Bizler ne yazk ki, rivayet hadislere gsterdiimiz saygy, Kuran ayetlerine gstermiyoruz. Onun iinde Kuran n gerekleri ile buluamyoruz. BR MSLMAN IN LS YALNIZ KURAN OLMALIDIR. Eer Kuran n dndan farkl l Kullanrsak, inancmz mutlaka Kuran ile atr ve ters der, bunu asla unutmayalm. Doru tekdir, oda Kuran dr. Kuran a uymayan, onayndan gemeyen hibir sz, bir Mslman balamaz. SZCE ALLAH IN RESUL, KURAN IN ONAY VERMED TEK BR SZ SYLER M? Cevabnzn, sylemez olduunu biliyorum. NK ALLAH ELSNE, KURAN LE HKMET ME EMR VERM VE BZLER, KURAN DAN HESABA EKECEPN SYLEMTR. O zaman bizlerde bu gerei hayatmza ltfen geirelim. Yoksa peygamberimize iftira atm olacamz unutmayalm.


Yazdm makalelerimde, Allah n Resulnn sylemesi mmkn olmayan, rivayet edilen hadisleri rnek gsterip, ayetlerle bunu anlatmaya altmda, sen snnet inkrcssn iftiras ile kar karya kalyorum. Yine bir yazma cevap veren, rivayet hadislerin neredeyse tamamna, kuku duymadan inand szlerinden anlalan ve bu hadislerin doruluunu, genel ounluun kabulyle aklayan bir kardeimiz, bakn bana nasl bir cevap vermi.


CEHENNEMLKSNZ HABERNZ OLSUN, HADSLER BU KADAR MSLMAN KABUL EDYOR DA, SZ NEDEN KABUL ETMYORSUNUZ, BU KADAR LM HOCA MSLMAN MI YANLI, YOKSA SZ M?


Ne yazk ki din adna Kuran dndan, imanmz etkileyen, hatta dine hkm koyan szlerin kabul grme kriteri-ls, genel ounluun kabul etmesi ve gemi yzlerce yl ncesinden gnmze rivayet yoluyla bizlere ulaan, lim ve hocalarn bunlar sylediini iddia etmeleri, bizler iin doru ve salam bilgi olarak kabul edilebiliyor. Hlbuki Allah ayetinde bizleri nasl uyarmt. OUNLUA UYARSAN SZLER DNDEN SAPTIRIRLAR. lgintir, bu szleri syledii rivayet edilen kiiler, acaba bu szleri gerekten syledi mi diye hi kendimize soruyor muyuz? Ya sylemedilerse? Aslnda bunun rnekleri Kuran da var, ama kssadan hisse almadktan sonra, ne sylesek bo. nk Kuran ile balantmz koparlm. Ad stnde bu bilgiler rivayet. Rivayetin anlam, dilden dile SYLENT YOLUYLA BZLERE ULAMI, doruluu hakknda tam emin olunamayan, ama iinde doruda olabilecek szler demektir.


Yazmn ilk cmlesinde sylediim gibi, bizler rivayet edilen hadislere gsterdiimiz saygy, itinay, inann Kuran ayetlerine, Allah n szlerine gstermiyoruz. Rivayet hadisleri aklayabilmek adna, Allah n szlerini grmezden geliyoruz, ayetlerin stn rtyoruz. Hatrlatrm bunun hesabn Allah n huzurunda veremeyiz. yle yanllar yapyoruz ki, Allah n szlerinin nne, emin olamayacamz rivayetleri geiriyoruz, bylece ayetler hkmsz kalyor hayatmzda. Bunun acsn da, Mslman toplumlar olarak ekiyoruz. Sizlere bu konuda yaptmz yanllara, baz rnekler vermek istiyorum.


