Bugnk makalemin konusu hilafet ve halifelik konusu zerine olacak. Acaba Allah byle bir makamn olumasna izin veriyor mu? Ne dersiniz, Kuran dan hi aratrdnz m? Geri gnmz slam toplumu, Kuran n onay vermedii o kadar yanl dncelere inandrldk ki, Kuran n bahsetmesi ya da onay vermesi hite nemsenmediini, zlerek sylemek isterim. Hilafet ve halifelik kelime olarak ne anlama geliyor, nce ona bakalm.


Hilfet: slm eriatnn hkmlerinin hkim klnp, slm davetinin tm insanla tanmas iin, YERYZNDEK TM MSLMANLARIN NDERLDR.


Halife: Szlk karl, birinden sonra gelip onun yerine geen kimse, olan halef sznden tretilen halife, slam Ansiklopedisinde PEYGAMBERN HALEF VE KENDSNDEN SONRA YERNE KAM OLMAK TBARI LE SLAM CAMASININ EN YKSEK RESNN YAN MAMININ NVANI olarak tanmlanr.


Kuran bir kez bile anlad dilden dnerek okuyan bir Mslman, byle bir makamn ve bu yetkilerle donatlm bir insann yalnz Allah tarafndan grevlendirileceini bilir. Zaten slam anlatmak ve yaymak her Mslman n grevidir. Yani Allah n elisi olmayan hi kimse, din adna liderlik nderlik yapamaz, Allah n dini hakknda, Kuran n vermedii fetvalar veremez, Kuran dndan toplumun sorumlu olaca hkmler tebli edemez. Fetvay Allah ben Kuran da verdim diyor ve kesin bir ekilde, HKMME H KMSEY ORTAK ETMEM diyerek son noktay koyuyor. nk Allah n elisinin bile, Allah n bahsetmedii herhangi bir konuda tm Mslmanlarn sorumlu olaca ahsi kiisel fetvalar vermesi, Kuran a gre mmkn deildir. Allah elisine bildiriyor ve oda tebli ediyordu. Bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz iin rnek vermek istiyorum.


Yunus 109: (Resulm!) Sen, sana vahyolunana uy ve ALLAH HKMEDNCEYE KADAR SABRET. O hkimlerin en hayrlsdr. (Diyanet vakf meali)


Hakka 444546: EER BAZI LAFLARI BZM SZLERMZ DYE ORTAYA SRSEYD, Yemin olsun, ondan sa elini koparrdk. Sonra ondan can damarn mutlaka keserdik. (Yaar Nuri meali)


Bu ve benzeri ayetlerden de anlyoruz ki, Allah n elisinin bile, Kuran n bahsetmedii konularda fetvalar, hkmler vermeye yetkisi yoktur. Fetvay yalnz Allah verir. Vermedii konular ise dinin dnda olan, kiinin z iradesine braklm konulardr. Allah, elisinin grev tanmn Kuran da yaparken, neler sylyordu hatrlayalm. PEYGAMBERE DEN APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR. (Ankebut 18) BZ RESULLER, SADECE MJDELEYCLER VE UYARICILAR OLARAK GNDERRZ. (Kehf 56) SENN GREVN SADECE TEBL ETMEKTR. (Rad 40) Bunca ak ayetlere iman ettiimizi sylyor ve szmzde duruyorsak, nasl oluda Allah n yetki vermedii kiilerin szleri, fetvalar ve liderlii ile imanmz yaarz ve sorgusuzca bu kiiyi takip ederiz? Bu mmkn deil.


Peygamberimiz vefat etmeden nce, benim yerime u ya da bu kii gesin, din adna liderlik yapsn dememitir. Demesi de zaten mmkn deildi, byle bir yetkisi olmadn ok iyi biliyordu. Din adna liderlik yapacak kiiler yalnz Allah n elileridir. Kuran da Allah onun iin RESULME UYUN emrini vermitir. Allah, resulnn de her ann kontrol edip, hatta en kk yanl sznde ikaz etmi ve bu ikazlar da zellikle bir ksmn Kuran a geirmitir ki dnen, akln kullanan dersler alabilsin. ALLAH IN KORUMASINDA, KONTROLNDE OLMAYAN H KMSE HATASIZ DELDR.


