Bir kardeimiz yazlarmdan, peygamberimizi devre d braktm izlenimini alm. Mslman m diyen bir insan, bunu aklndan bile geiremez. Arkadamz bana verdii cevabnda, Kur’an n peygamberimize itaati, rnek almamz gerektiini sylyor ve benim yazdm yazlarda, bunu gremedii izlenimini aldn da belirtmi.

Bende bugnk yazm, bu konuya ayrdm. Ayrca bu kardeimiz, beni Kur’an a uymaya arm, buna ok memnun olduumu sylemeliyim. Yalnz tek bir artla, KUR’AN I RVAYETLERE GRE ANLAMAMAK ARTIYLA. Gnmzde bu ekilde Kur’an anlalmaya alld iin, dinde blndk, paralandk. Daha da kts, Kur’an a uyduumuzu zannederken, Kur’an kendimize uydurduk, bunun farknda bile deiliz.

Bizler eer Kur’an, rivayet hadisler olmasayd kapal kalrd, anlalmazd diye inanrsak, bu peygambere uymak deil, RVAYET VE SANIYA TAB OLMAK OLUR, NCE BUNU UNUTMAYALIM. Kur’an a uymak, onu bir btn olarak anlamaya almakla olur. Parac olarak kelimelere anlamlar vererek anlamak, Kur’an anlamak deil, Kur’an nefsimize uydurmaktr.

Arkadamzn syledii gibi, Allah Kur’an da elime uyun emrini vermitir. Peki, peygamberimiz e nasl bir grev, sorumluluk verilmitir? te bunu grmezden gelip de, bizlere retilenleri doru karmak adna, Kur’an da asla bahsedilmeyen, birok hkmleri de peygamberimiz koymutur dine dediimiz andan itibaren, Kur’an dan sapm, Kur’an a deil RVAYETLERE uymu oluruz. Amacm, bunun fark edilmesi adnadr.

AKLA DEL, KUR’AN A TESLM OLALIM demi kardeimiz, bana verdii cevapta. Bu tabir doru olamaz. nk akl ve Kur’an paralel, yan yana yrr, asla ayrlmaz. Allah Kur’an da onlarca ayetinde, bizleri dnmeye ve aklmz kullanmaya ynlendirir.

Bana cevap veren kardeimiz, benim peygamberimizi, devre d braktmn izlenimini aldn sylemi. BUNU DNMEKTEN ALLAH A SIINIRIM. Elbette bana byle bir iftira atan da, Rabbime havale ederim. Hi kimse peygamberimizi devre d brakarak, slam yaayamaz. AMA H KMSE, ALLAH IN ELSNE VERMED BR YETKY DE, VERM GSTEREREK, SLAM I YAAYAMAZ.

Allah peygamberleri, uyarc, tebli edici, yol gsterici, t verici olarak gnderdiini birok ayetinde bizlere anlatr. Bu rnekleri birok yazmda vermitim. Bu yazmda, iki rnek vermek istiyorum.

Kehf 56: BZ RESULLER, SADECE MJDELEYCLER VE UYARICILAR OLARAK GNDERRZ. Kfir olanlar ise, hakk batla dayanarak ortadan kaldrmak iin batl yolla mcadele verirler. Onlar ayetlerimizi ve uyarldklar eyleri alaya almlardr.

Ankebut 18: “Eer siz yalanlarsanz bilin ki, sizden nce geen birtakm mmetler de yalanlamlard. PEYGAMBERE DEN APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR.”

Yukardaki ayetleri ve buna benzer birok ayetleri grdmz halde, hala peygamberimizin yetki ve sorumluluklarna ilaveler yapyor ve buna inandrlyorsak, yanl yoldayz demektir.

Allah ne diyordu Kehf 26. ayetinde, BEN HKMME H KMSEY ORTAK ETMEM. Bir baka ayetinde de tebli etmek sana, hesap sormak bize der diyordu. Yine Yaradan gemi toplumlarn yapt hatay, bizler yapmayalm diye, SANA TEBL ETTM KUR’AN LA ONLARA HKMET DYEREK, ELSNN KUR’AN DAN BAKA HBR KAYNAK KULLANMADIINI APAIK ANLATIYOR AYETNDE. Ltfen unu unutmayalm, Allah dinin tek hkm koyucusudur asla da, DNDE HKM ORTAI YOKTUR.

