Toplumlar baz kar evreleri tarafndan, her zaman kendi istedikleri dorultuda ynlendirilmi, hatta toplumlarn baz gerekleri fark etmeleri nlenmitir. Bylece insanlar istedikleri gibi ynetilmi, haksz ve adaletsiz ynetimlere de itiraz etmeleri bu ekilde nlenmitir. Toplumlar bu ekilde ynetmeye aba harcayanlar, toplumun inan deerleri ile oynam ve Kuran n uyard gibi, ALLAH LE ALDATMILARDIR. Bir rnek vermek gerekirse, insanlarn ok kalabalk olduu, doru ynetilmeyen, fakirliin kol gezdii Asya toplumlarnda, Budizm ad altnda yle bir inan yaratlmtr ki, BU DNYADA NE KADAR FAKR VE YOKSUL SEN, BR SONRAK DNYAYA GELNDE, OK DAHA ZENGN OLARAK GELECENE TOPLUM NANDIRILMI VE BYLECE NSANLARIN, TOPLUMU YANLI YNETENLERE TRAZI, KARI IKILARI ENGELLENMTR.


Bu inanca benzer bir inancn, aslnda Kuran da bu ekliyle asla bahsedilmemesine ramen, Allah n ayetlerinde geen kelimelerle ve anlamlar ile oynayarak, toplum aldatlmaya ve oyalanmaya alldn fkh inancnda da gryoruz. Kuran adeta terk eden, batl ve rivayetlerle Allah n dinini rayndan kartan, dini bozmaya alan Yahudi fitnesi, bo durmam ve slam inancna da ne yazk ki bu itikad sokmular ve bunun adna da STDRA demilerdir. stidra kelime anlam olarak, kademe kademe ykselmek anlamna gelir ki, bu anlamyla doru anlatlrsa, elbette ayetleri doru anlamak adna faydas da olacaktr. slam fkh inancnda ise bu kelimeye yle bir anlam verip saptrmlardr ki, Allah n Kuran da bizlere bahsettii adaletine, tamamen ters dmektedir. Bakn aslnda ok masum ve yerinde kullanldnda, doru olabilecek bu kelimeye nasl bir anlam verilmi.


STDRA: ALLAH IN MANLARINDAN MT KESM OLAN KULLARINI TUZAA DRMESDR. Bat medeniyetinin zenginlii, teknolojik gelimeleri Allah n istidra dr diye tarif edilir. STDRA ALLAH IN SEVMED KULUNA, DAHA FAZLA MKN VE OLAAN ST GLER VERMES DYEDE ANLATILIR FIKIH, MESHEP VE CEMATLER TARAFINDAN. Bu konunun doruluuna, kendilerince rnekler verenler ise yle konuyu savunurlar. man eden bir Mslman, alt iinde ok fazla bir kazan elde edemezken, Allah a iman etmeyen, ya da imann gereklerini yerine getirmeyenlerin kazanlarnn ok fazla olmasnn anlamnn istidra olduunu, yani Allah byle insanlara ok daha fazla kazan, nimet salatp, servetlerini artrarak onlar tuzaa drdn rnek vermektedirler.


Bu zihniyet, insanlarn kendilerini sorgulamasn ve hatalarn grebilmesini de engellemektedir. BU SZLER VE DNCELER, KURAN RETSNE, BZLERN BU DNYADA MTHAN OLDUU GERENE VE ALLAH IN ADALET ANLAYIINA ASLA UYGUN DELDR. Allah her zaman kullarna mhlet verir, uyarr ondan sonra gereken cezay ya da mkfat verir. HATTA AYETLERNDE SZLER MALLARINIZLA, ZENGNLNZLE, YOKLUKLA MTHAN EDERZ DYE UYARIR. ALLAH ZENGNLKLE IMARTIR, MTHAN EDER. FAKRLKLEDE SABRIMIZI LER. AMA MAN EDENE HAKKINI VERMEYP, ONU FAKR BIRAKIR, NKRCIYA SINIRSIZ MALK MLK VERR DNCESNE NANMAK, KURAN A TAMAMEN AYKIRIDIR. Hatta Bakara suresi 216. ayette, sizin iin er gibi grnen, belki sizin iin hayrdr, sizin iin hayrl grnen belki de sizin iin erdir, siz bilmezsiniz Allah bilir diyerek bizleri uyarr. Tam tersine iman etmeyen kullarnn gnl gzlerini mhrlediin rneklerini verir.


