Bu makalemde sizleri, Kuran da geen CN ler konusunda dnmeye davet etmek istiyorum. Her konuda olduu gibi, bu konuda da ne yazk ki slam toplumu, rivayet ve san bilgilerin nda, cahiliye dneminde cin ler konusunda ne syleniyor ve inanlyorsa, bizlerde o inanlara inanmaya gnmzde de devam ediyoruz. Bu konuda yle eyler anlatlyor ki, bu bilgilere asla Kuran onay vermiyor.


Ne yazk ki cahiliye toplumunda, yani Yahudi ve Hristiyan inanlarnda, cinlerin insanlara musallat olup onlarn ilerine girdiine inanlr. Eski alar anlatan filmlerde, bunlarn rneklerini grrz. Cin karma ayinleri gibi. Gnmzde de duyarz, ama hibir mspet kant bu konuda gsterilememitir. Hlbuki asla Kuran byle eylerden bahsetmez, hepsi uydurma rivayet inanlar olduu gibi, her ada, gnmzde dhil, bu konular maddi karlar adna kullananlar kmtr. Tabi bilinli, Kuran ehli insanlar, bu yalanlara asla inanmaz. Hatta Kuran Allah a snmamz gerekirken, eytana yani cinlere snp, onlardan yardm istemeye, gelecek hakknda bilgiler renmeye alanlarn olduu rneklerini verir. Allah gelecei, benden baka kimse bilemez dedii halde bunlara inanrz. Satanist inanc bu konuda rnek verebiliriz.


Gelin birlikte Kuran n nda, onun verdii bilgilerden yardm alarak, bu konuyu anlamaya alalm. Tabi Allah n verdii bilgilerin snrn amadan. NCE UNU ASLA UNUTMAYALIM, CNLERDE BZLER GB ALLAH IN YARATTII, TIPKI BZLER MTHAN ETT GB ONLARIDA MTHANDAN GERD TOPLUMLARDIR, ALLAH IN KULLARIDIR. Cin kelime anlam olarak grnmez, gizli olan anlamndadr. Bizler onlar gremeyiz nk baka bir boyutta, baka bir zellikte yaratlmlardr. Biz insanlar balktan yani topraktan, onlar ise ateten yaratlm olduklarn Kuran dan reniyoruz. Tabi bu ilk yaradl diyebiliriz. Kehf 50. ayetinde blis in cinlerden olduunu anlyoruz. Peki, neden zellikle iblis kelimesi kullanlm olabilir. nk oda ateten yaratldna gre cinlerden denmesi gerekirdi. Demek ki ateten yaratlan cinlerin iinden, tpk biz insanlarn iinde yoldan sapm, kt amal, Allah n emirlerine ters denlere verilen bir isim olduunu sylememiz yanl olmaz. Buna eytan da diyebiliriz. Bizlerde ktlk yapanlara, iblis diye hitap deriz. Ayn ayette blisin deme secde etmesi, yani sayg duymas istendiinde, zellikle blisin secde etmedii anlatlr. Bu ayetten btn cinlerin deil, bunlarn iindeki, isyankr cinler olduu, onun iin zellikle BLS diye getii anlalmaktadr.


Bu durumda btn cinlerin bir iblis olduunu asla syleyemeyiz. nk Allah Kuran da onlarn tpk bizler gibi bir toplum olduunu, ONLARINDA LERNDE MAN EDEN Y VE NANMAYAN KT CNLERN OLDUUNDAN BAHSEDYOR. Zariyat 56. ayette, aslnda Allah cinleri neden yarattn ok ak anlatyor ve bakn ne diyor? BEN CNLER VE NSANLARI, ANCAK BANA KULLUK ETSNLER DYE YARATTIM Bu ayetten de anlyoruz ki, cinleri dnrken, bizlerin yaratlmas, yaamas, gayesi ile ayn olduunu dnmeli, bizlere anlatlan yalan yanl bilgileri kafamzdan silmeliyiz. Onlarnda iinde iyilerin yani iman edenlerin olduunu, tam tersi onlarn iinde de iman etmeyen, ya da kt niyetli cinlerin olduunu kafamzdan karmamalyz. ALLAH CEHENNEM VE CENNET CN VE NSANLAR N YARATTIINI BLDRYOR BZLERE. Bizler kafamzda yarattmz, yanl cin ve eytan algsn nce silmeliyiz.


