Klelik ve cariyelik konusu ne yazk ki slam toplumunda hala tartlmakta ve slam rivayet merkezli yaayan tarikat ve mezhep eksenli dncelerin etkisiyle canl tutularak, slam dininde klelik, cariyelik yasaklanmamtr, tam tersine kurala balanmtr diyecek kadar Kuran dan uzaklaanlar gryoruz. Bunlar syleyenler ve inananlar, slam toplumunda byk ounluu oluturuyor.


Klelik ve cariyelik konusu, cahiliye toplumunun vazgeilmez bir gereiydi. Allah gnderdii ayetlerle, kleliin slam dininde yerinin olmadn adeta eiterek, reterek toplumun anlamasn salamtr. Allah Mslman toplumlarn, kle ve cariyelikten vazgeirebilmek iin, nce kle ve cariye edinme kapsn ok net bir ekilde kapatmtr. nk kle ve cariyeler, zellikle savata kazanlan sava esirlerinden olumaktayd. Hatta kendi inanlarndan olmayan kiileri, savala kle ve cariye yapyorlard. UNU DA BELRTMEK STERM, CARYE KELME OLARAK KURAN DA GEMEZ. Bu kelime daha sonra slam inancna gemi, uslanmaz nefislerin, rivayet inanlarn Kuran a ilave etmenin bir yolu olmutur. Cariyede kadn kledir. Kuran da ayrm yaplmadan kle diye geer. Ama gnmz Kuran meallerinde, ne yazk ki zellikle bu kelime asla doru olmayan yerlerde kullanlmtr. rneklerini yazmn devamnda greceksiniz. Daha nce sylediim gibi, Allah kleliin kapsn nce sk sk kapatmtr. Ayeti hatrlayalm.


Muhammed 4: nkr edenlerle savata karlatnzda, hemen boyunlarn vurunuz. Onlar yendiinizde de skca balaynz. SAVA SONA ERDNDE YA BR LTUF OLARAK KARILIKSIZ YA DA FDYE ALARAK SALIVERNZ. Allah dileseydi onlara galip gelirdi. Fakat kiminizi kiminizle denemek iin byle yapt. Allah yolunda ldrlenlerin yaptklar hibir ameli Allah asla boa karmayacaktr. (Bayraktar Bayrakl meali)


Ayet ok ak bir hkm veriyor ve diyor ki, sizi ldrmek iin size sava aanlar, sizde ldrebilirsiniz. Bundan sonra savalarnzda esir aldnz, ister erkek ister kadn, BUNLARI NCE BR BEDEL KARILIINDA, BU OLMAZSA KARILIKSIZ SALI VERECEKSNZ. Yani esir olarak tutmayn. Bu ayete iman ettiini syleyen bir Mslman, hala slam dininde sava esirlerini kle yapabiliriz, diyebilir mi? Asla diyemez, diyen ayetleri inkr ediyor demektir. Yine Kuran da, Allah n klelik, cariyelik kapsn Peygamberimizin dneminde tamamen kapattna, gzel bir rnek ayet daha vermek istiyorum.


Enfal 67: Yeryznde ar basncaya kadar, HBR PEYGAMBERE ESR SAHB OLMAK YARAMAZ. Siz geici dnya maln istiyorsunuz; hlbuki Allah sizin iin hireti istiyor. Allah gldr; hikmet sahibidir. (Bayraktar Bayrakl meali)


Bu ayetten de anlyoruz ki, Allah elisine, slam tam olarak yayncaya kadar, senin savalarda esir alp, onlar zorla kle ya da cariye yapman sana yakmaz diyor. ALLAH IN ELSNE YAKIMAYAN, BZLERE YAKIIR MI? Elbette yakmaz. Bu ayetten de anlyoruz ki, BUNDAN SONRA KLE YA DA CARYE EDNMEK YASAKLANMI.


imdide gelelim Kuran da, baz ayetlerde geen ve baz hkmler verilen klelik konusuna. Allah madem kle edinmeyi yasaklad, neden o gnk topluma, elinizdeki kleleri serbest brakn demedi diyebilirsiniz. Bunu yapm olsayd, toplumdan byk bir tepki gelecekti. nk o devrin kltr ailenin zenginlii, kle says ile llyordu. Allah yle bir yntemle, toplum arasndaki klelie son verdi ki, bizlere rnek olmal. Herhangi bir kt alkanla mptela olan bir insan, nasl yava yava bu alkanlktan vazgeirmek en doru yntemse, Allah da bu yolu izleyerek, bakn toplumu nasl klelikten vazgeiriyor.


