Kuran tercme edenler, yle yanl kelimelerle tercme ediyorlar ki, Kuran n dier ayetleri ile taban tabana zt anlamlar ortaya kyor. Byle olunca da, Kuran/slam dmanlarna gn douyor. Bu yazmda ok bahsedilen ve yine slam dmanlarn sevindiren, yaptmz yanllara bir rnek ayet sunmak istiyorum sizlere. Nisa suresi 34. ayet. nce farkl iki mealden yazalm. Daha sonra zerinde birlikte dnelim.


Nisa 34: Erkekler, kadnlarn koruyup kollayclardrlar. nk Allah, insanlarn kimini kiminden stn klmtr. Bir de erkekler kendi mallarndan harcamakta (ve ailenin geimini salamakta) drlar. yi kadnlar, itaatkrdrlar. Allahn (kendilerini) korumas sayesinde onlar da gayb korurlar. (Evlilik ykmllklerini reddederek) bakaldrdklarn grdnz kadnlara t verin, onlar yataklarnda yalnz brakn. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalrsanz) ONLARI (HAFFE) DVN. Eer itaat ederlerse, artk onlarn aleyhine baka bir yol aramayn. phesiz Allah, ok ycedir, ok byktr. (Diyanet meali)


Nisa 34: Erkekler; kadnlar gzetip kollaycdrlar. undan ki, Allah, insanlarn bazlarn bazlarndan stn klmtr ve erkekler mallarndan bol bol harcamlardr. yi ve temiz kadnlar saygldrlar; Allah'n kendilerini koruduu gibi, gizlilii gereken eyi korurlar. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuunuz kadnlara NCE T VERN, SONRA ONLARI YATAKLARINDA YALNIZ BIRAKIN VE NHAYET ONLARI EVDEN IKARIN/BULUNDUKLARI yerden baka yere gnderin! Bunun zerine size saygl davranrlarsa artk onlar aleyhine baka bir yol aramayn. Allah ok ycedir, snrszca byktr. ( Yaar Nuri ztrk meali)


Ayn ayet ve bir birinden ok farkl iki tercme. Bylemi anlayacaz Allah n ayetlerini? Ne yazk ki san ve hurafe rivayetlere gre ayetleri anlamaya altmz iindir ki, byle yanllar yapyoruz. Gelin bu ayeti Kuran dan yardm alarak, birlikte anlamaya alalm.


Ayet erkeklerin kadnlar koruyup, kollayc olmas konusuna aklk getiriyor ve diyor ki, Allah bazlarnz, bazlarnzdan stn/farkl klmtr. Buradan da anlalyor ki, erkek kadna gre daha gl ve kuvvetli yaratldndan, kadnlar korumak, evin geimini salamak erkein grevidir. Tabi bu szlerden, kadn almaz anlamn karamayz. nk Allah byle bir hkm zellikle vermemitir. Bylece kadna yaamnda, byk kolaylk salamtr. Erkekler, kadnlar koruyup kollaycdr diyen Rabbimiz, acaba ayn ayetin sonunda, gerektiinde elerinizi dvn der mi? Yeri gelmiken hatrlatmak isterim, bu szlerden yola karak, yle tercme yaplyor ve ERKEKLER KADINLARIN ZERNDE YNETCDR DENYOR. Elbette bu szler Allah n deil, uslanmaz nefislerin arzulardr.


Ayette bazlarnzn, bazlarna stn/farkl yaratlmasndan bahsedilmesi, dikkat ediniz ltfen kimin hangi konuda kimden stnl sylenmiyor. Baz konularda erkekler kadndan stn/farkl, baz konularda, kadnlar erkeklerden stn/farkl diye anlamalyz. STNLK KONUSUNU, KYE AYRICALIK GETRMEZ, TAM TERSNE SORUMLULUK GETRR.


rnein bir kadn, dnyaya bir ocuk getirebilecek zelliiyle, erkekten bu konuda stn/farkl yaratlmtr. Bu rnekler oaltlabilir. ki ya da yandaki erkek ve kz ocuklarn uzaktan izleyiniz, onlarn oynad farkl oyuncaklardan tutun, davran ve hareketlerinin farkllndan, ne demek istediimi anlayacaksnz. Tm bu stnlkler, farkllklar o kiiye Allah tarafndan verilmi olup, yaratlnda/yaamnda ona verilen grev ve sorumluluklar ile ilgilidir. Kadn erkek arasnda, stnlk yoktur, i blm vardr. stnlk Allah a kar sorumluluklarmzda, takvadadr.


yi kadnlarn itaatkr ve saygl olmas, Allah n kanunlarna kar taknd tavrla ilgilidir. taatkr szyle namusunu, iffetini koruyan kadn anlamndadr. Yoksa her ne artta olursa olsun, kocasna itaat eden, onun sznden kmayan anlamnda deildir. Bunu da yanl tercme ederek, erkein kadna basksnn, nasl inanlmaz boyutlara ulatnn rneidir.


