Bir ilahiyat kardeimiz, yazdm bir yazma verdii cevab, sizlerle paylap zerinde birlikte dnmeye sizleri davet ediyorum. nk bana verdii cevap, slam toplumunun Kuran ve inancn hangi kaynaklardan, nasl renip yaadmza gzel bir rnek. nce arkadamzn cevabn yazalm.


Haluk bey hibir slm limi meal ya da tefsir okumayn demez. NK HERKESN ARAPA BLMES DNLEMEZ. Elbette Allah'n hangi mesajlar olduunu anlamas iin faydalanmas lazm. FAKAT MEALNN YA DA TEFSRNN KUR'AN IN KENDSNE ET OLDUUNU SYLEMEK KUR'AN A EN BYK HAKSIZLIKTIR. nk Kur'an hem lafzyla hem de manas ile Allah kelamdr ve onun bildiimiz ya da hala zemediimiz birok zellikleri vardr. ONUN TERCMESNN YA DA MEALNN KUR'AN OLDUUNU SYLEMEK YA CAHLLKTR YA DA ONA HANETTR. imdi sana soruyorum stiklal Marmzn Franszca ya da ngilizce tercmesi onun ayns mdr? Onun verdii anlam duyguyu ruhu ne kadar yanstr? Bir dnn.


Arkadamzn Kuran kelimesinin anlamn, tam anlayamad kansndaym. nce bir konuyu akla kavuturmalyz. Kuran n anlalr ve ak olan ayetleri, MUHKEM yani dinin anas, temeli bizlerin sorumlu olduumuz ayetlerdir. Mteabih ayetler ise zamanla, ilim adamlar tarafnda ortaya kartlacak ayetler olduunu, yine Kuran dan reniyoruz. Konumuz sorumlu olduumuz, MUHKEM ayetler. Bir sz ya da cmleyi, herhangi bir dile evirdiinizde anlam deimez, ltfen bunu unutmayalm. Yazdmz bir cmle, hangi dilde olursa olsun her kelime, farkl kalplarda ama anlam deitirilmeden istediimiz dile evirebiliriz. Kardeimiz Allah n hangi mesajlar olduunu renmek iin, Kuran n mealini elbette okumaldr diyor. Ama ilgintir, bu mesajlar alrken okuduu kitaba, Kuran diyemiyor. Allah her iman eden kullarnn, Kuran okumasn istiyor. Bu durumda Kuran meali/ tercmesi Kuran deilse, Mslmanlar Kuran nasl okuyacak? Hepsinin Arapa renmesi de mmkn olmadna gre, bakn buna inanrsak, mantksz bir sonu kyor ortaya. KURAN YALNIZ ARAPA HALMDR, YOKSA ALLAH IN KULLARINA BUYRUKLARININ, EMRLERNN TEBL EDLEBLD, ANLAILIR HALM DR? Bunu dnemiyor ve bir sonuca varamyorsak, bizlerin doru bir yol zerinde olmamz mmkn olmayacaktr.


Kuran OKUNAN kitap demektir. Yani Allah n Vahiylerinin topland, kitap anlamndadr. Peki, nasl okunan kitap, yalnz Arapasndan okunan m? Onu da Kuran eer anladmz dilden okursak reniyoruz. ANLAYARAK, DNEREK, AKLIMIZI KULLANARAK, YAVA YAVA DKKATL BR EKLDE OKUMAK. Eer anlamn bilmeden okuyorsak, o Kuran kelimesinin karl asla olamaz. Ancak Kuran okuyormu taklidi yapm oluruz. Kuran Allah n kullarna teblidir. Okurken teblii alamyorsak, O Kuran bizleri, ulatrmas gereken noktaya ulatrmaz. Buna istediimiz kadar Kuran diyelim. KURAN OKUMAK, ANLAILMAK, YAAMA GERMEK VE TEBL EDLMEK N NDRLMTR.