Allah onun iin bizleri ikaz etmi ve sakn gvenilecek, yardm istenecek benden baka VELLER EDNMEYN, ARDI SIRA GTMEYN demitir. Tabi bizlerin Kuran ile balantsn kestikleri iin, iine gelmeyen baz din tacirleri, Allah n elisinin yetkilerini kendilerinde toplamak istemi ve bylece toplumu istedikleri gibi ynetebilme gcn ellerine almlardr. lgintir Allah Kuran da, sizleri ynetecek yneticilerinizi ehil insanlardan sein emrini verdii halde, bu ve benzeri ayetlerin st rtlm ve toplumlar krallkla ynetilmitir. Tabi bu krallarn setii hilafet makamna getirdii halifelerde, bu kiilerin emirlerinde, onlarn karlarna verdii fetvalarla insanlarn inancn, istedikleri gibi ynetmilerdir. mam Azam Ebu Hanife, Padiahlarn bu isteklerine boyun emedii iin srlm, hapsedilmi ve cezalandrlmtr.


Peygamberimizin vefatndan sonra, devleti ynetecek liderler seimle gelmitir. Fakat seilen kiilere de o devrin toplumu, halife ismini verdiklerinden, daha sonralar HALFELK makam farkl yetkilerle donatlmtr. ALLAH IN ELSNN HALEF, YAN VEKL YOKTUR VE ONUN YETKLERN H KMSE KULLANAMAZ. Bu grev yalnz Allah tarafndan verilir. Aslnda drt halife, asla Kuran n dndan fetvalar vermemi, onun halefi vekili olduunu sylememi, dine Kuran n dndan hkmler koymamtr. Hatta Allah n elisinin uyars ile hurafe hadis naklini bile yasaklamtr. Dinde mezheplere ya da frkalara asla blnmemitir. Allah n Kuran da koyduu eriatla, devleti ynetmilerdir.


Allah sakn dinde blnenler gibi olmayn dedike, sanki Allah a inat blnmekte bereket vardr diyerek blnm ve mezheplere blnen Mslmanlar, Hilafet makam oluturan devrin yneticileri, krallar tarafndan atanm halifelerle, toplumu istedikleri gibi ynetmilerdir. Hatta bu farkl hilafet makamlar slam toplumlarnda din adna blnmeyi ve dmanl krklemitir. Bakn hilafet ve halifelik topluma hangi bilgiler nda kabul ettirilmi topluma, imdide ona bakalm.


Hilfetin yeniden kurulmas DNYANIN DRT BR YANINDAK TM MSLMANLAR ZERNE FARZDIR. Tpk Allah'n farzlarndan bir farz gibi, bu farz da; seme hakknn, ruhsatn olmad bir farzdr. Bu nedenle Hilfetin kurulmas yolunda en ufak bir ihmal dahi byk bir gnah ve isyandr. ALLAH BU GNAHI LEYENLER DDETL BR EKLDE CEZALANDIRACAKTIR.


Hilfetin kurulmasn tm Mslmanlara farz klan DELLLER SNNET VE SAHABENN CM'IDIR.
Snnetteki delil Nafi'den rivayet edilen u hadistir: "Hz mer bana dedi ki: Rasulullah (s.a.v)in yle dediini iittim:
"Kim Allah'a itaatten elini ekerse, Kyamet gnnde lehine hibir delil bulunmakszn Allahu Telayla karlaacaktr. Kim de boynunda Halifeye biat olmadan lrse cahiliye lm ile lr."(Mslim K. mara H. No: 1851)


Mslim'den rivayetle Nebi (s.a.v) yle buyurmutur:
"Kim bir imama biat edip elini skar ve kalbinin meyvesini verirse (rza gsterirse) gcnn yettii kadar itaat etsin. Eer (iktidar ele geirmek iin) onunla ekiecek bir kii ortaya karsa bu kiinin boynunu vurun." (Mslim K. mara Bab 10 H. N: 1844)