Allah Kuran da birok ayetinde, efaat tmden bana aittir, hibir efaatinin fayda etmedii o gnden saknn dedii halde, Kuran n asla onaylamad, hatta tam tersini syleyen rivayet hadislerde, peygamberler, din ulemalar, veliler, eyhler de efaatidir dedikleri hadislere inanmyor muyuz? Bu hadislere inandmz takdirde, onlarca ayete iman etmemi olacamzn, artk farknda olalm. in kts, ayetlerin bir ksmnda kelimelerin anlamn deitirip, farkl anlamlar ykleyip, kendimize kant aryoruz. Dier ayetlerle ters dmesi, Kuran da eliki yaratmas, umurumuzda bile olmuyor.


Kuran zina, fuhu yapmann cezasn aka yazd, izah ettii, hatta zina yapan erkek, zina yapan kadnla evlenir rneini de verdii halde, hala doru olmas mmkn olamayan rivayet hadise inanyoruz ve bakn ne diyoruz. Zinann cezas aslnda Kuran da recm cezasyd, ama Kuran a gemedi. Rivayet edilen hadisi, ayetin nne getirip, Allah n szlerini geersiz klanlar m cehennemliktir, yoksa bu yanl hatrlatp, Kuran a davet edenler mi cehennemliktir, onu Allah n huzurunda hep birlikte greceiz.


Allah Kuran da bizleri uyarp, yalnz Kuran n ipine sarln, emin olamayacanz bilginin ardna dmeyin, hesabn sorarm dedii halde, Kuran n asla onay vermedii ve bir rivayete gre diye balayan sylentilere gre imanmz nasl yaarz. Onca ayetin stn rtp, grmezden gelip, Allah n uyarlarna kulak asmayp, rivayetleri nasl aklamaya alrz, apak Allah n ayetleri nmzdeyken.


Allah grev verdii elisinin, grev ve sorumluluunu bizlere Kuran da anlatrken, u szlerle uyaryor. Peygambere den, apak tebliden baka bir ey deildir. (Ankebut 18) Biz Resulleri sadece mjdeciler ve uyarclar olarak gndeririz.(Kehf 56) Ben sadece bana vahyedilene uyarm, ben sadece apak bir uyarcym.( Ahkaf 9) Senin grevin sadece tebli etmektir. ( Rad 40) diye Rabbimiz bizlere apak bildirdii halde, bizler nasl olurda emin olamayacamz onlarca hatta yzlerce, Kuran a gre doru olmas mmkn olmayan rivayet hadisleri savunmak adna, ayetleri grmezden geliriz. Bu kadar m Kuran terk ettik, bu kadar m gzlerimiz dnm.


Allah Kehf 26. ayetinde, KEND HKMNE ALLAH KMSEY ORTAK ETMEZ dedii halde, ne yani peygamberimiz postacmyd diyerek, Allah n elisine vermedii yetkileri bizler verip, Allah elisine Kuran n misli kadar hkm verme, yetkisi vermitir diyecek hale geldik. Bunlar syleyip inandmzda ise, yzlerce ayeti inkr ettiimizin, ne yazk ki farknda bile deiliz. Bunlar da emin olamayacamz, rivayet hadisleri aklamak adna yapyoruz.


Buna benzer verilecek o kadar ok rnekler var ki, gzlerinde perde olan, gnlleri mhrlenmilere ne anlatsak bouna, bunu biliyorum. Ama bir Mslman a den grev, din kardeini sonuna kadar Kuran ile uyarmak olmaldr. Baz kardelerimiz hadisleri slam dininde merulatrmak, dinin ana unsuru yapabilmek adna unlar sylyor. Peygamberimiz Kuran salnda yazdrmamtr, hadisleri de yazdrmam olmasnn ne nemi olabilir. Kuran peygamberimizin lmnden sonra yazldysa, hadislerde daha sonra yazlmasnn ne sakncas olabilir Bu szler akln ve mantn kabul etmeyecei, nefsimizi kandrmak iin sylediimiz szlerdir. ALLAH IN ELS KURAN I SALIINDA SAYFA SAYFA TEK TEK YAZDIRMITIR, AMA CLT HALNE GETRMEMTR, NK VAHY DEVAM EDYORDU. Ciltlenme ilemi daha sonra yaplmtr. Verdikleri rnek, nefislerimizde yarattmz eytani dncenin, da vurmu halidir, ltfen bu dncelerin etkisinden kurtulalm. Tm sylenenleri bir tarafa brakn, Kuran Allah ben koruyorum diyor. Bu delil, gvence bizlere yetmiyor mu? Emin olamayacamz rivayetlerin, doruluk adna garantisini kimler veriyor?


