Allah man eden bir Mslman olarak, bizlerin her konuda dnerek, aratrarak hareket etmemizi, emin olmadmz hibir konuda, kesin bir kant olmadan bir ii yapmamamz gerektii konusunda, birok ayetinde uyarr. Aratrma ve kesin kant arama konusu yalnz din ve iman konusunda deil, yaadmz her konuda aratrmamz gerektiini, Allah bizlere ayetlerinde bildirmitir.


Bizler zel hayatmzda buna ok dikkat ederiz, zarara uramamak iin. Alacamz en kk eyada bile yapabileceimiz en detayl aratrmay yaparz ki zarara uramayalm. Peki ayn titizlii, aratrmay dini inancmzda yapyor muyuz? te bu soruya zlerek, ne yazk ki aratrmyoruz diyebilirim. Neden aratrmyoruz? nk din adna yaptklarmzn hemen karln alamyoruz sabrsz, aceleci tabiatta yaratlmamz, akl ok fazla devreye sokmadmz iin, bizlerin nefsi duygularnda etkili olmuyor. Ama bir ev ya da araba alrken, inanlmaz titiz, dikkatli ve aratrmac oluyoruz. nk tm bunlar anlk nefislerimize, ok fazla hitap ediyor da ondan.


Dikkat ederseniz, din sz konusu olunca, bu konular hepimiz bakalarndan bekleriz. Sanki onlar dini anlatmakta, Allah tarafndan grevlendirilmi kiiler gibi grrz. Sanrm dikkatle Kuran okumadmzdan olsa gerek, slam dininde ruhban snfnn olmadn, bilmiyormu gibi yaarz adeta. Bunun en byk nedeni, dine ok byk nem verdiimizi sylediimiz halde, ASLINDA PRATKTE OK FAZLA NEM VERMEDMZ GSTERMEKTEDR. En azndan kendimize alacamz bir araba konusunda gsterdiimiz titizlii, aratrmay, din konusunda gstermeyiz. Din konusunda Lafa gelince de, mangalda kl brakmayz, tabi yalan yanl szlerle konutuumuzun da farknda bile olmayz. Allah aratrma konusunda bakn bizleri nasl uyaryor.


Hucurat 6: Ey iman edenler! Size bir FASIK bir haber getirirse, bilmeyerek bir toplulua zarar verip yaptnza piman olmamak iin o HABERN DORULUUNU ARATIRIN. (Diyanet meali)


Bakn Allah sizlere herhangi bir konuda bir haber, bilgi getiren kiiye kar nasl dikkatle davrann diyor. Ayette geen FASIK kelimesi tercme edilirken aynen korunmu. Peki, fask ne anlama geliyor, ona bakalm.


FASIK: z sz bir olmayan, Hak yolundan batla sapm, Allah n hkmlerine riayet etmeyen, Kuran n snrlarn tanmayan.


Bakn ayette geen fask kelimesi kfir, yani iman etmeyen anlamnda deil, onu hatrlatmak isterim. Belki de aramzda farknda olmadan birok fask insan vardr, ama bizler onun fask olduunu bilemeyiz. nk din konusunda gnmzde, ne yazk ki her ey bir birine karm. HAK OLAN BATIL, BATIL OLAN HAK KABUL EDLR OLMU TOPLUMDA. Gnmzde neredeyse genel ounluumuz, Kuran n snrlarn din adna tanmyor ve diyor ki, Kuran zet bilgidir, Kuran da her bilgi yazmaz. Bu durumda neye inanacamz Allah a deil, beerin eline kalm demektir. Buda ok byk bir tehlikedir. Onun iin Allah aratr her sylenene inanma diyor. Bu dini konularda da olabilir, zel yaammzda her hangi bir konuda da olabilir.


Allah ayetinde uyaryor ve ne diyordu? Siz kendinizi temize karmadan, karnzdaki kiileri sulamadan kendinizi dzeltmeye aln. Kimin en doru yolda gittiini yalnz ben bilirim. Bu durumda hi birimiz yanmzdaki kii hakknda bir hkm veremeyiz kolay kolay.


