slam yaarken, her zaman bizlere retilenleri, ya da sylenenleri Kuran ile sorgulamalyz deriz. Baz kardelerimiz ise sorgulamak insan dinden kartr, din sorgulanr m diye itiraz eder. Hlbuki sorgulamak, kesin bilgi ile karlatrmaktr. Oda iman ettiimiz Kuran dr. Allah bile indirdii ve uymamz gereken ayetleri, hemen kr krne inanmamz istemez, bizlerin ayetler zerinde nce dnmemizi, aklmz kullanmamz ister. Elbette bununda bir nedeni vardr. Eer byle yaparsak, doru olduundan emin olduumuz bir eyi, gerektii gibi titizlikle yerine getirmemizi ve savunmamz salar bu abalarmz. BUDA BZLERN MANININ, KALPLERNE GL BR EKLDE YERLEMESNE NEDEN OLUR. Bunu yapmadmz takdir de, dine giren batl ve hurafeyi din zannetmemiz kanlmazdr.


Bu dnceler nda, gnmzde tartlan bir konu hakknda, sizlerin dnmenize vesile olmak istiyorum. yle bir dnceyi, tartmaya aanlar var. RAMAZAN ORUCUNU, NEDEN AY TAKVMNE YAN HCR TAKVME GRE TUTUYORUZ. GNE TAKVMNE YAN MLAD TAKVME GRE TUTUP, SABTLESEK DAHA Y OLMAZ MI? NK ALLAH ORUCUNUZU, AY TAKVMNE GRE TUTUN DEMYOR KURAN DA.


Aslnda son ksmda sylenen doru, Allah orucunuzu, ayn ismi olan Ramazan ayna gelince, o ay orulu geirin diyor. nk Kuran gneten ve aydan bahsederken, onlar bir hesaba gre hareket ederler diyerek, ikisinin de bizler iin, gnleri, aylar belirleyen zaman ls olduunu sylyor. Gelin bu konuyu, Kuran n verdii bilgiler nda, dnerek, aklmz kullanarak anlamaya alalm. nce konuyla ilgili ayetleri yazalm.


Bakara 185: Ramazan o aydr ki; insanlara klavuz olan, iyi-kt ayrmyla hidayetten kantlar getiren Kur'an, onda indirilmitir. O HALDE BU AYA ULAANINIZ ONU ORULU GERSN.(Yaar Nuri meali)


Rahman 5: GNE VE AY BR HESABA GRE HAREKET ETMEKTEDR. (Diyanet meali)


Enam 96: Allah, sabah aydnlatandr. O, geceyi dinlenme zaman, GNE VE AYI VAKTLERN TAYN N BRER HESAP LS KILANDIR. te bu, gl olan ve her eyi pekiyi bilen Allah'n takdiridir. (Bayraktar Bayrakl meali)


Dikkat ettiyseniz, Allah o gn kullanlan takvimde, ayn ismi olan Ramazan ayndan bahsedilerek, Kuran n bu ayda indirilmeye balandn sylyor ve bu aya erien, onu orulu geirsin diyor. Dikkat ederseniz hangi takvim olduu konusundan bahsedilmiyor. Dier iki ayette ise, gnein ve ayn, bir hesaba gre hareket ettiinden bahsederek, ikisinin de vakitleri tayin iin, zaman ls olduu bilgisini veriyor. Konuyu daha iyi anlayabilmek iin, Kuran dan aratrmaya devam edelim.


Bakara 189: Sana, hill eklinde yeni doan aylar sorarlar. De ki: ONLAR, NSANLAR VE ZELLKLE HAC N VAKT LLERDR. ( Diyanet vakf meali)


te bu ayette Allah, aslnda bizlere ok nemli bir bilgi veriyor ve de yol gsteriyor. Tabi dnen, akln kullanan kullar iin. Allah zellikle ay takviminden bahsederek, bu takvim sizlerin Hac aylarn tespitiniz iin nemlidir diyor. Yani Hac aylarn, bu kelimeyi zellikle kullanyorum, nk Allah Bakara 197. ayetinde, HAC BLNEN AYLARDADIR der. Ama bizler gnmzde, ne yazk ki HACCI zilhiccenin birka gnne sktrarak, Mslmanlar ok byk zorluklarla kar karya gelmesine neden olmuuz. Allah Bakara suresi 189. ayetinde, Hac aylarnda Hac ibadetimizi, AY takvimine gre zellikle yerine getirmemizi emretmitir.


