Bizler Kuran ayetlerini, eer rivayet edilen hadislerin nda anlamaya alrsak, doru anlamamz asla mmkn olamaz. nk Allah Kuran biz akladk ve her eyden nice rnekleri verdik ki anlayasnz diye bizleri uyarr. Peki, bizler bu uyarlar dinliyor muyuz? Elbette hayr. Tam tersine Kuran her konuda detay vermez aklamaz, zet bilgi verir diyerek, Kuran ayetlerini akladn iddia ettikleri, rivayet hadislere toplumu ynlendirirler, aratrmadan Kuran n onayn almadan. Bu fikre inandnzda zaten Kuran n onay gerekmiyor, nk Kuran da her bilgi yoktur deniyor. Byle olunca da bizler, ALLAH IN NE DEDN DEL, ARAYA GREN BAZI KLERN RVAYETLER LE AYETLERDEN NE ANLADIKLARINI ANLIYORUZ.


Bu makalemde sizleri dnmeye davet etmek istediim, ok nemli bir ayet var. Maide suresi 51. ayet. Bu ayette geen bir cmleden yola karak, Kuran dan aratrmadan, ayetler zerinde dnmeden, gerekli detaylar almadan syle deriz. Allah Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin diyor. nce ayeti yazalm, daha sonrada Kuran dan yardm alarak, Allah bu ayette aslnda ne anlatmak istiyor, onu anlayalm.


Maide 51: Ey inananlar! YAHUD VE HIRSTYANLARI DOST EDNMEYN. Onlar birbirlerinin dostlardrlar. Sizden kim onlar dost edinirse, kukusuz o da onlardandr. phesiz Allah, ZALMLER TOPLULUUNU DORUYA LETMEZ. (Diyanet meali)


Ayete ilk baktmzda, sanki Allah tm Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin diyor gibi anlalyor. Ayette dost diye evrilen kelime EVLYA. Kuran da bu kelime, genelde DOST ya da VEL diye evrildii iin, bu ayette de DOST diye evrilmi. ASLINDA BU AYETTE GEEN BU KELMENN KMLERDEN BAHSEDLDN, BRAZ SONRA DAHA Y ANLAYACAIZ.
Bu ayette Allah ne demek istediini, kimlerden bahsettiini Kuran dan birok ayetle aklandn gstermeden nce, bir rnek vermek istiyorum. Tevbe suresi 5. ayetinin banda yle bir cmle geer. HARAM AYLAR IKINCA ALLAHA ORTAK KOANLARI, ARTIK BULDUUNUZ YERDE LDRN, Eer bu ayetin ncesini ve sonrasn okumazsanz, Allah Yahudi ve Hristiyanlar grdnz yerde ldrn emrini verdiini zannedersiniz. Hlbuki dier ayetlerde, size zellikle sava aan, bar szlemesi yaptklar halde, szlerinden dnerek size saldranlarla savan ve gerekirse ldrn diyor. Hatta bu konuda detayl aklama yaparken, onlar esir aln, ya karlkl fidyeyle, ya da karlksz sava bitiminde sal verin, diye de aklama yapar. Gelelim Maide suresi 51. ayete. Bu ayetten birka ayet sonra, bakn Allah bu konuya nasl aklama getiriyor ve kimlerle dost olmayn diyor.


Maide 57: Ey iman edenler! SZDEN NCE KENDLERNE KTAP VERLENLERDEN DNNZ ALAYA ALIP OYUNCAK EDNENLER VE TEK KFRLER DOST EDNMEYN. Eer mminler iseniz Allaha kar gelmekten saknn. (Diyanet meali)


Maide 51 ve 57. ayette geen kelime orijinal ayette ayn, EVLYA yani dost anlamnda. Demek ki tm Ehli kitaptan bahsetmiyor. Bunlarn iinde bulunan, zalim olanlar, dinimizi inancmz alaya alp bizlerle dalga geenleri dost edinmemizi Allah istemediini bildiriyor. Kuran a bakmaya devam edelim.


Ali mran 113114: KTAP EHLNN HEPS AYNI DELDR. Onlarn arasnda, gece boyunca Allah'n ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan dosdoru insanlar da vardr. Onlar, Allah'a ve hiret gnne inanrlar; doru olan emreder, eri olandan alkoyarlar ve hayrl ilerde birbirleriyle yarrlar. TE BUNLAR ERDEML NSANLARDANDIR. (Bayraktar Bayrakl meali)


Sanrm bu ayetten sonra, Allah n Ehli kitap arasnda kimlerden bahsettii, daha dorusu, dost edinmeyin derken, HEPSN KAST ETMED OK DAHA NET ANLAILIYOR. Dikkat derseniz bu ayet, hem Allah n elisine, hem de iman eden Mslmanlara hitaben sylyor ve ehli kitapla, nasl bir diyalog iinde olmamz gerektiinin izahn yapyor. Ayn konuda Kuran dan bir baka rnee bakalm.


