Ezubillhimineeytnirracym - Bismillhirrahmnirrahym

Rahman Rahim Allah'n ad ile balarm. lemlerin Rabb Allah'a hamd olsun. Salt ve selm, PEYGAMBER EFENDMZin ve onun pak linin ve ashabnn tmne..

وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

ve m tevfk ill billh, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unb
selamun aleykm rahmetullahi ve berakath

NEDEN SLAM?

Bu soru HAZRET SLAM'IN tebli edildii gnden beri insanln sorduu ve sormas gerektii en nemli sorudur.HAZRET MUHAMMED SALLALLAHU ALEYH VE SELLEM ilk vahyi alp,ilk teblie balad zaman en yakn dostu ve ilk inananlardan olan HAZRET EBU BEKR RADIYALLAHU ANH bile HAZRET SLAMI kabul etmeden nce PEYGAMBER EFENDMZ SALLALLAHU ALEYH VE SELLEM'E HAZRET SLAM'I tanmak iin bir ka soru sormu ve ald cevaplar neticesinde inanm ve iman etmi ondan sonrada ''eer O (PEYGAMBER EFENDMZ SALLALLAHU ALEYH VE SELLEM) bana u masann altnda bir ordu olduunu sylese O'na (S.A.V) inanrm'' demitir.

Peki bu inanca nasl ulamtr.ite bu yazmzda temel olarak neden Allah'a, inanmalyz ve neden slam'a inanmalyz sorularna cevap vereceiz NAALLAHURRAHMAN.

PEYGAMBER EFENDMZ (S.A.V) tebliine aslnda devam etmektedir.nasl? m? diyorsunuz:

PEYGAMBER A.S'LAR hakknda az ok bilgisi olanlar bilirlerki onlar teblie gnderildikleri insanlara HAZRET ALLAH AZZE VE CELLE'nin varln,birliini,getirdikleri dinin hak din olduunu ispat etmek iin o zamann insanlarnn en ileri olduklar konularda onlar aciz brakacak deliller getirerek,mucizeler gstererek o kiileri kurtulu yoluna davet etmilerdir.rnein HAZRET SA A.S tb konusunda ileri olan kavmine tb konusunda mucizeler gstermitir.MUSA A.S'n gnderildii kavim sihir konusunda ileri idi MUSA A.S'DA sihirbazlarn sihrini aciz brakacak mucizeler verilmitir.PEYGAMBER EFENDMZ S.A.V'DE belagat,edebiyat ilminde ileri olan araplarn belagatn,aciz brakacak bir mucize olan HAZRET KUR'AN verilmitir.

PEYGAMBER EFENDMZ SALLALLAHU ALEYH VE SELLEM tebliine aslnda devam etmektedir demitik.yle ise gnmzde tebli yapt kiileri kendisine inandrmak iin ileri olduklar konuda onlar aciz brakacak mucizeler deliller gstermesi gerekiyor.

Peki acaba bu gn SEVGL PEYGAMABERMZ S.A.V bize ne ile delil ve mucize getirmi olabilir?yazmz okuduka bunu anlayacaksnz inaALLAH.

yazmzn bal olan NEDEN SLAM sorusuna cevap vermeden nce neden bir LAHA (C.C)inanmalyz,BR LAH VARMIDIR? sorusuna cevap vermeye alacaz.


nsanolu yeryznde akla sahip yegane canldr.ve bu akln neticlerindendirki dnr,merak eder,aratrr,renir ve idrak eder.bunlardan doan bilgiye lim,Bilim,rfan gibi bir ok adlar verir.ite bu dnen merak eden ve renen zeka gibi mthi bir zellie sahip olan insanolunun kendisine sorduu en nemli sorulardan biri ve belki de en nemli ve en temel soru udur;ben kimim,nasl var oldum,iinde yaadm dnya ve evren nasl var oldu?yaratldm m?yoksa varlm kendiliinden oluuvermi bir eymi,yani bir YARATICIM (CELLE CELALH) varm yokmu?evren ve biz u anda ne durumdayz,ve ne olacak?