Gelelim en ok tartlan ve inanlmaz byk bir yanlgyla tercme edilen ONLARI DVN KISMINA. Ayetin bu blmnde, aile iinde geimsizlik olan, BAZI KONULARDA ERKEN, KADININ HALNDE UYGUNSUZLUK, SADAKATINDAN PHE, TOPLUM TARAFINDAN HO GRLMEYEN DAVRANILAR GRMES HALNDE, nasl bir yol izlenmesi gerektii anlatlyor ve diyor ki, byle bir durumda erkek nce karsn, bu ho olmayan konularda uyarmaldr, dikkatini ekmelidir. Fayda etmedii takdirde, byle devam ederse, artk evlilik koullarmz devam edemez anlamnda, YATAKLARINIZI AYIRIN DYOR. Bir aile iin en son are olarak, bu ynteme bavurulmas isteniyor. Buda fayda etmiyorsa, siz olsanz ne yaparsnz? Evet, bu durumda ne yapar sanz, Allah da onu ayetin devamnda istiyor ve diyor ki, artk seni evimde bu davranlarna devam ettiin iin istemiyorum ve birlikte oturamayacaklarn belirterek, evinden kartlmas/gnderilmesi seeneini neriyor. ZATEN FTLER ANLAAMAYINCA, GNMZDE DE BYLE YAPILIYOR.


Peki, Diyanet mealinde neden onlar, birde parantez aarak, HAFFE DVN diyor. Ayette geen (VADRBUHNN) kelimesine, ne yazk ki batl inanlarmza kant olacak bir anlamnn seilmesi ve topluma bu ekilde anlatlmas, Kuran a ve onun retisine yaplacak, en byk saygszlktr. Bu kelime (daraba-darb) kknden tretilmi (darabe fiili) VURMAK, UZAKLATIRMAK, GNDERMEK, SEFERE IKMAK, RNEK VERMEK, KAPATMAK, MUAF TUTMAK, RTMEK.. anlamlarna geldii halde, Kuran n retisine ve adalet hkmlerine tamamen ters den bir anlam seerek, toplum arasnda kukular yaratlm, hatta Kuran dmanlarnn eline, koz verilmitir. Bu ayette, DVNZ anlamn vermek ve kabul etmek, hem devamndaki ayete ters dyor, hem de Kuran n dier ayetlerine.


KURAN IN HBR AYETNDE, BR SU LENDNDE, KLERE BZZAT CEZASINI VERME YETKS VERLMEMTR. nce bunu ltfen asla unutmayalm. Aratrlp, ahitler tespit edildiinde ceza verilir. Ayrca Allah bir hkm veriyorsa onu aka verir, kiilerin insafna asla brakmaz. Diyanetin mealini tercme edenler, kendi nefislerince, birde hafife dvlecei notunu dm. Bunu kim tespit edecek? KADINA KARI, ELNN AYARININ NSAFINI, ERKEE M BIRAKMITIR SZCE ALLAH? Bu koskoca bir iftiradr. Byle bir adaletsizlii Rabbime isnat etmekten, yine Yaradan a snrm. Burada geen zina deildir, zaten bunun cezas ahitler yoluyla tespit edilirse, Kuran da aka belirtilmitir. Bahse konu ayetin devamna bakalm imdide.

Nisa 35: Eer karkoca arasnn almasndan endieye derseniz, bir hakem erkein tarafndan, bir hakem de kadnn ailesinden kendilerine gnderin. BU ARABULUCU HAKEMLER GEREKTEN BARITIRMAK STERLERSE, Allah karkoca arasndaki dargnlk yerine geim verir. phesiz ki Allah hakkyla bilendir, her eyin aslndan haberdardr. (Elmal meali)


Sanrm Nisa 34. ayetin, en son ksmnda geen kelime dvmek mi, yoksa evden uzaklatrmak anlamnda m olduu, ok daha iyi anlalmtr. Kar koca arasna dargnlk girip, ayrlma noktasna gelmi, evinden uzaklam kadn tekrar bir araya getirmek iin, erkek ve kadn yaknlar tarafndan, ara bulucular olumasn tlyor Yaradan. Ayn konuyu daha iyi anlayabilmemiz iin, bir baka rnek verelim imdide, hem de tam tersi konumunda. Bu sefer kadn ayn konuda, einden ikyeti durumunda.


