Allah Kuran da, dikkatimizi zellikle ekmek istedii konular, srekli tekrar eder ki gzmzden karmayalm. ok fazla tekrar edip dikkatimizi ektii bir konu vardr ki, oda SIRAT-I MSTAKM ZERE OLUN EMRDR. Peki, bu szler ne anlam geliyor, gelin nce onu anlayalm.


Srat- Mstakim kelime anlam olarak, EN DORU STKAMET, EN DORU YOL anlamndadr. Bu durumda bizlerin bu uyarlar nda, Allah n bizlerden istedii en doru, en salam yolu sememiz gerekir. Peki, bu doru yolu nereden bulacaz sorusuna, nasl bir cevap vermeliyiz. Aslnda bu sorunun cevabn zaten Kuran veriyor, birka rnek verelim.


Ahzab 2: RABBNDEN SANA VAHYOLUNANA UY. phesiz Allah, yaptklarnzdan hakkyla haberdardr. (Diyanet meali)


Bakara 5: te onlar, RABLERNDEN GELEN BR HDAYET ZEREDRLER ve kurtulua erenler de ancak onlardr. (Diyanet vakf meali)


Muhammed 23: man edip iyi amel ileyenlerin ve RABBLER TARAFINDAN HAK OLARAK MUHAMMED'E NDRLENE NANANLARIN gnahlarn Allah rtm ve hallerini dzeltmitir. Bunun sebebi, NKR EDENLERN BTILA UYMALARI; NANANLARIN DA RABBLERNDEN GELEN HAKKA UYMU OLMALARIDIR. te Allah, insanlara kendileriyle ilgili durumlar byle rnek vermektedir. (Bayraktar Bayrakl meali)


Ayetlere dikkat ettiyseniz, Allah en doru yolunun, yani Srat- Mstakim yolunun, yalnz Kuran a iman etmekten getiini sylyor. Muhammed suresi 3. ayette ise bu konuya ok dikkat ekici bir rnek veriyor ve diyor ki; Srat- Mstakim yolunun yalnz Kuran olduuna inanmayan, ya da Allah n indirdii kitabn dna kp, atalarnn inancndan vazgemeyip, batl ve hurafeleri de kendilerine yol edinenlerin, Allah n ayetlerini inkr etmi saylacan bildiriyor. Gerek iman edenlerin ise, ltfen bu ksma dikkat edelim, YALNIZ ALLAH IN NDRD KTABA, hakkn ta kendisine inanmalar neticesinde, onlarn gnahlarn affettiini ok ak bir ekilde bizlere bildiriyor. Dierlerinin yapt yanl, hem Allah n kitabna inanp hem de rivayetleri, atalarnn inanlarn din kabul edenler olduunu belirtiyor. te Allah n bizlerden istedii en doru yol, apak ortaya kyor.


Hatrlarsnz, bizler namazlarmzda her gn Fatiha ayetini okurken, yle duay ediyoruz. Ya Rabbi! Bizi Srat- Mstakime ilet, kendilerine nimet verdiin kimselerin yoluna, gazaba uramlarn ve sapmlarn yoluna deil. Eer bu duamzda samimiysek, dualarmzn Allah katnda kabul edilmesini istiyorsak, Allah n istedii en doru yolda gidelim. Asla Kuran n snrlarn amadan, rivayet ve san bilgileri dinin iine kartrmadan, yani Kuran ayetinde getii gibi, HAKKA BATIL KARITIRMADAN MANIMIZI YAAMALIYIZ. Sizlere konumuzla ilgili baz ayet rneklerinden vermek istiyorum. Bylece konu daha iyi anlalacaktr.


Ali mran 51: Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. yle ise O'na kulluk edin. TE BU DORU YOLDUR. (Diyanet vakf meali)


Taha 135: Ey Muhammed, de ki: Herkes beklemektedir, siz de bekleyin. YAKINDA KMN DZ YOLUN SAHPLER OLDUUNU, KMN DORU YOLU BULDUUNU BLECEKSNZ! (Diyanet meali)


Mminun 73: phesiz sen onlar DORU BR YOLA AIRIYORSUN. (Diyanet meali)


Zuhruf 43: yle ise SANA VAHYEDLENE SIMSIKI SARIL. PHESZ SEN DORU BR YOL ZERESN. (Diyanet meali)


