Allah’ın yeryüzü halifesi sen
Elifte ismini yaratanı an
Mükemmel suretin üzerinde can
Âlem de Adam gibi Âdem olmak

Mahlûkatın beşer insanlık hali
En güzel ahlaktır ruhta ki balı
Hayatta sağlıktır kıymetli malı
Âlem de Adam gibi Âdem olmak

Düşer kalkar yamak olmaz kullara
Çıkar için sapmaz meşru yollara
Aklı birlik toplar fikri kolları
Âlem de Adam gibi Âdem olmak

Engin dal’a benzer rükû duruşu
Irk mevki servet kin bilmez varışı
Sarmaşığa benzer sevgi sarışı
Âlem de Adam gibi Âdem olmak

Dik durur zalimim zulmü önünde
Mazlumun duası daim yanında
Her kim Hakkı zikir eder anında
Âlem de Adam gibi Âdem olmak

Kul nefisle aciz özrünü diler
Benliği unutan rabbini bilir
Mim gibi secde de huzura dalar
Âlem de Adam gibi Âdem olmak
21.09.2014
A.Suyak