Bu yaznn tm yasal sorumluluu yazarnndr. Forum ynetimini balamaz.

Mustafa Kemalin gerek memleketi
Mustafa Kemal Atatrk'n aslen Larissa-Teselya-Trnoval olduunu , Kemalist N. Nazif TEPEDELENLOLU, kitabnda tanklaryla beraber anlatmaktadr. Makbule Atadan ya da Zbeyde Hanm'n , ve Atatrk konusunda her kesimin rivayetine nemle yaklalrken neden Mustafa Kemalin hemehrilerinin rivayetlerine nem verilmez Dr. Rza Nurun naklettiklerini alntlyoruz : htiyar Teselyallarn rivayeti udur : Mustafa Kemalin anas, Selanikte kerhanede imi. Yeniehir Trnovasndan ve orann ileri gelen kabadaylarndan Abdo Aa Selanike gelir, bu kadn grr, alr gtrr. Orada p.. olarak Mustafa Kemal doar.
Mustafa Kemalin anne soyu
Zbeyde Hanmn babasnn adna herhangi bir kaytta rastlanamamaktadr (Bir Baka Adan Kemalizm , Abdurrahman DLPAK , sayfa 40) . Kemalistler yazyor ki : Zbeyde Hanmn babas Feyzullah Aadr. Peki ama hangi Feyzullah? Kemalistler bile Zbeyde Hanm Trkle balamak gayretiyle Selanikte yirmi bir Feyzullahtan rivayetlere uygun iki Feyzullah bulmular ve bu ikisinden birisi Zbeyde Hanmn babasdr demilerdir.
Ariv belgelerine gre; Abdullah olu Mehmet Aann oullar brahim ve Hac Abdullah Aalarn her ikisinin de Feyzullah adyla ocuklar bulunuyor. Atatrkn annesi Zbeyde Hanmn babasnn sz edilen bu iki Feyzullahtan birisinin olmas gerekir. Belgelerden anlaldna gre, Zbeyde Hanmn babas Mehmet olu Yorgani brahim Aann olu Feyzullahtr. Hac Abdullahn olu Feyzullahn da, Zbeyde Hanmn babas olmas muhtemeldir. (Mehmet Ali Z, Osmanl Arivi Belgelerine gre Gazi Mustafa Kemal Atatrkn Soy Kt, Eyll 2014 , sf. 196 ) Belge kesin bilgi verir ama burada hem belgelere gre budur deniyor hem de teki olmas da muhtemeldir deniyor. Buradan anlalyor ki Kemalistler gerei arptarak yazyor.
Gemite, sosyal ve iktisadi hayatmza dair ne varsa olan hereyin hemen tamamna yakn blmn deiik isimler ad altnda ok saydaki defterlere kaydetme durumu, Osmanl dneminde yaplan en iyi ilerden birisidir. Bu tarihi kaytlarn tutulduu defterlerin banda Tapu defterleri, nfus ve temettuat defterleri gelmektedir. Osmanl mparatorluunun hakimiyeti altndaki tm ehir, kasaba ve kylerin, hatta yaylak ve klaklarn burada yaayanlarn adlarna ve doum tarihlerine, hangi ile megul olduklarna varncaya kadar hemen hereyini yazarak kayda geirmilerdir. Anadoluda , Balkanlarda ve Ortadouda ksacas Osmanlnn hkm srd her yerleim yerinin mutlaka kaydedilmi olduu defterler vardr. (Ad geen eser sf. 171-172 ) . Peki bu kadar bilgi ve belgelerin iinde Zbeyde Hanmn ecdad nerede? Bilinmiyor. Bir insan ksz yetim de kalsa yedi kuak soyunu aratrnca renir. Peki Mareal Gazi Kurtarc Ebedi ef Atatrkn neden atas belirlenememektedir? Demek oluyor ki bunlar AIKLANMAMASI GEREKEN BLGLERDR. Burada araya ok nemli bir ayrnt giriyor:
