Bir Hanm okurumun, benim yazdm Nisa 78 ve 79. ayetlerden bahsettiim makaleme verdii cevaplar, ok ilgimi ekti. Kendisinin daha nce Mslman olduunu, fakat slam dan kp ateist olduktan sonra, yine aratrmalar sonucunda, kendisinin YEHOVA AHD olduunu syledi. Aramzda facebook da geen baz konumalardan size bahsetmeden nce, Yahova ahitleri kimlerdir, ksaca ondan bahsetmek ve bilgi vermek istiyorum. nk bu insanlarn dnceleri ve din adna fikirlerinin nasl ortaya ktn ve toplumlarda ve inanlarnda, nasl tahrifatlar yaptna gzel bir rnek olduu iin yazmak istiyorum ki, onlarn tuzaklarna dmeyelim. nce Yahova ahitleri kimlermi onu anlayalm.


Yehova ahitleri, Protestan Hristiyanlarn, bir alt grubu olduunu syleyenler olduu gibi, Yahudilerin, Hristiyanlar arasnda kurduu bir mezhep olduunu da syleyenler vardr. 1852de ABDnin Pennsylvania Eyaletinde ortaya km. Kurucusu, CHARLES TAZE RUSSELLDIR. Kendilerini ne Hristiyan ne de Yahudi olarak tanmlarlar. Kendilerini Tanrnn ahitleri olarak kabul ederler. Kutsal kitaplar Tevrat, Zebur ve ncili iine alan Kitab- Mukaddes adn verdikleri kitaptr. lk olarak, kilisenin yzyllardr Kutsal Kitap diye okuduklar ncil i, deitirip bozduunu iddia ederler. Bu yzden de ncil i, YENDNYA EVRS ADINI VERDKLER, YEN BR EKLDE TERCME ETMLERDR.


Baz metinleri yeniden yorumlamalar, Hristiyanlarn tepkisini ekmitir. Bu yzden Hristiyan dnyas, Yehova ahitlerini KUTSAL KTAPLARINDA TAHRBAT YAPMAKLA SULUYOR. Ayrca Yehova ahitleri azizleri ve Papay kabul etmez. Bu kitapta Allahn ad olarak TEVRATTA GEEN YEHOVAYI KULLANMALARI DA YAHUDLER KIZDIRIYOR. nk Yahudiler Allahn adn bo yere anmayn ayeti zerine Allahn en byk ismi olan Yehovay kullanmazlar.


Eski Ahit ve Yeni Ahitte ad geen peygamberlere inanrlar. Kan vermezler, bakalarndan da almazlar. Gerektiinde kendi kanlarn kullanrlar. Zaten yanlarnda bir belge vardr, kendilerine kesinlikle kan verilmeyeceini belirtir. Yehova ahitleri iin bayrak, sancak, vatan gibi bizim kutsal kabul ettiimiz hibir milli deer yoktur. Onlar dnya vatanda olduklarna inanrlar. nanlarnda kilise ve papaz gibi kavramlar da yoktur. Din, sadece Yehova ahitlerininkidir. Dierleri sahtedir.


nanlarna gre Armageddon adn verdikleri byk bir dnya sava kacak ve dnya birbirine girecek. GERYE SADECE YEHOVA AHTLER KALACAK. SA MESH DNYAYA NECEK, YEHOVA AHD OLMAYAN NSANLARI YARGILAYACAK VE YARGILAMADAN SONRA BU NSANLARIN HEPS TOPRAK OLACAK. Yani tekrar dirilemeyecek. Ardndan dnya cennete dnecek ve Yehova ahitleri bu cennette yaayacak. Yehova ahitlerinden baka geride insan kalmayaca iin de, cehennem olmayacak. Bu nedenle YEHOVA AHTLER ARALARINA, YEN NSANLARI KATMAK N OK AKTF EKLDE ALIIRLAR.


YEHOVA AHTLER, SANIN YARATILMI EN YKSEK VARLIK OLAN BA MELEK MKAL OLDUUNA NANIRLAR. Bu da, sann Tanr olduunu ok ak bir ekilde bildiren, birok Kutsal Kitap ayetinin tersidir. Charles Russell in kim olduunu, nasl kehanetlerde bulunduuna bir rnek vermek gerekirse. Bu kii, Hz. sa nn 1874 de geleceini iddia etmi ama tutmaynca, 1914 yln iaret etmitir. Ltfen internetten bu kiinin hayat hikyesini, nasl bir insan olduunu aratrn, ne demek istedii o zaman daha iyi anlayacaksnz.