Kuran n tefsire ihtiyac yoktur. nk tefsir anlalmayan bir konuyu aklamak, aa kavuturmak anlamndadr. Kuran n MUHKEM ayetlerinin, tefsire ihtiyac olmadn Allah bizzat sylyor ve diyor ki, yemin olsun ki sizlere kolaylatrlm, anlayacanz, nice rneklerle izah edilmi bir kitap gnderdim. Ad stnde muhkem ayetler, yani phe duyulmayacak kadar ak. Bu ayetlerin nesini tefsir edeceksiniz? KURAN IN TEFSR ELBETTE KURAN DELDR, NK NDE KLERN AHS DNCELER VE KEND ANLAYII VARDIR. Ama meal yani Allah n mesajlarnn, istenen emirlerin bire bir tercmesine, eer Kuran deildir dersek, ite o zaman bizler Kuran hi anlamam, ona saygszln en byn yapm oluruz. H Allah kullarna, baka dillere tam tercme edilmeyen bir kitap gnderip, daha sonra ruhbanlk olmayan bir inanta, Kuran okumak iin baka kiilere muhta brakr m? Hangi bilim adamnn yazd kitap iin, ayn eyleri syleyebiliyoruz.


Hangi bilim adamnn kitab, u ya da bu dile tam olarak evrilemez diyoruz. Demiyorsak, Allah n kitabna yaptmz saygszln, ltfen farknda olalm. Yazar yazdklarn okurlarna anlatabiliyorsa, Yce Rabbimizin mesajlar, neden apak tercme edildiinde ulamasn, bunu da m dnemiyoruz. unu da sylemek isterim. yle tercmeler var ki, parantez iine, H sanki Rabbimiz aklamay unutmu da, onlar ak hale getiriyormuasna, amacndan saptrlm tercmelerin, meallerin olduunu da sylemeliyim. Ama bu yanllar var diye, tm tercmeleri ayn kefeye koymak byk hata olduu gibi, din simsarlarnn da ekmeine ya srm oluruz. Bu yanl dnceye inandrldklar iin halk, slam toplumunda edindikleri eyhlere, velilere, cemaat liderlerine ynlendiriliyor ve toplum bylece daha kolay aldatlyor. nk sen Kuran anlayamazsn, Kuran n meali Kuran deildir, her kelimenin yzlerce anlam var dncesi, toplumun kafasna yerletirilmi.


mam Azam, bu konuda yzlerce yl nce aklama yapm ve KURAN KITLARDA YAZILMI VE BZM OKUDUUMUZ LAFIZLAR DELDR. ESAS KURAN O LAFIZLARIN TAIDII MANADIR diyerek, gnmzde hala tartmasn yapmaya devam ettiimiz konuya, aklk getirmitir. Gerekten de Kuran da nemli olan, Arapa kelimeler deil anlamdr, manasdr. Bu durumda bu kelimelerin hangi dilde olmasnn ne nemi var?


Sonu olarak unu syleyebiliriz. Kuran n Kuran oluu, okunan Arapa metni oluunda deil, Allah n tebliinin bizzat anlalr ve O tebliin kullarna ulamasyla, Kuran zelliini kazanaca ok aktr. Bir kitap okunduunda, anlalyorsa ancak amacna ulam demektir. Allah n kelam Kuran da, okunduunda eer anlalyor ve fayda salyorsa, ite o zaman Kuran zelliini tayor demektir. Allah n dili Arapa deil ki, bu dilde stnlk ya da zellik olsun. KURAN IN KURAN OLUU, ANLAILIR VE TEBLN ULAMI OLMASINDADIR. Kuran n neden Arapa indirildiini Allah izah etmi Kuran da. Ama bizler, anlamadan okuduumuz bir kitap hakknda bilgi sahibi olmadan, ite byle duyduklarmzla amel etmeye alyoruz. Tabi genel ounluk olarak yanlyoruz. Allah Araplara, neden Arapa indirdiini aklarken bakn ne diyor.


Zuhruf 23: Apak Kitaba andolsun ki, YCE ANLAYASINIZ DYE biz, onu Arapa bir Kuran yaptk. (Diyanet meali)


Demek ki Allah Arap toplumuna, kendi ilerinden bir eli gnderip, daha sonrada zellikle Arapa bir Kuran indirmesinin nedeni aklyor ve diyor ki; YCE ANLAYASINIZ DYE. Buradan da yola karak unu tekrar syleyebiliriz. Kuran n indirilme amac, anlalmas ve tebliin yerine ulamas maksadyla indirilmitir. Bu durumda nasl olurda bizler, Kuran n tercmesine Kuran deildir deriz. Bu uyarlar hatrlatanlara, cahil ve ihanet sulamas yapanlar, ayn slupta sulamak yerine, bir kez daha dnmeye davet ediyorum. TM BUNLAR, BZLERN KURAN KELMESNN ASIL ANLAMINI, HALA BLMEDMZ GSTERYOR.


