Bizler batl inanlarmz yaayabilmek adna, Allah n ayetlerini grmezden gelerek arptmaktan, anlamlarn deitirmekten ne yazk ki korkmuyoruz. Kuran tarafsz okumayp, inandmz batl ve rivayet inanlarla anlamaya altmz iinde, Allah bizleri NURUYLA, buluturmuyor, gerekleri grmemizi engelliyor. Bunun nedeni, Allah n kitabna irk kotuumuz iindir.


Allah n kitabn din ve iman adna yeterli grmeyenleri, o zalim din tacirlerine elbette muhta edecektir. Byle olanlarn sonunu hep birlikte gryoruz. Bu makalemde, Allah n kitabn yeterli grmeyen, her bilginin detayn olmadn iddia edenlerin, yanl inanlarn savuna bilmek adna, Allah n ayetinin anlamn nasl arptmaya altklarna, gzel bir rnek vermek istiyorum.


Bir arkadamz, kendisi gibi dnmeyen topluma hitap ederek, mealcilerin en ok rnek verdii ayet, Enam suresi 38. ayette geen, BZ KTAPTA HBR EY EKSK BIRAKMADIK. Szleridir diye balyor ve bu ayette geen kitabn, Kuran olmadn, Allah n katndaki ana kitap Levh-i Mahfuz da ki kitaptan bahsediyor diyerek, ayeti saptrmakta, adeta Kuran da sorumlu olduumuz her eyin olmadn, yani detaysz olduunu, DN YAAYABLMEMZ ADINA, BAKA BEER KAYNAKLARA MUHTA OLDUUMUZU KANITLAMAYA ALIMAKTADIRLAR. Hlbuki Allah Kuran n nereden geldiini, Bru suresi 2122. ayetlerinde aklarken bakn ne diyor.


Bru 2122: Hakikatte o, korunmu levhada/Levh- Mahfz'da bulunan erefli Kur'n'dr. (Bayraktar Bayrakl)


Kuran, Allah katndaki korunmu kitaptan bizlere gelen bilgiler, tebli ve uyarlar olduunu aka bildiriyor. Ama batl savunucular, hurafe ve rivayet inanlarn kabul ettirebilmek adna, elimizdeki Kuran n deil, Allah katndaki kitabn eksiksiz olduunu savunabilmektedirler. LGN VE DKKAT EKC OLAN SE ALLAH TARAFINDAN KURAN IN, KORUMA ALTINA ALINDII AIKA BZLERE BLDRLMTR. Bu dnceyi savunanlara sormak isterim, birilerinin gcm yetiyor da, Allah n nurunun H eksii varda tamamlamaya kalkyor. Bu ne hadsizlik ve cahilliktir byle. ALLAH GRMEDMZ, AHT OLMADIIMIZ, ALLAH KATINDAK KTABIN EKSK OLMADIINI NEDEN SYLESN, BZLER LGLENDREN BZLERE TEBL EDLEN VE SORUMLU OLDUUMUZ KURAN DEL M? ALLAH IN KATINDAK KTAPTA EKSK YOKTA, GNDERD KURAN MI EKSK HER BLG YOK? Bu nasl bir mantk ve akl tutulmas ki, batl aklayabilmek adna, Allah n kitabna saygszlk yaparak onu yetersiz gryoruz. Konu zerinde daha iyi dnebilmemiz iin, Enam suresini nce yazalm.


Enam 38: Yerde yryen ne kadar hayvan, kanatlaryla uan ne kadar ku varsa, btn bunlar sizin gibi birer topluluktur. BZ KTAPTA HBR EY EKSK BIRAKMADIK. Onlar sonunda RABLER NNDE TOPLANIRLAR. (Bayraktar Bayrakl meali)


Bakn Allah biz kitapta hibir eksik brakmadk dedii ayetinde, Bru suresinde aklama yapt gibi, Kuran benim katmdaki kitaptandr demeden, direk BZ KTAPTA EKSK BIRAKMADIK diyor. Sizce bu kitabn hangi kitap olduu, ok ama ok ak belli deil mi? Sizleri Kuran dan sorumlu tutuyorum, sizin btn an ve erefiniz ondadr diyecek Allah, ama hibir eksii olmayan kitap Kuran olmayp, Allah katndaki kitap olacak ylemi? Ne dediimizin farknda myz? Hi sanmyorum. Toplumun kafasnda phe uyandrmaya alp, kendi batl inanlarna kant arayanlar, ite bu ayet bilmem u zaman inmiti, bundan sonrada birok ayet indi, demek ki Kuran dan bahsedilmiyor diyerek, toplumun kafas kartrlyor.