Dnyada Allah hi kimseye olaan st gler vermemitir. Gnmzde illzyonistlerin, sihirbazlarn yaptklar gz yanlmalardr. Allah elilerine bile vermedii bir gc, nasl olurda inkrclara verir. Allah Enam 109. ayetinde yle der., DE K: MUCZELER ANCAK ALLAH KATINDADIR. Kuran da Resullerin yapt olaan st mucizeleri yapanlar, Resulleri deil Allah tr. Bu inan slam toplumunun gerekleri grememesi ve inandklar batl inanc fark edip, kendilerine gelmemesi adna topluma din dmanlarnn kurduu TUZAKTIR, ALDATMACADIR. stidra kelimesine yanl anlamlar verirsek, toplumu da yanl ynlendiririz. Doru anlam verirde, Kuran adaletini ALLAH IN BZLER NASIL MTHAN ETT GEREN DORU ANLATIRSAK, amaca yani Kuran a hizmet etmi oluruz, yoksa batln tuzana deriz.Bu inanlarna rnek verdikleri ama asla bu dnceleri onaylamayp, tam tersini Allah n bahsettii ayeti iki farkl mealden yazmak istiyorum ki, inanlarnn ne derece Kuran dan onay almadn grebilelim.


Zuhruf 333435: nsanlarn (kfirlikte birleen) tek bir toplum olmalar (tehlikesi) olmasayd, RAHMANI GRMEZLKTEN GELENLERN EVLERNE GMTEN TAVANLAR VE ZERNDE YKSELECEKLER ASANSRLER YAPARDIK. Evlerinin kaplarn, zerine kurulduklar koltuklar (sedirleri)... Altn ilemeli yapardk. Btn bunlar dnya hayatnn menfaatleridir. Rabbinin katnda Ahiret, Allahtan ekinerek kendini korumu olanlar iindir. (Sleymaniye vakf meali)
Zuhruf 333435: EER BTN NSANLAR (KFRLERE VERDMZ NMETLERE BAKIP KFRDE BRLEEN) BR TEK MMET OLACAK OLMASALARDI, Rahmn inkr edenlerin evlerine gmten tavanlar ve zerine kacaklar merdivenler yapardk. Evlerine (gmten) kaplar ve zerine yaslanacaklar koltuklar ve altn sslemeler yapardk. Btn bunlar, sadece dnya hayatnn geimliidir. Rabbinin katnda ahiret ise, Ona kar gelmekten saknanlarndr. (Diyanet meali)


lgintir bu ayeti rnek verenler, kendi batl inanlarna delil olsun diye, ayette iman eden Mslman demiyor, bakn ayette NSANLAR diye geiyor diyerek, farkl anlam vermeye alyorlar. Bakn Allah ayetinde ok ak ve net bir bilgi veriyor bizlere ve diyor ki, BTN NSANLAR MAN EDEN VE ETMEYEN TM KULLARIM, BRLKTE YAAYAN TEK BR MMET OLMASALARDI, TE O ZAMAN NKRCILARI MANSIZLIKLARINDAN AZDIRDIKA AZDIRMAK N, ONLARI VARLIIN, BOLLUUN NDE YAATIR BYLECE AZDIRIRDIK DYOR. ALLAH BU KONUDA UYARIYOR VE TM BU ZENGNLK BU DNYA GEMLDR DYOR. DEMEK K MAN EDEN, ALLAH IN SALH KULLARI ETKLENMESN, NEFSLERNN ETKSNDE KALIP, BAKIN BU DNYADA NKRCILAR YALNIZ ZENGN OLUP, RAHAT YAIYORLAR DYEREK YANILIP SYAN ETMESNLER DYE, ALLAH BU EKLDE BR AZGINLII YALNIZ NKRCILARA REVA GRMEM. BURADANDA UNU ANLIYORUZ. ALLAH BU KONUDA SINIRLAMA KOYMAMI. NKRCILARDA ABALARI NSPETNDE ZENGN OLABLYOR AMA YA SONU NE OLUYOR? TE O KISMI NEML. MTHANINDA GERE BU DEL MDR ZATEN. MTHANIN SONUCU NEML. Bizler bu dnyada yaantmzda zenginlii, varl kstas alyoruz kendimize. Bu dnyada her ey, yalnz zenginlikle mi llr? Nice zenginler vardr, o zenginliklerinden Allah, onlara yemeyi nasip etmez. Seyreder dururlar. Kendi batl inanlarna, ayetlerde geen kelimelerle oynayp, Kuran dan u ayetleri inanlarna delil gsteriyorlar.


