz fakihler yukardaki hadislere dayanarak NASIL OLURSA OLSUN ADAK ADAMANIN MEKRUH OLDUU GRNDEDRLER (Nevev, el-Mecm, VIII, 450; bn Kudme, el-Mun, XIII, 261).


Kuran tek rehber almayp, rivayet ve san szlerin ardna dp dinde blnnce, ite byle farkl sonular ortaya kyor. Onun iin Alla, sakn dinde blnenler gibi olmayn, yalnz Kuran n ipine sarln emrini vermitir. Karar sizin, imtihan sizin imtihannz. Bizlerin ne yazk ki, Kuran ile ban kesenler, anlamadan Kuran okutarak, dnme yetkimizi de ellerimizden aldklarndan, ayetler zerinde dnemiyor, Allah n emrettii halis yolu bulamyoruz. yle olunca da ne sylenirse inanyor ve dorudur diye yerine getiriyoruz.


unu ltfen unutmayalm, bizlere retilen geleneksel, rivayet zinciri ile ulaan inanlarmz, ltfen Kuran a zorla onaylatma abasnda olmayalm. Bizlerin yapmas gereken, Kuran n bahsetmedii rivayet inanlarmz, mutlaka Kuran n onayndan geirme abasnda olalm. Kelimelerin anlamlar ile oynayarak, ayetlere rivayet inanlarmz, zorla kendi nefsimizce ilave etmekle, ancak kendimizi kandrm oluruz.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/