ite bu sorularla kafas bir hayli megul olan insanolu bu sorular cevaplandrmak adna bir ok eye mracaat etmi ve onlarda bu en temel sorusuna cevap bulmaya almtr.kah bu sorunun cevabn dinlerde kah felsefede kah da bilimde aramtr.


ister bu sorunun cevabn biz Mslmanlar gibi HAZRET SLAM'DA aram olun ister dier dinlerde aram olun ister felsefede aram olun biz bu konuda bu soruyu herkesin inanmakta ortak noktas olan yani herkesin tarafsz kabul edebilecei ve mslmanndan,hristiyanna,ateistinden,budistine,m usevisine, btn insanolunun en gvenilir veri ve bilgi salaycs olarak kabul edecei LMN,BLMN bu konuda nedediine bakacaz.

Bilim bu konuda kesin ve net fikrini amzda ortaya koymu durumda!

bizde Bilimin deney ve gzlemlerle ulat kesin sonular neticesinde neye inandn! anlatmaya alacaz.


sorularmza dnelim.
---Eer bir ilah varsa ve bizim yaratcmzsa bizim ve hereyin iinde bulunduu evreni yaratm olmaldr--- deilmi?ite iinde yaadmz bu evrenin nasl var olduu yaratlm bir ey mi olduu yoksa kendiliinden var olan bir eymi olduu ile ilgili ne kan 2 gr vard bunlar:
1.yaratl olarak nitelenen HAZRET ALLAH CELLE CELALH tarafndan gnderilen dinlerin [islam,musevilik(yahudilik diye bilinir),isevilik(hristiyanlk diye bilinir)],kutsal kitaplarnda nerdikleri grt.
bunlara gre evren HAZRET ALLAH CELLE CELALH tarafndan tek bir maddeden belli bir gemiteki zamanda yoktan varedilmitir. genilemektedir ve bu genileme bir gn tersine evrilecek ve kyamet denilen bir olayla eski haline getirilecektir.yaratlm her eyin bir mr vardr."Klli nefsin zikat'l-mevt", yani "Her nefis lm tadacaktr."(bk. l-i mran, 3/185; Enbiy: 21/35; Ankebut, 29/57)(1)

2.gr ise ateistlerin inanlarna temel olarak aldklar materyalizm denilen grtr buna gre:madde ve evren yaratlm bir ey deildir.sonsuzdan beri gelmektedir ve sonsuza gidecek yani sonsuza kadar var olacaktr.duraandr yani genileme veya baka bir hareket gstermez.mutlak varlk maddedir yani grnen madde dnda bir varlk (LAH,melek,cin)yoktur.grdnz gibi aslnda materyalizm kendine has bir evren gr ortaya koymamtr.aslnda o sadece semavi dinlerdeki evren nermesine kar kar ve tam tersi olan bir gr retmi ve bunun doru olduunu ileri srmtr .
Materyalist Georges Politzer Felsefenin Balang lkeleri adl kitabnda, "sonsuz evren" modeli hakknda yle sylemitir.
Evren yaratlm bir ey deildir. Eer yaratlm olsayd, o takdirde, evrenin Tanr tarafndan belli bir anda yaratlm olmas ve evrenin yoktan varedilmi olmas gerekirdi. Yaratl kabul edebilmek iin, her eyden nce, evrenin var olmad bir ann varln, sonra da, hilikten (yokluktan) bir eyin km olduunu kabul etmek gerekir. Bu ise bilimin kabul edemeyecei bir eydir.(2)

Grdnz zere materyalistlerin evrenin var oluu ilgili herhangi bir bilimsel kantlar yoktur.ve ayrca sadece semavi dinlerin yani CENABI ALLAHIN CELLE CELALH gnderdii dinlerin iddialarna kar karak bir iddia ortaya koymutur onlar.duraan evren modelinin en byk kant Newton idi ama ilerleyen teknoloji onun yanldn ortaya koydu!(Newtonda koyu bir hristiyand CENABI ALLAHA CELLE CELALH iman kuvvetli hristiyan bir bilim adamyd zaten.)

