Bizlerin Kuran anlay deimedike, Allah n doru yolunu bulmamzda, asla mmkn olmayacaktr. yle bir inanca sahibiz ki, Kuran dlayp ona yaptmz saygszln bile farknda deiliz. Rivayet ve san ve ZAN Kuran n yerini alm, Kuran anlalmas zor ve bir ayetin bile birok anlamlara geldiine, her insann farkl anlayabileceine inanyoruz. DAHA DORUSU BZLER ALLAH IN AIK HKMLERN DEL, BZLERE ULAAN RVAYETLERN VE EDNDMZ VEL, EYH EFENDLERN KURAN DAN NE ANLADIINI ANLAMAYA ALIIYOR VE SLAM I YLE YAIYORUZ. Allah akna soruyorum, byle bir din olur mu? Allah n katndan gelen yol gsterici bir rehberi, nasl olurda her okuyan farkl eyler anlar? BYLE BR KTAP TOPLUMA YOL GSTERMEK YERNE, TOPLUMU BR BRNE DRR, BLER VE KARGAA YARATIR. Bakn bu konuda kendisinden emin, inancn anlatmak adna Kuran hakknda ne diyor bir arkadamz. Bu szler, gnmzde slam n ne derece yanl ve korkun boyutlarda yaandna, ok gzel bir rnek.


KUR AN IN DELALET ZANNDR, NK BAKA BRS AYNI AYETLER FARKLI YORUMLAR. BU YZDEN YORUMLARI SINIRLAYAN SNNETE HTYA VARDIR.


Bu szleri syleyen ve inanan bir insann, Kuran dan zerre kadar haberi yok demektir. Herkesin kendi imtihan inancdr der belki geebiliriz. Ama bu szleri sylemek, Kuran a hakarettir, saygszlktr onu hatrlatmak isterim. BIRAKIN KURAN I, BLG VEREN, AIKLAYAN HBR KTAP ZANN DELDR, HBR YAZAR KTABINI ZAN ZERNE YAZMAZ. Byle bir dnceyi Kuran a nasl nispet ederiz? Zan ieren bir kitap, zaten kesin bilgi vermez, hi kimsede okumaya tenezzl etmez. Kuran Zan bilginin sakn ard sra gitmeyin diye uyarr. Bunu bile fark edemiyoruz, srf batl inanlarmz yaayabilmek adna. BZLERE ULAAN RVAYET HADSLER, KLERN KEND DNCELER LE ANLADIKLARININ NAKLLERDR. PEYGAMBERMZN DREK NAKLEDLEN SZLER DEL. nce arkadamzn szlerinde geen DELALET ve ZAN kelimeleri, ne anlama geliyor ona bakalm.


DELALET: Yol gsterme, klavuzluk yapma.
ZAN: Zannetmek, phe etmek, gereini bilmeden ihtimal zerine hkm vermek.


Akln zerre kadar kullanan bir Mslman, bu kelimeleri Kuran a yaktrp ve bu zellikleri Kuran a asla vermez. Dorusu zntmden, ne syleyeceimi bilemiyorum, ama unu net sylemeliyim ki, bunlar Kuran a nispet edip yaktranlar, hesap gn ok zlenlerin arasnda olaca aktr. Yaptmz ve anlayamadmz en byk yanl, Kuran n MUHKEM ayetlerinin, yoruma kapal olduu gereidir. nk yorum anlam ak olmayan, okunduunda anlalamayan szler iin yaplr. Allah dinin anas, temeli olan ayetler MUHKEM demi, yani phe duyulmayacak, tartlmayacak kadar ak, anlalan anlamndadr.


Arkadamz emin olamadmz rivayet hadisleri savunup, onlar dinin temel bilgileri yapabilmek iin, Allah n szlerini anlalmaz ama beeri rivayetleri anlalr klarak, slam dinine en byk ktl yapm olduunun, ne yazk ki farknda deil. H, Allah n kullarna anlatamadn, kimin haddine ki anlatmaya cret etsin. ONUN N ALLAH IN ELS, RNEK NSAN, SALIINDA KURAN IN DIINDAN TEK BR KELME BLE YAZDIRMAMITIR. BU SYLEDKLER DORU OLSAYDI, SZCE PEYGAMBERMZ BYLEM YAPARDI?


Ayetlerin anlalmasn hadislerle, peygamberimizin snnetiyle snrlamaya alan arkadamzn unu dnmesini isterim. Hadislerin tamam bir rivayete gre diye balar, yani kaynak ZANNDR ve ikinci nc ahslarn, peygamberimizden duyduklarn iddia ettikleri ve naklettikleri szlerdir. Bu szlerin dilden dile nakledilirken, doru, hatasz bizlere yzlerce yl boyunca doru ulaacana nasl inanrz? HAN ALLAH, EMN OLMADIIN BLGNN ARDINA DMEYN DYORDU. HAN GVENLECEK VE PNE SARILACAK KTAP KURAN DI. HAN KURAN DAN SORUMLUYDUK. Allah bizlerin okuduumuzda anlayamayacamz bir kitaptan, nasl sorumlu tutacana inanrz? Bu kadar m aklmz bakalarna kiraya verdik. Peygamberimiz, Muhkem ayetleri okuduklarnda mmetim anlayamaz deyip, Kuran anlalr hale getirmeyi dnemedi de, yzlerce yl sonra, birilerinin mi aklna geldi de bizlerin imanmz kurtard? Bunu nasl dnrz. Bunlar sylemek ve dnmek, Allah a ve elisine apak iftiradr.


