Baz arkadalarmz Kuran kelimesinden, yalnz Arapa okuduumuz kitabn olduunu anlyor ve diyorlar ki, Kuran n tercmesi Kuran deil mealdir. Gerekten bu szler doru olabilir mi? Kuran yani Allah n vahyinin ana zellii, deimez kural Arapa oluumudur, yoksa Allah n vahyinde bizlere iletmek istedii emirleri yani anlam, manasmdr? Meal kelime anlam olarak anlam, kavram, ortaya kan ey, sonu, netice anlamlarna gelir. Yani Kuran Arapasndan dilimize evirip, Allah bizlere ne sylyor ve bizlerden ne istiyor, onun apak tercme edildii hali anlamndadr. Bu durumda buna nasl olurda, Kuran deildir deriz? Kuran anlamadmz, bilmediimiz dilden olan halimidir? Bu szler, toplumu tedirgin eden, hatta Kuran anlayarak okumaktan al koyan dncelerdir.


Aslnda bu sorunun cevabn, Kuran dnerek okuyan bir Mslman rahatlkla verebilir. Bakn bu sorunun cevabn, mam Azam Ebu Hanife, yzlerce yl nce nasl vermi.


Kuran ktlarda Yazlm ve bizim Okuduumuz Lafzlar deildir. ESAS KURAN O LAFIZLARIN TAIDII MANADIR ki, bir kelam-i nefsi ( ALLAH n zati ile var olmaya devam eden sz ) OLARAK KALIPTAN KALIBA DKLR. O kalplar sonradan yaratlm ( Muhdes ) varlklardr. OYSAK ESAS KURAN, MAHLK OLMAYAN BR MANADIR.


GEREKTENDE KURAN, ALLAH IN KULLARINA AIK MESAJIDIR. Anlamn bilmeden okuduumuz, Arapa ayetlerin yalnz Kuran olduunu sylersek, Allah n bizlere rehber olsun diye gnderdii kitabn amacna, zne tamamen ters den bir hkm vermi oluruz Kuran kelimesine. KURAN ALLAH IN BZLERE TEBLDR, MESAJIDIR, VAHYDR. BU TEBL EER ANLAMINI BLMEDMZ BR LSANDA OKUYORSAK, TEBL GEREKLEMEM DEMEKTR K, BU DURUMDA NASIL OLURDA ASIL KURAN YALNIZ ARAPADIR DERZ. Allah ne diyor Kuran da birok ayetinde? Kullarm ayetler zerinde dnn, aklnz kullann. Anlamadan okuduumuzda, sizce Allah n bu emrini yerine bizler getirebilir miyiz? Bunu yapamyorsak, hala nasl olurda anlamadan Arapa okuduumuzda bu Kuran olur, anladmz dile evrildiinde Kuran olmaz deriz. Bu dnce Kuran n indirili amacna tamamen ters der.


KURAN KELME ANLAMI OLARAK, OKUMAK, OKUNAN EY ANLAMINA GELR. Elbette anlamadan okumak deil, anlayarak ve dnerek okumak. Bu durumda Kuran iin, Allah n vahiylerini bir araya getirilip, anlayarak dnerek okumak anlamna gelir Kuran dersek, yanl olmaz. rnek verelim.


sra 910: PHESZ BU KUR'N, DOSDORU OLANI GSTERR ve iyi iler yapan mminlere byk dl olduunu ve hirete inanmayanlara da ac bir azap hazrladmz bildirir. (Bayraktar Bayrakl meali)


sra 82: BZ KUR'AN'DAN, NANANLAR N FA VE RAHMET OLACAK EYLER NDRYORUZ. Ama bu, zalimlerin ykmn artrmaktan baka katk salamyor. (Yaar Nuri meali)


Bu ayetlerden de anlyoruz ki, Allah gnderdii ayetlerin birletirilmi halinin tamamna, Kuran diye bahsediyor. Gnderilen kitabn, ne maksatla gnderildiini de bizlere bildiriyor ve diyor ki, bu Kuran sizlere dosdoru yolu gsterir ve iletir. Kuran inananlara ifadr, onlara yol gsterecek bilgiler indiriyoruz. Bu durumda Kuran doru yolun ne olduunu, acaba kendi dilimizden anlayarak m okuduumuzda anlarz ve reniriz, yoksa anlamadmz bir dilden okuduumuzda m? Bu sorunun cevab ok aktr. EER KURAN I AMACINA UYGUN BR EKLDE OKUMUYORSAK, BZLER ANCAK KURAN OKUMU GB YAPMI OLURUZ, AMA ASLA BZLERE YOL GSTERMEZ, NK ALLAH IN TEBLN ALMAMI OLURUZ. Daha da kts, Allah bizlerden ne istiyormu diye Arapa bilenlere sorduumuzda, anlatlanlarn doruluundan asla emin olamayz. Allah kullar arasnda, arac kabul etmediini sylyor, ltfen unutmayalm. mtihannda znde bu yatar. Herkes gc nispetinde, aba gstermelidir.


