Kuran dikkatli okuyan bir Mslman, Allah n resul nn bizler iin gzel bir rnek olarak Allah n gsterdiini anlar. PEK ALLAH ELSN, BZLER N HANG KONULARDA RNEK GSTERYOR VE BZLERE HANG KONULARDA RNEK ALMAMIZI STYOR? Bu konu geleneksel slam anlaynda, ok yanl anlalan, hatta Kuran a taban tabana ters den yle yanl bilgileri, szleri topluma kabul ettirebilmek iin kullanlyor ki, bu anlatlanlara inanan bir Mslman, adeta Kuran dan uzaklar. Hatrlatmak isterim, Allah elisini bizlere bir insan olarak RNEK GSTERYOR, DNDE HKM ORTAI OLARAK DEL. Gelin birlikte, Allah n Resuln hangi konularda rnek gsteriyor, onu birlikte anlamaya alalm.


Yemin olsun, Allah resulnde sizin iin, Allah' ve hiret gnn arzu edenlerle Allah' ok ananlara GZEL BR RNEK VARDIR. (Ahzab 21)


Dikkat ederseniz Allah Resulnn, bizler iin iyi, gzel bir rnek olduundan bahsediyor. Yine ayn konuda Kalem 4. ayetinde, SEN ELBETTE YCE BR AHLK ZERESN diyerek, elisinin ahlakn bizlerin rnek almasn istiyor. Aadaki ayetler zerinde, ltfen birlikte dnelim.


Yemin olsun, iinizden size ONURLU BR RESUL gelmitir. Sizi rahatsz eden ey onu da zer. ok dkndr size. MMNLERE SE DAHA EFKATL, DAHA MERHAMETLDR. (Tevbe 128)


O zaman Allah'tan bir rahmet olarak onlara YUMUAK DAVRANDIN! AYET SEN, KABA VE KATI YREKL OLSAYDIN, hi phesiz, etrafndan ayrlp giderlerdi. (Ali mran 159)


Bakn Allah n elisinin, bizler iin en nemli rnek oluu konusunda Allah, bizlere onun ok nemli zelliklerinden rnekler veriyor ve ders almamz istiyor. SZLERDE BYLE OLUN DYOR. Bizler Allah n elisini rnek almak istiyorsak, ONURLU, EREFL, DN KARDENE EFKATL, MERHAMETL VE YUMUAK BR EKLDE NSANLARA SAYGILI OLMALIYIZ. Asla kaba saba, saygsz bir ekilde onlarla konumamalyz. Hatta karmzdaki inanmam bir insan olsa bile onlara saygl davranmalyz. Peki, bizler bylemi davranyoruz? Bizim gibi dnmeyen ve inanmayanlara kar, Allah n elisinin rnek davranlarndan ders alyor muyuz? Elbette hayr. Ben Mslman m diyen din kardelerimize bile bizler, kendimiz gibi dnmedii ve inanmad iin, aza alnmayacak kfrleri eer sylyorsak, bizler Allah n elisini rnek almyoruz demektir. Kuran da Allah elisine, deki onlara diye baz ayetleri tebli etmi ve bir rnek bakn ne demi.


Enbiya 45: De ki: BEN, SADECE, VAHY LE SZ KAZ EDYORUM. Fakat sar olanlar, ikaz edildikleri zaman bu ary duymazlar. (Diyanet vakf)


Allah n elisi zellikle biz mmetine, ben Allah n bizleri sorumlu tuttuuna hkmettii ve Allah beni uyararak, sana indirdiim Kuran ile kullarma hkmet dedii Kuran ile sizi ikaz ediyorum dedii halde, eer bizler hala Kuran dndan, dini konularda kaynaklar aryorsak, bunlarda Kuran dndan Peygamberimizin hkmleridir diyorsak, Peygamberimizi rnek almyoruz kendi bamza buyruk uydurulmu, Allah n elisine iftira szlerin ard sra gidiyoruz demektir. Bakn Allah elisine, grevini yerine getirirken, nasl bir yol izlemesini istiyor. TE BZLER PEYGAMBERMZ, BYLE RNEK ALMALIYIZ.


Nahl 125: (Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, HKMETLE, GZEL TLE AIR VE ONLARLA EN GZEL EKLDE MCADELE ET. phesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanlar en iyi bilendir. O, doru yolda olanlar da en iyi bilendir. (Diyanet meali)


Demek ki Peygamberimizin rnek oluu, slam topluma anlatrken taknd tavrla da ok nemli. Hangimiz bu yntemi kullanyoruz? Hangimiz Peygamberimizin bu huyunu, yntemini hayatmza geiriyoruz. Ltfen bu soruyu kendimize soralm. Allah n elisini rnek alan, nce onun Kuran dan Allah n elisine verdii grev ve sorumluluunu da doru renmeli ki, onun adna uydurulan aslsz rivayetlere inanmasn. YAN ALLAH IN ELSN RNEK ALMAK STYORSAK, RVAYETLERDEN DEL KURAN DAN PEYGAMBERMZ TANIMALI VE RNEK ALMALIYIZ.


