Bizler Kuran ayetlerini doru anlamak istiyorsak, mutlaka yine Kuran n aklamalarndan, verdii rneklerden yola karak, anlamann yolunu yntemini semeliyiz. Bu konuda bir rnek vermek istiyorum, nce ayeti yazalm daha sonra stnde birlikte dnelim.


Enam 38: Yeryznde gezen her trl canl ve (gkte) iki kanadyla uan her tr ku, sizin gibi birer topluluktan baka bir ey deildir. BZ KTAPTA HBR EY EKSK BIRAKMADIK. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanp getirilecekler. (Diyanet meali)


Bu ayette geen ok dikkat ekici bir cmle var. BZ KTAPTA HBR EY EKSK BIRAKMADIK. Ne yazk ki geleneksel slam anlay bu ayette geen, bu cmleden ok rahatsz, onun iinde bu cmleye yle bir anlam yklyorlar ki, ayette geen bu cmlenin, neredeyse bizlere vermesi gereken anlamn alp gtryor. Siz ayeti okuduunuzda ne anladnz? Yani Allah hangi kitapta, hibir eksik brakmadndan bahsediyor olabilir. Elbette hi phe yok ki, bizlerin sorumlu olduumuz Kuran dan bahsediyor olmas gerekmez mi? Ama bundan honut olmayan baz kiiler, batl inanlarn srdrme amacyla, bu ayette geen bu kitabn, Kuran olmadn sylyorlar ve bakn nasl aklyorlar.


Ayette yer alan Kitaptan maksat, levhi mahfuzdur. Biz kitap da her eyi beyan ettik, eksik brakmadk, ne varsa hepsini onda yazdk, size bildirdik denilirken levhi Mahfuzda bunlar yaptk denilmektedir.


Peki, bu bilgiyi nereden alyoruz, kantmz nedir? BZE TEBL EDLMEM BR KTAPTA, HER EYN OLMASININ BZE NE FAYDASI OLUR? te her zaman karmza kan sorularn, ayns bu konuda da yine karmza kyor. Eer kantn Kuran dan buluyor ve gsteriyorsak, bamzn stnde yeri var, kabul ederiz. Ama byle bir bilgi ayette yoktur. Bu ayetin ncesine baktmzda da hatta teblie, davete yani Kuran a uyanlardan bahseder. rnein vaka suresinde, Allah n katndaki sakl, korunmu kitaptan bahsederken, Kuran n da bu kitaptan indirildii anlatlr, ama ayetlerden bunu aka anlarz. lgin olan, Allah katndaki ana kitaptan indirilen bir NUR, nasl olurda her bilgiyi iermez, din ve iman adna her aklamay bizlere yapmaz, bunu da m dnemiyoruz. Allah n, HKMME H KMSEY ORTAK ETMEM, ikazn da hatrlatmak isterim.


Yine Enam 115. ayette Kuran kast edilerek, Rabbinin sz, doruluk ve adalet bakmndan tamamlanmtr der. Dne biliyor musunuz Allah bizlere rehber, yol gsterici olsun diye indirdii kitapta, her bilginin olduunu, eksik braklmadn sylyor ama birilerinin bu hi houna gitmiyor. H Allah n eksikliini tamamlayanlar m var yoksa aramzda? Din ve iman adna, sorumlu olacamz bilgilerin hepsinin, Kuran da olamayacan nasl dnrz? Allah n bu aklamasndan tedirgin olanlarn telan ok iyi anlyorum. EER ALLAH IN KURAN DA, HBR EKSK BIRAKMADAN, HER EYN AIKLADIINA NANDIKLARI TAKDRDE, NANDIKLARI TM RVAYETLER VE BATIL NANLARI KECEK VE YOK OLACAKTIR. TELALARI BUNADIR. Atalarnn inanlarn srdrmek isteyenler, kendi inanlarn yaamak adna, aadaki ayetin de ayn mantkla anlamn deitirmekten ekinmemilerdir.


Nahl 89: Ey Muhammed!) Her mmetin kendi iinden zerlerine bir ahit gndereceimiz, seni de onlarn zerine bir ahit olarak getireceimiz gn dn. SANA BU KTABI; HER EY N BR AIKLAMA, doru yolu gsteren bir rehber, bir rahmet ve Mslmanlar iin bir mjde olarak indirdik. (Diyanet meali)


Allah, elisine gnderdii Kuran dan bahsederek, maher gn seni Mslmanlara ahit olarak getireceimiz gn dn dedikten sonra, ahit olarak sorumlu tutaca Kuran iin, bakn ne diyor. SANA BU KTABI, HER EY N BR AIKLAMA OLSUN DYE GNDERDK. Demek ki Allah bizleri doru yola iletecek, bizler iin mjde olan Kuran da, her bilgiyi aklam olduunu sylyor. Ama Kuran da her eyin olamayacana kendisini inandranlar, bu ayetin hkmn de rtmek ve batl inanlarna devam etmek isteyenler, bakn nasl bir rnek veriyorlar ayetin anlamn saptrmak adna.


