Bu makalemde sizlerin, zerinde dnmenize vesile olmak istediim ayet, Nahl suresi 98. ayet olacaktr. Bu ayet ne srlerek, Kuran okumaya balarken Allah, EZBLLHMNEEYTNRRACM, diye okumaya balayn, emri veriyor diye anlatlr. Gelin bu konu zerinde nce ayeti yazalm, daha sonrada birlikte dnelim.


Nahl 98: imdi Kur'n okumak istediin zaman, NCE O KOVULMU EYTANDAN ALLAH'A SIIN. (Elmal meali)


Sizce Allah bu ayette, Kuran okumaya balamadan nce, Ezbillhimineeytnirracm Yani, kovulmu eytann errinden Allah a snrm, diye balayarak okuyun emrini mi veriyor? Bizler ne yazk ki Allah n ayetlerinin zne hi inemedik, ayetlerde Allah bizlere neler anlatyor diye anlamak yerine, salt szcklerin grnr haliyle ilgilendik ve ayetlerin asl amacn bylece anlayamadk. Bu konuya devam etmeden nce, Kuran da surelerin banda geen, Bismillhirrahmnirrahm, yani RAHMAN VE RAHM OLAN ALLAH IN ADIYLA, sznden ne anlyoruz ona hatrlayalm.


Bildiiniz gibi bu szck, yalnz Surelerin banda geer. Bizler bu konuda da yine, bu szlerin zne inemediimiz iin, Kuran okurken mutlaka besmeleyle balamalyz deriz. Hlbuki Kuran da geen bu cmle, Cebrail tarafndan Peygamberimize iletilirken, yeni bir sureye yani yeni bir konuya geiin bildirildii ayettir. Cebrail bu ayeti tebli ederken, unu sylyor elisine ve bizlere. TEBL EDECEM BU AYETLER, RAHMAN VE RAHM OLAN ALLAH IN ADIYLA SZLERE BLDRYORUM. Bizler hala bu gerein farknda olmadmz iin, aramzda hep birbirimize unu syleriz. Ayeti yazarken besmeleyi de yazsanza. Bizler zaten bu ayetin Allah katndan, Allah n adyla bizlere bildirildiine iman etmi Mslmanlarz, onun iin ayetleri her yazp okuduumuzda, besmeleyle sylememiz konusunda Allah n bir hkm yoktur. Elbette sylemenin de bir sakncas yoktur. Bu gerek, birok insan tarafndan bilindii iindir ki, her ayet yazanlar ya da okuyanlar, ncesinde besmeleyi yazmazlar. Hatta imam namaz kldrrken, okuduu ayetlerin banda besmeleyle balamaz.


Gelelim Nahl suresi 98. ayete. Ayn yanl bu ayette de yapyoruz ve ayette Allah n bahsettii asl amac gz ard edip, kelime ve szcklerle asl amac gizliyor, iin zne inemiyoruz. Allah Kuran da, bu ayetten nce birok ayetinde biz kullarn uyaryor ve doru yolda gitmemiz adna ikazlarda bulunuyor, ltfen onlar da okuyunuz. Nahl suresi 98. ayetinde de, bizlerin dikkatini ekerek, KURAN A MAN ETTNZ SYLYORSANIZ, KURAN I OKUYUP, AYETLERM TEBL ALMAYA NYET ETTNZDE, NCE SZLER ALLAH IN YOLUNDAN SAPTIRMAYA ALIAN, EYTANIN VE USLANMAZ NEFSNZN DAYATTII, BATILIN VE HURAFENN ETKSNDEN KURTULUN DYOR. BR BAKA ANLATIMLA, KURAN I OKUMAYA BALADIINIZDA, EYTANIN ERRNDEN UZAK, KENDMZ HER HALMZLE Z RADEMZLE, ALLAH A TESLM EDEREK, O ZHNYETLE, O AMALA KURAN I OKUMAYA BALAYIN DYOR ALLAH. KALBN, NEFSN EYTANIN VE ONUN DAYATTII BATILDAN KURTARMAZSAN, OKUDUUN KURAN DAN ALACAIN HAK BLGLER, SENN KALBNE YERLEMEZ. NK HAK LE BATIL BR ARADA OLMAZ. Bakn bu ayetten bir ayet sonra Allah ne diyor.