Nisa 128: EER BR KADIN KOCASININ, KENDSNE KT DAVRANMASINDAN YAHUT YZ EVRMESNDEN ENDE EDERSE, uzlaarak aralarn dzeltmelerinde ikisine de bir gnah yoktur. Uzlamak daha hayrldr. Nefisler ise kskanla ve bencil tutkulara hazr (elverili) klnmtr. Eer iyilik eder ve Allaha kar gelmekten saknrsanz, phesiz Allah, yaptklarnzdan haberdardr. (Diyanet meali)


Dikkat ederseniz bu ayette de, kadn kocasndan ikyeti oluyor ve onun sadakatsizliinden, kendisini terk etmesinden, yz evirmesinden endie ederse diyor. Nisa 34. ayette de erkek, ei iin ayn sorunlar yaarsa diyordu ve aklama getiriyordu. Bakn nasl zor durumda kaldk, eer erkek ayn artlarda kadn dvebilir dersek. Erkek ayn eyleri eine yaptnda, ayn eyi sylememiz gerekir ki sylemiyoruz. Bu durumda Kuran da bu szlerimizle, kadn erkek arasnda ayrm yapm oluruz. Dikkat ederseniz Kuran ayn artlarn olumas durumunda, yine ayn zmler getiriyor ve elerin barmas, uzlamas nerisinde bulunanlara uymas nerisinde bulunuyor.


ok ilgintir Nisa 34. ayette geen, ayn kelimeye DVNZ anlam verildii halde, Nisa 94. ayette kullanlan ayn kelimeye IKMAK, gitmek anlam verilmitir. te bizler Allah n ayetleriyle byle oynuyoruz. Bunlar yapanlar Allah, asla affetmeyeceini de bildiriyor.


Bu konuyu daha iyi aydnlatacak, ok dikkat ekici, Nur suresinden baz rnekler vermek istiyorum. Tabi anlamak istememekte srar edenlere, szm meclisten dar.


Nur 6: Elerine zina SNADINDA BULUNUP DA, KENDLERNDEN BAKA AHTLER OLMAYANLARA GELNCE, onlarn her birinin ahitlii kendisinin doru syleyenlerden olduuna dair drt defa Allah adna yemin ederek ahitlik etmesidir. 7: Beinci defa da, eer yalan syleyenlerden ise, Allah'n lanetinin kendi zerine olmasn dilemesidir. (Elmall meali)


Bu ayette erkek, ei ile ilgili zina sulamasnda bulunuyor, ama kendisinden baka ahit olmadn iddia ediyor. Dikkat ederseniz bu durumda bile dayaktan, dvmekten bahsedilmiyor. te Kuran n adaleti byle. Aratrlacak, soruturulacak ve daha sonra gereken yaplacak. Kendisinden baka ahit bulamayan erkek, adaletin nnde drt kez yemin edecek, byle bir zinann yapldn grdne dair. Peki, erkek bunu yaptktan sonra, kadn sulanacak, cezalandrlacak m? Elbette hayr. ncir ekirdei kadar hak yerini bulacaktr diyen Yaradan, erkein g gsterisini her zaman kullanacan bildii iin, bakn Allah kadndan yana, nasl kyor ve ne diyor.


Nur 8: Kadnn, KOCASININ YALAN SYLEYENLERDEN OLDUUNA DAR DRT DEFA ALLAH ADINA YEMN VE AHTLK ETMES, 9: Beinci defa da, eer (kocas) doru syleyenlerden ise, Allah'n gazabnn kendi zerine olmasn dilemesi KENDSNDEN CEZAYI KALDIRIR.


te Yce Rabbimizin adaleti. Kadn, kocam yalan sylyor diye yemin etmesi ve Allah ahit gstererek, eer kocam doru sylyorsa, Allah n gazabnn kendi zerinde olmasn dilemesi halinde kadna inanlarak, KADINA CEZA VERLEMEYECEN SYLYOR. Ama bizler Kuran n bunca ak ayetlerine gzlerimizi yumarak, batl ve hurafe inanlarmza kant aramak adna, Allah n ayetlerine, kelime oyunlar ile farkl anlamlar vermekten ekinmiyoruz. BYLECE KFRLERDEN OLUYORUZ, farknda bile deiliz.
Sayglarmla
Haluk GMTABAK
http://hakyolkuran.com/