Kuran da Allah insanlarn yapt, baz byk gnahlarn kefareti olarak, rnein; yanllkla adam ldren, yalan yere yemin eden kiilerin kefareti olarak, bir kle azat edilmesi gerektii hkmn vermitir. Peki, bu rnekten nasl bir ders almalyz? lediimiz su, Allah katnda belki ok byk bir su, ama bu sutan kurtulabilmemiz iinde, Allah n huzurunda ok daha kt bir davran olan, kleyi azat edip, zgr brakmann nemine dikkat ekiliyor. Yani klelik bu ilenen sutan, daha kt bir davrantr diyor Allah bu rnekle. Tabi anlayana, anlamak isteyene. Yine Allah o klelerin durumuna dikkat ekebilmek adna, kleler bir su ilerse, zgr insana verdiiniz cezann yarsn verin diye ayet indirmitir. Tabi Allah bunlarla da yetinmeyip, hala klelerini azat etmeyenlere, adeta yzlerine tokat indirircesine, gerekleri anlamak, grmek istemeyen, nefislerinin esiri insanlara, bakn nasl bir ihtarda bulunuyor.


Beled suresi 11.12.13.14.15.16: Fakat insan, SARP YOKUU AAMADI. O SARP YOKUUN NE OLDUUNU SEN NEREDEN BLECEKSN? KLE ZAT ETMEKTR veya alk gnnde yakn olan bir yetimi yahut toprakta srnen bir yoksulu doyurmaktr. (Bayraktar Bayrakl meali)


Allah ellerinde bulunan klelerini hala azat etmeyenlere, nefislerinin zor kararlarn veremediler, kle ve cariyelerinden vazgeip, onlar zgr brakamadlar diye uyarda bulunuyor. Allah ok ak bir ekilde, o gn Mslman olan toplumu uyaryor. KLELERNZ AZAT EDN DYOR, ama bunu keskin bir bakla deil, gzel bir ekilde, MTHAN OLMANIN GEREKLERYLE GNL RIZASIYLA YAPILMASINI STYOR. Yine Allah toplumun ellerinde bulunan klelerin, ilerinizden zgr kiilerle evlendirilmesini istiyor Nisa 25. Nur suresi 32. ayetlerinde. Bu ayetler, kleliin ortadan kaldrlmas iin, ok nemli ayetlerdir. Evlenilen kleler bylece zgrlne kavuacaklardr. ok daha ilginci klelere, zektlarmz verebileceimizi, onlarn zgr kalmak isteyip, bedellerini dediklerinde zgr braklmalar gerektiini syleyen ayetleri de unutmamalyz. te Allah bu yntemle klelii kaldrmtr.


Kuran da baz ayetleri tercme ederken, ne yazk ki hala gelenein, batl rivayetlerin etkisiyle ayetler tercme edilmekte ve topluma anlatlmaktadr. ok daha kts, bu tercme yle yanl inanlara sebep oluyor ki, birok ayet ile eliiyor. rnekler verelim ve zellikle iki farkl mealden yazalm ki yanlmz ortaya ksn.


Mminun 6: Ancak eleri ve ELLERNN ALTINDA BULUNAN CARYELER bunun dndadr. Onlarla ilikilerinden dolay knanmazlar. (Diyanet meali)


Mminun 6: Ancak eleri ve ELLERNN ALTINDA SAHP OLDUKLARI hari. Bunlarla ilikilerinden dolay knanmazlar. (Bayraktar Bayrakl meali)


Mearic 30: Ancak ELER YAHUT SAHP OLDUKLARI CARYELER BAKA. nk onlar (eleri ve cariyeleri ile olan ilikileri konusunda) knanmazlar. (Diyanet meali)


Mearic 30: Ancak onlar, ELERYLE, AKTLERNN SAHP OLDUU EYLER KONUSUNDA KINANAMAZLAR. (Yaar Nuri ztrk meali)


Ayetlerin hi birisinde cariye ya da kle kelimesi gemez. Ayetlerde EYMNUHUM diye geer ki, bu kelime ayetlerin birounda, ellerinin altnda bulunan, ya da akitlerinin, szlemeleri olan anlamndadr. Bu kelimeyle, evlilik szlemesi yapt eleri kastedilmektedir. Bunun dnda kle, cariye kadnlarn olmas, zaten asla mmkn deildir.


