Bu makalemde sizleri dnmeye davet etmek istediim konu, Allah Kurban kesme konusunda bizleri, belirli hayvanlar kesebileceimiz konusunda snrlama yapm mdr? Bu konuda Kuran nasl bilgiler veriyor, konusu zerinde olacak. NCE BELRTMEK STERM, KURBAN KELME ANLAMI OLARAK, YALNIZ HAYVAN KESME ANLAMINDA DELDR. GENEL BR ANLAMI VARDIR VE ANLAMI, ALLAH A YAKLAMAK, ONUN RIZASINI KAZANMAK N YAPILAN HER EY ANLAMINDADIR. Tabi buna Allah n rzasn kazanmak adna kesilen ve datlan hayvanda bunun iine girer. Kurban yalnz Allah adna kesmek artyla, Hac 34. ayetinde meru kldn, yani izin verdiini bildirmitir Allah.


Kurban Allah n rzasn kazanmak adna, ona ballmz bildirmek ve onun honutluunu kazanmak adna yaptmz bir yaknlama ve ballk gstergesidir. Bu durumda Allah a sunacamz kurbanda Allah n yasaklamad hayvanlar arasnda olmas gerekir. Allah bizlere hangi hayvanlar yasaklamt? Elbette baz ayetlerinde bunu tekrar ederek aklyor ve saydklarm dnda sizlere her temiz ey helal klnmtr diyor. Peki, neleri haram klmt hatrlayalm. LE, AKITILMI KAN, DOMUZ ET VE ALLAH TAN BAKASI ADINA KESLEN HAYVANLAR. Demek ki bunun dnda her temiz ey, bizlere helal klndn anlyoruz. Bu dnceden yola karak, bizler iin helal olanlarn, Allah a kurban edeceklerimiz hayvanlar olduunu anlamamz, yanl olmasa gerek. Konuyu Kuran dan aratralm.


Bu durumda bu saylanlarn haricinde, u ya da bu hayvanlarda haramdr diyebilir miyiz? Asla bunu syleyemeyiz. Hatta bunu syleyenleri de Allah uyaryor ve Yunus 59. ayetinde bakn ne diyor. DE K: "NE OLDU SZE DE ALLAH'IN SZE RIZIK OLARAK NDRD EYLERDEN BR HARAM YAPTINIZ BR DE HELAL?" DE K: "ALLAH MI SZE ZN VERD, YOKSA ALLAH'A FTRA MI EDYORSUNUZ Buradan unu rahatlkla anlayabiliriz, Allah n haram demediine hi kimse haram diyemez. Bir baka mantk yrtrsek, Allah a kurban edeceimiz hayvanlarda Kuran, bir snrlama koymadysa, bizlerde asla snrlama koyamayz.


unu ok net anlyoruz ki, Allah n saydklar her temiz ey bizler iin helaldir. Bu durumda u soruyu tekrar kendimize soralm. Allah a kurban edeceimiz hayvanlar, Allah n bizlere helal ettii hayvanlarn tamamndan olmaz m? Bu soruya aslnda hepsinden olmaz, diye bizler hkm veremeyiz. Kuran a bakp, ona gre hareket etmeliyiz. Eer Allah n hkm vermedii bir konuda, bizler ayetlerde geen kelimelere Allah n aklamad anlamlar kendimiz veriyor da, hkmler kartmaya alyorsak, mutlaka yanllk yapma riskimiz var demektir. Gelin Allah iin Kurban kesme konusunda, Kuran nasl rnekler veriyor ona bakalm. Tabi ayette geen kelimelere, farkl anlamlar vermeden. Maide suresi 27. ayete baktmzda, Hz. dem in her iki olunun Allah a birer kurban sunduklarndan bahseder. Ama dikkat ederseniz ayette, kurbann hangi hayvan olduundan bahsetmez. Bir baka ayetinde;


Hac 34: Her mmet iin, ALLAHIN KENDLERNE RIZIK OLARAK VERD HAYVANLAR ZERNE SMN ANSINLAR DYE KURBAN KESMEY MERU KILDIK. te sizin ilhnz bir tek ilhtr. u hlde yalnz Ona teslim olun. Alak gnllleri mjdele! ( Diyanet meali)


Bu ayetten unu ok net anlyoruz. Allah n haram demedii hayvanlardan, yine hibir ayrm yapmadan genelleme yaparak, zerine Allah n adn anarak, yani kurban Allah iin kesiyorum niyetiyle, kesmeyi meru klyorum, izin veriyorum diyor. DKKAT ETTYSENZ, ALLAH IN KENDLERNE RIZIK OLARAK VERD HAYVANLARI KURBAN EDN DYOR. Bakn yle ya da byle bir hayvan olsun diye ayrm yapmyor. Kevser suresinde de Allah, Rabbin iin kurban kes diyerek, hayvann cinsi adna snrlama koymuyor. Yine Hz. brahim ve olu kssasnda, bizlere kurban iin Allah n ko gnderdiini sylemelerine, anlatmalarna ramen, aslnda ayette byle bir ayrm yapmadan, ONA BYK BR KURBANLIK VERDK DYE GEER.