Bakn bu durumda Allah bizi uyaryor ve size gelen haberin doruluunu mutlaka aratrn diyor. Aratrmadan, sylenen habere gre hareket edersen, bilmeyerek istemeden karnzdaki topluma ya da kiilere zarar verebilirsin ve pimanlk duyabilirsin diyor. AYETTE DKKAT EKLEN, HER SYLENENE HEMEN NANMA, ARATIR DORULUUNA EMN OLDUKTAN SONRA GEREN YAP. Zaten Rabbimiz bir ayetinde, nasl uyaryordu bizleri hatrlayalm.


sra 36: HAKKINDA KESN BLG SAHB OLMADIIN EYN PENE DME. nk kulak, gz ve kalp, bunlarn hepsi ondan sorumludur. (Diyanet meali)


Acaba bizler manmz yaarken, Allah n bu uyarlarn, sizce dikkate alyor muyuz? Din adna Kuran n dndan sylenen her sz aratrp, Kuran n yani Allah n hkmlerinden onay alyor muyuz? Ne yazk ki almyoruz. Daha da ileri giderek, ALLAH IN KORUMASINDAK KURAN I, DN YAAMAK ADINA YETERL GRMYORUZ. Peygamberimizin szleri olduunu iddia ettiimiz hadislerin, Kuran yani Allah n kelamn aa kardn, anlalr hale getirdiini syleyip, hadisler olmasayd, Kuran anlalmaz kapal kalrd diyerek, ne yazk ki ok zlerek sylyorum, Kuran n nne hadisler konmu, Kuran ikinci plana itilmitir.


Halbuki Allah biz Kuran anlayasnz, hi kimseye muhta olmayasnz diye, biz nice rneklerle akladk diyor ve daha da ileri giderek, SZLER KURAN DAN SORUMLU TUTUYORUM, DYEDE HKMN VERYOR. Ne yazk ki bizler Allah n korumasndaki kesin ve en emin bilgi olan Kuran okuyup anlamamz gerekirken, doruluunu hi aratrp dnmeden sylenenlere inanmakta hibir saknca grmyoruz. Bu yanl bilgilere inanr ve aratrmadan doru diye topluma anlatrsak, hem kendimizi hem de toplumu aldatm oluruz. Bu her konu da geerlidir, yalnz dini konularda deil.


Kuran n dndaki sz ve bilgileri, ne yazk ki aratrma gerei duymuyoruz. NK KURAN KESN VE AIK KANIT OLMAKTAN, NE YAZIK K IKARTILMITA ONDAN. KURAN KESN KANIT OLMAYINCA, RVAYET EDLEN HERHANG BR SZ, NEYLE KARILATIRACAIZ DORU OLUP OLMADIINI? Bakn slam toplumu, yle bir batakla ekilmi ki, tutunacak tek dal olan Kuran, adeta gerekli bilgi vermeyen, hatta herkesin anlayamayaca bir kitap olunca, insanlar inanlmaz bir bolukta kalm. Bakn kendilerine, Allah n gnderdii kitabn dndan kitaplar edinenleri nasl uyaryor Allah.


Kalem 3637383940: Size ne oluyor? Ne biim hkm veriyorsunuz? YOKSA SZE AT BR KTAP VAR DA, BEENDNZ HER EYN SZN N OLACAINI ONDA MI OKUYORSUNUZ? Yoksa Ne hkmederseniz mutlaka sizindir diye, sizin lehinize olarak tarafmzdan verilmi, kyamet gnne kadar geerli, kesin szler mi var? Sor onlara: BU DDAYI ONLARIN HANGS SAVUNACAK? (Bayraktar Bayrakl meali)


Aslnda Kuran, verdii rneklerle bizleri ok ak uyaryor ama dnp, aratrp, Kuran ile iman edenlere, gereken en doru yolu Allah gsteriyor. Bakn Allah n kitabnda bahsetmedii onca konular, din ve Allah adna savunanlara kar, Allah ne sylyor, tekrar hatrlayalm.


YOKSA SZE AT BR KTAP VAR DA, BEENDNZ HER EYN SZN N OLACAINI ONDA MI OKUYORSUNUZ?


ok daha ilgin ve dikkat ekici olan ayetin sonunda veriyor. Sor onlara diyor Allah, bu iddiay maher gn, hesabn sorulaca o etin gn HANGS SAVUNACAK? Elbette o gn hi kimse savunamayacak, bunlar savunanlarn nasl ke bucak katklarn grecekte ondan. Sormak isterim, Kuran din ve iman adna yeterli grmeyip, rivayet edilen ama Kuran n asla onaylamad onca szleri, nerelerden alyorsunuz. YOKSA KURAN DAN BAKA, SZE AT BR KTABINIZ VARDA, SYLEDKLERNZ ORADAN MI OKUYORSUNUZ?


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/