Araf 182: Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, BZ ONLARI BLEMEYECEKLER BR YERDEN YAVA YAVA FELAKETE GTRECEZ. (Diyanet meali)


Kalem 4445: (Ey Muhammed!) Bu sz (Kuran) yalanlayanlarla beni ba baa brak. BZ ONLARI BLEMEYECEKLER BMDE ADIM ADIM HELKA YAKLATIRACAIZ. Onlara mhlet veriyorum. phesiz benim tuzam salamdr. (Diyanet meali)


Ayetlerde dikkat ettiyseniz, inkrclar daha ok zengin yaparak cezalandracaz demenin tam tersine, onlar yava yava felakete gtreceiz, helake yok olua gtreceiz diyor. Allah Kuran da birok ayetinde, kullarnn altklarnn karln vereceini bizlere bildirmitir. Adalette bu deil mi zaten. HANG ADALET ANLAYII, HAKSIZA BOLCA NMET VERR? BU ANLAYI, NAN TOPLUMU YANILTIR, TAM TERSNE NSANLARA YANLI RNEK OLUR. BU ADALET ALLAH A NSPET EDENLER, KURAN DAN NASPLENMEYEN, TOPLUMU ALDATAN, HALLERNDEN KAYET OLMALARINI ENGELLEME ABASINDA OLAN, DN SMSARLARIDIR. Bu ayetlerin tam tersi bir dnceye nasl inanrz? Allah onlarca ayetinde, bu dnyada iman edenleri mkfatlandracan, inkrclar da cezalandraca rneini verir. Bizlerin yapt yanl, kendimizi Allah n yerine koyarak toplumlar, insanlar inanan ya da inanmayan diye kendi nefsimizde hkm vermemizden kaynaklanyor. UNUTMAYALIM LTFEN KARARI VERECEK YALNIZ ALLAH TIR.


Allah tm kullarn zgr brakm ve yaptklarnn karlklarn alacan bizlere bildirmitir. Bu adaletin tam tersi bir dnceyi, Kuran a ilave etmeye alan insanlara, ltfen itibar etmeyelim. Unutmayalm ltfen kimin takvaca stn olduunu, kimin Allah n en doru yolunda gittiini yalnz ben bilirim diyor Allah. BU NSANLAR, KEND NANCINDA OLMAYANLARIN ABALARI SONUCU, KENDLERNDEN LER SEVYEDE, HUZURLU VE MUTLU YAAMALARINI HAZMEDEMEYEN, BYLECE GEREKLERN ORTAYA IKMASINI ENGELLEMEYE ALIANLARIN TUZAKLARIDIR. GNE BALIKLA SIVANMAZ. H KMSE, KARISINDAK TOPLUMLAR HAKKINDA KFRLK, NKARCILIK HKMNDE BULUNAMAZ. Allah Tevbe suresi 115. ayetinde yle uyarr. Allah, bir toplumu doru yola ilettikten sonra, saknmalar gereken eyleri kendilerine aklamadka, onlar saptracak deildir. Allah, her eyi bilendir.


