Kuran anlayarak ve dnerek her okuduumda, ok farkl gerekleri gryorum, krler olun. Sanki ayetler gnmzde yaanan olaylar iin indirilmiesine, bizlere rehberlik yapyor. Kuran okurken bir ayet zellikle dikkatimi ekti ve ayeti okurken, Atatrk n mecliste yapt ve ok yanl anlamlar ykledikleri, bir konuma geldi aklma. Ondan bahsetmeden nce okuduum ve dikkatimi eken ayeti nce sizlerle paylamak istiyorum.


Nisa 153: Ehlikitap, SENDEN KENDLERNE GKTEN BR KTAP NDRMEN STYOR. Zaten onlar Musadan da bundan daha byn istemilerdi. Demilerdi ki: "Allah' bize aktan gster." Bunun zerine zulmlerinden tr kendilerini yldrm arpmt. Sonra kendilerine ak-seik kantlarn gelii ardndan buzaya taptlar. Biz onlarn bu gnahn da affettik. Biz Musaya apak bir kant/bir hkmetme gc verdik. (Yaar Nuri meali)


Dikkat ettiyseniz, Allah n elisi, kendisine gelen ayetleri bir bir tebli ederken, Peygamberimizden bir istekte bulunuyorlar ve diyorlar ki; GKTEN ALLAH KATINDAN SANA BR KTAP NDRLSEYD YA. Daha nce ki Ehli kitapta, bundan daha byk isteklerde bulunduklarn, Musa Peygamberimizden Allah gstermesini istedikleri rneini veriyor. Peki bu ayette, Ehlikitap n gkten bir kitap indirilmesini istemelerinden, ne kast ediliyor olabilir?


nce unu hatrlatmak isterim, Allah yalnz gkte deil, her yerdedir. Kuran da Allah n yalnz gkte olduuna dair, tek bir bilgi yoktur. TAM TERSNE GKTE VE YERDE YAAYANLARIN LAHIDIR DER KURAN. ALLAH IN YALNIZ GKTE OLDUUNA NANALAR, CAHLYE TOPLUMU NANCI OLDUU GB, BUGN SLAM I TARKAT EKSENL YAAYANLARIN BR KISMI, ALLAH ARIN STNDE, YAN KNATIN TAVANINDADIR DYEBLMEKTEDRLER.


Ehli kitap her eyiyle hazr, tm ayetlerin iinde bulunduu bir kitabn indirilmesini istiyorlard. Ama Allah ayetlerini sindire sindire anlayp, hayata geirebilmeleri iin ayetlerini yava yava szl bir ekilde indiriyor ve elisi de kayda alyor, insanlara ezberletiyordu. Onlarn, gzleriyle Allah grmek istedikleri gibi, Allah katndan gelen bir kitap eklini de grmek istemeleri nedeniyle, Allah dan uyar alyorlar.


Ayete dikkat ettiyseniz, Ehli kitaba daha ncede ayetlerini apak Allah gnderdiimiz halde, onlar bu kantlar gz ard ederek, hayatlarna geirmediklerini, hala atalarnn yanl inanlarn yaamaya, bunlarda Allah katndan gelmitir demeye, yani atalarn inancn yaamaya devam ettikleri bilgisini, zellikle bizlere bildiriyor. Tabi aralarndan, iman edenlerin gnahlarn affettiini de sylyor.


imdide Kuran n dier ayetlerinden faydalanarak, bu konuda ehli kitabn yapt yanllar dnelim. Neler yapyorlard da, Allah onlar uyaryordu? nce unutmamamz gereken bir gerek var, bu uyarlar Allah inkr edenlerden bahsetmiyor. Tam tersine Allah tek ilah olarak kabul ettikleri halde, Allah n yanna adeta ilahlatrdklar varlklar ve onlarn kitaplarn koyanlardan bahsediyor. Peki bu bilgileri, hangi kaynaklardan almlard da, inanlarna geirmilerdi? Atalarnn rivayetler yoluyla kendilerine ulam bilgileri, BUNLARDA GKTEN, ALLAH IN KATINDAN NDRLEN AYETLERDR demeleri, onlar Allah n yolundan saptrmt.


Ayetin sonunda Allah, bakn ok net bir hkm veriyor ve diyor ki, biz Musa ya apak bir kant, yani kitab indirdik ve bu kitapla kullarma hkmetme yetkisini, gcn verdik diyor. Peygamberimiz iinde, ayn hkmler zaten Kuran da geiyor ve ne diyordu Allah elisine hatrlayalm. SANA NDRDM KURAN LE KULLARIMA HKMET.