Zekeriya SERTEL, Hatrladklarm isimli kitabnda "Dnmeler ocuklarn bir ei Selanik'te bulunan kendi kurduklar Fevziye Mektebi'ne gnderirler." demekte; ve
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eemsi_Efendi_Mektebi (Yararlanlan tarih : 17 Haziran 2016) linki ise ; Fevziye Mektebi'ni emsi Efendi Mektebiyle ilikilendirir : "emsi Efendi Mektebi (Mekteb-i emsi ptidai), Selanik'te Muallim emsi Efendi tarafndan 1872de kurulan zel okuldur.ili Terakki Lisesi'nin ve Fevziye Mekteplerinin ncs kabul edilir." Bu bilgiler nda ; Mustafa Kemal, bir dnme okulu olan emsi Efendi okulunda yetimitir. Yakn tarihlere kadar, zellikle Osmanl dneminde dnme okullarna Mslman ocuklar alnamazd, alnrsa; dnmeler iin sknt olur, dnmeler eitimini ve propagandalarn rahat yapamazlard. Mslmanlarn bir ihbar ile tm dnmeler, Sabetay Sevinin lm yolculuu gibi bir yolculua Osmanl Devleti tarafndan karlabilirdi. Bunun iin dnmeler okullarn; Mslman rencilerden yaltk ve ilgisiz tuttular. Mustafa Kemal de Yahudi dnmesiydi. Bu gerein korkusuyla , daha annesinin babas bile net aklanamamtr. Mason stad Yazar Tamer AYAN yle yazmaktadr : "emsi Efendi, siyasi yn olan bir Kabala uzmanyd" ( Tamer AYAN ; Atatrk ve Masonluk sf. 84). Zafer GLER, Zbeyde Hanm Tek Kadn adl kitabnn 51. sayfasnda da emsi Efendi'nin, Mustafa Kemal'in tm yaamn DERNDEN etkilediini yazmaktadr. Bu durum, Mustafa Kemalin soy kt zerine yaplan aratrmalarn bir noktada durmasna sebep olmaktadr. Bu durumu, Osmanl Arivi Belgelerine gre Gazi Mustafa Kemal Atatrkn Soy Kt adl almasnda, Kemalist Mehmet Ali Z, yle belirtir : Atatrkn lmnden bu yana tam 76 sene geti. Geen bunca onlarca senelere ramen kaynaklara dayal ve teferruatl olarak sahih ve gereki bir soyaacna sahip DELZ. Atatrkn soy ktne dair, yeteri kadar bilgilere sahip bulunamadmz, bizim iin bunun bir eksiklik olduunu bilmemize ramen itiraf etmek zorundayz. (Mehmet Ali Z, Osmanl Arivi Belgelerine gre Gazi Mustafa Kemal Atatrkn Soy Kt, Eyll 2014 , sf. 71) . Mustafa Kemal ve ailesi Sabetayisttir. Bu yzden aratrmalar bir noktada durmaktadr. Bunlar kesinlemi bilgilerdir. Sabetayist yani DNME ; gizli yahudi demektir. Kendisini mslman gsteren katmerli Yahudilere Sabetayc denilmektedir.
