nternette aratrma yaparken, benimde ismimin getii bir yaz okudum. Bu konu hakknda bir ok makalem var, fakat konu o kadar yanl anlalan bir konu ki, slam toplumu bu dnce ve inan yznden, Allah n kitab Kuran dan sapm ve nereye varaca belli olmayan bir mehule doru yol almaktadr. Konu ok nemli olduu iin, tekrar gndeme getirmek istedim. Bakn bir kardeimiz, MSLMAN OLAN HADSLERE VE SNNETE UYMAK ZORUNDADIR balyla neler sylemi ve kendisi gibi dnmeyenleri de neyle itham etmi.


Efendim HAZRET SLAM'DA PEYGAMBER EFENDMZ HABBULLAH SALLALLAHU ALEYH VE SELLEM'E onun snnet ve hadislerine uyulamaz, eer uyulacak olunursa bu en byk gnah olan irktir diyorlar ve Hadislere ak ak inanmadklarn sylyorlar, hadislerde olan ve holarna gitmeyen, inanamadklar ne varsa uydurma olduunu inanlamayacan sylyorlar. Evet sahih olmayan hadisler vardr ama sahih olanlarn yannda onlarn says pek azdr. Hem sahih olamayan hadisler var diye hadisler braklamaz nk o zaman ne gusl abdesti, ne abdest alnabilir, ne namaz klnabilir ne oru tutulabilir. Hatta HAZRET KUR'AN DAH OKUNAMAZ, nk cnp biri HAZRET KUR'ANI okuyamaz, onu ancak maddi ve manevi temiz olanlar okuyabilir, ayetlerle sabittir. Hadislere inanmyorum diyenler ve hadislere kafasna gre uydurmadr diyenler istedikleri kadar namaz klyorum, iyilikte de ileri gidiyorum desinler, sylediklerinde en ufak bir gereklik pay olamaz. nk hadis ve snnet olmadan ne secdenin nasl yaplabilecei bilinebilirdi, nede guslm nasl alnaca. Bu samalklarn fikir babalar ise Haluk Gta (Haluk Gmtabak) Yaar Nuri ztrk, Abdulaziz Bayndr, Mustafa slamolu, Zekeriya Beyaz, Sleyman Ate, Muhammed Nur doan gibi ZALM VE USTA SAPTIRICILARDIR.


nce ahsma hitaben syledikleri zalim ve usta saptrc isnatlarn, kendisine iade ediyorum. Allah n yolundan saptrmaktan, Yce Rabbime snrm. KMN SAPTIRICI VE ZALM, KMN EN DORU YOLDA OLDUUNU KURAN IN HAKEMLNDE, HUZURU MAHERDE HEP BRLKTE GRECEZ. Bizler Kuran da bahsedilen snnetin ve hadislerin ne olduu konusunu doru anlayamadysak, bu arkadamzn yanl inancna inanmamz kanlmaz olur. Snnet kelime anlam olarak, takip edilecek yol demektir. Kuran da Allah n bizleri uyard ve takip etmemizi istedii tek bir snnet vardr ki, oda Allah n snneti, yani Allah n kanunlar ve takip etmemiz istenen yoludur. ALLAH IN ELS DE TEK BR SNNETE UYMUTUR, ODA ALLAH IN SNNET.


Bu bilgi nda sizlere sormak istiyorum. Allah n snneti ile peygamberimizin snneti farkl olabilir mi? Bunu sylemek bile akl ddr. Hadis konusuna gelince. Hadis sz, haber anlamndadr. Peygamberimizin hadisleri dendiinde, peygamberimizin szleri anlamna gelir. Buradan yola karak konuyu dnelim. Allah n elisi, Allah n Kuran da emrettii szlerden, bilgilerden baka szleri din adna sylemi olabilir mi? Sahih hadisten bahsediliyor. Sahih, phe duyulmayacak kadar doru anlamndadr. Kuran n dndan, sorumlu olacamz sahih, yani phe duymadan inanacamz szlerin, bilgilerin olabileceine nasl inanrz. Kuran n bahsetmedii bir bilgiye, nasl sahih deriz. Karar sizlerin. Halbuki Allah, size indirdiimiz Kuran yetmiyor mu, Kuran dan sonra hangi sze inanacaksnz demiyor muydu?


Bizlerin Kuran ile ba kesildii iin, ne yazk ki Kuran din adna referans alamyoruz. Allah elisine zellikle, de ki onlara emriyle birok uyarlarda bulunuyor bizlere. Allah n resul ne diyor hatrlayalm.