Verilen stiklal mar rneine gelince. Bu rnek aslnda, bizlerin slam hayatmza geirirken, ok nemli bir noktada hata yaptmz gsteriyor. stiklal marn her dile ayn anlamlarn verecek ekilde evirebilirsiniz. Ama arkadamz, onun verdii DUYGUYU VE RUHU ne kadar yanstr diyerek, slam anlamaya alrken, ok nemli bir hatamza, aslnda farknda olmadan dikkat ekiyor.


Syledii ok doru, bizim marmz bir Fransz ya da ngiliz okurken, ayn duyguyu alamaz. Bizlerde onlarn marlarn okurken ayn duyguyu alamayz. Peki, bu rnek ile Kuran okumak, anlamak arasnda, nasl bir ba kurmu olmal ki arkadamz rnek vermi. lgintir Fransz ya da ngiliz Kuran anlad dilden okursa, farkl m anlarda, Arapa m okursa doru anlar? Bakn verilen rnekle mantkl bir ba kurulamyor. Bu durumda verilen rnek, ne maksatla verilmi olabilir? Bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz iin, nce duygu kelimesinin ne anlama geldiini nce anlayalm.


DUYGU: Olay veya bireylerin, insann i dnyasnda uyandrd izlenim. nsezi. Nesneleri veya olaylar ahlaki ve estetik ynden deerlendirme yetenei. Kendine zg bir ruhsal hareket ve hareketlilik.


Bizler ne yazk ki slam , duygularmza teslim ettiimiz iindir ki, din konusunda inanlmaz blndk ve paralandk. Tabi yetmedi, bir birimizi ihanetle, cahillikle sulayabiliyoruz. Duygu kiiye has bir zelliktir. Her kiide farkl etki yaratr. Eer bizler slam anlama yolunu, duygularmza teslim ettiysek, doru anlayabilmemiz mmkn olamaz. Duygular, inanlmaz tehlikeli bir ekilde deikendir, gnn her vaktinde farkllk arz edebilir. En sevdiiniz kiilere kar bile, duygularnz bir anda deiip, onu krp incitebilirsiniz. eytanda bizleri zaten, duygularmzla, nefsimizle aldatr. ELBETTE DUYGU NSAN BR ZELLKTR, YER GELDNDE KULLANILMALI OK DA NEMLDR, AMA HER EY YERNDE VE ZAMANINDA KULLANMAK ARTIYLA. Unutmayalm Allah bizleri nefsimizle, duygularmzla her an imtihan ediyor. Eer akl, dnmeyi devre d braktysak, duygularmzn bizleri nereye gtreceini, inann asla hesap edemeyiz.


Peki, Allah Kuran nasl anlamamz istiyor bizlerden? Duygularmzla m? Kesinlikle hayr. ncelikle aklmzla, mantmzla yani dnerek. Allah ayetini indiriyor ve diyor ki bizlere, bu ayetimin zerinde dn ve akln kullan. Peki, bizler ne yapyoruz? Daha dorusu bizlere ne yaptryorlar, buras nemli. EER SEVAP KAZANMAK STYORSANIZ, KURAN I ARAPASINDAN OKUMALISINIZ, NK ARAPASI KURAN DIR MEAL DEL. ARAPA BLMESEN DE OKU ALLAH SEVAP YAZAR. Bu szler ve dnceler, Kuran n anlalmadan okunmasna bir nedendir, sebeptir, hatta Mslmanlara kurulan bir TUZAKTIR. Bunu ancak Kuran anlayarak okuyan batl ve hurafeden uzak dnebilen bir Mslman fark edebilir.


Kuran anlamadan okumamz isteyenlerin, bizlerden gizledii bir eylerin olduunu asla unutmamalyz. nk bu szler ne akla, manta nede Kuran a asla uymaz. Bizlerin duygularna yle hitap edecek bir yntem bulmulardr ki, ite bu duygudan ne yazk ki kurtulmak ok zor. Akln kullanp dnebilen elbette mstesna. Kuran NESR, yani dz bir yazdr, iir de deildir. Nesir yazlar makamla okunmaz bilgi, ilim verir. iir istenirse makamla okunur. Allah sizlere iir indirmedik diyerek, bizlerin dikkatini ektii halde, bizler ne yazk ki, sanki Kuran iirmi ve bir makamla bestelenebilirmi gibi, Kuran bir makamla okuyoruz ve anlamn bilmesek de kulamza ok ho geliyor. lgintir bu ekilde Kuran, Allah n elisi zamannda asla okunmamtr. Ayetin Trke ye evrilmi halini, makamla okuyun ltfen. te o zaman ne demek istediimi daha iyi anlayacaksnz.