Maide 69: man edenlerle Yahudiler, Hristiyanlar ve Sbilerden ALLAH'A VE HRET GNNE NANIP Y AMEL LEYENLER ZERNE ASLA KORKU YOKTUR, ONLAR ZLECEK DE DELLERDR. (Bayraktar Bayrakl meali)


Ayete dikkat ettiyseniz, iman edenlerle diye balyor, kitap ehli olanlar yani bunlarn iindende Allah n doru yolundan giden, Allah a ve ahiret gnne inanp, iyi amel ileyenleri Allah ayryor ve onlarn korkmalarna gerek olmadn, onlarn hesap gn zlmeyeceini bizlere bildiriyor. Yani Allah bu zellikleri tayan Ehli kitapla asla dost olmayn demiyor, tam tersine onlarla dost olmamz istiyor. Kuran dan imdi vereceim rnek ayet, aslnda Ehli kitap arasnda hangileri ile dost olabileceimize ok daha ak rnek veriyor. imdide ona bakalm.


Mmtehine 89: Allah, sizinle din konusunda savamayan ve sizi yurtlarnzdan karmayanlara YLK YAPMANIZI VE ADALETL DAVRANMANIZI YASAKLAMAZ. nk Allah, dil olanlar sever. Allah sadece, SZNLE DN KONUSUNDA SAVAANLARI, SZ YURDUNUZDAN IKARANLARI VE SZN IKARILMANIZA YARDIMCI OLANLARI DOST EDNMENZ YASAKLAR. Kim onlar dost edinirse, ite onlar zalimlerin ta kendileridir. (Bayraktar Bayrakl meali)


Sanrm bu ayetten sonra, her ey ok daha net anlalmtr. Bizler ne yazk ki ayetlerde geen bir cmleye, hatta bir kelimeye rivayet inanlarmzn nda yle anlamlar ykleyip inanyoruz ki, Allah n sylediinin tam tersini anlyor ve hayata geiriyoruz.


Bakara 111 ve 112. ayetlerinde, YAHUD VE HIRSTYAN HAR H KMSE CENNETE GREMEYECEK, dedikleri bilgisini veriyor. Allah da zellikle bu rnei Kuran a iman eden Mslmanlara veriyor ve bakn nasl bir cevap veriyor Allah, Ehli kitabn szlerine.


Sen de onlara de ki, EER GEREKTEN DORU SYLYORSANIZ, DELLNZ GETRNZ. BLAKS, KM YLK YAPARAK BTN BENLN ALLAH'A TESLM EDERSE, ONUN DL RABBNN KATINDADIR. yleleri iin ne bir korku vardr ne de znt ekerler.


Bu ayette Allah, hi biriniz biz dier Ehli kitaptan Allah huzurunda daha stnz, bizler cennete gireceiz, sizler giremeyeceksiniz demeyin diyor. Ben sizin yaptklarnza bakarm, kendinizi temize karp, karnzdaki kiileri sulamayn diye aklama getiriyor. Peki, bizler bu ve benzeri ayetlerden ders aldk m? Elbette hayr, bizlerde tpk Ehli kitabn yapt yanllar yapyoruz ve diyoruz ki; MSLMAN OLMAYAN CENNETE GREMEZ. Buradan da anlalyor ki, bizlerin rehberi ne yazk ki Kuran deil, ard sra gittiimiz emin olamadmz szler, rivayetler olmu. Konumuzla ilgili bir ayet rnek daha vermek istiyorum. nk Allah bizlerden ismimizin ya da tabi olduumuz toplumun ismi ile deil, yaptklarmzn karln huzuru maherde vereceini, ok ak bakn nasl anlatyor bu ayette.


Ali mran 75: Kitap ehlinden ylesi vardr ki, ONA YKLERLE EMANET BIRAKSAN ONU SANA DER. Onlardan ylesi de vardr ki ONA BR DNAR VERSEN, DEVAMLI OLARAK BAINA DKLMEDKE ONU SANA DEMEZ. Onlar, Cahillere kar bize bir sorumluluk yoktur dedikleri iin byle yapyorlar ve Allah'a kar bile bile yalan sylyorlar. (Bayraktar Bayrakl meali)


Dorusu bu kadar ak ayetten sonra, sanrm syleyecek hibir ey yok. Konunun daha iyi anlalmas ve Allah n biz Mslmanlarn, Allah n doru yolunda giden ve Rabbimizin istedii artlar tayan Ehli kitapla, nasl dostluklar kurmamz istedii ayet zerinde imdide dnelim.