Cinler ile insanlar arasnda Allah, bir snr koyduunu, hatta farkl yaratarak birbirlerinden zellikle ayrdn Kuran dan anlyoruz. Bu yaradl Rabbimizin esiz, benzersiz gcne bir rnektir. nce kafamzda ki u soruya cevap verelim. CNLER BZLERE STEDKLER GB ZARAR VEREBLR M? Bu soruya yle bir soruyla cevap versem ve desem ki, eytan yani iblis, nk onlarda cinler iinde kt olanlar, yoldan sapm olanlarna verilen isim. Biz insanlara istediini yaparak, zarar verebilir mi? Elbette bu mmkn deil, nk cinlerden olan eytann, bizlere hibir yaptrm gc olmadn, ancak bizlere vesvese verdiini, yani duygularmzla bizleri ancak yanltmaya alabileceini Allah sra 65. ayetinde yle sylyor.


DORUSU BENM MMN KULLARIM ZERNDE, SENN BR HKMYETN OLAMAZ. RABBN VEKL OLARAK YETER."


Allah n apak bu hkmnden sonra, eytandan yani iblisten yani kt cinlerden hala korkuyor ve onlarn bizlere ne yaparsak yapalm zarar verebileceine inanyorsak, Kuran ile gereken ba kuramamz, Allah dan korkmak yerine, kt cinlerden korkuyoruz demektir, hatrlatrm. Bizler nce bu yanl dnceleri kafamzdan atalm ve CN dediimizde, bizlere retilen yan bilgilerin etkisinde kalmayalm. BU YANLI DNCE BZLER, STEMESEK DE PSKOLOJK OLARAK ETKLYOR. nk kafamzda yarattmz ve korktuumuz her ey, adeta bizlerin eytanlar/cinleri/iblisleri olarak bizlere zarar verir. Nahl 99. ayette, bu ayeti destekliyor ve iman edenler zerinde, yani yanl yola sapmayanlarn zerinde, eytann hibir gc olmadn tekrarlyor. Cinlerin Allah n izniyle, bazen elileri ile bir balant kurabildiini gryoruz. rnein, Hz. Muhammed e Kuran tebli edilirken, bu teblii duyduklarn ve halkna ilettiklerini ve bu ayetleri kabul ettikleri rnekleri verilir. Ayrca cinler toplumunun, tpk bizler gibi bir toplum olduunu, imtihandan geirildiklerini Allah Kuran da syledikten sonra, Enam 130. ayetinde yle der.


Ey cin ve insan topluluu! NZDEN SZE AYETLERM ANLATAN VE BU GN LE KARILAACAINIZA DAR SZ UYARAN PEYGAMBERLER GELMED M?


Bakn bizlere gelen, Kuran n uyarlarndan hibir fark yok. Allah n hitab hem insanlara, hem de cinlere. Buradan unu ok net anlyoruz. CNLER TOPLUMU, TIPKI BZLER GB AMA FARKLI YARATILITA BRER TOPLULUK. Onlardan korkmayalm, ama tpk bizim iimizde iblislemi, eytanlam insanlardan korktuumuz gibi, onlarn iindeki eytandan korkalm. Ama bu korku onlarn bizlere direk herhangi bir zarar verecei korkusu olmamal, bizlerin nefislerine hitap ederek, bizlere kty gzel gsterebilecei korkusu, yani vesvesesi olmaldr. Bundan da kurtulabilmek istiyorsak, elimizde Kuran batldan ve hurafeden uzak, Allah n doru yolunda gitmeliyiz. Eer batln szlerine inanrsak, bu yanl inancn etkisiyle, kendi iimizde eytanlar/cinleri yaratr ve onlardan korkarz. Cinlerden, blisten, eytandan ok daha fazla korkmamz gereken ise, EYTANLAMI NSANLARDAN KORKMAMIZ GEREKT BLNCNDE OLMALIYIZ. TE BU NSANLAR BZLERE KEND YAADIIMIZ ORTAMDA OLDUKLARI N, HER TRL ZARARI VEREBLRLER. Cinler arasnda, iyi ve kt cinlerin olduunu, Enam 128. ayet ok gzel aklyor ve hesap gn tpk bizleri de Allah toplayaca o gn, bakn ne diyeceini bildiriyor.