Ahkaf 9: De ki: Ben tredi bir peygamber deilim. Bana ve size ne yaplacan da bilmem. BEN SADECE BANA VAHYEDLENE UYARIM. BEN SADECE APAIK BR UYARICIYIM. (Diyanet meali)


Enam 57: De ki: PHESZ BEN RABBMDEN GELEN APAIK BR DELLE DAYANIYORUM. Siz ise onu yalanladnz. abucak gelmesini istediiniz (azap) benim yanmda deildir. HKM ANCAK ALLAH'INDIR. O HAKKI ANLATIR VE O, DORU HKM VERENLERN EN HAYIRLISIDIR. (Diyanet vakf meali)


Buna benzer birok ayet grebilirsiniz Kuran dan. zellikle Allah elisini devreye sokarak, onun bu ekilde ayeti iletmesini istiyor ve ne diyor. BEN SADECE BANA VAHYEDLENE UYARIM. BEN SADECE APAIK BR UYARICIYIM. Bu ve buna benzer onlarca ayeti bizler grmezden gelerek, Allah n elisini, H Allah n dinde orta konumuna getiriyor ve Kuran n hkmetmedii yzlerce konuda, hkmler verdiine inanabiliyoruz. LGNTR PEYGAMBERMZ, BEN YALNIZ KURAN A UYARIM, BENM GREVM YALNIZ APAIK UYARMAKTIR DYOR, bizler ise yle eyler sylyoruz ki, Kuran adeta devre d kalyor.


Dnmenizi istediim bir konu var. Peygamberimizin hadisleri olmasayd namazmz klamazdk, abdest bile alamazdk, dier ibadetlerimizi yerine getiremezdik diyen kardelerimize sormak istiyorum. Siz peygamberimizin mmetine, direk kendi szleriyle hitap eden bir hadisine rastladnz m? Rastlayamazsnz, nk kendisi byle bir bilgi salnda asla kaleme aldrmamtr. Dikkat edin ltfen, tm hadisler bir rivayete gre diye balar ve bir baka kiinin, yine bir baka kiiden duyduu ya da rivayet ettii diye anlatlr. Sizce byle bilgilerle din yaanr m? Bu bilgiler olmasayd ibadetlerimizi yapamazdk dersek, h Allah n elisi yaad dnemde gerei gibi bilgileri kayda aldrmam anlam kar. nk hadisler peygamberimizin lmnden yaklak 200250 yl sonra, toplanmaya baland rivayet edilir.


Hatrlaynz Allah bizleri nasl uyaryordu? SAKIN EMN OLMADIIN BLGLERN ARDI SIRA GTMEYN Bu uyary yapan Rabbimiz, bizleri byle bilgilere muhta brakr m? Bu bilgiler olmasayd Kuran anlayamazdk, Kuran kapal kalrd demek, ALLAHA VE KTABINA, ELSNE BYK SAYGISIZLIKTIR. Allah Kuran n snrlarn aan, Allah hkmetmedii halde, bunlarda Allah katndan dr diyenlere, KAFR DYOR HATIRLATIRIM.


Allah SZLER KURAN DAN SORUMLU TUTUYORUM diye hkmn verdiyse ve Kuran da sorumlu olacamz ibadetleri de saydysa, sizce bu ibadetlerimizi nasl yerine getireceimizi sylememi, aklamam olabilir mi? Bunu nasl syleriz ve inanrz. Ltfen ok deil, biraz dnelim, yoksa kafirlerin safnda, maher gn kendimizi buluruz, bunu unutmayalm.


Kk bir rnek vermek istiyorum. Allah cnp olduumuzda, gusl abdesti almann tarifini yaparken, ok basit ve bizleri hibir sorumluluk altna almadan aklama yapyor ve diyor ki; TERTEMZ YIKANIN. Bu aklamadan tatmin olmayan nefislerimiz, dini zorlatran, teferruata boan beeri fkh inanc, yle ilaveler yapyor ve bakn ne diyor. Toplu ine kadar kuru kalrsa, abdestiniz geerli olmaz diyerek, topluma korku veriyor. te Allah n gusl abdesti tarifi, ite beerin zorlatrlm ve korku salan abdest tarifi, karar sizlerin. Kuran n abdestsiz okunamaz dncesi, bir ayeti tahrif ederek, toplumu aldatmaktan baka bir ey deildir. Allah n byle bir hkm yoktur. Vaka suresi 77787980. ayetlerde, Allah n katnda bulunan sakl ana kitaptan bahsedilir ve yle bilgi verilir Kuran hakknda.