Maide 5: Bu gn size temiz ve ho eyler hell klnd. KENDLERNE KTAP VERLENLERN YYECEKLER SZE HELL, SZN YYECEKLERNZ DE ONLARA HELLDR. Mmin kadnlardan iffetli olanlarla, DAHA NCE KENDLERNE KTAP VERLENLERDEN OLAN FFETL KADINLAR DA, MEHRLERN VERMENZ KAYDIYLA; EVLENMEK, ZNA ETMEMEK VE GZL DOST TUTMAMAK ZERE SZE HELLDR. Her kim de inanlmas gerekenleri inkr ederse, btn iledii boa gider. Ahirette de o, ziyana urayanlardandr. (Diyanet meali)


Sanrm bu ayet son noktay koydu. Allah kitap ehli arasnda, Allah n artlarn tayan, doru ve drst olanlar ile ok iyi dostluklar kurmamz zellikle istiyor ki, ONLARLA YEMEL MEL DOST OLMAMIZI STYOR. Yetmiyor, Mmin kadnlardan yani iman etmi Mslman olmu kadnlardan iffetli olanlar sizler iin helaldir dedikten sonra, daha da ileri giderek bakn ne diyor tekrar hatrlayalm.


DAHA NCE KENDLERNE KTAP VERLENLERDEN OLAN FFETL KADINLAR DA, MEHRLERN VERMENZ KAYDIYLA EVLENMEK, ZNA ETMEMEK VE GZL DOST TUTMAMAK ZERE SZE HELLDR.


Ayetin sonunda bir cmle var. Her kim de inanlmas gerekenleri inkr ederse, btn iledii boa gider Burada bahsedilen, Allah bolca anan, onu ycelten ve ona kar kulluk grevini yerine getirip, Allah'a ve hiret gnne inananlar, doru olan emredip, eri olandan uzak duranlar ve hayrl ilerde birbirleriyle yaranlar olarak anlamamz gerektiini ayetlerden anlyoruz. Bunun tersini yapann yaptklar boa gidecektir.


Bizler karmzdaki insanlarn, Allah katnda imanlarn asla lemeyiz, deerlendirme yapamayz. Allah Necm 32. ayetinde bakn ne diyor. YLEYSE KENDNZ TEMZE IKARMAYINIZ. O, ALLAH'A SAYGI DUYANI EN Y BLENDR. Yine Maide 105. ayetinde yle uyaryor bizleri. EY MAN EDENLER! SZ, KENDNZ DZELTMEYE BAKIN Yine sra 84. ayetinde: YOLCA DAHA DORU GDENN KM OLDUUNU, RABBNZ DAHA Y BLR.


Baz art niyetli kiiler, Bakara 107. ayetinde, Allah dan baka dostunuz yoktur diye geiyor, Maide 55. ayetinde de, sizin dostunuz Allah tr, elisidir ve Allah a boyun eenlerdir diye geiyor. Bu iki ayette tezatlk yok mu diye, Kuran da eliki aramaya alanlar grrz. Halbuki ayete daha dikkatle baktmzda ve dier ayetlerle karlatrdmzda, Bakara 107. ayette, zellikle dikkat eken, ALLAH DAN BAKA BZLERE YARDIMCI OLMADIINI ANLATIYOR. Yani din ve imanmz adna bizlere yardm edecek, ard sra gideceimiz, efaat dileyeceimiz yalnz Allah olduu anlatlyor. Maide 55. ayette ise, yaadmz normal hayatmzda gerek dostlarmz saylyor ve zellikle Allah a boyun een, onun emirlerini yerine getirenler diye de aklk getiriyor. Bu makalemde bu artlar tayan, aznlk olsa da Ehli kitabn iinde, byle insanlar da dost edinin diye ayetlerde getiini aka grdk. Ayetlere Kuran btnlnde bakmadmz takdirde, Allah n ne anlattn da doru anlamamz mmkn olmayacaktr.


Sizlere zerinde dikkatle dnmenizi istediim, bir rnek vermek istiyorum. Yahudi ve Hristiyanlar inanlarn yle batl ve hurafelerle kartrmlard ki, Allah gnderecei eliyi, bunlarn arasndan semedi ve hibir inanca sahip olmayan MM olan Hz. Muhammedi seti. Hatta hatrlaynz Allah peygamberimizden bahsederken, sen daha nce DN MAN NEDR BLMEZDN, seni doru yola biz ilettik diye zellikle bizlere bildiriyordu. Buradan unu ok ak anlyoruz, Allah katnda nemli olan dorularn ve hakkn araynda olmak ve batldan hurafeden uzak durmaktr.


Ltfen biz Mslmanz, onun iin biz cennete gideceiz Yahudi ve Hristiyanlar gitmeyecek diye, kendimizi kandrmayalm, piman oluruz. Unutmayalm, Allah maher gn elisinin ahitliinde syleyecei o ac gerei imdiden bizlere bildiriyor ve diyecek ki peygamberimiz; BENM MMETM KURAN I TERK ETT. Ne dersiniz hala hi korkmadan, kendimizden emin bir ekilde, biz Mslman olduk, Allah n en doru yolunda gidiyoruz, onun iin biz cennetliiz, Yahudi ve Hristiyanlarn hepsi cehennemlik, deme cesaretini hala gsterebiliyor muyuz? Karar sizin, imtihan sizin imtihannz.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/