Ezubillhimineeytnirracym - Bismillhirrahmnirrahym
Rahman Rahim Allah'n ad ile balarm. Alemlerin Rabb Allah'a hamd olsun. Salt ve selm, PEYGAMBER EFENDMZin ve onun pak linin ve ashabnn tmne.

وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
ve m tevfk ill billh, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unb
selamun aleykm rahmetullahi ve berakath

Deerli kardeler bildiiniz zere SLAM corafyas Arakanndan,Afrinine,Gazzesine,Dou Trkistanna kadar kan alamakta.Ve yeni bir gelime olarak ta ilk Kblemiz namusumuz Mescid-i Aksann bulunduu PEYGAMBER EFENDMZ SALLALLAHU ALEYH VE SELLEMN mbarek Mirac hadisesinin gerekletii mbarek ehir Kuds,israil askerlerinin izmeleri altnda ezilmeye balad btn kardelerimizin yardmna ulamas iin MEVLA TEALAYA,RABBMZ CELLE CELALHE yalvaralm lkemizde ve dnyadaki btn mslman beldelerin huzura ve zafere kavumas,dmanlarndan kurtulmas iin.

Okunduunda yedi kat gklerin ve yerlerin ve hatta Ar Alann kabulu iin harekete getii bir dua ile CENABI ALLAH CELLE CELALHE ynelelim:

Bismillhirrahmnirrahym
Allhmme inn ezu bismikel ecellil eaz. Allhmme inn es-elke bismikel vhidil ehad. Ed'ke Allhmme bismikessamed. Ed'ke Allhmme bismikelazmil vitril kebril mteliyellez mele-el erkne klleha illa ferracte ann durra m emseyt fhi ve esbeht fh.

Fi klli lemhatin ve nefesin adedema vesiahu ilmullah

Ey RABBMZ CELLE CELALH senin mbarek kldn belde olan kuds israilin zalim askerlerinin postallar iniyor,Arakanda,Dou Trkistanda,Afrinde Mslman kardelerimize ne zulmler ne ikenceler yaplyor.Sen hereye gc yetensin,Sen hereyi bilensin Kudretin,Azametin ve ann hakk iin PEYGAMBER EFENDMZ SALLALLAHU ALEYH VE SELLEM hakk iin,EHL BEYT ALEYHMSSELAM hatr iin onlara yeti,Onlara kafi gel Ya ERHAMUR-RAHMN Ya ERHAMUR-RAHMN,Ya ERHAMUR-RAHMN CELLE CELALH,Ey RABLERN RABB,Ey RABLERN RABB,Ey RABLERN RABB CELLE ANH amin,amin,amin ve SUBHANE RABBKE RABBL ZZET AMME YESFUN VE SELAMUN ALEL MRSELN VEL HAMDULLLAH RABBL ALEMN EL FATHA