Nur 46: Yemin olsun, biz ak-seik bilgiler veren ayetler indirdik. ALLAH, DLEDN/DLEYEN DOSDORU YOLA LETYOR. (Yaar Nuri ztrk meali)


Bu ayetlerden de anlyoruz ki, Allah n doru yolunu bizler ancak hurafeye sapmadan Kuran ile bulacamz ok aktr. Bakn Allah elisine ne diyor. SANA VAHYEDLENE SIMSIKI SARIL. PHESZ SEN DORU BR YOL ZERESN. Demek ki Peygamberimizin doru yolu, Srat- Mstakim yolu yalnz Kuran m. Bu durumda bizlerin baka bir yolu daha olabilir mi? Cuma hutbesinde vaaz verirken, dinin iki kayna yani iki yolu yntemi vardr diye anlattlar. Kuran ve snnet dediler. yide Peygamberimizin tek yolu olduunu Allah sylyorsa, bizlerin nasl olurda rivayetlerin oluturduu bir yolu daha nmze getirir ve o yolu da takip ederiz. Bu nasl bir akl, nasl bir iman. Hi mi Kuran dan habersiz yayoruz imanmz? BYLE DNEN VE KENDSNE BR DEL K YOL SEENLERE ALLAH IN AYETN HATIRLATIRIM.


Zuhruf 5: Siz, haddi aan kimseler oldunuz diye, sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz m geelim? (Diyanet vakf meali)


ok ilgintir, Ahkaf suresi 9. ayetinde, Allah elisine deki onlara diyerek ne diyordu hatrlayalm. BEN SADECE BANA VAHYEDLENE UYARIM. BEN SADECE APAIK BR UYARICIYIM. Ama bizler Allah n resulnn yolundan gittiimizi syleyip, bunlarda Peygamberimizin dinde hkmleridir diyerek, kendimize baka bir yol, yntem oluturduk, hem de emin olmamzn mmkn olmad rivayet ve san bilgilerle. Sizce Allah n elisi geri dnse gnmze, bizlere bu yaptklarmza karlk ne derdi? Yorum sizlerin, ama unu sylemek isterim, hite gzel eyler sylemezdi. Belki yzmze bile bakmazd.


Allah n elisi Enbiya 45. ayetinde, BEN SZ VAHYLE UYARIYORUM. Diye aka bildirdii halde, hala bizler Allah n vahyinden baka kaynaklar yol ediniyorsak, bizler Allah n yolundan sapmz demektir. Konumuzla ilgili dndrc bir ayet daha hatrlatmak istiyorum.


ura 13: DN DOSDORU TUTUN VE ONDA AYRILIA DMEYN! diye Nha emrettiini, sana vahyettiini, brhime, Msya ve sya emrettiini size de din kld. FAKAT SENN KENDLERN AIRDIIN EY (slm dini), Allaha ortak koanlara ar geldi. Allah, ona dilediini seer. TENLKLE KENDNE YNELENLER DE ONA ULATIRIR. (Diyanet meali)


Bunca ak uyarlar grmezden gelenlere, sz anlatmak mmkn deildir. nk onlarn batla inatla ynelmelerinden dolay, gnl gzleri krdr gremezler. Allah ok ak bir ekilde dini dosdoru tutun, ayrla dmeyin diyor. Bunca ikazlar grdmz halde, hala mezheplere blnmekte zenginlik vardr diyorsak, biz Allah n istedii Srat- Mstakim yolundan sapmz demektir. Peygamberimiz mrikleri Kuran a davet ettiinde, batl ve hurafe inanlarndan ayrlmak istemeyenlere, yalnz Kuran a iman etmek zor gelmi. Hatta mriklerden bir ksm Kuran a inanrz ama atalarmzn inanlarndan vazgemeyiz dediklerini de biliyoruz. Allah ayetinin sonunda, zellikle dikkatimizi ekiyor ve yalnz Allah n kitabna ynelenleri, doru yola ulatrlacan sylyor.


Bu konuyla ilgili verecek rnek ok fazla, ltfen Kuran anlayarak ve zerinde dnerek okuyalm. Kendi imtihanmz kendimiz verelim. En doru yol byle bulunur, en emin imtihan bu yolla verilir, ltfen unutmayalm.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://www.facebook.com/Kuranadavet...homepage_panel
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/