Bugn sizlere, belki hi aklnza gelmeyen bir konuyu, dnmenize vesile olmak istiyorum. Camide namaz klanlar bilir, len ve ikindi namazlarnda yani gndz namazlarn farzn klarken imam, sesli olarak ayetleri okumaz, ama gece namazlar yani sabah, akam ve yats namazlarn ilk iki rektnda, yksek sesli okuyarak namaz kldrr. Peki, bu fark nedendir diye hi dndnz m?
Bizler Kuran ayetlerini ve slam rivayet ve san bilgiler eliinde anlamaya, yaamaya altmz srece, Kuran doru anlamamz asla mmkn olamayacan ltfen unutmayalm. Bakn hangi rivayet bilgilere dayanyormu bu farkllk.
(Efendimiz Hazretleri, namazn farz klnd Mira gecesinden sonra, Mekkede kld namazlarnda gece gndz demeyip hepsinde de sesli okuyordu. Gizli okuma yoktu balangta. Ancak gelip Efendimiz in sesli okuyuunu dinleyen mrikler, iittikleri ayetlere kendi iirlerini de kartrarak urada burada iirli ayet okuyarak zihinleri bulandrmaya alyorlard. Bundan ise Efendimiz Hazretleri rahatszlk duyuyordu. O SIRALARDA SRA SURES AYET 110 NAZL OLDU. BU AYET GNDZLER GZL OKUMAYI, GECELER SE SESLL SRDRMEY ARET EDYORDU...)
Yazda bahsedilen sra suresi 110. ayete bakalm, acaba bu ayette namaz klarken gndz sesli okumayn, gece sesli okuyun bilgisi mi veriyor?
sra 110: De ki: ster Allah deyiniz, ister Rahmn deyiniz! Hangisini deseniz olur. nk en gzel isimler, O'na aittir. NAMAZINDA YKSEK SESLE OKUMA; ONDA SESN FAZLA DA KISMA; KSNN ARASI BR YOL TUT!
Ayeti okudunuz, bahsedilen konuyla hibir ilgisi yok. Namazlarmz klarken ister yalnz kl, ister camide, mescitte toplu kl, namazn klarken nasl klacamza ok net bir aklama getiriyor, hibir ayrm yapmadan. Bahsedilen konuyla da hibir ilgisi yok. Bu ayetin nnde ya da arkasndaki ayetlere de baksanz, byle bir anlam kartamazsnz. Zaten Kuran ayetleri dolayl anlatmaz, iaret etmez, aka rneklerle verir ki anlayabilelim. Daha dorusu byle yaptn Kuran bizzat sylyor. te bizler ayetleri byle emin olamayacamz rivayet bilgilerle anlamaya altmz iin, AYETLERN HKMN DE YERNE GETREMYORUZ, AYETN ANLAMINI DA DETRYORUZ.
Allah mriklerin yapaca fitneyi, ya da ktlkleri ayetleri gizleyerek, saklayarak asla nlem almaz, nce bunun bilincinde olmalyz. EKNLECEK KORKULACAK YALNIZ ALLAH TIR AYETNE DE, ZATEN BU DNCE TERS DER. sra suresi 110. ayet, nerede namaz klarsak klalm, yksek sesle namaz klmamz yasaklamtr. Ama bizler ne yazk ki, bunun tersini yapyoruz.
Namaz(Salt) Allah ile kulunun bir olduu, ona dertlerini at, onu zikrettii, ycelttii, ondan istekte bulunduu bir andr. Eer o an bizler bizzat yaamayp, toplu olarak kldmz namazda, imama brakrda, bizler yalnz dinlersek, bu namazn znden uzaklama olur. Yine konuyla ilgili yaznn devamnda, bakn nasl bir bilgi vard.
(Ancak tek bana gece namaz klan kimse serbesttir. sterse sessiz klar. sterse kendini nefsinin imam kabul eder, PENDE MELEKLERN CEMAAT OLABLECEN DE DNEREK MAM GB SESL KILABLR. Yani tek bana akam, yatsy, sabah evinde klan kimse isterse imam gibi rahatlkla sesli okuyarak klabilir.)
Hlbuki Rabbimiz ayetinde, ne yapmamz istiyordu namazmz klarken?
