GAZEL

Bitmiyor ah neyleyim ki derdi efkârım benim.
Sönmez asla yürek içre kaynayan narım benim.

Visal-i yâr düşlerimden çekti artık rağbetin,
Gece gündüz artıyor neyleyim zârım benim.

Ayine-i hayalim resmederken hayatı,
Gitti elden neyleyim sabr-ı kararım benim.

Gelecekten bir umut ummanın manası yok,
Teselli vermez oldu gayrı ısrarım benim.

Usandım bu hayatın çözülmeyen fendinden.
Gündüzler sizin olsun geceler yârım benim.

Dost diye bellediğim vefasızlar yüzünden,
Gün günden ağırlaştı omzumda barım benim.

Boşunaymış bilmedim bunca gayret ve caba,
Yanlış yerde kurmuşum kesat pazarım benim.

Kimseden bir himmet bekleme ey İbrahim
Bekliyor bunca yıldır her an mezarım benim.

İbrahim Sağır