alalm, aba gsterelim mutlaka mkfatn Allah dan alacamz unutmayalm. BZLER KARAMSARLIA TEN, HATTA YOKLUUN, ACININ ALLAH TARAFINDAN YALNIZ MAN EDENLERE VERD BR NMET GB GSTERLMESNE, LTFEN KARI IKALIM. NK BU ADALET ALLAH IN DEL, TOPLUMU KEND IKARLARINDA YANLI YNETMEYE ALIIP, BATIL VE HURAFE NANLARININ TOPLUMDA KT GRNTSN, YANSIMASINI RTBAS ETMEK N IKARTIKLARI BR MASKEDR.


Allah Enam suresi 424344. ayetlerinde, gemi mmetlerin topluca nasl yoldan saptklar rneini verir. Bu toplumlar hep birlikte cezalandrdndan bahseder. Uyarlar unutan bu toplumlara verdiimiz cezadan sonra, onlara tm nimetlerimizi tekrar verdik. Bu nimetlerden sonra yine azdlar. Bizde yaptklarna karlk onlar cezalandrnca mitlerini yitirdiler diyor. Bylece zulmeden toplumun kk kesildi diyerek rnek veriyor. Bu ayetleri batl inanlar olan ZTDRAC a rnek gsteriyorlar ama bu ayette, toplum mmet olarak nce uyarlm, daha sonra yoldan sapmlarn, nasl cezalandrld rnei veriliyor.


Bizler ne yazk ki Yahudilerin ve Hristiyanlarn, Kuran da yanl sylemlerine rnek verdikleri ayetleri yayoruz. Onlar Yahudi ya da Hristiyan olmayan cennete giremez diyorlard ve Allah onlarn bu szlerindeki yanlln bizlere bildiriyordu. imdide bizler ayn eyi sylyoruz. Mslman olmayan cennete giremez diyerek, rivayetlerle Kuran dan uzaklaarak kendimize yarattmz bir slam n sylemleri ile onlar cehennemlik gryoruz, hi ayrm yapmadan. Unutmayalm ltfen, Peygamberimiz maher gn ahit olarak arldnda, mmeti olan bizlerin, KUR'AN I TERK ETTNN AHTLN YAPACAK. in ilginci, onlarn baarlarn, yaadklar huzuru, mutluluu, zenginlii glgelemek iin, kendi uydurduumuz bir inan ile onlar stidra durumundalar, yani Allah onlar azdrmak iin zengin etmi, onlara g vermi diyerek, toplumu ve kendimizi aldatyoruz. SZCE ADALET, ETLK, HAKKANYET VE ZGRLK H M KISTAS DEL ALLAH KATINDA? SLAM LKELERN BR DNN, NE DEMEK STEDM ANLAYACAKSINIZ. Hlbuki Allah bu konuda nasl uyarmt bizleri hatrlayalm.


Bakara 62: phesiz iman edenler; Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sbilerden de Allah'a ve ahiret gnne inanp SALH AMEL LEYENLER N RABLER KATINDA MKFATLAR VARDIR. Onlar iin herhangi bir korku yoktur onlar znt ekmeyeceklerdir. (Diyanet vakf meali)
Sebe 4: K ALLAH, MAN EDP HAYRA VE BARIA YNELK LER SERGLEYENLER DLLENDRSN. te bunlar iin bir balanma ve kutlu-bereketli bir rzk vardr." (Yaar Nuri meali)


Bizler ne yazk ki kendimizi temize kartp, karmzdaki insanlar hakkmz olmadan alaltmaya, sulamaya, kfir ilan etmeye devam ediyoruz. Karln da Allah dan alyoruz. slam toplumlarnda sava, ac, keder kol geziyor. Allah Maide suresi 105. ayetinde bizleri uyaryor ve bakn ne diyor. "Ey iman edenler! SZ KENDNZ DZELTN. Siz doru yolda olursanz, yoldan sapan kimse size zarar veremez." Karar ve yorum sizlerin.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/