peki acaba bilim hangisinin doru olduunu ortaya koymutur?:


nsanolu iinde bulunduu yerin yani evrenin,nasl var olduunu anlamak amacyla zamanna ve elinde bulunan teknolojiye gre kah ona plak gzle kah teleskoplarla bakm kah ksa menzilli insanl uzay aralar kahta uzun menzilli uzaktan kumandal insansz uzay aralar gndermitir ve iinde bulunduumuz evren hakknda ok ilgin bilgiler elde ederek muhteem evren karsnda hayret,hrmet,hayranlk ve kimi zamanda dehet duygularn hissetmitir.

Peki evrenimiz kimdir onun hakknda neler biliyoruz?

Bilim evrenin var oluu hakknda bir ok kant sunduu ve bu kantlar bata Materyalist,ateist bilimadamlarnca ileri srlen kar iddialar rtt iin Big Bang modelini kabul etmitir.

3.Byk Patlama teorisi: 1920 li yllarda Rus kozmolog ve matematiki Alexander Friedmann ve Belikal fiziki papaz Georges Lematre tarafndan farkl bilimsel almalarla ortaya konan Big Bang teorisi uyarnca evren belli bir gemiteki zamanda (13,7 ila 15 milyar yl nce) -atomdan daha kk bir tek bir maddeden- -yoktan!- varedilmitir. -genilemektedir!- ve bu genileme bir gn tersine evrilecek ve byk k denilen bir olayla eski haline getirilecektir yani -ilk haline atomdan daha kk bir tek bir maddeye dnecektir-.bu olayn yaayan kant,rnei patlayan yldzlarla oluan karadeliklerdir yldzlar adeta kk evrenlerdir.

ve yine Big Banga gre evrenin bir balangc ve mr yani sonu vardr materyalizmin sonsuz evren teorisi tersine.
Ezubillhimineeytnirracym - Bismillhirrahmnirrahym
nkr edenler, gklerle yer bitiik bir halde iken bizim, onlar birbirinden kopardmz ve her canl eyi sudan yarattmz grp dnmediler mi? Yine de inanmazlar m?
Enbiy Suresi 30. Ayet

G kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genileticiyiz.
Zriyt Suresi 47. Ayet

(Dn o) gn ki, yazl ktlarn tomarn drer gibi g toplayp dreriz. Tpk ilk yaratmaya baladmz gibi onu tekrar o hale getiririz. (Bu,) zerimize aldmz bir vaad oldu. Biz, (vdettiimizi) yaparz.
Enbiy Suresi 104. Ayet


Ayetlere dikkat ederseniz bilimin ortaya koymu dolduu Bigbang evren modeli ile Semavi dinlerin Yani HAZRET SLAMIN iinde bulunduu CENABI ALLAH CELLE CELALHN vahiy yolu ile gndermi olduu semavi dinlerin evrenin yaratlnda bildirdii bilgiler bire bir ayndr!.Dikkat ediniz:

grdnz zere bilimadamlar evrenin bir yann olduunu sylyorlar.bu u demektir :

1.Evren materyalistlerin dedii gibi sonsuzdan beri gelme-mektedir.
2.Eer bir ya varsa yani rnein 15 milyar yanda ise 16 milyar yl nce yok demektir!!!bu evrenin yokluktan geldiini gsterir.
3.Her ey gibi evreninde ve iindeki hereyinde bir lm yani sonu vardr.