Kuran da birok ayette Allah, bizleri uyaryor ve diyor ki, sakn emin olmadnz bilgilerin ardna dmeyin. Sizleri Allah ile aldatacak insanlar kacak ve Allah n hkm olmad halde, BUNLARDA ALLAH KATINDAN NDRLEN AYETLERDR DYENLER IKACAKTIR, SAKIN ONLARA NANMAYIN UYARISINI YAPIYOR. Benim katmdan indirilen ve sizlerin sorumlu olduunuz yalnz Kuran dr diyerek, Zuhruf suresi 44. ayette, aka noktay koymutur Yaradan.


Onun iindir ki bizlere den, Allah n bu uyarlarndan yola karak, Alak suresi 1. ayetinde olduu gibi, YARATAN RABBNN ADIYLA OKU uyarsndan yola karak, nce Rabbimizin yaratt tabiat mucizelerinin ayetlerini okuyup, onlar aklmzda, nefsimizde deerlendirip, hayatmza geirdiimizde, Allah n en doru yolunda olabiliriz. Yani nce hayatn, tabiatn, yaamn ayetlerini gzlemleyerek okumalyz ki, Allah n indirdii yazl, szl vahyi doru anlayabilelim.


imdide gelelim, Atatrk n mecliste yapt konumasna. Bu konuma ne yazk ki, baz art niyetli kiiler tarafndan farkl ekilde yorumlanarak, Atatrk dinsiz ilan edilmitir. Szlerini yazmadan nce unu hatrlatmak isterim. Atatrk, slam bilen ve batldan ve hurafeden uzak, gerei gibi halkn slam renmesi iinde aba harcayan bir liderdi. Kuran Trkeye tercme ettirmesi, bunun kantdr. nanc olmayan bir insan, Kur'an n anlalmas iin aba harcar m? Ltfen unutmayalm, bu konumann getii mecliste, ok deerli din limleri vard. slam a saygszlk adna sylenecek tek bir sz kabul etmeyeceklerini ltfen unutmayalm. Bakn Atatrk konumasnda ne sylyor. Ltfen art niyetle deil, Kuran btnlnde, kimseye iftira atmadan sylenenleri anlamaya aln.


Fakat bu prensipleri, GKTEN ND SANILAN KTAPLARIN DOMALARI ile asla bir tutmamaldr. Biz LHAMLARIMIZI gkten ve gaipten deil, dorudan doruya hayattan alm bulunuyoruz.


Bu szleriyle Atatrk, gkten indirildii sanlan kitaplar sznden, eer Kuran kast etmi olsayd, bu konumasnn sonunda, TM MECLS, ALKILAR MIYDI? Hepsi ayakta alklad. Ltfen bu konuyu gz ard etmeyelim ve o meclisteki ok deerli insanlar da, thmet altnda brakmayalm. Daha nce belirttiim gibi, Allah gkyznde deil ki gkten Kuran indirilsin, O her yerde. Ama dine batl ve hurafe kartran tm ehli kitap, buna gnmzde yaayan bir ksm Mslmanlar da dhil, bu yanl yapyor ve sanki Allah yalnz gkyzndeymi gibi anlatyorlar. Bakn ayette, ilhamlarmz gaipten almayz diyor. Gaip kayna bilinmeyen, emin olmadmz demektir. Kuran n geldii yer bellidir. Gaip yani bilinmez deildir. Ama Kuran dndan, emin olmadmz rivayetlerin kayna belli deildir. Ad stnde rivayet.


O gnk toplumu dnn ltfen. Atatrk hangi konularda aba gsteriyordu slam dini adna? Batldan, hurafeden uzak, gerek slam ile toplumun bulumasn istiyordu. te bu konumay da, bu dnce ekseninde ltfen dnelim. DN HURAFELERLE YAAYAN, TARKATLAR, CEMAATLER, ATATRK N SAYESNDE UZUN BR SRE, ZEHRLERN TOPLUMA AKITAMAMILARDIR. Ama Atatrk dmanln topluma, sinsice ite byle yaymlardr.