Hepimiz insanz hata yapabiliriz, bende hata yapabilirim. Ama ltfen beni, kendi dorularnzla deil, ALLAH IN DORULARI, REHBER, SORUMLU OLDUUMUZ KURAN LE UYARINIZ. mr ok uzun gibi gelebilir, ama bir nefes al kadar ksa olduunu bir gn anlayacaz. Tabi o zaman affedilmeyecek byk hatalar yatysak, bu hatalarmz telafi edecek, vaktimizde olamayacak.


Deerli din kardelerim. Bir birimizi ltfen sen kfirsin, sen cehennemliksin szleriyle itham etmeyelim. Kuran ehli, zikir ehli bir Mslman, Allah n Kuran da ki uyarsn bilir ve karsndaki din kardeine asla byle bir sz sylemez. nk Allah sra suresi 84. ayetinde, YOLCA DAHA DORU GDENN, KM OLDUUNU RABBMZ DAHA Y BLR diye bizleri uyarr. Kim bilir dinsizlikle itham ettiimiz kii, belki de bizden Allah katnda daha makbuldr, biz bilemeyiz Allah bilir. HADSLER KUKU DUYMADAN, LMZ OLAN KURAN LE KONTROL ETMEDEN, YLE BR SAVUNUYORUZ K, AYETLER NKR ETME DURUMUNA DYORUZ.


Kurtulua ermek istiyorsak, sorumlu tutulacamza Allah n hkmettii, KURAN IN PNE SARILALIM. Allah kurtulua erecek olanlarn, Kuran a sarlacak olanlar olduunu bildiriyorsa bizlere, gelin ebedi hayatmz tehlikeye atmayalm. Emin olamayacamz rivayetleri aklanmaya alrken, yzlerce ayete iman etmemi olduumuzun da farkna varalm. Allah Kuran da Enam suresi 19. ayetinde, elisine bizlere sylemesini istedii ok nemli bir hatrlatma var. Bu hatrlatmay, ikaz ltfen hayatmza geirelim, yoksa maher gn, PMAN OLANLARIN SAFINDA OLURUZ.


BU KURAN BANA VAHYOLUNDU K, ONUNLA SZ VE ULATII HERKEZ UYARAYIM.


Bu uyary duyanlara, hayatna geirenlere, sorumlu tutulacamza hkmedilen, emin olduumuz Kuran n ipine sarlanlara, her sz, bilgiyi Kuran szgecinden geirip, inancn emin kaynaklarla yaayanlara ne mutlu. Allah n elisi bizler iin rnek gsterilmitir. Onun rnek oluu, yaam insanlara kar davran ve slam topluma anlatrken taknd tavrndandr. Onun gzel szlerini, elbette birbirimize aktaralm ama unu unutmayalm, Allah n elisi mmetine yalnz Kuran ile hkmetmi ve yalnz Kuran n hkmlerini topluma anlatmtr. Onun adn kullanarak, dine hurafe sokmaya alanlara frsat vermeyelim, nk Peygamberimiz bu konularda bizleri bakn nasl uyarmtr.


BENDEN KURAN DIINDA HBR EY YAZMAYIN. Kim, benden Kuran dndan bir ey yazmsa, onu imha etsin.
Mslim-Zuhd/72(3004)/4137 Ebu Davud-ilm/3(3647)/4136 Musned-c.3/12.21.39 Darimi-Mukaddime/42


5176-Hz. Ali radyallahu anh anlatyor. Reslulllah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: BENM HAKKIMDA YALAN SYLEMEYN. ZRA BENM ZERME YALAN UYDURAN, CEHENNEME GRER.
Buhari, ilm 38; Mslim, Mukaddime 1, (1); Tirmizi, ilm 8,(2662)
Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://www.facebook.com/Kuranadavet...homepage_panel
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/