Allah gnderdii kitabn isminden bahsederken, yalnz Kuran kelimesini kullanmaz, birok isimler zikreder. Birka rnek vermek istiyorum.


Furkan 1: an ycedir o kudretin ki, hakla btl ayran o FURKAN', btn lemler iin bir uyarc olsun diye kuluna indirdi. (Yaar Nuri meali)


Hicr 9: Hi kukusuz, O ZKR/Kur'an' biz indirdik, biz; her hal ve artta onu muhakkak koruyacak olan da biziz. (Yaar Nuri meali)


Nisa 174: Ey insanlar! Rabbinizden size gl bir delil geldi ve size aydnlatc bir NUR indirdik. (Bayraktar Bayrakl )


Bu ayetlerden de anlyoruz ki, Allah n gnderdii vahiy topluluunun ismi yalnz Kuran deil. Allah vahiylerinden bahsederken, bazen Furkan yani eriyi dorudan ayran ismi kullanyor. Bu durumda bizler, eriyi dorudan ayrabilmemiz iin, Allah n kitabn nasl okumamz gerekir? Cevab ok aktr, anladmz dilden. nann yoksa anlamadan okuduumuz kitaba, istediimiz kadar FURKAN ya da KURAN diyelim, bizlere hibir faydas olmaz. Allah Kuran n indirili amacn aka bildirmi ve ne demiti. KULLARIMA YOL GSTERC OLSUN DYE NDRDK. Eer anlamn bilmeden okuyorsak, bizlere nasl yol gsterici olsun?


Bizleri, anlamn bilmeden okumaya tevik etmelerinin nedeni, hatta Trke tercmesinden okursan, Kuran saylmaz demelerinin asl nedeni, ne yazk ki toplumu din adna istedikleri gibi ynetebilmek iindir, bu gerei asla unutmayalm. Allah slam dininde, ruhban snf yoktur dedike, bizler ellerimizle ruhban snf yarattk. Yarattmz bu ruhbanlarda, kendi hkmranln srdrebilmek iin, toplumu Allah ile aldatarak, herkes Kuran anlayamaz, Arapa baka dillere evrildiinde anlam deiir, bir kelimenin yzlerce anlam vardr diyerek, topluma korku saldlar. Her ne hikmetse Kuran anladn iddia edenler, hatta tercme edenler, anlayp topluma anlatabiliyorlar. Toplumu hadislerle dinini yneten bu kiilere, hi kimse sormuyor. Hadislerin orijinali de Arapa. Onlar doru olarak Trkeye evriliyor, bu konuda hi kimse itiraz etmiyor da, Allah n nuru Kuran neden evrilmesin? Bunlar syleyip toplumu aldatanlar, sanki kendileri seilmi insanlar gibi, toplumu ite byle oyalayp, aldatmaya devam ediyorlar.

Deerli din kardelerim. Kuran, Allah n bizlere gnderdii, eriden doruyu ayrabileceimiz bir teblidir, duyurudur. Bu duyurunun hangi dilden yapldnn hibir nemi yoktur. Eer Allah n tebliini aracsz almaya alrken, okuduumuzu anlayamyorsak, o tebli asla gereklememi demektir. Allah n tebliini almak isteyen, anlayarak okumaldr ki, ayetler zerinde, Allah n istedii gibi dnp akl edebilsin.


Allah gnderdii tebliini, Kuran neden Arapa indirdiini, ok ak bir ekilde bizlere anlatm ve hatta doru anlayalm diye rnek vererek izah etmitir. Eer bizler hala bu rnekler zerinde dnmeyip, anlamaya almyorsak, bizler Allah n vahyini hala alamamz demektir.


brahim 4: Biz, GREVLENDRDMZ HER RESUL ANCAK KEND TOPLUMUNUN DLYLE GNDERDK K, ONLARA AIK-SEK BEYANDA BULUNSUN. Bunun ardndan, Allah dilediini saptrr, dilediini de iyiye ve gzele klavuzlar. Azz'dir, Hakm'dir O! (Yaar Nuri meali)