Ve yine dikkat ediniz bu teorinin kurucularndan birisi Lamaitredir.Lamaitre HAZRET ALLAH CELLE CELALH'N gnderdii kitaplardan birine yani ncile iman eden hristiyan Fiziki bir papaz'dr.imdi yle dnebilirsiniz.bir teoriyi srf bir papaz ileri srd diye illaki yaratl ve semavi dinlerle ilikilendirmek mi gerkiyor?hayr asla byle bir ey iddia edilemez.. hem papaz,hem imam,hem haham olup hemde bilimle ilgilenen insanlar var ve bir ok bilimsel alma yapmaktadrlar.fakat bu bilimsel almalar srf onlarn dinsel kimliinden dolay direkt olarak yaratlla,dinle ilikilendirilemez.

fakat bu teorinin ok zel bir yan var.bu teori evrenimizin var oluu ile ilgili bir bilimsel alma, ve bu bilimsel almalar sonucunda evrenin varoluu ya yaratla klacak yada inaszlarn ateistlerin savunduu gibi tesadflere veya evrenin varlnn kendi varlna bal oluuna.yani yaratlm bir ey olmad gr iddiasn srdrmeye devam edecek.ama beklenenin tam tersi olmu ilgin bir ekilde yaratl iddialar kantlanmtr,dorulanmtr.hemde ayn zamanda bu teorinin kurucularndan biride Rus kozmolok Alexander Friedmanndr.Friedmann Lamaitreden bamsz olarak ayn bilimsel sonulara ulamtr buda Lamaitrenin ulat sonularn tesadfi bir ey olmadn gsterir.

Fiziki Papaz Lamaitre bu teorisini sadece kendi bilimsel gzlem,deney ve hesaplamalar ile de ortaya koymu da deildir.hayr aslnda o zaten ileri srlen bir iddiay snamtr.o iddia Allahn yarat planndaki iddialardr.rnein evrenin materyalizmdeki gibi duraan olmadn aksine genilediini,sonsuzdan beri gelmediini aksine gemi bir zamanda tek bir noktadan yoktan var edildiini.yani ksacas evrenin var oluunun HAZRET ALLAH CELLE CELALH'N vahiylerinde bildirdii yaratl plananna tam olarak uyduunu kantlamtr.

Fiziki Papaz Lamaitre bu teoriyi vatikann astrofizik gzlemevinde yapt deney,gzlem ve hesaplamalar sonucunda ortaya koymutur.teorisini bilimsel olarak ortaya koyduunda katolik kilisesi kendisi byk bir okuyla kutlam ve teorisinin ncildeki yaratlla -tam uyumlu- olduunu aklamtr.(bunun yannda unu da nemle belirtmeliyiz ki bu konuda HAZRET KURANDA daha ok bilgi bulunmaktadr)

ksacas lamaitre herhangi bir teoriden bahsetme-mektedir.bilakis evrenin var oluu ile ilgili bir ok iddiadan bir tanesinin doru olup olmad hususunda alma yapm ve bunun doru olduunu bilimsel olarak anlamtr.bu iddia HAZRET ALLAH AZZE VE CELLE'NN dinlerinde bahsettii yaratl iddiasdr.

Bilim HAZRET ALLAH'IN CELLE CELALH PEYGAMBERLER ALEYHSSELAMLAR ile gnderdii semavi (HAZRET SLAM,Musevilik,Hrsitiyanlk) dinlerinin kantlarnn doru olduunu bildirmektedir.

"bilimsel gelimeler sayesinde son zamanlarda tasarm dncesini destekleyen delillerden dolay daha nce inansz ya da agnostik olan pek ok bilim adam ALLAH'A YARADAN'A inanmaya balamtr.(Bir ka rnei burada zikredeceiz daha fazlasna aada vereceim linklerden ulaabilirsiniz)

Jim Holt bu konuda unlar sylemektedir:
Bundan birka ay nce Nature dergisinde grdm bir ara-
trma Amerikal fiziki biyolojist ve matematikilerin % 40nn
Tanrya inandn ortaya koymutur. Bunlar hem de bir metafiziksel soyut Tanrya deil bizim ilerimizle yakndan ilgilenen ve
dualarmz duyan brhim shak ve Yakubun! Tanrsna inanmaktadr.
Quotes from Scientists Regarding Design of the Universe (3)."