Peygamberimize iman etmekte nazlanan Ehli kitap, edindikleri rivayet inanlar da Kur’an n yannda yaamak istediklerinde, bakn nasl ayet indiriyor Allah.

Araf 185: Gklerin ve yerin hkmranl konusunda, Allah'n yaratt her eyi ve ecellerinin yaklam olabileceini dnmediler mi? O HALDE KUR'N'DAN SONRA HANG SZE NANACAKLAR?

Casiye 6: te bunlar, Allah'n ayetleridir. Bunlar sana gerek olarak okuyoruz. ALLAH'TAN VE O'NUN YETLERNDEN SONRA HANG SZE NANACAKLAR?

Demek ki peygamberimizde yalnz Kur’an tebli etmi ve yalnz Kur’an ile hkmetmitir. Emir ok ak. Hatta bu konu ile ilgili, bir baka ayetinde de, bakn grev tanmn nasl yapyor elisinin ve elisini iddetle nasl uyaryor.

Hakka 44–45–46: Eer (Peygamber) BZE SNAT EDEREK BAZI SZLER UYDURMU OLSAYDI, MUTLAKA ONU KUDRETMZLE YAKALARDIK. Sonra da onun AH DAMARINI MUTLAKA KESERDK.

ok dikkat ekici deil mi? Allah ok ak bir hkm veriyor ve diyor ki, elimize indirdiimiz Kur’an n dndan, bize isnat ederek bunlarda dinin emridir, Allah n emridir diye baz szler sylemi olsayd ONUN CANINI ALIRDIK DYOR. Peki, bizler bunca ayetleri grdmz halde, hala neler sylyor ve bunlarda peygamberimizin dine koyduu hkmlerdir, her ey Kur’an da yoktur deme cesaretini gsteriyoruz. ok zc.

Hlbuki Kur’an da her ey o kadar ak ki, yeter ki Kur’an rivayet ve san bilgiler nda, anlamaya almayalm, baz ayetleri grmezden gelmeyelim. Allah aka aadaki hkmn verdiyse, sizce Allah bizleri, Kur’an n dndan bilgilerden de sorumlu tutar m?

Zhruf 44: Dorusu Kur'an, sana ve kavmine bir ttr. LERDE ONDAN SORUMLU TUTULACAKSINIZ.

Allah bakn ne kadar ak bir hkm vermi. Sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum diyor. Bu durumda bu ve buna benzer yzlerce ayeti grmezden gelip, stn rtp, nasl olurda bunlar da peygamberimiz dine ilave etmitir, bunlardan da sorumluyuz deriz ve bunlara inanrz?

Bunu syleyen, bu ayetlerin hi birisine iman etmiyor demektir. Bylece gerek iman edenlerden de olmam olacann, ltfen bilincinde olalm. Allah baz ayetleri grmezden gelenlere, stn rtenlere Kafir dediini, ltfen unutmayalm.

Kelimelere kendi nefsimizden, hurafe inanlarmza kant olsun diye ltfen anlamlar vermeyelim, manasn-anlamn Kur'an dan arayalm. Bizlere retilenler, Kur'an n tek bir ayetine bile ters dyorsa asla kabul etmeyelim, yoksa hesabn veremeyiz.

Kur’an peygamberimizi rnek almamz ister bizlerden. Dikkat ediniz RNEK diyorum. rnek insan dediimizde, yaam, davranlar ve olaylar karsnda taknd tavrdr ki, Allah da elisinin bu ynlerini rnek almamz emreder. Ad stnde eli. Eliler gnderilene ilave yapamaz, ekleyemez. Tek bir kelimesini bile deitirmeden, tebli eder. Bu hkmde Kur'an da zaten apak verilmitir.

Ayrca peygamberimiz devletinde bakandr ki, verdii kararlara kesinlikle uyulmasn syler Allah. Dikkat ediniz bu sylemler, peygamberimizin bizzat yaad dnemlerle ilgilidir. Verdii kararlara kesinlikle uyulmas gerektiini sylemesinin nedeni de, ona yardnc olunmasn salamak, toplumu daha kolay ynetebilmesi adnadr.