Atatrk, batl ve hurafeyi din haline getirenlere, KURAN DIINDAN KTAPLARI, BUNLARDA ALLAH KATINDAN NDRLMTR DYENLERE, CEVAP VERYOR MECLSTE BU KONUMASINDA. Bakn Atatrk bu szlerini nasl aklyor. Dikkat ederseniz, bir kitaptan yani Kuran dan bahsetmiyor, tam tersine gkten indii sanlan KTAPLAR diyor, birok kitaptan bahsediyor. Yani Kuran yeterli grmeyen, bunlarda Allah katndandr diyen, ciltlerce dolusu mezheplerin ve FIKIH inancnn dine ilave yapt kanun ve kurallarn DOMASI, delilsiz dayatmas yani, sorgulamadan kabul edilmesine asla msaade etmeyiz, Allah n kanunlar ile e tutmayz diyor.


Devamnda ise bizlerin, gnmzde hala anlayamad bir geree dikkat ekiyor Atatrk. Biz ilhamlarmz, gaipten deil, yani emin olmadmz kaynaklardan deil, dorudan doruya hayattan, yani apak Allah n yaratt yaamn gereklerinden alrz diyor. Bu sylediklerinin, Kuran okumu herkes ne anlama geldiini ok iyi anlayacaktr. Allah, Rahman ve Rahim olan Allah n adyla oku emrini verirken, ite kullarnn nce bu yaradl gereini tabiattan okumamz istiyor bizlerden. Yoksa indirilen bir kitap ilk nce yok ki insanlar okusun. Allah da bizlere bu konuda, bakn baz ayetlerinde neler sylyor.


Allah, orada geni yollar edinip dolaabilesiniz diye, yeryzn sizin iin bir sergi yapmtr.
(Nuh 1920 :


O Allah ki, yeryzn sizin iin bir dek, gkyzn bir bina yapt. O, gkten su indirip onunla eit eit meyveleri size rzk olarak kard. O halde, bile bile Allah'a eler komaynz. (Bakara 22)


Allah'n gkten yamur yadrdn ve bu sebeple yeryznn yemyeil olduunu grmez misin? phesiz Allah, ltuf sahibidir; her eyden haberdardr. (Hac 63)


Atatrk n toplumlar ynetmek iin ald ilham, hayatn ta kendisidir, yani yce Rabbimizin hepimizin gzleri nnde yaratt ayetleridir diyor. Ltfen dikkat edelim sylenen sze. Atatrk bakn nereden ilham aldn sylyor. lham, stn bir rnek gten alnr. ATATRK DE BZLER EMN OLAMAYACAIMIZ BLGLERDEN LHAM ALMAYIZ, BZLERN LHAMI ALLAH IN YARATTII, BZLER N RNEK OLAN, HAYAT VE YAAMDIR DYOR. Atatrk toplumun gerek slam renebilmesi iin, Diyanet leri Bakanln zellikle kurmutur. Dinsiz bir insan bunu yapar m? Camilerde hutbe veren bir insan, nasl dinsiz olur.


lk Diyanet ileri Bakan Rifat Breki, bakn Atatrk nasl anlatyor. Bu szler Diyanet arivinden.


Atann huzuruna girdiimde, beni ayakta karlard. Utanr ezilir, bzlr, Paam beni mahcup ediyorsunuz dediim zaman, DN ADAMLARINA SAYGI GSTERMEK, MSLMANLIIN CAPLARINDANDIR. buyururlard. Atatrk ahsi karlar iin, kutsal dinimizi siyasete alet eden, cahil din adamlarn sevmezdi. Not: Atatrk ve din eitimi- Ahmet Grta- Diyanet leri bakanlar yaynlar. S- 12


Bunun dnda, mecliste yaplan bu konumaya bir anlam veren kii, ancak art niyetlidir ve o mecliste bu konumay alklayan tm milletvekillerine, zerre kadar saygs olmayan, aldatlm insanlardr diyebilirim. Atatrk, bu lkenin birliini ve btnln salam bir liderdir. Onun ya da herhangi bir kiinin, imann yarglamak bizlere dmez. Eer din ve iman adna bir yanl varsa, hesabn Allah a verecektir. Kiileri inanlar konusunda yarglamak, bizlerin haddi deildir. Ltfen emin olamayacamz yalanlara, iftiralara inanmayalm. Elimizde Kuran, onun yla aydnlanalm. Allah Hucurat 6. ayetinde bu konuda bizleri uyaryor ve bakn ne diyor. Kuran a iman eden bir Mslman, asla emin olmad bir sze inanmaz ve bu sz, bilgiyi topluma datmaz.


Ey inananlar! Eer bir fsk/yalan haber tayan size bir haber getirirse, onun doruluunu aratrnz. YOKSA BLMEDEN BR TOPLULUA KTLK EDERSNZ DE, SONRA YAPTIKLARINIZA PMAN OLURSUNUZ. (Hucurat 6)


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/