Hac 28. ayette de, yine ayn ekilde, KENDLERNE RIZIK OLARAK VERDMZ, KURBANLIK HAYVANLAR ZERNDE, ALLAH IN ADINI ANARAK KESSNLER diye bildirir ve herhangi hayvan cinsinden bahsetmez. Tekrar hatrlatmak isterim, eer Allah ayette geen bir kelimeyle, (enam) sayl ve belli bir hayvan kast etmi olsayd, bunu mutlaka dier ayetinde aklar ve bizlere detayl bildirir, saydm hayvanlar dnda kurban kabul olmaz derdi. Byle bir bilgi, detay Kuran da yoktur. Gnmzde Verilen liste ve kurban olabilecek hayvanlar, ayetlerde geen kelimelere geleneksel FIKIH inancnn etkisiyle, verilen anlamlarn sonucudur. Bunlarda Allah n emri deil, beeri kiilerin yorumlar ve dnceleridir. Bu yol ve yntem, bizlerin sorumlu olduu ayetlerin, MUKEM yani apak, phesiz, tartmasz olma zelliine aykrdr.


Bakara 196. ayetinde de, hacc ve umreyi Allah iin tamamlayn, eer bunda alkonursanz, GCNZN YETECE BR KURBAN GNDERN, diye de aklama yapar. Bakn yine herhangi bir hayvandan bahsedilmiyor, zellikle serbest brakldndan bahsedip, gcnn yettii bir KURBAN GNDERN diyor. Eer Kurban iin Allah n snrlad hayvanlar olsayd, Allah onu da bizlere mutlaka bildirir, aklard. Bu ayette geen, gcnzn yetecei Kurban szn, ok daha geni ve Kurban kelimesinin gerek anlamna uygun anlamalyz. Ne yazk ki beeri fkh inanc, sanki bu serbestlik h bir eksiklikmi gibi, kendi nefislerimizde snrlamalar yaparak, u ya da bu hayvanlarn dnda kurban olmaz deyebiliyor.


Hac suresi 36. ayette ise, farkl sorular olan mminlerinde sorularna cevap olmas adna, sizin iin bedence byk olan yani bu cmleden byk ba hayvanlar kast ederek, Allah a kulluun simgelerinden, yani bu hayvanlar da kurban olarak kesebilirsiniz diyor. Hani Allah ne diyordu bir ayetinde; BZ HEREYDEN NCE RNEKLER, DEK FADELERLE VERDK K ANLAYASINIZ te Allah bu hkmn yerine getiriyor ve byk ba hayvanlar da kurban olarak kesilebileceinin rneini veriyor. Kafalarda sorular kalmasn diye. Yine zellikle hayvann cinsini zikrederek, bir ayetinde Allah, Hz. Musa kssasnda bizlere kurban konusunda rnek veriyor. Dnp akln kullanan, bu rnekten de ok dersler kartacaktr.


Bakara 67: Msa, toplumuna dedi ki: "ALLAH SZE, BR NEK/SIIR BOAZLAMANIZI EMREDYOR." Dediler ki: "Sen bizimle alay m ediyorsun?" Dedi ki: "Cahillerden biri olmaktan Allah'a snrm." (Yaar Nuri meali)


Biliyorsunuz bu ayette zellikle, bakara yani sr kelimesi geer. Allah n kurban olarak, istedii hayvan sr yani inek olmasn zellikle istiyor. Ama hi birimiz bu ayette sr geiyor, yalnz sr yani inek kurban edilir demiyoruz. nk daha nce Allah bu konuyu kullarna brakmt, detay vermeden kolaylatrarak. nk yemin ederek bu dini, kitab sizler iin kolaylatrdm diyordu ayetinde. Ama bizler Allah n kolaylklarn, ne yazk ki zorlatrmann yolunu bulup, ilaveler ve snrlamalarla zorlatrmz.