Gelelim bayan okurumla aramzda geen konuya. Bu konu hakknda makale yazmamn nedeni, toplumu bu konuda bilinlendirmek ve dikkatli olmalarna vesile olmak adnadr. Yoksa ben tm inanlara kar sayglym. nk herkes kendi yaptklarndan sorumludur. Yahova ahidi olduunu syleyen hanm, Nisa suresi 7879. ayetlerinde Allah, sana ne iyilik gelirse Allah dandr, sana ne ktlk gelirse kendinden dir yani senin ellerinle yaptn yanllarn karl Allah n sana verdii cezadr ayetlerine itiraz eden, bu hanm okurum bana yle bir cevap vermi.


slam dan kmamn bir sebebi de KTLN ALLAH TAN gelmesi inancdr. Deist olduktan sonra Yehova ahidi olmamda ki etken ise yreimdeki ve beynimdeki EVET 'i Yaratcmzn tm YLKLERN, SEVGNN... ADALETN kayna olmas olduunu anlatan Mukaddes Kitapta (Tevrat-zebur-incil) inceleyip grmemdir.


Yazmn banda bu kiilerin nasl bir inanca tabi olduklarn yazdmda, bu kiilerin kendilerine tabi olmayanlarn, hibir hesab sorulmadan, Hz. sa nn geliiyle Yahova ahidi olmayanlar yarglayp, bu insanlarn toprak olacana inanmalar, cehennemin olmad bylece yaplanlarnda tek tek hesabnn sorulmayacana inanyorlar. Bylece Allah cezalandrmaz diye inanyorlar, ama Hz. sa Yahova ahidi olmayanlar, yargsz infaz mantyla, yok ederek cezalandrd gereini, her nedense gz ard edebiliyorlar. ok ilgin bir dnce ve mantk deil mi? Hlbuki inanlarnn, Yahudilere ve Hristiyanlara indirilen kitaplar olduunu da syleyebiliyorlar. Bu kitaplarda bahsedilen inanca tamamen ters dyor, nk ehli kitap inancnda, cehennem inanc vardr. BU NANCA SAHP KLERN, KUTSAL KTAP DEDKLER HALDE, KEND NANLARI DORULTUSUNDA BU KTAPLARI KENDLERNCE YORUMLAYARAK, ADETA YEN BR DN YARATTIKLARI ANLAILIYOR. Yine bana verdii cevapta, ok ilgin bulduum konulardan, alnt yapmak istiyorum.


ncil e gelince SA Mesih 3.5 yl grev yapm ve kalem eline almam yada yaz yazdrmamtr..ii bu deildi nk.. O Tanrsal ilkeleri retmi ...Y HABER VERM....Fidye dzenlemesini yerine getirmi ...Bunlar yaparken de etrafnda tm olan bitene TANIKLIK EDEN eittii renciler Toplamtr... Yani ncil=Mjde=Y HABER tektir. TANIKLII BRDEN FAZLADIR. YAHUDLER TEVRAT I UYGULASALARDI SA MESHE NANIRLARDI HALUK BEY. Ben Yehova'nn ahidiyim.


