Görsek gonca dudaklı yari ziyan eyleriz
Gül yüzü için bülbül gibi figan eyleriz..

Hasta gönül kapıya varmış şifa arıyor
YETER Kİ YARDAN GELSİN, DERDİ DERMAN EYLERİZ!


Hüsn-i cemalin şirin dudağın emsalsizdir
Seni kıssa-ı Hamza gibi destan eyleriz..

Endamın şevki ile eylesekte aşikar

Dudağının sırrıdır bil ki hanederiz..


Hasta gönül kapıya varmış şifa arıyor
Yeter ki yardan gelsin, derdi derman eyleriz..

Ey fani şu dünyada ölümmüş gül olsada
Gamzeyi dilber ile onu asan eyleriz..


AVNİ..