Hlbuki Allah birok ayetinde, Kuran n ipine bizlerin sarlmasn, emin olmadmz bilgilerin ardna dmememizi isterken, HTAP EDLEN TOPLUM YALNIZ O GNK TOPLUM DEL, DNYA DURDUKA TM TOPLUMLARA DA HTAP ETTN, NE YAZIK K ANLAMAK STEMYORLAR. Biz vahyimizi tamamladk dedikten sonra, din ve imanmz adna Kuran da hibir eksiin olmadn, ayetten anlamamz gerektii ok ak anlalyor. Ltfen yle dnn, Zuhruf 44. ayette Allah, SZLER KURAN DAN SORUMLU TUTUYORUM demitir. Ama bu ayet Kuran n son ayeti deildir ve bu ayetten sonrada birok ayet inmitir. Hatrlatmak isterim, Nahl 89. ayette Allah, bakn Kuran hakknda ne diyor. Ayrca bu kitab da sana, HER EY N BR AIKLAMA, BR HDAYET ve rahmet kayna ve Mslmanlar iin bir mjde olarak indirdik.


Allah n kitabna gzlerini kapatm rivayet yolcular Ehli kitap, Allah n daha nce gndermi olduu kitaplarn yetersiz grp, atalarnn inanlarn da Allah n emri gibi yayorlard. Allah onlar uyaryor ve gelecei bilen yce Rabbimizde bu uyarlarla bizlere, ayn hatalar yapmayn diyor ve BZ KTAPTA H BR EKSK BIRAKMADIK, HER SORUNUZA CEVAP VERYORUZ, VERMEYE DE DEVAM EDECEZ. ONUN N ALLAH IN YANINDA SAKIN VELLER, EFENDLER EDNMEYN, GVENLECEK VELNZ YALNIZ BENM UYARISINI YAPIYOR. Yoksa Allah Zuhruf 44. ayetinde, SZLER KURAN DAN SORUMLU TUTUYORUM DERMYD?


Allah her bilginin olmad, aklanmam, detaysz bir kitap gnderip, ondan sonrada kullarn nasl sorumlu tutar? Bizlerin yapt yanl, beeri fkh inancnn her konuda Allah n emirlerine yapt ilavelerini, Kuran da gremediimizde, takndmz yanl tavrdan kaynaklanyor ve diyoruz ki, bakn namazn ka rekt olduu bile yazmyor. Namazda hangi dualarn okunaca da yok diye yzlercesini sralyoruz. Hlbuki bu saydklarmz konusunda Allah, bizleri balayc bir hkm vermemitir. zc olan, Allah n yemin ederek kolaylatrd kitab bizler, bu kadarda kolay olur mu deyip, ellerimizle ilavelerle zorlatrarak, Allah n kitabn yetersiz grebilme cehaletini gsterebiliyoruz. Enam 38. ayetin devamndaki ayetler zerinde dnelim imdide. Biz kitapta eksik brakmadk derken, aslnda Allah neleri kast ediyor ona bakalm.


Enam 39: Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlklara gmlm sar ve dilsizlerdir. Allah, SAPMAYI DLEYEN SAPTIRIR; doru yola girmeyi dileyeni de doru yola yneltir. (Bayraktar Bayrakl)


Enam 40: De ki: Ne dersiniz, SZE ALLAH'IN AZABI GELSE VEYA O KIYAMET GELP ATIVERSE SZ, ALLAH'TAN BAKASINA MI YALVARIRSINIZ? Doru szl iseniz syleyin bakalm! (Bayraktar Bayrakl)


Bakn Allah bir ayet ncesi ne demiti kullarna. Biz kitapta hibir eksik brakmadk. Bakn devamndaki ayetlerde, bu uyary neden yapt aslnda anlalyor. Batl, hurafeyi aklayabilmek adna, Allah n ayetlerine yanl anlamlar vermeyelim. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar var diyor. Ltfen bu uyaryla Allah, Kuran tamamyla kabul etmeyenleri kast ediyor diye anlamaynz. Bakn bu insanlarn sar ve dilsiz olduklarn sylyor. Kuran n birok ayetinde de buna benzer uyarlar var. Hatta gzleri var grmezler diye de uyaryor, atalarnn inanlarndan vazgemeyenlerden bahsediyordu. Dikkat ettiyseniz nce iman etmi olmal ki bu kiiler, sapmay dileyen saptr diyor. Doru yola girmek isteyende doru yola ynelir diyerek, byle ikilemde kalm kullarna Allah, BZ KTAPTA H BR EKSK BIRAKMADIK, YALAN, YANLI, HURAFE, RVAYET SZLERN ARDINA DMEYN, SZLERN SORUMLU OLDUU BTN BLGLER, KTAPTA YAN KURANDA BULACAKSINIZ DYOR. Ehli kitap, Allah n kitabn yeterli grmeyip, atalarndan intikal eden batl, rivayet inanlarda ediniyorlard.