(NAMAZINDA YKSEK SESLE OKUMA; ONDA SESN FAZLA DA KISMA; KSNN ARASI BR YOL TUT!)
Rivayet ve san bilgiler nda inancmz yaarsak, ite byle Kuran ile taban tabana zt bir iman zerinde oluruz. Bu bilgiler nda ltfen dnelim. Madem peygamberimiz gndz mriklerin duymasn istemedii iin, gndz namazlarn sessiz kldryordu, Cuma namaz, bayram namaz neden sesli kldrdn sylyoruz? Burada tam tersi bir mantk yok mu? Bakn bu konuda da nasl bir savunma yaplyor.
(Cuma ve bayram namazlar da zaten Hicretten sonra farz ve vacip klndndan, mriklerin de bir zarar olmayacandan kraatler cehr(yksek sesli) oldu. )
Bahsedilen namazlarn, hicretten sonra farz ve vacip olduu sylenerek, imamn sesli namaz kldrd savunmas yaplyor. Bu bilgiler nda, dnme melekesini yitirmemi bir Mslman u soruyu sormaz m? Artk hibir sorun kalmadna ve mriklerin bizlere ibadetlerimizde alaya alamayacaklar bir ortam olduuna gre, artk gndz namazlarmz camilerde imamn sesli kldrmas gerekmez mi?
Dorusu anlatlanlar ne yazk ki kendi iinde elikili. AMA BUNU SORGULAMA GCMZ, ELMZDEN ALINDII N, NE DNYORUZ, NEDE SORGULAYABLYORUZ. te bizler slam bu bilgiler nda yaayp gidiyoruz. Sonucunu da toplum olarak gryoruz.
Bu konuyu anlatan yaznn son ksmnda, ok dikkat ekici bir blm vard ki, bugn bizlerin slam sorgulamadan yaamamzn asl nedenine k tutuyor.
( Bilindii gibi slamdaki grevlerin bir ksm, aklla izah edilebilen makulul-manadr. AZ BR KISMI DA TESLMYET GEREKTREN VE AKILLA ZAH EDLEMEYEN BOYUTTADIR. Bunun da hikmetleri vardr. Bir hikmeti udur ki, slam dininin iki temel esas vardr. Birincisi, iman esaslardr. man ilimdir ve akla hitap eder. kincisi, slam esaslardr. slam teslim olmay gerektirir. Bu sebeple bazen akln kavrayamad baz unsurlar da olacak ki teslimiyet hasl olsun. YOKSA HER EY AKLINA YATTII N KABUL EDERSE K O ZAMAN TESLMYET TESTNDEN GEMEM OLUR. )
Ne yazk ki bugn yaanan slam dinine, akln ve mantn alamayaca eyleri dahi sokabilmenin anahtar bu szlerde yatyor. MAN ETMEK GRNMEYENE NANMAKTIR. AMA O MANI NCE SALAMLATIRMAK, GL VE KALICI KILMAK STEYEN, ELDE KURAN DNEREK, ARATIRARAK ANLAMALI K, MANI KALICI VE SREKL OLABLSN. slam n esaslar asla akln ermeyecei konular deildir. Allah bizlerin, hi dnmeden iman etmemizi asla istemez. Kuran anlamaya alanlarn gnl gzn aacan syleyen Rabbimiz, bylece fark edemeyeceimiz konularnda, farkna varmamz salyor.
Peki, Kuran bu szleri onaylar m? Bir baka deyile Allah bizlerin dnmeden iman etmemizi mi istiyor Kuran da? Gelin ona da bakalm.
Bakara 269: Allah, dileyene hikmeti verir; kime hikmet verilmise, ona byk servet verilmitir. AMA AKIL SAHPLER DIINDA KMSE BUNU DNP ANLAYAMAZ.
Ali mran 191: Aklselim sahipleri ayakta dururken, otururken, yanlar zerine yatarken Allah' anarlar, GKLERN VE YERN YARATILII HAKKINDA DERN DERN DNRLER VE YLE DERLER: Ey Rabbimiz! Sen bunu, bouna yaratmadn; seni noksan sfatlardan uzak tutarz. Bizi cehennem azabndan koru!
brahim 52: te bu, kendisiyle uyarlsnlar, Allah'n ancak bir tek tanr olduunu bilsinler ve AKIL SAHPLER YCE DNP T ALSINLAR DYE, insanlara bir bildiridir.
