Bir soru sormak istiyorum. Sizler inancnz hi sorguladnz m? Allah n Kuran da emrettii yoldan m gidiyoruz, yoksa batl, hurafeyi din mi edindik? Bunun kontroln Kuran dan yapma gerei duydunuz mu, yoksa gerek yok, bana dini anlatanlara ok gveniyorum mu dediniz? nk Kuran yle rnekler veriyor ki gemi toplumlar ile ilgili, Allah n gnderdii uyar kitaplarn okuyup, aka grdkleri tebli aldklar halde, batl inanlarn yaamak adna, Allah n szlerini bile tahrif etmekten ekinmemiler. Bir rnek vermek istiyorum ki, ayn hatalar bizler de yapmayalm. Yapyorsak da, artk vazgeelim.


Bakara 75: imdi, bunlarn size inanacaklarn m umuyorsunuz? Oysa ilerinden birtakm, ALLAHIN KELAMINI DNLER, YCE ANLADIKTAN SONRA, ONU BLE BLE TAHRF EDERLERD. (Diyanet meali)


Ne dersiniz, gemi toplumlarn yapt yanllar, bizler yapyor muyuz? Bakalm Yaradan Kuran da ne emrediyor, bizler Fkh ve mezhep retisi ile gnmzde neler yapyoruz, nelere inanyoruz. Yorumunu sizlere brakyorum.


Allah gnderdii rehber kitabnda, yalnz Kuran n ipine sarln, biz Kuran da hibir eksik brakmadk ve sizlere nice rneklerle akladk ki anlayasnz ve sizi doru yola iletecek yalnz Kuran dr der. Ama mezheplerin retisi fkh inanc ise, her ey Kuran da yazmaz, Kuran herkes anlayamaz, Kuran da zet bilgiler vardr, onun iin fkh ve mezheplerin beeri retisi olmazsa, Kuran anlalmaz ve yaanmaz diye bizlere rettiler ve bizlerde bunlar kabul edip inanmadk m?


Allah Kuran da din ve iman adna veliler, efendiler, eyhler edinip ard sra gitmeyin, gvenilecek yardm ve efaat istenecek veliniz, efendiniz yalnz benim diye uyarr. Ama fkh, mezhep ve tarikat inanc, bunun tam tersini syler ve velisi, eyhi olmayan cennete gidemez diyecek kadar ileri gidilir. OK DAHA LGNC, ALLAH EFAAT TMDEN BANA ATTR DED HALDE, VELLERN, EYHLERN DE EFAAT OLDUKLARINA NANDIRILMADIK MI?


Hakknda emin olmadn bilginin ardna dmeyin, bunun hesabn sorarm diye Allah Kuran da bizleri uyarr ve Kuran kendi korumasna aldn da bildirir bizlere. Ama bizlere slam anlatanlar, doruluundan emin olamayacamz ve peygamberimize atfedilen onca RVAYET SZLERE, hi phe duymadan inanrz. Bu yetmez, rivayet hadisler Kuran ayetleri gibidir, inkr eden, kabul etmeyen Kuran inkr etmi gibidir, diyenlere de inanmakta bir mahsur grmeyerek, Kuran a irk komadk m?


Allah dinde sakn blnenler gibi olmayn, ayrla dmeyin diye birok kez ayetinde uyard halde, mezhep ve fkh inanc, DNDE BLNMEKTE BEREKET VARDIR diyecek kadar ileri gitmeleri, bizleri hi tedirgin etmedi ve bu szlere de inanmakta hi mahsur grmedik.


Allah biz Kuran detaylandrdk ve anlayasnz diye nice rneklerle akladk dedii halde, fkh inanc bizlere Kuran n detayl olmadn, yalnz Kuran ile aka ayetler anlalamayacan rettiler. nk rivayetleri Kuran da bulamadmzda, bakn demek ki Kuran da her ey olmuyormu diyenlere inanmadk m?


Allah dinde hkmme hi kimseyi ortak etmem, gnderdiim elilerimin grevleri yalnz tebli etmek ve sizlere anlatmak, aklamak ikna etmektir der. Hatta peygamberimiz, BEN SADECE BANA VAHYEDLENE UYARIM, BEN SADECE APAIK BR UYARICIYIM dedii halde, ne yani peygamberimiz postacmyd szleriyle, Allah n elisini neredeyse, dinde Allah n orta yaparak, Kuran n misli kadar elisine de dine hkm koyma yetkisi vermitir, diyenlere inanmadk m?

Sizlere aka Kuran da saydklarm dnda, sakn haramlar edinmeyin, Allah a iftira atm olursunuz diye bizleri uyard halde, Kuran da hi bahsedilmeyen onca haramlar listesine de, bunlar da peygamberimiz haram klmtr, diyenlere inanmadk m?