ok ilgintir, Hz. sa nn eline kalem bile almadn, yani kendisine herhangi bir kitap indirilmediini, ya da kayda aldrmadn sylyor. Yalnz iyi gzel haberler ilettiini, tanrsal ilkeleri rettiinden bahsediyor. ok daha ilginci bu anlatlanlara, tanklarn olduunu, onlar eittiini kant gstererek, tanklarn birden fazla olduunu da zellikle yazm. Bu satrlar okuduunuzda, sanrm biz Mslmanlarn yapt yanllar geldi aklnza. Allah sakn Kuran n snrlarn amayn, Kuran n ipine sarln, tannz kantnz yalnz Kuran olmaldr dedike, Peygamberimizin en yaknndaki kiilerin rivayet ettii iddia edilen onca szn/hadisin dinde hkm koyacak kantlar olduunu da sylemiyorlar myd? Peygamberimizin veda hutbesini dnn ltfen. Yz bine yakn topluma hitap ettii rivayet edilir. Ama gnmze yaklak 67 farkl veda hutbesini grebilirsiniz. te Allah n indirdii kitaplar, dinler hep ayn yolu izleyenler tarafndan, ite byle yolundan saptrld. TANIK, YA DA KANIT BEERN RVAYET ZNCR ASLA OLAMAZ. Allah gelecek kullarn sorumlu tutaca bilgileri, asla byle bir yolla ulamasna izin vermez ve vermediini de sylyor. TANIK VE KANIT YALNIZ ALLAH IN BZZAT TEBL ETT SZLER OLUR K, BUDA APAIK KTABIDIR. Onun iindir ki Allah n elisi, peygamberimiz Hz. Muhammed salnda, Kuran n dnda hibir sz, bilgiyi yazdrmamtr.


ok ilgintir szlerinin son ksmnda ise, Yahudiler Tevrat uygulasaydlar, sa Mesih e inanrlard diyor. ok doru, tm bunlardan Kuran bahseder ve derki, biz elilerin geleceini nceden haber veririz. ok ilgintir, bende ayn dnceden yola karak, bu arkadamza yle hatrlatmtm. Hristiyanlarda ellerindeki Yuhanna ncilin de geen, Hz. sa nn benden sonra, beni tasdik edecek VLEN BR ELNN, habercinin geleceini bildiriyor, eer Hristiyanlar ona uysalard, Peygamberimiz Hz. Muhammed in geleceine de inanrlard. Yine arkadamz inand dnceleri anlatrken, yle cevap vermi.


Bazen Melek direk dikte verir..Bezen Vahiy olarak ...Bazen ryet grr..bazen Rya eklinde olur... SA MESHE TANIKLIK EDENLERE YAZICI GREV VERLMTR...kim verdi ..Yaratcmz.. Tanrsal lham ve RUHULKUDDS ynlendirmesi olmasa yazamazlar. Bu kadar eyi ayrntl hatrlayamazlar...ocuk oyunca insan ii deil. YARATICIMIZDAN BAHSEDYORUZ.


Bu ve buna benzer dnceleri, inanlar ne yazk ki slam toplumunda da gryoruz. Geleneksel slam anlayn dine sokmaya alanlarn ynteminde de, bu yol kabul grr. Onun iindir ki dier dinlerde olduu gibi, slam toplumu da bu yolla blnm ve paralanm, Allah n kitabndan uzaklamlardr. Allah vahyinin Cebrail ya da kendisinin vahyettiinden bahseder, ama ryada vahiy geldii konusunda bilgi yoktur. nk Allah rya konusunu anlatrken, ryada grdklerimizin hangisinin, gerek olduu konusunda emin olamayacamz rneklerini verir.


Arkadamzn syledikleri, akln ve mantm kabul etmeyecei dncelerin rndr. sa Peygamberimize tanklk edenlere, koulsuz gvenerek, yazc grevi verilmitir dediimiz andan itibaren, kendi nefsimizde kararlar alm ve uygulam oluruz. Bu grevi Allah dan baka kimse veremez. Allah emirlerini kayda aldracaksa ki elbette kayt ettirmesi gerekir, bu grevi bizzat elisine verir. ster kendisi yazar, ya da bizzat onun denetiminde yazlr. Tpk Kuran gibi. Eer bu grevi Allah vermi olsayd, yzlerce ncil gnmze ulap, toplanarak bu nciller drde indirilmezdi. Demek ki bu dnce ve inan kendi nefsimizi aldatmaktan baka bir ey deilmi. Hz. sa nn 12 havarisinden birisinin, kendisine ihanet etmesi, Yahudilerle birlik olup Hz. sa ya kar tanklk yapmas, konuyu daha iyi anlamak adna, aslnda ibretlik ve dndrcdr. Bir baka cevab zerinde dnelim imdide.


Kur'an BLG bakmndan beni balar Sizi MAN bakmndan balar. YAN YAPBOZ TAHTASIMIDIR KUTSAL KTAP .. Gnderdi bozdular, gnderdi bozdular, en son kuran geldi... Nasl bir anlay bunu kabul edebiliyor.