Nisa 82: Hl KUR'N ZERNDE GERE GB DNMEYECEKLER M? Eer o, Allah'tan bakas tarafndan gnderilmi olsayd onda birok eliki bulurlard
Araf 201: Takv sahipleri var ya, onlara eytan tarafndan bir vesvese dokunduunda, DNP HEMEN GRRLER.
Enfal 22: phesiz Allah katnda canllarn en kts, DNMEYEN SAIRLAR VE DLSZLERDR.
Rad 19: Rabbinden sana indirilenin hak olduunu bilen kii, kr olan biri ile ayn mdr? SADECE AKIL SAHPLER DNRLER.
Nahl 44: Apak mucizelerle ve kitaplarla gnderildiler. Kendilerine indirileni insanlara aklaman iin ve DNSNLER DYE, SANA DA BU KUR'N'I NDRDK.
Muhammed 24: Bunlar, KUR'N'I DNMYORLAR M? Yoksa kalpleri kilitli midir?
Kamer 40: Andolsun ki Kur'n', DNENLER N KOLAYLATIRDIK. DNEN VAR MI?
Yunus 100: Allahn izni olmadka, hibir kimse iman edemez. Allah, azab AKILLARINI (GZELCE) KULLANMAYANLARA VERR.
Siz bunca ayetten, Allah n bizleri baz konularda, dnmeden iman etmelisiniz diye sylediini mi anladnz? Elbette hayr, tam tersine mutlaka dnmemizi zellikle emretmitir. Peki neden? nk dnen, akln kullanan ve Kuran rehber alarak onun snrlarn amayan bir insan, hi kimse kandramaz aldatamazda ondan. Dnerek iman eden bir insann, tm gerekleri grd, hibir phesi olmad iin, nefsi de baka yanllara ynelmez. Ama dnmeden iman eden, akl yatmayan konulara inanan bir insann nefsi, pamuk iplii gibidir, nereye ekerseniz o taraf gider. Onun iin Allah zellikle dnmeye nem verir ve bizlerin dnerek iman etmemizi ister.
BR BAKA DEYLE DNME VE AKIL, MANIN SGORTASIDIR.
Bu konuda Kuran n verdii rnee bakalm. Toplu klnan namaz konusunda da rnek veriyor, hem de sava zamannda peygamberimizin imamlnda. Bakn nasl tarif ediyor.
Nisa 102: Sen onlarn aralarnda bulunup da onlara namaz kldrdnda, ilerinden bir ksm seninle beraber namaza dursun. Silahlarn da yanlarna alsnlar. Bunlar secdeye vardklarnda dier bir ksm arkanzda beklesin. Sonra o namaz klmam olan dier ksm gelsin seninle beraber klsnlar ve ihtiyatl bulunsunlar, silahlarn yanlarna alsnlar
Ayete dikkat ettiyseniz, peygamberimizin imamlnda ksaltlm namaz klnyor. Ltfen aklamaya dikkat ediniz, peygamberimizle birlikte namaza duruyorlar ama sesli okumaktan bahsetmiyor. Ancak buradaki imamn grevi, hep birlikte kyam etmek, rk ve secde etmenin dnda bir grevi yok. NK NAMAZ, ALLAH LE KULUNUN ARASINDAK BADIR, BUNA H KMSE MDAHL OLAMAZ, ARAYA GREMEZ.
Toplumu istedikleri gibi, kendi menfaatleri ynnde kandrabilmek isteyenler, toplum ile Kuran n arasna girmi ve hemen hemen her konuda, dine hurafe ve batl dncelerini sokmulardr. Peygamberimizin asla sylemesi mmkn olmayacak szleri, sanki peygamberimiz sylemi gibi topluma anlatanlar ve bu yolla peygamberimize iftira atanlar, toplumu istedikleri ynde kullanma gcn elde etmilerdir.
Elbette bunu yapanlarn maher gn yzleri simsiyah olacak, Allah a ve elisine attklar iftiralarn hesabn vereceklerdir. Bizlere den elde Kuran, onu yine Kuran n aklamalarndan, verdii rneklerden yola karak, anlamaya almak olmaldr. Bunu baara bilenlere ne mutlu.
Sayglarmla Haluk GMTABAK