Mustafa Kemalin baba soyu
Atatrk, Kemalist Masonik diktatrlk olan TCnin rejimini kurduktan sonra kendi baba soyunu ve kendi doum tarihini net renmek iin umumi katibi Hasan Rza SOYAK grevlendirmitir (Babakanlk Cumhuriyet Arivinde yapm olduumuz almalarda Mustafa Kemal Atatrkn bizzat babas hakknda kendisinin aratrma yaptrm olduunu tespit ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatrkn Soy Kt Osmanl Arivi Belgelerine Gre Mehmet Ali Z , sayfa 33) . Bir subay dnn ki, onyllardr baba soyunu ve doum tarihini merak etmeden yaam.. Ya da Anadoluyu kandrmak iin kendine ecere aryor! Demek ki Mustafa Kemalin doumu, karanlk bir mdahalenin eseridir. Makbule Atadan ya da Zbeyde Hanm'n , ve Atatrk konusunda her kesimin rivayetine nemle yaklalrken neden Mustafa Kemalin hemehrilerinin rivayetlerine nem verilmez Dr. Rza Nurun naklettiklerini alntlyoruz : htiyar Teselyallarn rivayeti udur : Mustafa Kemalin anas, Selanikte kerhanede imi. Yeniehir Trnovasndan ve orann ileri gelen kabadaylarndan Abdo Aa Selanike gelir, bu kadn grr, alr gtrr. Orada p.. olarak Mustafa Kemal doar. Bundan sonra Mustafa Kemal, -bkz. Aada Selanik Asliye Hukuk Mahkemesinin Adet/451 numaral lam kararndan anlald zere- , tekrar Selanike annesi ile yerleir ve annesi Zbeyde , genelevine tekrar girer. Bir sre sonra yine Abdu Aa ile anlap genelevinden kar. htiyar Teselyallarn rivayeti udur : Mustafa be yalarnda iken Abdo lm, anas olu ile Selanike gelmi. Mustafa , mektebe girmi. Anas Gmrk kolcusu Ali Rza ile evlenmi. N. Nazif TEPEDELENLOLU diyor ki : Mustafa Kemalin biraz bycek bir ocuk olduu gnlerde dahi bu kasabaya tekrar gitmi olduunu masa konumalar esnasnda duymu olanlar vardr. Mesela Mustafa Kemal Trkiyesinin Hariciye vekili Dr. Tevfik Rt ARAS bu ciheti pekala hatrlamaktadr. Mustafa Kemalin baba soyu ; aada bulacanz Selanik Asliye Hukuk Mahkemesi kararna gre Abdu Aadan te belirlenememektedir. Yani Mustafa Kemal, hem veled-i zina hem anne tarafndan- yahudidir.

Selanikte Abdu adndaki bir kabaday ld vakit onun miras tartma mevzusu olmutur. Zbeyde adndaki kadn ; Abduun kars olduunu iddia eder, Abdutan kalan mirasn tamamnn kendisine ait olduunu ve olu Mustafann Abduun olu olduunu syler. Bunun zerine Abduun akrabalar bu duruma kar karak, Zbeyde Hanmn genelevde alt ve Abdu ile anlat vakit Zbeydenin olu Mustafann iki yanda olduunu iddia ederek; bu sylenenlerin doruluu iin Zbeyde Hanmn alt geneleve sorulmasn mahkemeden isterler. Mahkeme de gerekten geneleve yazd tezkerenin cevabnda , Zbeyde hanmn genelevde alt ve Abdula beraber anlap kt malumat zerine , Zbeyde hanmn miras davasnn reddine karar verir.
Burada tek bir itiraza yant verip dierlerini http://mustafakemalinbabasikim.blogspot.de/ isimli web sitesindeki belgelere havale ediyoruz.
BELGEYE TRAZ : Szde 'belge'de bir de 20 kuruluk pul vardr. O yllarda budayn kilosu 0.66 kurutu! (Vedat Eldem, Osmanl mparatorluunun ktisadi artlar, sf. 133) Basit bir veraset ilamna "20 kuruluk pul", pek srtan bir uydurmadr!
TRAZA YANIT : Bu zamanda (2013) da budayn kilosu yaklak 0.66 TLdir. Pulun deerini gnmze uyarlarsak pulun deeri 20 TLye denk dmektedir. Yani hukuk alannda kullanlan pul (posta pulu deil ! mahkeme pulu) deeri bakmndan hi de iddia edildii gibi bir olumsuzluk yoktur. Bu Osmanlca belgedeki pulun deeri normaldir. Ayrca ; Selanik; kapitlasyonlarn getirdii serbesti ile zellikle stanbul rejimine kar rgtlenmelerin ok gelitii bir sanayi ve zellikle ticaret ehriydi. Osmanl Devletinde ise ; 2. Mahmut ile balayan batllama, kendisini heterojen bir yapda gerekletirdi. Ekonomik olarak da farkl eyaletlerde farkl yaantlar , sosyal durumlar ve buna bal hukuksal prosedrler olutu. stanbul ile Selanik arasnda da ekonomik farkllk gerei vardr. Yukardaki Osmanlca mahkeme kararndaki 20 kuruluk pul, Selanik ve yresi iin hukuksal bir prosedrdr.
NOT: Mustafa Kemal, annesinin cenaze trenine katlmamtr.