HEPSN BR ARAYA TOPLADII GN, EY CNLER TOPLULUU! DER. SZ NSANLARLA OK URATINIZ. ONLARIN NSAN DOSTLARI DERLER K: RABBMZ, BRBRMZDEN YARARLANDIK VE BZE VERDN SRENN SONUNA ULATIK.


Sanrm konu, ok daha iyi anlalmtr. Cinlerden korkmayalm, eytanlam cinlerle, eytanlam insanlardan korkalm. NK MAN ETM CNLERN NDEN, BZLER DOST KABUL EDENLER VAR. Onlarn, hatta bizlerden yararlandn, belki de bizlerin ilminden faydalandn bile syleyebiliriz. Ama bu szlerden, asla birlikte hareket ettik diye anlamayalm, nk biz insanlar onlar gremiyoruz, ama onlar bizleri gryor. Cinler toplumu, bizlerden ok farkl yaratldklarna gre, acaba nerede yayor olabilirler. nk batl ve hurafe inan sahipleri, cinlerin pislik ortamlarda, kimsenin ulaamad yerlerde, da tepe gibi yerlerde yaadklarna inanrlar. Hala bu inan geerlidir. Peki, bu konuda Kuran nasl bilgiler verir. rnek ayetler zerinde dnelim.


Cin 8910: "BZ GE GEREKTEN DOKUNDUK DA onu titiz ve gl bekilerle ve kayp giden nlarla/alevlerle doldurulmu bulduk. BZ ESKDEN, ONUN DNLEMEK N OTURULAN YERLERNDE OTURURDUK. Ama u anda kim dinlemeye kalksa kendisini gzetleyen bir alev/k bulur. "Dorusu, bilmiyoruz, YERYZNDEK UURLULARA ER M STEND, yoksa Rableri onlar iin doru ve gzel olan m istemitir." (Yaar Nuri meali)


Bu ayetlere baktmzda, cinler topluluunun ok farkl meknlara rahatlkla ulaabildiklerini ve yaadn gsteriyor. Cinlerin gkyznn, belirli bir ksmna kadar kabildiklerini anlyoruz. Ayrca eskiden gkyznde baz eyleri, dinleyip izleyebildikleri yerlerde oturduklarndan bahsediyor ayette. Hatta cinler yeryzndeki insanlara er mi istendi derken ayette, zellikle YERYZNDEKLER SZNDEN, onlarn sanki daha yksekte yaadklarn anlayabiliriz. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek iin, baz ayetler hatrlatmak istiyorum sizlere.


Rum 8: Kendi kendilerine, Allah'n, GKLER, YER VE KSNN ARASINDAKLER ANCAK BR AMA N ve sonu belirli bir sreye bal olarak yarattn dnmezler mi? nsanlardan birou, Rablerine kavuacaklarn inkr etmektedirler. (Bayraktar Bayrakl)


Nebe 37: O, GKLERN, YERN VE KS ARASINDA BULUNANLARIN RABBDR. O, rahmndr. O gn insanlar O'na kar konumaya yetkili deillerdir. (Diyanet vakf meali)


Ahkaf 3: GKLER, YER VE KS ARASINDA BULUNANLARI biz, phesiz yerli yerince ve belli bir sre iin yarattk. nkr edenler, uyarldklar eylerden yz evirmektedirler. (Diyanet vakf)


Bu ayetlerden de anlyoruz ki, yeryznde ve gkyznde yaayanlar var. Daha ilginci ise bu ikisinin arasnda olan, Allah n yarattklar da var. Sizce gkyznn belirli yerine kadar gelip, daha ileriye gidemeyen cinler olduuna gre, onlar buralarda yayor olmallar. Dorusunu Allah bilir, nk gklerin ve yerin srlarn yalnz ben bilirim diyor Yaradan. Bu konuda daha iyi dnebilmemiz iin, cinlerin zelliklerinden, Kuran n bahsettii bir ayeti hatrlatmak istiyorum. Kuran da Sebe melikesinden bir kssadan hisse verilir, Hz. Sleyman ile alakal.