Peki, Allah bunu neden emretmi olabilir? Bildiiniz gibi Gne takvimi sabittir ve Ay takvimi gne takvimine gre 11 gn nce gelir. Ay takvimi sabit deil hareketlidir. Ay takviminde aylar tm mevsimleri dolar. Bundan dolaydr ki, Allah zellikle tm dnya Mslmanlarnn, lkelerinin hava artlarn da dnerek, Hac aylarnn her mevsimi dolamasndan dolay, adaletin salanmas adna, Hac ibadetimizi AY TAKVMNE BALAMITIR.


yle bir soru sorabilirsiniz. ok doru Allah, Hac vakitlerini Ay takvimine balam, ama Oru konusunda byle bir hkm vermemi diyebilirsiniz. Yani Oru konusunda, Gne takvimini kullanabiliriz diyenler var. Deerli din kardelerim, Allah baz konularda bizlere yol gsterir ve bakalm gsterdiim yolu, farkl yaantlarnda, konularda kullanacaklar m diye de, dier konularn hayata geirilmesini bizlere zellikle brakr. Bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz iin, Kuran dan sizlere iki farkl rnek vermek istiyorum.


Allah Cuma salt, toplu ibadet, yani Cuma namaz konusunda emrini verir, ama bunun hangi gn yaplacan sylemez, arldnda gidilmesini bildirir. Bu ayeti yerine getirebilmek iin, ayetin indii gnlerde Allah n elisi ve ashab, bir araya gelmiler. Yahudiler haftalk toplu ibadetlerini cumartesi, Hristiyanlarda Pazar gn yaptklar iin, Mslmanlarn Cuma gn yapmasnn daha uygun olduuna karar verilmi. Ama her ne hikmetse, bu konuda ayn itiraz yaplmyor ve Cuma gn yaptmz toplu namaz, Perembe gn yapalm, hangi gn yaplaca Kuran da yok demiyorlar.


kinci rnee gelince. Yine Allah haram aylarn, bir yl iinde drt ay olduunu bildirmi Kuran da, ama hangi aylar olacan belirlemeyip, o gnk toplumun birlikte karar vermesini istemitir. Tabi Haram aylarn ne maksatla, Allah n emrettii konusunu da doru anlamalyz. Ama bu emrin sulandrldn, saysn sabit tutup, ilerine geldii gibi yerlerini deitirmelerine, Allah kzyor ve bunu sakn yapmayn diye uyaryor Kuran da.


Bu bilgilerden sonra, gelelim asl konumuza. Allah Hac konusunda zellikle Ay takvimini kullanmamz istemesinin nedenini sylemitik. Tm mevsimi dolaarak, dnyada yaayan tm Mslmanlarn adaletli bir ekilde, her mevsimde Hac grevini yapmalar adnayd. Bir Mslman n nnde, Allah n byle bir rnei dururken, sizce Oru konusunda farkl bir takvimi kullanmas mmkn m? Allah n elisi ve ashab, elbette bu rnekten yola karak, kendilerinin Oru konusunda da, Ay takvimini kullanma karar aldklar ok aktr. Onun iindir ki, orularmz gne takvimine gre sabitleyelim demek, asla dnya Mslmanlar adna, mevsim farkllklarndan dolay adaletli olmayacaktr. Bu ve buna benzer konularda, tm Mslmanlarn birlikte hareket etmesi de ok nemlidir. Yani biz lke olarak, orularmz gne takvimine sabitliyoruz demek yanl olur.


Bu konuda unu da belirtmek isterim. Gne takvimi ok daha hassas ve daha teknik bilgiler gereken bir takvimdir. SIRASI GELMKEN SYLEMEK STERM. DAHA HASSAS VE BLMSEL LLERLE HESAPLANDII N, HESABI ZOR OLDUUNDAN, KARIIKLIK OLMAMASI VE DNYA MSLMANLARI ARASINDA, DAHA KOLAY BRLKTELK SALANMASI ADINA, AY TAKVMNN DN KONULARDA KABUL EDLM OLMASI, KUVVETL MUHTEMELDR. nk ay takviminin takibi, gzlemleyerek yaplabiliyor. Yeni ayn ilk gn, hilalin grlmesiyle balar.


Bu konuda sylememiz gereken ok nemli bir konuda, gne takviminin genel hayatmzda, gnmzde asla vazgeilemez bir takvim oluudur. nk ilmin gelimesiyle, aylarn ve yllarn ok daha hassas tespiti, gne takvimiyle salanmtr. Gne takvimiyle bir yln 365 gn 6 saat olduu, ok ince detaylar ile hesapland halde, ay takvimiyle bu ince hesap yaplamadndan, ay takvimi, 354 gndr. Yani gne takviminden 11 gn eksiktir.


Sonu olarak, unu sylemek isterim. Hac grevimizi ve Ramazan orularmz tutarken, Ay takviminden istifade etmemiz, dnya Mslmanlar arasnda daha adaletli olaca, ok ak anlalmaktadr. Bu konuda tartmann da aklc olmayacan, Kuran dan aldm rneklerden yola karak syleyebilirim.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://www.facebook.com/Kuranadavet...homepage_panel
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/