Enam 40. ayette ise o gn cahiliye toplumunun ve gnmzde bizlerin yapt ok byk yanla dikkat ekiyor. Verdii rnee bakar msnz ltfen. Size Allah n azab gelse veya kyamet gelip atsa, siz Allah dan bakasna m yalvarrdnz diyor. Sanrm bu szler sizlere, bugn bizlerin yapt ok byk yanllarmz hatrlatmtr. Ne yazk ki bizler namazlarmzda her gn, YALNIZ SENDEN YARDIM STERZ dediimiz halde, edindiimiz veliler, eyhler ve efendilerinde bizlere yardm ve efaat edeceine, inanmyor muyuz?


Yaradan o gnk toplumu uyard gibi, bugnde Kuran da her bilgi, detay yoktur diyenleri de uyaryor ve efaatiler, yardmclar sakn edinmeyin, bu uyary da kitapta yaptk diyor. Sizlere indirdiimiz ve indireceimiz Kuran da hibir eksik brakmadk, sorunlarnz ile ilgili her konuda nice rnekleri, deiik ifadelerle verdik, akladk ki, kimseye muhta olmayasnz diye belirtiyor. Allah Enbiya 10. ayetinde: ANDOLSUN, SZE YLE BR KTAP NDRDK K SZN BTN EREF VE ANINIZ ONDADIR. dedikten sonra, hala hangi kitapta eksik brakmadk tartmas yapabilir miyiz? Ne yazk i bizler cahiliye toplumunun yapt yanllarn aynsn yapyoruz, srf atalarnn batl, rivayet inanlarn yaayabilmek adna, ayetlerin anlamlar ile oynamaktan korkmuyorlar. Allah byle insanlar, bakn nasl uyaryor.


Ali mran 78: Onlardan bir zmre vardr, aslnda Kitap'tan olmayan bir eyi SZ KTAP'TAN SANASINIZ DYE, DLLERN KTAP'LA EP BKERLER. O, ALLAH KATINDA OLMADII HALDE, "BU, ALLAH KATINDANDIR." DERLER. Bilip durduklar halde, Allah hakknda yalan sylerler. (Yaar Nuri meali)


Allah bouna dinde zorlama yoktur demiyor. Akln kullanan, zere kadar zorlanmadan, Allah n Kuran da verdii rneklerini anlayacaktr. Yazdm gibi, baz arkadalarmz Enam suresi 38. ayette geen; BZ KTAPTA HBR EY EKSK BIRAKMADIK. Sznden kast edilen, hangi kitap olduu konusunda phe uyandrmaya alanlara, ilkokul rencisinin anlayabilecei bir rnek vermek istiyorum.

Okulda retmen rencilerine yle sesleniyor. OCUKLAR YARINK AYNI DERSMZDE, SZLER KTAPTAN MTHAN EDECEM, DERSNZ Y ALIIN. Demi olsa. Sizce renciler retmenine, retmenim hangi kitaptan imtihan edeceksiniz diye sorar m? Cevabn herkes kendi nefsine vermelidir. Bu sorunun cevab ok aktr. Allah da kullarna ayn uyary yapyor ve diyor ki;


Zuhruf 44: phesiz bu Kuran, sana ve kavmine bir t ve bir ereftir, ONDAN HESABA EKLECEKSNZ. (Diyanet meali)


Ne dersiniz, Allah ondan hesaba ekeceim dedikten sonra, hala hangisinden diye bir soru sormaya gerek var m? Var diyenler, varsn kendi yollarna gitsinler. Ama ltfen unutmasnlar, Allah her bilginin olmad, izah edilmeyen, aklanmayan bir kitaptan, asla kullarn sorumlu tutmaz, hesaba ekmez. yle dnn ltfen, Allah hayatmza geirmemizi istedii emirleri verip, nasl yaayacamz izah etmeden, detayn rivayet yolla renmemizi ister mi? Bunun yorumunu sizlere brakyorum. Ltfen Allah n adaletini kmsemeyelim, kendi nefislerimize uydurmaya almayalm, piman oluruz. Maher gn tm gereklerle elbette yzleeceiz. Allah cmlemizi, hesabn verebilenlerin safnda olmamz nasip etsin inallah.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/