Geleneksel fkh slam anlaynda, kurban edilecek hayvanlar ve zelliklerini sayarlar. Hatta hatrlaynz ltfen, eti yenecek yenmeyecek hayvanlar sayarken tek trnak, ift trnak hayvan rnekleri verilir. Her nedense Allah byle bir ayrm yapmaz. Kuran bunlardan bahsetmedii iin, Kuran da detay yoktur, her bilgiyi vermez diyerek, ne yazk ki Kuran her bilginin olmad, detay vermeyen bir kitap ilan edildiinden, danlacak en son kitap olmutur. FIKIH kitaplar zgnm ama sylemek zorundaym, Kuran n nne gemitir. Bakn bu konuda neler syler fkh.


Sadece davar, sr ve deveden kurban olur. Davar denince koyun, kei; sr denince de, inek, boa, manda, dana, dve, tosun anlalr. Eti yenen vahi hayvandan kurban olmaz. Yabani kz [buffalo], yabani deve [lama] ve yabani koyundan da kurban olmaz.
Peki, bu bilgileri nereden alyoruz? Allah m sylyor? Elbette hayr. te bizlerin slam anlay ve dini yaama kurallarn koyan FIKIH inanc, dini byle ekillendiriyor. Fkh inanc bu saydklarmzn dnda, kurban olamayacan syler. Kkba hayvann bir kii tarafndan, byk ba hayvann ise yedi kiiye kadar kurban edebileceini sylemektedirler. Tabi bu ve benzeri bilgiler Allah n emri deil, beeri fkh inancnn, YAN KLERN FKRLERNN DN EKLLENDRMESDR. Sizce bu bilgilerin, hkmlerin, din adna bizleri balaycl olabilir mi? Karar sizin.
Fkh inancnn dayatmalarn, Kuran ayetlerine monte etmek isteyenler ise, bu hayvanlarn kurban edileceinin emrini, Enam suresi 138139142. ayetlerde yazd sylenmektedir. Bu ayetlere baktnzda Kurban olacak hayvanlardan deil, baz batl yanl inanlara ayetlerin aklk getirdiini, baz haramlar edinenlerin hatalarnn yanll anlatlmakta ve eti yenen hayvanlar arasnda yk tayan, tynden faydalanlan bu hayvanlarnda sizlere helal olduu anlatlmaktadr. Yoksa bu ayetlerde, u ya bu hayvanlar Kurban kesmek iindir, ibaresi kesinlikle gemez.


Tm bu yazdklarmdan sonra, yle syleyenler kabilir. Tavuk, horoz da helaldir, bu durumda Allah a tavuk kurban edebilir miyiz? Tm bu ve buna benzer sorular, Allah n kolaylatrd dini zorlatran, beeri szleri aklamak adna verilen yanl ve art niyetli rneklerdir. Bizler evimize gelen misafiri bile, en gzel ekilde arlamaya alrz. Daha nce evimize almadmz, pahal eyleri bile misafirimizi mutlu etmek iin alrz. BU DURUMDA ALLAH IN RIZASINI KAZANMAK, ALLAH A YAKLAABLMEK VE ONUN ANINI YCELTMEK ADINA, ELMZDEN GELEN EN Y, EN SALIKLI KURBANLII TTZLKLE RABBMZE SUNACAIMIZ, OK AIK DEL MDR?


Soruyorum sizlere, hangimiz her gn rahatlkla aldmz, yediimiz bir hayvan alp Allah a kurban etmek isteriz? Allah a kurban etmek iin bir tavuu alp kesmeyi, asla hi birimiz kendimize yaktrmayz ve asla gnlmzde raz gelmez, aklmzdan da gemez. Ama bizlerin gnl raz gelmez diye, nefsimizin etkisiyle Allah n hkm vermedii, u ya da bu hayvanlar kurban edemeyiz dememiz, Allah a kar iftiradr, saygszlktr. HADDMZ BLMELYZ. Kurban bayramnda, Allah akyla yanp tutuan, durumu kurban kesmek iin iyi olmayan Mslman kardelerimizin bile, bazen parasn biriktirip kurban kestiine ahit oluruz. te bu davran, Allah sevgisinin, aknn bizlerin iindeki cokuyu gsterir.


Deerli din kardelerim. Bizler Allah n ayetlerini doru anlamak istiyorsak, nce bizlere retilen doruluundan emin olamadmz, rivayet bilgilerden kurtulmalyz. Bunu yaparsak, inann Allah n bizlerden neler istediini, ite o zaman ok daha doru anlayacamzdan phemiz olmasn.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/