(daha nce ezici ounlu inanszd!)
imdi dikkat:
"Frank Tipler (Matematik Fizii Profesr): 20 yl nce kozmolojist
olarak kariyerime baladmda bir ateisttim. Bir gn Yahudi-
Hristiyan teolojisinin (PEYGAMBERLERN A.S bildirdii dinlerden bahsediyor!) temel iddiasnn doru olduunu ve
bunun bizim anladmz fizik kanunlarnn bir sonucu olduunu
gsteren bir kitap yazacam en vahi ryalarmda bile hayal
edemezdim. Ben bu sonulara benim zel fizik branmn merhametsiz
mantn kullanarak ulatm."(5).


Hazreti Kur'an'n ayetlerinde evrenin yaratl annn yani bilimce BigBangin nasl anlatldn anlatmadan nce fiziki bir papazn kantlad bir teorinin hala ''Neden slam ve Neden Allah'a CELLE CELALH inanmalyz'' sorular ile ne alakas var? diyenler olabilir;konuyu okuyan ou kimsenin bu soruyu sormayacak kadar Dinler ile ilgili ve genel kltrel bilgisinin olduunu tahmin etsemde,bilmeyenlerinde olabileceini dnerek semavi dinlerin (SLAM,hristiyanlk,musevilik) birbirleri ile ilgisini ksaca anlatalm.

sevilik(hristiyanlk),musevilik(yahudilik) ve SLAM bunlarn hepsinin kayna birdir.Yaratc (c.c); Resul,Nebi,Peygamber denilen eliler tarafndan alnan vahiylerden oluan kitaplarda (tevrat,Zebur,ncil,Kur'an) lahi emirlerini insanlara bildirmektedir.bir mslman incilinde,zeburunda,tevratnda,kuran keriminde -aslnn- CENABI ALLAHTAN geldiine,Musa,sa,brahim,Yakup,shak ve Muhammed Peygamberinde CENABI ALLAHIN Peygamberi olduunuda kabul etmek zorundadr..

Peki HAZRET ALLAH CELLE CELALH evrenin yaratlndan HAZRET KUR'AN'da nasl bahsediyor?:
ncelikle unu sylemeliyizki HAZRET KUR'AN size fiziksel denklemlerden,matematiksel formllerden bahsetmez.o matematii hi bilmeyeninde,fizikten hi haberi olmayannda,ordinarys profesrnde anlayaca en basit ve kolay anlalr ipular verir vede teferruata girmez.ama bu teferruata girilmeden verilmi ipular sizi anlalmas ok zor olan byk gereklere gtrecektir. mesala u ayet Bigbanin zn anlatmaktadr yani genileyen evreni:
Bismillah

BG kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genileticiyiz. .
Zriyt Suresi 47. Ayet
(6)

Zaten bigbang teorisinin iddialarnn gerek olduunun anlalmas evrenin genilediinin bilimsel olarak anlalmas ile ortaya kmtr.bigbang iinde bir genilemedir diyebiliriz.

Materyalist kalmakta srarc olan bilimadamlar yaklak 80,90 yldr Bigbangi rtmek iin kar tezler ileri srselerde Bigbang kendini her zaman kantlamtr.yukardaki rnekler gibi bilimin ispatlad yaratl kabul eden eski ateist bilimadamlarda vardr bunlardan en nemlisi hayatnn 50 yl boyunca ateizmin adeta fikir babaln yapan Anthony Flewdr.ne yazkki ateizme yapt bu emeklere ramen nanc seince ateist evreler tarafndan deli ilan edilmitir.oysaki yazd Yanlmm tanr varm kitabnda keskin zekasn kantlayan iddia ve yaratlla alakal bir ok karmda bulunmutur.O bu konu hakknda yle sylemektedir

tiraflarda bulunmann insan ruhuna iyi geldiini sylerler. Ben de bir itirafta bulunacam: Big Bang modeli, bir ateist asndan olduka sknt vericidir. nk bilim, dini kaynaklar tarafndan savunulan bir iddiay ispat etmitir: Evrenin bir balangc olduu iddiasn.(7).