Dorusu bu Kitap, SADECE ARINMI OLANLARIN DOKUNABLECE, sakl bir Kitap'da mevcutken, lemlerin Rabbi tarafndan indirilmi olan Kuran Kerim'dir.


Buradan da anlyoruz ki, Allah n katnda bizlerin asla ulamayaca, sadece arnmlar yani melekler tarafndan ulaabilecekleri bir ana kitaptan, Kuran n indirildii bilgisi veriliyor. Batl inanlarna kant arayanlar, arnm yani abdest almlar ancak Kuran a dokunur diyerek, kendi nefislerini aldatmakta ve Allah n vermedii bir hkme inanmaktadrlar. lgintir bu bilgi doru olsayd, Kuran ilk okuyan bir insan, abdest almadan bu bilgiye, uyarya ulatnda i iten gemi abdestsiz Kuran okumu olacakt. te bizler kendi nefsimizde yarattmz dini, byle ekillendiriyoruz.


Allah namazmz nasl klacamz, orucumuzu nasl tutacamz, Hacca nasl gidip neler yapacamz, zektmz nasl vereceimizi, ok basit ve bizlerin anlayaca ekilde Kuran da aklamtr. Yemin olsun ki bu kitab, sizler iin kolaylatrdk diyen Allah a inatla, bizler din adna nefsimizin beeri ilavelerini Kuran da gremediimizde, ne yazk ki Kuran eksik gryoruz. Byle dndmzde Allah n snnetinden sapyor, beerin emin olamayacamz rivayetlerle oluturulmu snnetine yneliyoruz. Bununda kolayn, klfn bulmu buda peygamberimizin snnetidir diyoruz. Bylece peygamberimize de iftira atm oluyoruz.


Deerli din kardelerim, ltfen unutmayalm. Allah n elisi, peygamberimiz MMYD. mmi kelimesini Kuran aklyor, bizlere bilgi veriyor. Fkh inancnn anlatt gibi, mmi okuma yazma bilmeyen deil, HBR EHL KTABA TAB OLMAYAN DEMEKTR. Yani peygamberimiz ne Yahudiydi nede Hristiyan. Onlarn inanlarn da bilmezdi. Hatta Allah bakn elisi iin MM konusunu bizlerin daha iyi anlayabilmemiz adna nasl aklyor. Elisine hitaben ura suresi 52. ayetinde:


Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarmzdan dilediimizi, kendisiyle doru yola eritireceimiz bir nur yaptk.


Allah n elisi, peygamberimiz din adna daha nce hi bir bilgisi yoktu ama gereklerin aray iindeydi. Onun iinde din adna peygamberimiz ne biliyorsa, KURAN DAN RENMTR. Bu bilgiden yola karak unu aka syleyebiliriz. Allah n elisinin dine ilave yapmasnn, Allah n akladklarnn dna kmasnn mmkn yoktu. nk Allah Kuran anlayasnz, ders alasnz diye, biz nice rneklerle akladk diyor. Bizleri doru yola ulatracak nur yalnz Kuran dr, ltfen unutmayalm. Daha ncede sylediim gibi, Allah sizleri Kuran dan hesaba ekeceim dedikten sonra, Kuran gerei gibi aklamamasnn mmkn var m?


Biz Mslmanlar olarak, Allah n hadislerinden/ayetlerinden baka hibir hadise/sze inanamayz, nk Allah n elisi de yalnz Allah n hadislerine inanm ve bizlere yalnz Allah n hadislerini/ szlerini/ayetlerini tebli etmitir. Konunun daha iyi anlalmas adna makaleme, Allah n elisine verdii grev yetki ve sorumluluklarndan birka ayet rnek vererek, yazma son vermek istiyorum.


PEYGAMBERE DEN, APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR. (Ankebut 18) Diyanet meali.


BZ RESULLER, SADECE MJDELEYCLER VE UYARICILAR OLARAK GNDERRZ. (Kehf 56) Diyanet vakf meali


SENN GREVN SADECE TEBL ETMEKTR. (Rad 40) Diyanet meali.


BEN SADECE BANA VAHYEDLENE UYARIM. BEN SADECE APAIK BR UYARICIYIM. (Ahkaf 9 ) Diyanet meali.
Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://www.facebook.com/Kuranadavet...homepage_panel
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/