Kle ya da cariyenin, birde Mslman olduunu dnn. Nasl olurda evlenmeden, cariyelerle ilikiye girebileceimizi syleriz ve buna inanrz. Birde bu cariye ile ailenin erkeklerinin de beraber olabileceini syleyen gafiller var. Hatrlaynz Allah baz ayetlerde, klelerinizi evlendirin diyordu, hem de zgr insanlarla. Bu durumda hangi zgr insan, bunu kabul ederde o cariye ile evlenir. Hani Allah evlenecek kadnlar, namusunu korumu iffetli kadnlardan sein diyordu, unuttuk mu bu ayetleri, yoksa nefsimiz hurafe ve batl inanlarmzn etkisinde mi kald?


Kuran n hibir ayetinde, cariyelerle evlenmeden birlikte olunaca gemez. rneklerini verdiim ayetlerde ve buna benzer birok ayette, kelimelere farkl anlamlar verip, Kuran n asla onaylamayaca fikirleri ayetlere ilave etmeye almaktadrlar. Allah bu zalimleri asla affetmeyecektir. Bunlar yaparak toplum aldatlmakta ve Allah n gzelim dini kt gsterilmektedir. Mezhepler ve tarikatlar, bu yalan ve batl krklemektedir. D denen zalimler ise, mezheplerin gnmzde de kabul ettii bu yanl inanc, bizzat hayata geirip, savata esir aldklar kadnlar, inandklar ynde cariye hkmnde kabul edip, adeta sex klesi olarak kullanmaktadrlar.


nternetten yle bir aratrnz, uzun uzun sakallar ile dini anlattn zannedenler, unlar sylemekten ekinmiyorlar. Allah evlilii drt ile snrlam ama cariye almak istediinde, snr yoktur deme cesaretini gsteriyorlar. Ayrca klelik ve cariyelik kaldrlmamtr, gnmzde de geerlidir. Sava esirleri kle cariye hkmndedir, demee aka devam ediyorlar. Bu yalanlara hi kimse ne yazk ki dur demiyor, yalanlamyor. TE RVAYET HADSLER NANCIMIZI, BYLE YANLI YNDE ETKLYOR. Ama inatla savunmaya devam ediyoruz. Cariyelik ve kleliin hala devam ettiini ve bunun Kuran emri olduunu savunmaya devam edenler, zellikle Allah n elisine indirdii ayeti bile tahrif etmekten ekinmemilerdir. rnek verelim.


Ahzab 52: Bundan sonra, gzellikleri houna gitse bile baka kadnlarla evlenmek, elerini boayp baka eler almak sana hell deildir. ANCAK SAHP OLDUUN CARYELER BAKA. phesiz Allah, her eyi gzetleyendir. (Diyanet meali)


Ahzab 52: Bundan sonra sana artk baka kadnlar helal olmaz. Bunlar, baka elerle deitirmek de -onlarn gzellikleri houna gitse bile - helal olmaz. ELNN SAHP OLABLECEKLER MSTESNA. Allah her ey zerinde bir Rakb'dir, her eyi gzetlemektedir. (Yaar Nuri ztrk)


Ayette asla ne kle, nede cariye kelimesi gemedii halde, Allah n elisinin, evlenmeden cariyelerle birlikte olabilecei iftirasn, ayete ne yazk ki ilave etmilerdir. Hlbuki ayette, bizlerinde gnmzde kullandmz Arapa (yemnuk(e) yani yemin diye geer. Yeminlerin, yaptn szlemelerin ile ellerinin altnda sahip olduklarn anlamndadr ki, buda daha nce evlilik akdi yapm, dier elerinden bahsedildii ok aktr.


Makalemin banda sizlere verdiim, rnek ayetleri hatrlayn ltfen. Allah elisine, hibir peygambere esir sahibi olmak yakmaz dedii halde, Allah n elisi O rnek insan, kendi emrinde bu ayetleri tebli aldktan sonra, esir/kle kadn ya da erkek tutar m? Allah Beled suresinde, O SARP YOKUTAN BAHSEDP, KLE AZAT ETMENN HER NEFSN YAPAMADII BR GEREK OLDUUNDAN BAHSETTKTEN SONRA, SZCE HALA PEYGAMBERMZ EMRNDE, KLE CARYE TUTABLECENE NASIL NANIRIZ? Ne yazk ki inanyoruz, nk bizlerin Kuran ile ba kesildi de ondan.


Bu konuda o kadar ok rnekler var ki, ltfen dikkatle bu gerekleri Kuran dan aratralm ve farknda olalm. slam n zerinde dolaan bu kara bulutu, bizler ancak uyank ve bilinli olursak kaldrabiliriz. Yoksa Kuran a ve elisine atlan bu iftiralara seyirci kalan toplumlar olarak, Allah n huzuruna karz. Bunun da byk vebali vardr, hesabn veremeyiz unutmayalm.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/?ref=aymt_homepage_panel
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/