Allah nisa 31. ayetinde, eer yasakladmz byk gnahlardan saknrsanz, sizin kk gnahlarnz rterim diye uyard halde, sanki bu ayeti hi duymamasna, peygamberimize atfedilerek rivayet edilen szde, PEYGAMBERMZN EFAAT MMETNN BYK GNAHLARINADIR diyerek, h elisini neredeyse, Allah n affetmeyecei eyleri affedebilecek gce sahip olduuna bile inanmadk m?

Allah bizlerin ayetleri, inceden inceye dnerek anlamamz tavsiye ederken, sizler Kuran anlayamazsnz, her kelimenin bile yzlerce anlam vardr, onlar veli insanlar anlar diyerek, ayetler zerinde bizlerin dnmesinin, akl etmemizin nne geenlere inanmadk m? Bylece slam dininde ruhban snf yoktur diyen Allah a inatla, KENDMZE RUHBAN SINIFI YARATMADIK MI?


Allah elisine zellikle sylemesini istedii, BEN GAYBI BLMEM, SZLER GB BR NSANIM dedii halde, Allah n elisine Kuran n hi bahsetmedii gayb bilgileri bildiine inanarak, peygamberimize inanlmaz gler, vasflar yklemedik mi?


Casiye 6. ayetinde Kuran, ALLAH'TAN VE O'NUN AYETLERNDEN SONRA, HANG SZE NANACAKLAR dedii halde, imanmz yaamak iin ciltlerce dolusu kitaplara da ihtiyacmz vardr diyenlere inanmadk m? Bu yanl yaparak, Allah n SAKIN KURAN IN SINIRLARINI AMAYIN uyarsna da bylece gzlerimizi kapatarak, Kuran n snrlarn amadk m?


Allah Kuran da, dinin anas olan MUHKEM ayetleri kast ederek, YEMN OLSUN K BZ KURAN I, T VE BRET ALASINIZ DYE KOLAYLATIRDIK DED HALDE, kolayda o kadar da kolay demedik, herkes Kuran anlayamaz, onun iin bilmem ka yl ilim tahsil etmeli insan diyerek topluma korku salp, Mslmanlar Kuran dan uzaklatranlara inanmadk m?


Zuhruf suresi 44. ayetinde Yaradan, SZLER KURAN DAN SORUMLU TUTUYORUM dedii halde, bizlere yalnz Kuran ile iman olmaz diyerek, emin olmadmz rivayetlere de, tpk Kuran gibi iman edilmesi gerekir diyenlere inanmadk m?


Allah yln her vaktinde, kazancmzn ihtiyacmzdan arta kalanndan, zektmz, hayrmz her zaman yapma emri verdii halde, bunu ylda birka gne indirerek, snrlar koyanlara inanmadk m?


Allah Hac bilinen aylardadr diyerek, Haram aylarda Haccn yaplacann rneklerini dahi Kuran da verdii halde, batl bilgilere inanp, Hac grevimizi bir yln iinde bir iki gne indirerek, dier gnlerde Hac yapamazsn diye topluma direten ve bylece Allah n yemin ederek kolaylatrd dini, zorlatranlara inanmadk m?


Allah Kuran n tamamna iman etmedike gerek iman etmi saylmazsnz diyerek, baz ayetlerin stn rtp grmezden gelenleri uyard halde, bizler onlarca ayetin nesih edildiine, yani artk hkmnn olmadna, kalktna inanmadk m?


Allah toplant yani Cuma namaz iin, EY MAN EDENLER diyerek, kadn erkek ayrm yapmadan, toplant namazna bizleri ard halde, Cuma namaznn yalnz erkeklere farz olduunu syleyenlere inanmadk m? Kadnlarmz Allah n bu emrinden mahrum ederek, slam toplumlarnn sosyallemesinin, en nemli bir yolunu ellerimizle bir kenara iterek, batln ve hurafenin szlerine inanmadk m?


Syleyecek, rnekler verecek ok eyler var. Ne dersiniz, onca yanl yapan bizler, bizden nceki toplumlarn dm olduklar yanllara, bizlerde dmedik mi? Elbette dtk, hem yle bir dtk ki, dilim varmyor sylemeye. Elbette bu yanl yapanlara, Allah n kitabndaki ayetlerin stn rtp, grmezden gelenlere, gerekleri batl ile gizleyenlere, bakn Allah neler yapacan sylyor.


Bakara 159: ndirdiimiz ak delilleri ve kitapta insanlara apak gsterdiimiz DORU YOLU GZLEYENLERE, HEM ALLAH HEM DE BTN LANET EDCLER LANET EDER. (Bayraktar Bayrakl meali)
Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://www.facebook.com/Kuranadavet...homepage_panel
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
http://halukgta.blogcu.com/