Neml 39: Cinlerden bir ifrit yle dedi: "SEN DAHA MAKAMINDAN KALKMADAN, ONU SANA GETREBLRM. Ben bunu yapacak gteyim ve gerekten gvenilir biriyim." (Yaar Nuri meali)


Dikkat ettiyseniz, Sebe melikesinin tahtn Hz. Sleyman a adeta bir k hznda getirildii rnei verilir. Bunu yapan cindir. Bunu Kuran dan anlyoruz. Hz. Sleyman da byle bir eyin normalde olamayacan bildiinden, bunun Allah n izniyle yapldn anlyor. Hatta Sebe 12. ayette, Allah n izniyle Hz. Sleyman n emrinde alan, cinlerin olduundan da bahsedilir. DEMEK K CNLERN ZELLKLERNDEN BRSDE, NEREDEYSE IIK HIZINDA HAREKET EDEBLMELER OLDUUNU ANLIYORUZ. Onun iin gkyznn, belirli bir yerine kadar rahatlkla ktklar rnei de veriliyor. Allah hem gkyznde hem de yeryznde yaayanlardan bahsederken, onun ikisinin arasnda yaayanlardan da bahsediyorsa, bunlarn cinler olma ihtimalinin yksek olduu anlalyor. Tekrar sylemek isterim, dorusunu Allah bilir. Elbette cinlerin rahatlkla bu dnyada da gezdiklerini, hatta ifrit, eytan ve iblis cinlerin insanlara vesvese vererek kandrmaya altklarn, yine Kuran dan reniyoruz.


Konuyu zetlemek gerekirse. Cinlerde tpk bizler gibi, belirli bir sreye kadar yaratlm, yine bizler gibi, Allah n imtihan ettii kullar olduunu ok net anlyoruz. Onun iindir ki, bizler cinlerden hatta yoldan sapm kt cinler olan, eytandan asla korkmamza gerek yok. Onlarn biz iman edenlerin zerinde hibir yaptrm gc olmadn, Allah Kuran da bildiriyor. man etmeyen eytan ve ifrite dnm kt cinlerin, insanlara vesvese vererek, kty gzel gstermesinden baka hibir gleri yoktur. Etki altnda kalan bu insanlarda, nefislerinin esiri olmu, Allah n yolundan sapm kiilerdir.


Allah n doru yolunda olmayan, batln ve hurafenin etkisinde olanlar, eytanlam cinlerin vesvesesinden ok rahatlkla etkilenirler. nk bu insanlar, kafalarnda kendilerine zarar verebilecek gleri dnp, onlara inanp, kendilerini etki altnda brakarak, adeta korkup rkerler. eytanda bunu ister zaten. Byle olunca da dnmeyi, akl, Kuran bir kenara brakp batla inananlar da korkutmak, ok kolay olacaktr. Kendi iimizde, kafamzda yarattmz korkular, bir gn bizlerin kendi eytanlar/cinleri olacan ve bizler duygularmzla kendimize bizzat zarar vereceimizi, ltfen unutmayalm. ALLAH CNLER VE NSANLARI, BRBRMZLE MTHAN EDYOR, LTFEN BUNU UNUTMAYALIM.


ALLAH IN ZN OLMADAN, NE CN NEDE YOLUNDAN SAPMI EYTANLAMI CNLER KTLK YAPAMAZ. Yapamayacan Allah bizzat bildiriyorsa, gelin hurafe ve batln szlerine deil, Allah n szlerine kulak verelim. Allah adaletlidir ve en gzel dzenin kurucusudur. Rabbimiz, imtihan ettii cinleri ve insanlar yaratp, daha sonrada insanlarn gzleriyle gremedii cinlerin, yaratt insanlara istedii gibi zarar verebileceine, ama insanlarn cinlere hibir ey yapamayacana, ltfen inanmayalm. Buna inanrsak Allah n adaletini snam, sorgulam ve Allah a en byk saygszl yapm oluruz. EYTAN VE CNLERDEN DEL, BZLER KENDMZ NCE KEND NEFSMZDE, KAFAMIZDA YARATTIIMIZ, EYTAN VE CNLERDEN KURTARMALIYIZ.


Sayglarmla


Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/