Kur’an da geen baz rnekleri hatrlaynz. Allah n elisi en kk bir hata yaptnda uyarlmakta ve Allah tarafndan ikaz edilmektedir. Peygamberimiz dini tebli ve yaamak adna, asla Kur’an n dna kmam, yalnz sana indirdiimle onlara hkmet diyerek, aka hkmn vermitir. Bizlerde peygamberimize uymak istiyorsak, yalnz Kur’ana uyarak, emin olmdmz bilgilerin ardna dmemeliyiz.

Sizlere hatrlatacam, u ayet zerinde dnelim imdide.

Ali mran 101: Allah’n ayetleri size okunuyor, Resul de aranzda; peki nasl kfre sapyorsunuz? KM ALLAH’A YAPIIRSA DOSDORU YOLA LETLMTR o.

Ayete dikkat ederseniz, Kur’an sizlere okunuyor ve Resulmde aranzda diyor. Byle olduu halde kfre sapyorsunuz diyor. ok dikkat ekici ve dndrc bir ayet. Yani her ey elinizin altnda olduu halde, siz Kur’an n dna kyorsunuz diye uyararak, kim Allah a yaprsa, yani kim KUR’AN A yaprsa, dosdoru yola iletilmitir diyor. Sizce apak bu ayet, bizleri Kur’an dna ynlendiryor mu?

imdide bu ayeti gnmz artlarnda anlamaya alalm. Allah n ayetleri Kur’an bizlere okunuyor, hi deimeden Allah korumasnda. Ama onun resul rnek peygamberimiz aramzda deil. Elbette bizler, o dnemde yaayanlar gibi ansl deiliz, ama elimizde Allah n korumas altndaki KUR’AN var. te ayetin sonunda, aslnda apak bizlerin yapmas gereken syleniyor ve diyor ki, KM ALLAHA YAN KUR’AN A YAPIIRSA, DOSDORU YOLDA GDYOR DEMEKTR.

Bizlerin sarlaca, inanaca, rehber alaca kitabn ne olduu, Kur’an da onlarca ayetinde apak sylenmitir. Bir rnek verelim.

Araf 3: (Ey insanlar), RABBNZDEN SZE NDRLENE UYUN VE O'NDAN BAKA VELLERE UYMAYIN. Ne kadar da az t alyorsunuz!

Bakn Allah ayetinde ok ak bir snr iziyor, hkmn veriyor bizlere ve diyor ki, RABBNZDEN SZE NDRLENE, YAN KUR’ANA UYUN VE ONDAN BAKA VELLERE UYMAYIN.

Peki, bizler bunca ak ayetleri grdmz halde, neler diyoruz? Ne yani peygamberimiz postacmyd. Peygamberimizin de dine hkm koyma yetkisi vardr. Bizlerde bunlara uymak zorundayz. Yalnz Kur’an ile iman olmaz diyoruz. Peki, bu szler, yukardaki ayetlere uyuyor mu? Daha nce rnek verdiim ayetlerinde tmne uymuyor. Hatta yzlerce ayet vardr ki, bizlerin yalnz KUR’AN IN PNE SARILMAMIZI EMREDER.

Allah elim e uyun der, nk elisine verdii emir, KULLARIMA YALNIZ KUR'AN LE HKMET EMRDR de ondan. Bu emri ve onca tembihi-uyary alan Allah n elisi, sizce Kur’an n dndan, dine hkm koymu, ilaveler yapm olabilir mi? Karar sizlerin, herkes kendi imtihann yayor.

Allah resulme uyun derken, yaad dnemde, toplumun iinde onlara yapt liderlii konumunda, ona uyulmasn emrediyor. Ayrca peygamberimizin verdii kararlarda, bizzat Allah n kontrolnde olduunu gryoruz. Onun iinde kesinlikle elisine uyulmasn emreder, bylece elisinin iini-grevini kolaylatrr.

imdide tam tersini dnelim ve diyelim ki, hayr peygamberimiz dine Kur’an dndan da hkmler koymutur, ilaveler yapmtr. Bizler bunlara da uymak zorundayz diye dnelim bir an.

Bu durumda hemen kendimize soralm. Madem peygamberimiz dine ilaveler yapt, neden Kur’an gibi onlar da yazya geirmedi? Peygamberimiz tam tersine Kur’an dndan, din adna peygamberimize atfedilen szlerin, yazmn bile yasaklad. Geri bunu sylediimizde, nce yasaklad daha sonra serbest brakt denir. Asla peygamberimizin serbest brakmadn, drt halife devrinde de, hadis nakli yasayla nasl mcadele edildiini, yasan devam ettiini ltfen aratrnz.