Peki daha sonra, makamla Kuran okunmas yoluna neden gidilmitir. Bu sorunun cevabn ne yazk ki aramak gibi bir abamz olmadndan, gereklerle de buluamyoruz. nk zamann yneticileri, toplumu istedikleri gibi ynetebilmek, Kuran yalnz kendilerinin anlayabileceini topluma anlatp, toplumu din adna istedikleri gibi ekillendirebilmek ve Kuran n Arapa szlerini bir makamla buluturup, yalnz MSLMANLARIN DUYGULARINA HTAP ETMEY BAARMILARDIR. Ne yazk ki bizler Kuran anlamak ve yaamak iin deil, DUYGULANMAK HATTA ALAYIP RAHATLAMAK N GNMZDE OKUYORUZ. Sizce byle bir okuma ya da Kuran dinleme ekli, Kuran isminin manasna, Kuran n indirilme amacna, zne uyuyor mu? Bakn Allah Kuran neden indirmi.


Sad 29: Sana bu mbarek kitab, AYETLERN DNSNLER VE AKLI OLANLAR T ALSINLAR DYE NDRDK. (Bayraktar Bayrakl meali)


Eer bir Mslman, Arapa bilmedii halde Kuran okuyor ve hibir ey anlamyor, yalnz duygulanyorsa, byle bir insann, nasl olurda Kuran okuduunu syleriz. ALLAH IN TEBLN ALAMIYOR, ALAMADII NDE AYETLER ZERNDE DNEMYOR. Yani Allah n Kuran okuyup anlama ve hayata geirme emrini yerine getiremiyorsa, bu okumann okuyana ne faydas olur? Hlbuki anlad dilden okumu olsayd, Allah n tebliini alacak ve Kuran n indirili amacn yerine getirecekti. te bizler dnmeden, aklmz kullanmadan, retilenleri inatla savunmaya devam ediyoruz. Bizler Kuran dan faydalanma amacmz unutmu, kendi nefsimizde farkl amalar ve aralar edinmiiz, byle olunca da bir trl KURAN GEREKLER LE BULUAMIYORUZ.


zet olarak unu tekrar sylemek isterim. Kuran Allah n kullarna direk mesajdr. Bu mesaj bizzat kendimiz alamadmz srece, O okuduumuz Kuran deildir. nk Allah tm kullarna, hatta gnmz ekliyle rnek vermek gerekirse, HER KULUNUN CEP TELEFONUNA MESAJINI, KEND ANLAYACAI DLDEN GNDERMTR. Onu okuyalm, anlayalm ve dnelim hayata geirelim. te bu Kuran dr, Kuran olma zne, amacna en uygun olandr unutmayalm.


Allah gnderdii tm kitaplar, o gnk toplumunun dilinden gnderdiini sylyor Kuran da. Bizlere kurulan tuzan farkna varalm ve din tacirlerinin tuzana dmeyelim. Yakn zamana kadar Hristiyanlar, Papaln/kilisenin basksyla, bizde olduu gibi her lkenin kilisesinde orijinal indirildii dilden okunurdu, hi kimse anlamazd, papazlar anlatrd topluma. Buradaki ama ayn bizdeki gibi, Papalk/kilise, istedikleri ekilde toplumu ynetebiliyorlard. Onlar toplumun bilinlenmesi ve akln n plana kmasyla, bu baskdan kurtuldular ve gnmzde ncil kiliselerinde, her lkenin kendi dilinde okunuyor.


Allah elisine bile u szleri sylyorsa, varn gerisini siz dnn. O HALDE TEBL ETMEK SANA, HESAP SORMAK BZE DER, KULUMLA ARAMDAN EKL. Buradan da unu anlyoruz. Allah n elisinin grevi vahyi tebli etmek, iman eden ya da etmeyenle Allah yzleecek, cezay ve mkfat da yalnz Allah verecektir. Anlayana ok eyler anlatyor, anlamayana zorla hi kimse hibir ey anlatamaz. BZLER KUR'AN IN EVRESNDE BRLEMEDMZ SRECE, DAHA OK AMA OK BU KONULARI TARTIIRIZ, AMA ASLA BR NOKTADA BRLEEMEYZ. NK KAYNAK TEK OLMADIKA, BR OLMAK MMKN OLMAYACAKTIR. Allah gerei fark edebilen, Kuran anlayarak, dnerek hayatna geirebilen kullar arasna alsn inallah bizleri.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/