Bigbange yneltilen en byk eletrilerden birini materyalist bilim dergisi Nature'n editr John Maddox'un 1989 ylnda yazd bir makalede yapmtr. Maddox,"Kahrolsun Big Bang" (Down with the Big Bang) balyla yazd makalede "Big Bang'in felsefi olarak kabul edilemez olduunu" nk "Big Bang ile birlikte teologlarn Yaratl fikrine gl bir destek bulduklarn"yazmtr.1989da "Big Bang nmzdeki on yl karamayacak" demesine ramen gnmzde bile Big Bang kendisine ok salam kantlar bularak bu byk iddiasna yani varlmzn PEYGAMBERLER gnderen ALLAHIN yaratl iddiasnn doru olduu iddiasn devam ettirmektedir.

Bir ok bilim adam hatta ok nemli bilimadam bu teoriyi rtmek iin teoriler ortaya koymas ve bu teorilerin boa kmas demek ayn zamanda Big Bang kendini ispatlamaya devam etmeside demektir. buda bu teoriye olan gvenin artmasna sebep olmaktadr.CENABI ALLAH adeta kendi teorisinin kantlanmas iini anti yaratl bilimadamlarna vermitir.bu gvenden kaynaklanan cesaretle yaratl iddialarna dayanan Bigbangi anlamak zere 27 Avrupa lkesinin katlm ile oluturulan dnyann en byk ve en pahal labaratuvarndan CERN labaratuvarlar kurulmutur!buda ok ilgin bir bilgidir.baz yaratllar bunu yaratln en byk antlarndan biridir diye yorumlamaktadrlar.

Yaratl ve Big Bang ile ilgili bu durumu lkemizin yetitirdii gzide bilimadamlarndan olan fiziki doent Dr. Caner Taslaman ''Big Bang ve Tanr'' adn verdii kitabnn 21 sayfasnda anlatyor.linkini size veriyorum:

www.bigbang.gen.tr/wp-content/uploads/2011/10/big-bang-caner-taslaman.pdf

www.mucizeler.com

Bu iki eser ayn zamanda Doent doktor Caner Taslamann niveritesine sunduu Tezlerdir niversite tarafndan kabul grm ve ayn zamanda Caner Taslamann Akademik kariyerinde mertebe atlamasn salam eserlerdir.

Ayrca yine yazmzda eski! ateist bilimadamlarnn deien grlerini aktardmz dier bir eserde Yardmc Doent Doktor Emre Dormann eseri olan Modern Bilim Tanr Var dr.bu eserde son zamanlarda bilimsel gelimelerin CENABI ALLAHIN varln kantladna dair yazlm vede inanl inansz herkesin okumas gereken ok nemli bir eserdir.

Meal alntlar Diyanet Vakf Meali kuranmeali .com

(1).sorularlaislamiyet'ten bu konu hakknda aklamalar okuyabilirsiniz.
(2).George Politzer, Felsefenin Balang lkeleri, stanbul: Sosyal Yaynlar, 1989, s. 84
(3).www.godandscience.org
(4).www.scienceandthebible.org
(5).http://allah.web.tr/wp-content/uploads/2011/07/Modern-Bilim-Tanr%C4%B1-Var-Dr.-Emre-Dorman.pdf
(6).http://www.mucizeler.com/2011/10/sur...nde-yasiyoruz/

ALLAHU ALEM (CENABI ALLAH CELLE CELALH en dorusunu bilir.)ALLAHU ZLCELALE sonsuz snrsz hamd kr ve istifar tevbe, PEYGAMBER EFENDMZ SALLALLAHU ALEYH VE SELLEME, EHLBEYT ve ASHABINA sonsuz snrsz salatu selam olsun.CENABI MEVLA bizi affetsin,balasn mafiret ve hidayete erdirip orada daim etsin azabndan korusun,sonsuz rahmetine ve Cennetine dahil etsin.her trl erden daima korusun amin.hakknz helal edin selam ve dua ile