Arkadamz Kuran bilgi bakmndan kendisini baladn, beni de bir Mslman olarak iman bakmndan baladn sylemi. Aslnda bu szlerin tutarll yok, karsndakine ho grnmek amacyla sylenmi szlerdir. nk Kuran a inanmayan bir insan, neden bilgi bakndan Kuran balasn? nk arkadamz Allah n gnderdii Kuran n ieriine inanmayp, yapboz tahtas m kutsal kitap, gnderdi bozuldu diyerek adeta kmsyor. Beni balad dorudur, nk Kuran a, krler olsun iman ediyorum. Yine ilgin olan, bayan okurum Hz. sa nn tekrar geleceini, anlam saptrmas yaparak, tpk slam tarikat ve cemaat eksenli yaayanlarn yapt gibi, kelimelere farkl anlamlar vererek, Kuran dan ayet rnek vermeye ve Hz. sa nn gelecei, bakn Kuran da yazyor demeye alyor. nanmad bir kitaptan rnek verip delil gstermesi, ok ilgin deil mi?


ok daha ilginci, Kuran iin bunu syleyen arkadamz Zebur, Tevrat ve ncil iin ayn eyi sylemiyor. Madem Allah tek kitap gnderdi, kitaplar arasnda hibir deiiklik yapmad, neden o kitaplar hakknda ayn dnceleri sylemiyor da, yalnz Kuran iin sylyor. Buda art niyetle sylediinin ak kantdr.


Bizler inancmz konusunda, her nedense rzgr da savrulup gidiyoruz, bir o yana bir bu yana. nk Kuran n snrlarn atkta ondan. Tm Ehli kitabn, buna bizde dhiliz, ayn derdi ve sorunlarnn olduunu anlamak zor olmasa gerek. Yahova ahitlerine, dinleri karma yaparak oluturduklar yeni bir din mi deriz, tarikat m deriz, mezhep mi fark etmez. Tm bu ve buna benzer blnmeler, beeri oluumlardr. Allah n istedii orta yoldan uzak, nefsi sapma ve guruplamalardr. Bizde de benzer rneklerini gryoruz. Hepside kendilerinin doru yolda olduklarn syleyip, kendilerinden olmayanlar suluyorlar.


Bu inancn, kendisine tabi olmayanlarn, Hz. sa tarafndan hibir hesaba ekilmeden, yaptklarnn karl verilmeden srf bu cemaate uymadklar iin, yok edilerek toprak olacana inanmas, akln ve mantn kabul etmeyecei bir dnce olduu gibi, hi bir beeri adalet anlayna ve Allah n adalet anlayna asla uymaz.


Bu fikre inananlar, Allah n gelecei bildii iin, insanlarn imtihandan geirilmeyeceine inandklarndan dolay, cehenneminde olmadna inanyorlar. Onun iindir ki insanlara, ya YEHOVA AHD OLACAKSIN, YA DA YOK OLACAKSIN ZHNYET AILANMAKTA VE BYLECE BU TOPLUM, KENDLERN STN BR NAN, TOPLUM OLARAK GRMEKTEDRLER. Bu zihniyetin, Yahudilerden esinlendiklerini rahatlkla syleyebilirim.


lgin olan ve tezat tekil eden, Allah gelecei bildii halde, kullarnn yaptklar yanltan dnmeleri iin eli ve kitaplar gndermesidir. Bu zihniyete sormak isterim. Allah gelecei bildii halde, neden zaman zaman eli ve uyarc kitaplar gndermi ve kullarn doru yola davet etmitir? Bunu dnebilen, zaten byle yalan yanl dncelere asla inanmaz. Din ve iman, nefsin ve akln birlikte kullanlmas ile oluur. stediin kadar oku, aratr. Eer nefsini terbiye etmeden, akl devre d braktysan, okuduklarnn arasnda en doru seimi asla yapamazsn. Allah, iyi niyetle gereklerin araynda olan kulunun, gnl gzn aarm diyor. Gnl gzn nce amann yolunu bulmalyz, YOKSA HAKKI BATIL, BATILI HAK ZANNEDERZ.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/