RESULE DEN, TEBLDEN BAKA BR EY DELDR. Allah sizin aa vurduklarnz da gizlediklerinizi de bilir. (Maide 99)


Allah'a itaat edin, resule itaat edin, saknn. Eer yz evirirseniz unu bilin: BZM RESULMZE DEN SADECE APAIK BR TEBLDR. (Maide 92)


De ki: Ben tredi bir peygamber deilim. Bana ve size ne yaplacan da bilmem. BEN SADECE BANA VAHYEDLENE UYARIM. BEN SADECE APAIK BR UYARICIYIM. (Ahkaf 9)
Bu ayetlerden de ok ak anlald gibi, Allah n elisinin grevi, Allah dan ald vahyi yani Kuran yalnz tebli etmektir. Ayette Peygamberimiz, ben sadece apak bir uyarcym, sadece bana vahyedilen Kuran a uyarm, asla bunun dnda dinde hkmler koymam mmkn deildir diyorsa, ite bizlerin rnek alaca konulardan biriside, Kuran n dndan hibir bilgiye inanmamak olmaldr. nk Allah n elisi yalnz Kuran tebli etmi ve yalnz Kuran hayatna geirmitir. Allah n elisinin ok nemli bir grevi de, bizlere maher gn ahit olacadr. Bakn Allah bu konuda ne diyor.


te byle! BZ SZ, NSANLAR STNE TANIK OLASINIZ, RESUL DE SZN STNZE TANIK OLSUN DYE, orta yolu izleyen bir mmet yaptk. (Bakara 143)


Bu ayetten de anlyoruz ki, Allah elilerini yalnz ayetlerini, mesajn tebli etmek iin deil, maher gn ahit olarak grev yapacaklarn da sylyor. Eliler hangi konuda ahitlik yapacaklar? Elbette Allah n ayetleri konusunda. Sizce Kuran da hi bahsedilmeyen konular, Allah n elisi bunlarda benim dinde koyduum hkmlerdir der mi? te tm bunlarn cevabn, Peygamberimizin ahitliinde greceiz. Bu sorunun cevab Kuran da ok ak var. Grmek istemeyenler, gzlerini bu ayetlere yumanlar, maher gn ok ama ok zleceklerini bilmelidirler.


Ahzab 39: ONLAR K ALLAH'IN MESAJLARINI TEBL EDP O'NDAN KORKARLAR, Allah'tan gayr hi kimseden korkmazlar. Hesap sorucu olarak Allah yeter. (Yaar Nuri meali)


Fakat O, RESULN NNDE VE ARKASINDA GZETLEYC MELEKLER YRTR ki resullerin, Rablerinin vahiylerini tebli ettiklerini bilsin. Allah, onlarn her hlini kuatm ve her eyi inceden inceye sayp dkmtr. (Cin 2728)
Bu zamana kadar Allah n gnderdii eliler, Allah n gnderdii mesajlar yani ayetlerini titizlikle tebli edip, yanl yapmaktan dolay Allah dan korkarlar diyor. Cin suresinde de Allah, grev verdii Resullerin, Allah n vahyini gerektii gibi tebli edip etmedikleri, melekler tarafndan izlendiini bizlere bildiriyor. Byle izlenen bir Resul, sizce Allah n vahiylerinin dnda, bunlarda Allah n emri diyerek, hkmler koyabilir mi? Bizler ise Allah n bu uyarlarndan habersiz, ya da bunca ayetleri grmezden gelerek, hala Allah n yannda elileri de dinde hkmler koyar, yalnz vahiyle din yaanmaz demeye, korkmadan hala devam ediyoruz. Allah n elisini rnek almak isteyen, bu ynn asla gz ard etmemelidir.


te peygamberimizi rnek almak, onun iin bu kadar ok nemli. Peki, bizler gnmzde Allah n elisini mi rnek alyoruz, yoksa emin olamayacamz szlerin ardndan gidip, hesap veremeyeceimiz szlere mi inanyoruz. Sizce Allah n elisi, maher gn ahit olarak arldnda, onca ak ayetlerde syledii gibi, ben yalnz Kuran , Allah n vahyini tebli ettim, onun dnda hibir sz sylemedim, nk ben Allah dan Kuran n asla snrlarn ama emri aldm derse, BUGN ONUN SYLEDNE NANDIIMIZ ONCA YANLI NANLAR KARISINDA, HALMZ NCE OLUR DYE ARAMIZDA DNEN VAR MI?


Allah n elisinin rnek almamz gereken bir yn de, MM oluudur. Peygamberimiz Allah n dininden sapm, hurafe ve batl din edinmi Ehli kitaba tabi olmayp, dorularn ve gereklerin araynda olmutur. Onun iinde Allah, grevlendirecei elisini, Ehli kitaptan deil, doruluu, drstlyle yaayan, toplumda sevilen rnek bir insan olan Hz. Muhammed i eli olarak semitir. Bundan da alacamz, ok nemli dersler ve bizler iin gzel bir rnek vardr.


Ltfen bu dnyada vaktimiz dolmadan, elde Kuran tekrar dnelim. Hesabn grlecei gn, piman olmann hibir faydas olmayacaktr. ONUN N GELN, ALLAH IN ELSN RNEK ALALIM. O ben yalnz Kuran a uyarm, benim grevim sadece vahyi tebli etmektir, onun iin yalnz Kuran n ipine sarln, nk yalnz Kuran dan hesaba ekileceksiniz diyorsa, bizlere retilen hurafe yanl bilgilerin, inanlarn deil, Allah n nuru, Furkan n ard sra gidelim ve Allah n uyard gibi, YALNIZ KURAN IN PNE SARILALIM. Ltfen unutmayalm Allah verdii sz mutlaka tutar.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/