Bu ayeti tebli alan bir Mslman, Allah n gerek vahyini okumak istiyorsa, anlamn bilmese de Arapasndan okumaldr asla diyemez. Dediimiz andan itibaren, Kuran ayetlerine ters den bir manta kendimizi inandrm olur. Bakn ayette ne diyor. Kullarm iyice anlayabilsin, yani teblii gerei gibi anlasnlar diye, biz daha nce gnderdiimiz tm elilerime, kendi dillerinden kitaplar gnderdik diyor. Bu ayetten ok ak unu anlyoruz. Her Mslman Allah n vahyini, Furkan n, nurunu, zikrini, anlad dilden okumal ki, teblii alp, dnp t alabilsin. YAN ALLAH IN TEBLNDE K ASIL ZELLK, ARAPA OLUUNDA DEL, ASIL VAHYN NEM, MANASINDADIR, ANLAMINDADIR.


Kuran farkl anlayp anlatanlar, Allah n vahyini anlamaya alrken, bizzat Kuran n rneklerinden yardm almak yerine, rivayet edilen hadislerden yararlanarak anlamaya almaktadrlar. Byle olunca da, Allah n bizlerden ne istediini deil, bizlere retilenlerin nda ayetleri anlam oluyoruz. Buda bizler iin byk bir tehlikedir. Onun iindir ki blndk ve paralandk.


Allah bu konuda gelecei bildii iin, bir baka ayetinde de gereken aklamay yapyor ve bakn nasl bir rnek veriyor. Bu ayetten de hala anlamayp, esas Kuran Arapadr diyorsa bir insan, baz kiiler tarafndan esir alnm, dnemiyor Kuran gereklerini gremiyor demektir.


Fussilet 44: EER BZ ONU YABANCI DLDEN BR KUR'N YAPSAYDIK ONLAR MUTLAKA: "BU KTABIN AYETLER GENE AIKLANMALI DEL MYD? ARAP BR PEYGAMBERE YABANCI DL, YLE M?" DERLERD. Sen de ki: "O, iman edenler iin bir hidayet ve ifadr." man etmeyenlerin kulaklarnda ise bir arlk vardr. Kur'n onlara gre bir krlktr. SANK ONLAR UZAK BR YERDEN ARILIYORLAR (DA DUYMUYORLAR). (Elmal meali)


Allah bu konuyu, daha nasl aka bizlere bildirsin bilemiyorum. Hala anlayamayanlara, anlamak istemeyenlere, ayetin sonundaki uyar ders olmaldr. Bu ayetten u dersi karmalyz. Allah hibir kulunu, anlayamayaca bir kitaptan, hkmden sorumlu tutmaz. Onun iin Allah n vahyini mutlaka, anladmz dilden okumalyz. Okumalyz ki, Allah n bizlerden ne istediini doru anlayabilelim.


Allah n bu gereinin nne set ekmek ve toplumun bilinlenmesini istemeyenler, topluma yle bir korku salmlardr ki, Allah a ve onun kitabna saygszln en byn yapmlar ve demiler ki; KURAN HER DLE EVRLEMEZ. Ltfen unutmayalm, tm diller evrenseldir ve anlam deimemek artyla, farkl kelimelerle tm dillere evrilebilir. Sizce Allah tm insanlarn dillerine evrilemeyen bir rehber, tebli gnderip, daha sonra tm insanlar Kuran dan sorumlu tutar m? Yaradan n uyard gibi. HALA BUNUDA MI DNEMYORUZ?


Dnya zerinde yazlm hibir beeri kitaba, byle bir saygszlk yaplarak, bu kitap u dilden, dier dillere evrilemez denmemitir. Arapa, ince ya da Hinte yazlm ilmi kitaplarn tamam, tm dillere evrilip, anlalyor hatta bu kitaplardan bilim adamlar yetiiyorsa, bizler nasl olurda Allah katndan gelmi, ei benzeri olmayan bir NUR iin, baka dillere tam evrilemez diyoruz. Bu ne saygszlk. Buna nasl inanrz.


Ltfen bu tuzaa dmeyelim. Bizlere den dikkatle, tercme edilmi Kuran ayetlerini okuyalm. Art niyetli kiilerin, ayetler zerinde yapt tahrifatlar, kendi abalarmzla aratrarak, Allah n da gnl gzmz aacana sz verdii gereinden yola karak, Furkan anlamaya alalm. Bu abann sonunda, gerekleri nasl fark edeceinizi greceksiniz. GAYRET BZDEN, YARDIM ALLAH DAN. Bu imtihan zorlu bir imtihan. zveriyle aba harcayan, inann mkfatn grecektir.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://www.facebook.com/Kuranadavet...homepage_panel
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/