HER EYDEN; MAKSAT TM EY DELDR, bundan maksat, umum ifade edip husus bildirmektir, tpk u ayette geldii gibi dikkatli okuyalm, Allah yle buyurur: O (RZGR), RABBNN EMRYLE HER EY YIKAR, MAHVEDER. (Ahkaf25) Ayet, Ad ve Semud kavminin zerine gnderilen rzgrn her eyi darmadan ettiini haber verir. "Bu kavimlerin eleba, diyarlar, elde ettikleri yerle bir oldu" denilir. Peki, yeryzn hepsi mi yerle bir oldu sadece Ad ve Semud kavmi mi? Elbette ki "Ad ve Semud helak oldu Yeryz olmad" denilir.


Deerli kardelerim, bizler nefsimizi memnun etmek adna, ite ayetlerin anlamlar ile byle oynuyoruz. Sylediklerini ve verdii rnekleri karlatralm. Allah Nahl 89. ayetinde peygamberimizin, maher gn bizlerin zerine ahit olarak arlacandan bahsediyor ve ahitliini de, DAHA NCE SZLER SORUMLU TUTUYORUM DED Kuran dan yapacan ve bu kitabn gnderilme nedenini aklyor ve diyor ki Yaradan; SANA BU KTABI, HEREY N BR AIKLAMA OLARAK GNDERDK. Peki, her ey kelimesini snrlayp, farkl anlamalara ekenler nasl bir rnek vermiler ona bakalm. Allah cezalandracak kavmin zerine rzgr, frtnalar gnderip, HER EY ykyor mahvediyor. Diyorlar ki burada her eyi mahvediyor derken, btn dnyay deil, yalnz cezalandrlmas gereken kavimden bahsediyor. yide bu rnekte anlatlan ile Kuran da her eyin aklanm olmasn nasl rnek verip karlatrrz? Birisinde Allah sorumlu olduumuz Kuran da, bizlerin sorumlu olduu her eyin aklandn sylyor, dierinde bir kavmin cezalandrlmas ve bu kavmin her eyiyle yok olduu anlatlyor.


te bizler ayetlerin anlamlarn byle saptrmaya alyoruz, peki neden? Srf atalarnn Kuran da bahsedilmeyen, batl inanlarn yaamak adna. Allah emin olmadnz bilginin ardna dmeyin. Kuran n ipine sarln dedikten sonra, Kuran da her bilginin olmadna inanmak, bizleri yaratan Rabbimize ok byk saygszlktr hatrlatrm. yle dnn ltfen, ALLAH ZUHRUF 44. AYETNDE, SZLER KURAN DAN SORUMLU TUTUYORUM DEDKTEN SONRA, SORUMLU TUTTUU KTAPTA, BZLERN MTHANI ADINA, HER BLGNN OLAMAYACAINI NASIL SYLERZ VE BUNA NANIRIZ?


Kuran da imtihanmz adna, sorumlu olduumuz her bilginin olduuna kant, baz rnek ayetler sizlere hatrlatmak istiyorum. Tm bunlara inanmak tabi sizlere kalm. Hepimiz kendi imtihanmz yayoruz. Yorum ve karar sizlerin.


Araf 174: Belki inkrdan dnerler diye AYETLER BYLE AYRINTILI BR EKLDE AIKLIYORUZ. (Diyanet vakf meali)


Araf 3: (Ey insanlar) RABBNZDEN, SZE NDRLENE UYUN ve O'ndan baka dostlara uymayn. Ne kadar da az t alyorsunuz! ( Elmal meali)


Ankebut 51: KENDLERNE OKUNAN KTABI SANA NDRM OLMAMIZ ONLARA YETMED M?[419] phesiz bunda inanan bir kavim iin bir rahmet ve bir t vardr. (Diyanet meali)


Araf 185: Gklerin ve yerin hkmranlna, Allah'n yaratt her eye ve ecellerinin yaklam olabileceine bakmadlar m? O HALDE KUR'AN'DAN SONRA HANG SZE NANACAKLAR? (Diyanet vakf meali)


Araf 174: Hakka dnsnler diye ite ayetleri bylece AYRI AYRI AIKLIYORUZ. (Diyanet meali)


sra 89: Andolsun, biz bu Kuranda insanlara HER TRL MSAL DEK EKLLERDE AIKLADIK. Yine de insanlarn ou ancak inkrda direttiler. (Diyanet meali)


Araf 52: Gerekten onlara, inanan bir toplum iin yol gsterici ve rahmet olarak, ilim zere AIKLADIIMIZ BR KTAP GETRDK. (Diyanet vakf meali)


Nur 34: Andolsun ki biz size (gerekeni) AIK AIK BLDREN YETLER, sizden nce yaayp gitmi olanlardan rnekler ve takvya ulam kimseler iin tler indirdik. (Diyanet vakf meali)


Nisa 174: Ey insanlar! PHESZ SZE RABBNZDEN KESN BR DELL GELD ve size apak bir nur indirdik ( Diyanet vakf meali)
Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://www.facebook.com/Kuranadavet...homepage_panel
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/