ATARKEN BALIKLAR DENİZDE VOLTA
Denizde atarken balıklar volta..
Onlara pusudur atılan olta.


Oltadaki yemi kolay yem sanır.
Av için giderde kendi avlanır.


Çırpınır, çırpınır ‘’kurtulayım’’ der.
Kim bilir ne tövbe, ne niyaz eder.


Balık hafızası kurtulsa eğer.
Düşünmez verir, ayni yeme değer.
Berrak değildir su aslında mavi.
Gök, denize, deniz göğe müsavi.


Gökte hava kitle, denizdeyse su.
İkisinde farklı hayat dokusu.


Maviler arası yeşil tabiat
Yaratılışa zıt bir sürü biat.
--
Yunus adlı balık, nasıl ad- alık.
Adı Peygamberden bir anı kalık


Yunusu anarım deniz görünce.
Allah'a bağlar beni bu düşünce.


Yunus denizlerin bir tek hakimi.
Bir kimseyi incittiği vaki mi.?


Atılan oltaya yapılan vuruş.
Tutana sevinç vurana vuruluş.


Ne güzel anlatır Sure-i Rahman.
Denizde doludur inciyle mercan.


‘’İki su karışmaz’’ der kaç ayette.
Araştır, incele bir merak ette.


ORHAN AFACAN-
29.7.13--İZMİR