Nahl 99: Gerek u ki: man edip de YALNIZ RABBLERNE GVENP DAYANANLAR ZERNDE EYTANIN BR HKMYET YOKTUR. (Bayraktar Bayrakl)


Sanrm konu ok daha iyi anlald. Allah bizlere unu anlatyor zellikle. Din ve iman adna gveneceiniz ve dayanacanz yalnz Allah tr yani onun kitab Kuran dr. Kendinize Allah dan baka veliler edinip, onlarn szlerine de inanarak ard sra gidersen, okuduunuz Kuran dan nasibinizi alamazsnz. Yalnz Allah a yani Kuran a balanann zerinde, eytann ve eytanlam insanlarn hi bir gc, etkisi yoktur diyor. Bu ayette asl anlatlmak istenen amac, doru anlayamadmz iindir ki, bizler Kuran dan nasiplenemiyor ve Allah n ayetlerini anlayamyoruz. DAHA AIKASI, ALLAH IN AYETLERNN ZNE NMEK YERNE, GRSEL OLARAK YAAYARAK, HAYATIMIZA GERMEDEN SYLEYP GEYORUZ. YAN MAN DLMZDEN TEYE GEP, KALBZE YERLEMYOR. Halbuki Allah bizleri bu ayetiyle ok nemli bir konuda uyaryor ve diyor ki, sizler okuduunuz Kuran dan faydalanmak, ondan istifade etmek istiyorsanz, nce eytann vesvesesinden, nefsinizin dayatt batldan, yanl itikat ve inanlarnzdan kurtulun ve YALNIZ ALLAH A SIININ. Fussilet 36. ayette de bu konuya deinilir ve bakn eytann vesvesesinden kurtulmak iin, nereye snmamz ister Allah. EER EYTANDAN GELEN KT BR DRT, SEN DRTECEK OLURSA, HEMEN ALLAH'A SIIN! NK EN Y TEN O'DUR, EN Y BLEN O...


Peki, bizler Allah n bu emrini yerine getiriyor muyuz? Elbette hayr, yaptmz Kuran okumaya balarken szde, EZBLLHMNEEYTNRRACM BSMLLHRRAHMNRRAHM. Diyoruz asla Allah n bu ayetlerinde ne anlattn, bizlerden ne istediini anlama abasnda deiliz. Onun iin Allah n hkmn de yerine getirmiyoruz. Bizler yalnz bu konuda deil, neredeyse her konuda bu yanl yapyoruz. Allah ben hkmme hi kimseyi ortak etmem, yalnz Kuran a sarln dedii halde, eytann vesvesesi, edindiimiz velilerin aldatmacalarndan kurtulup, bir baka deyile Allah n hkmlerine ters den davranlardan syrlp, YALNIZ ALLAHA KENDMZ BALAMADIIMIZ N, KURAN I ANLAYAMIYORUZ, GEREKLERN FARKINDA OLAMIYORUZ. NEFSMZ TATMN ETMEK N, AYETLERDE GEEN KELMELERN ANLAMLARI LE OYNUYORUZ. Kuran Allah dan daha iyi, biz kullarna kim anlatabilir?


Konuyu zellikle tekrar etmek istiyorum. Onun iin Allah, Kuran dan faydalanmak istiyorsan, onu okumaya, ondan faydalanmaya balamadan nce, eytann sana dayatt batldan, nefsinin etkisi altnda kald baskdan syrl ve Kuran n bana yle otur diyor Allah. Kuran da her bilgi yoktur, Kuran herkes anlayamaz diye inanan bir insan, Kuran dan gerei gibi faydalanabilir mi? nce Kuran a kar art niyetimizi atmalyz, yoksa bakar kr olandan farkmz olmaz. Tabi bizler Kuran n hi bahsetmedii batl ve hurafe bilgileri yaayabilmek adna, Allah n bu emrini anlamak istemeyip, grmezden geldiimiz iin, Kuran dan faydalanamyoruz ve Allah gnl gzmz amyor. nk bir MMN, hem batl yolcusu olup eytan takip ederek, hem de Kuran okuyarak, Allah n doru yolunda asla olamaz. HAK OLAN BLGLER, BATIL BLGLERLE ASLA YANYANA GELEMEZ. BATILDAN KURTULMAYAN, HAKKIN GEREKLER LE ASLA BULUAMAZ. nce eytandan, onun batl dayatmalarndan kurtulacaz ki, Allah da gzlerimizdeki ve kulaklarmzda ki perdeyi kaldracak, bizlerde Kuran ile buluacaz.


DLERM MANIMIZI ALLAH IN STED ZGDE YAAYAN, KURAN I OKUMAYA BALADIIMIZDA, ALLAH IN STED ARTLARI SALAYAN, ALLAH IN AZINLIK HALS KULLARINDAN OLURUZ.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/