Bu dnceye inanmamz bizleri, dinde blm ve birbirimize dman etmitir. Blnmeyi tetikleyen, rivayet ve san bilgilere inanmaktr. ok yaknmzda olan, Mslmann Mslman nasl katlettiini, hala gremiyormuyuz? Her mezhep, birbirinin tam tersi, elindeki rivayete gre iman edince, sonu ortada. Allah bizleri, emin olmadn bilginin ardna dmeyin, sizleri Kur'an dan sorumlu tutuyorum dedikten sonra, BYLE BR MAN EKLNE BZLER YNLENDRR VE BU BLGLERDEN SORUMLU TUTAR MI? Karar ve yorum sizin.

Tm bu gerekler nda dndmzde, peygamberimiz Kur’an dndan asla hibir sz sylememi ve bizlere yazl olarak ulatrmamtr. Sizlere Ktb Sitte den bir hadis nakletmek istiyorum.

4106 - el-Muttalib bnu Abdillah bni Hantab radyallahu anh anlatyor: "Zeyd bnu Sabit Hz. Muaviye radyallahu anhma'nn yanna girmiti. Hz. Mu'aviye ona bir hadisten sual etti. Zeyd de hadisi ona syledi. Hz. Muaviye (orada hazr bulunan bir adama) hadisi yazmasn emretti. ZEYD MDAHALEDE BULUNARAK RESLULLAH ALEYHSSALTU VESSELM, HADSLERNDEN H BR EY YAZMAMAMIZI EMRETMT" DED. Bunun zerine Hz. Muaviye yazlan derhal imha etti."
Ebu Davud, lm 3, (3647).

te Kur’an n onayndan geen gzel bir hadis. Akl olan her bilgiden faydalanr. Akl olan, asla emin olmad bilginin ardndan gitmez. nk Rabbimiz sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum diyorsa, bu hkme uymayan hibir bilgi asla doru olamaz.

Peygamberimize atfedilen szleri, ltfen Kur’an szgecinden geirerek kabul edelim, faydalanalm. Unutmaynz Kur’an n onayndan gemeyen bir sz, peygamberimize ait olduunu dnen, nakleden Allah n elisine iftira atm demektir ki, bunu cezas cehennemde kalc olmaktr Allah korusun.

Bizler peygamberimizin yolundan gitmek istiyorsak, Kur’an n ipine sarlmalyz. nk Allah dinin snrlar olduunu, asla snrlar geemeyeceimizi bildirir bizlere.

Peygamberimiz, Allah n RESUL, bizler iin rnektir, dinin LDERDR. ASLA DNDE, ALLAH IN ORTAI DELDR. Elilerin grev ve sorumluluklar Kur’an da ok ak belirtilmitir. Bizden nceki ehli kitabn yanlna derek, peygamberlerine ykledikleri kutsiyeti ve Allah n vermedii yetkileri bizlerde yklersek, onlarn dinden sapt gibi saparz.

Yetkiyi veren Allah tr. Ona bizlerin ilaveler yapmas asla dnlemez. Peygamberimizi devre d brakmaya hi kimsenin gc yetemeyecei gibi, zaten byle bir ey ben Mslman m diyen hi kimsenin, gnlnden asla gemez.

Yalnz unu ltfen unutmayalm. Allah elisine verdii grev yetki ve sorumluluk ok ak Kur’an da belirtilmitir. Bunca ak ayetlerden sonra, Allah n vermedii bir yetkiyi bizler peygamberimize ilave etmeye alyorsak, bu slam snrlarnn dna kmaktr. Ltfen bu yanln, artk farkna varalm.

Dilerim Rabbimizden, Kur’an n snrlarn amayan, hakka batl kartrmayan, Kur’an yine Kur’an n verdii rneklerle anlama abasnda olan, Rabbin halis kullarndan oluruz. Kur’an a harfiyen uyan, hibir ayetin stn rtmeden, grmezden gelmeden yaayan, O rnek peygamberimizin yolunda demektir, bunu da unutmayalm.

Sayglarmla Haluk GMTABAK