Kuran bizlerin sorumlu olduu muhkem ayetleri, birok ayetinde, nice rneklerle akladk ki hi kimseye muhta olmayasnz diyor. Dnebiliyor musunuz, Allah dinde ruhban snf olmadn syledii halde, nasl olurda bunun tam tersine bir dnceye inanp, Kuran ve slam anlayabilmemiz iin, bizlerin baz kiilere ya da bilgilere ihtiyacmzn olduunu syleriz. Allah Kuran sizlere yol gsterici olsun diye indirdik dedike, Kuran n delaleti yani yol gsterici olmas zannidir yani ihtimaller zerine kurulmu, kiiye gre deiir herkes anlayamaz, peygamberimizin hadisleri olmasayd Kuran anlalmaz kapal kalrd, nasl deriz. Bunu sylemek iin, ya akldan yoksun olmal bir insan, ya da zerre kadar Kuran bilgisi olmamas gerekir. Herkese gre Allah n hkm nasl deiir? Nasl olur okunduunda herkes anlayamaz. BU NASIL BR HKM VERMEKTR K, HER OKUYAN FARKLI ANLASIN. BYLE BR KTAP YOL GSTERMEKTEN UZAK, TOPLUMU BLER, PARALAR VE BRBRNE DMAN EDER. Ne yazk ki buda zaten gerek oldu. Allah Enam 148. ayetinde, tpk arkadamzn yanl dncelerine rnek verircesine, cahiliye toplumunun yapt yanllar anlatrken, bakn bu konularda Allah ne diyor. SZ ZANDAN BAKA BR EYE UYMUYORSUNUZ VE SZ SADECE YALAN SYLYORSUNUZ. Bu konuda birka rnek daha verelim.


ONLARIN OU, ZANDAN BAKA BR EYE UYMAZ. phesiz zan, haktan hibir eyin yerini tutmaz. Allah, onlarn yapmakta olduklarn ok iyi bilendir. (Yunus 36)


Hlbuki onlarn bu hususta hi bilgileri yoktur. SADECE ZANNA UYUYORLAR. Zan ise asla gerei ifade etmez. (Necm 28)


Ey iman edenler! ZANDAN OK SAKININIZ. nk zannn bir ksm gnahtr. (Hucurat 12)


Bunca ak ayetlere iman ettiimiz halde, hala Kuran n yol gsterici klavuz olmas zannidir, ihtimaller zerine szlerdir diyorsak, sanrm syleyecek bir sz yok demektir. Bakn Allah n elisi, tpk gnmzde dndkleri gibi dnenlere, Allah n elisinin ne demesini istiyor. Ayrca Kuran n aklanm bir ekilde gnderildiine dair ayetler.


Enam 114: De ki): ALLAH'DAN BAKA BR HAKEM M ARAYACAIM? HALBUK SZE KTAB'I AIK OLARAK NDREN O'DUR. Kendilerine kitap verdiimiz kimseler, Kur'an'n gerekten Rabbin tarafndan indirilmi olduunu bilirler. Sakn pheye denlerden olma! (Diyanet vakf)


Meryem 97: Biz Kur'n', sadece Allah'tan saknanlar mjdeleyesin ve iddetle kar kan bir topluluu uyarasn diye, SENN DLNLE KOLAYLATIRDIK. (Bayrakta Bayrakl)


Hac 16: Biz onu, bylece AIK-SEK AYETLER HALNDE NDRDK. Kukusuz, Allah, dilediine/dileyene klavuzluk eder. (Yaar Nuri meali)


Nur 18: ALLAH, SZE AYETLER AIKLIYOR. Allah, her eyi hakkyla bilendir, hkm ve hikmet sahibidir. (Diyanet meali)


Bu ayetleri okuyanlar, Allah ayetlerim ak ve izah edilmi dedike, tam tersini syleyerek, AIKTA NE KADAR AIK, HERKES KURAN I ANLAYAMAZ demekten korkmuyorlar. Allah n ayetlerini, kendi nefislerince yorumlayanlar, Allah dan baka hakemlik yapmaya soyunanlardr. Bunca ak ayetlere gzlerini yumarak batl, zann srarla din diye yaayanlar, Kuran n ndan asla istifade edemeyecek, bylece gerekleri grebilmek iin, GNL GZLER AILAMAYACAKTIR. Bu kardelerimizi zanna deil, apak Allah n ayetlerine davet ediyorum.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/