Halifeye itaatle ilgili emir Hilfetin kurulmas iin bir emir demektir. Ayrca Halife ile ekien kimse ile savamaya dair emir; tek bir Halifenin bulunmasndaki devamlla kesin bir iarettir.


te toplum, bu szlerle korkutulmu ve Allah n elisinin asla sylemesi mmkn olmayan konular sanki Peygamberimiz emir vermi gibi topluma anlatmlardr. Onun iin emin olmadmz rivayet hadislere, sorgulamadan inanmak bu kadar tehlikelidir. Allah n bahsetmedii bir makama farzdr demek, Allah a iftira atmaktr. BU KONUDA KURAN DAN DELL BULAMAYANLARIN, RVAYET HADSLERLE TOPLUMU NASIL YANLIA YNELTTN, ANCAK KURAN I ANLAYARAK VE DNEREK OKUYANLAR FARK EDECEKTR. Kuran da birok ayetinde, Allah a ve elisine uyun emrini vermitir. Bunun dnda uyacamz hi kimse yoktur. Allah din adna uyacamz, yalnz Kuran hkmleri olduunu syledikten sonra, gvenip elilerinden baka hi kimsenin ardna dmememiz gerektiinin nedenlerini, bakn nasl sylyor ve bizleri uyaryor.


Tur 48: Rabbinin hkmne sabret. NK SEN GZLERMZN NNDESN, kalktnda Rabbini hamd ile tespih et. (Diyanet meali)


Zuhruf 44: phesiz bu Kuran, sana ve kavmine bir t ve bir ereftir, ONDAN HESABA EKLECEKSNZ. (Diyanet meali)


Araf 3: Rabbinizden size indirilene uyun; O'NUN BERSNDEN BRTAKIM VELLERN ARDINA DMEYN. Siz ne kadar da az t alyorsunuz! (Yaar Nuri meali)


Bu ve benzeri onlarca ayete iman ettiini syleyen bir Mslman, Kuran n bahsetmedii konularda din adna hkmler, fetvalar verecek yetkiye sahip hi kimsenin olamayacan bilir. Allah elime uyun derken, elisinin gzlerinin nnde, her an kontrol edildiini ve yalnz Kuran ile kullarma hkmet diye uyarldn bizlere bildiriyor ve onun iin ona uyun emrini veriyor. Zuhruf 44. ayetinde de, bizlerin sorumlu olduu, hibir eksik brakmadna hkmettii Kuran dan bizleri sorumlu tutacana hkmediyorsa, nasl olurda Kuran n bahsetmedii konularda, din adna fetvalar verecek makamlarn olacana inanrz? Bunlara inananlar, bu konudaki Allah n ayetlerine inanmyor demektir. Allah size indirdiim Kuran a uyun, onun yannda bir takm velilerin, efendilerin, eyhlerin ardna derek, onlarn szlerine uymayn diyorsa, bunun tam tersini yaparak, nasl olurda din adna fetvalar verecek kiilerin szlerine inanrz.


Yzlerce yldr slam toplumu Kuran dan uzaklatrlm, dinde blnerek birbirine dman yaplmtr. DNDE BRL SALAYAMAYAN SLAM TOPLUMUNUN, DNYADA MSLMANLAR ARASINDA HLAFET MAKAMININ OLUTURULUP, TEK BR HALFE EVRESNDE TOPLANILACAINA NASIL NANABLRZ, BUNU ANLAMAKTA ZORLUK EKYORUM. Dnya zerinde neredeyse birbiri ile savaan yalnz Mslmanlar kald. Bunlar m tek bir halife etrafnda toplanacak?


Bizlere den, Allah n Kuran da emrettii eriat hayatmza geirmek olmaldr. Rivayetlerin yaratt eriat, bizleri asla mutlu edemez. Bu gerei fark edemediimiz srece ac, keder ve sava slam toplumundan eksik olmayacaktr. Bizler eer Allah n tavsiye ettii gibi, EHL NSANLARI YNETC OLARAK SEERSEK, ONLAR BZLER MUTLAKA ALLAH IN STED ARTLARDA YNETECEK, HUZUR VE MUTLULUU GETRECEKLERDR. UNUTMAYALIM LTFEN, NEYE LAYIKSAK ONU BULURUZ.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/