Kur’an da yle ayetler vardr ki, zerinde dnmediimiz de okur geeriz. Ama zerinde inceden inceye dnmeye baladmzda, inann daha nce idrak edemediimiz, anlayamadmz birok sorumuzun da cevabn alrz.

Gnmzde slam toplumlar iinde, ok tartlan bir konuda, peygamberimizin hadis yazmna ve nakline izin verip vermedii konusudur. Peygamberimizin nce hadis yazmna ve nakline izin verdii, ama daha sonra yasaklad rivayet edilir. slam leminin bir ksm ise, nce yasaklam ama daha sonra peygamberimiz tekrar izin vermitir fikrini savunur.

Daha sonra izin vermitir diyenler, ilk yasaklamasnn nedeni olarak, Kur’an ile karmasn engellemek adna olduu savunmasn yaparlar. Peki, daha sonra peygamberimizin hadis yazmna ve nakline tekrar izin vermesi, Kur’an ile karma, ya da Kur’an bir kenara koyma tehlikesini oluturmaz m? Yani syledikleri gibi, ilk nce grlen tehlike, daha sonra hadis yazm ve naklinin serbest braklmasyla, tekrar gndeme gelip daha kts, yazlan rivayet hadisler el stnde tutulup, KUR AN DEVRE DII KALMAZ MI?

Bu konu zerinde birok yazlar yazdm, rnekler verdim. Onun iin ok fazla detaya girmek istemiyorum. Yalnz hatrlatmak istediim konu, peygamberimizin lmnden sonra, drt halife devrinin tamamnda, hadis nakli ve yazm yasann, titizlikle devam ettiini gryoruz. Bu demektir ki peygamberimiz, daha sonra hadis nakli ve yazmna asla izin vermemitir. Birka rnek verelim.

Hz. Ebu Bekir, peygamberin vefatndan sonra Mslmanlar toplayarak yle demiti: “Sizler, Peygamberden hadis rivayet ediyorsunuz ve bu hadislerde ihtilafa dyorsunuz. Sizden sonrakiler ise daha fazla ihtilaf edecektir. Peygamberden hibir ey tahdis etmeyin. Size bir soru soran olursa, “Bilgimizle sizin aranzda Allah’n kitab var” deyin ve onun helal kldn helal, haram kldn haram kln”
[Zehebi, “Teskiretu’l Huffaz, I, 2-3]

Hz. mer yle der. “Ancak sizden nceki kavimleri hatrladm, onlar da kitaplar yazmlard ve Allah’n Kitab’n brakarak onlara sarlmlard. Allah’n Kitabi’n asla baka bir eyle deitirmem” baka bir rivayette “Ben yemin ederim ki, Allah’n Kitab’n hibir eyle glgelemem. ”
[El Hatip, Takydull lm Sayfa 50; bn Sad, Tabakat, 3/206]

Hz. Osman ok hadis nakletmelerinden tr Ebu Hureyre’yi Dev dalarna gndermekle, Kab’ Krede dalarna gndermekle tehdit etmitir.
[Tahzrul Havas 10b. ]

Hz. Ali’den rivayet edildiine gre o yannda yazl sahifeler bulunan kimseleri, bunlara mracaat etmekten sakndrm ve “Sizden nceki insanlar, Rabb’lerinin Kitabn terk ederek limlerinin szlerine uyduklar iin helak olmulardr” demitir.
[bn Abdilberr, 108]

Hz. Ali minberden u hutbeyi veriyordu: “Yannda hadis sayfalar bulunanlar gidip onlar yok etsinler. Zira halk helak eden olay, limlerin naklettikleri hadislere uyarak Kuran’ terk etmeleridir.”
bn Abdlberr, Camiul Beyanil lm

Bu konu gerekten, slam toplumunu blen, paralayan hatta slam Kur’an dan uzaklatran, ok nemli bir konudur. Sizlere bir ayet hatrlatmak istiyorum. Bu ayet zerinde dnrken, ayeti Cebrail den tebli alan peygamberimizin, mmetine nasl bir duyguyla tebli etmi olabileceini, dnmenizi rica ediyorum.

Furkan 30: Peygamber, “EY RABBM! KAVMM U KUR’AN’I TERK EDLM BR EY HLNE GETRD” dedi.

Yukardaki ayet, hesap gn geldiinde, peygamberimizin ahitliinde maher gn syleyecei, imdiden bizlere tebli edilen bir ayet. Ltfen bu ayetin Cebrail tarafndan peygamberimize tebli edili ann hayal ediniz. Sizce peygamberimiz bu ayeti tebli aldnda, neler dnm olabilir?

Peygamberimiz Allah dan bir grev alyor ve bu grevi gerei gibi yerine getirmek iin, canla bala var gcyle alyor. Ama sana tabi olan MMETN/toplumun daha sonra senin tebli ettiin kitab, terk edilmi bir hale getireceklerinin haberini de alyorsun ve bunu da topluma tebli ediyorsun. Ne dersiniz, ok dikkat ekici ve dndrc deil mi?

GELECEKTE MMETNN, KUR’AN I TERK EDLM BR HALDE SLAM I YAAYACAKLARI BLGSN ALAN, KUR’AN IN LMYLE DONATILMI, ALLAH IN RESUL, SZCE KUR’AN IN DIINDAN, TEK KELME BLE YAZDIRMI OLABLR M? ELBETTE MMKN DEL.

Kur’an dndan asla peygamberimizin herhangi bir ey yazdrmayaca, yazdrmasnn da mmkn olmad, zaten ayetle de sabittir.

Hakka 44–45–46: Eer o, bize kar baz szleri uydurup sylemi olsayd. Muhakkak onun sa elini (btn g ve kudretini) ekip alverirdik. Sonra onun can damarn elbette keserdik.

Ayet ok ak ne diyor? Eer elimiz, kendi szlerini, Allah a isnat edip, bunlarda Allah katndandr, dinimizi yaamak iin gereken hkmlerdir demi olsayd, aka onun cann alrdk diyor. Sizce byle bir uyardan sonra, Kur’an n hkm verdii konularn dnda, bunlarda Allah katndandr diye, peygamberimiz sylemi ya da yazdrm olabilme ans var m? Hala var diyenlere, szm meclisten dar.

Bizler iin Kur’an da rnek gsterilen Allah n resul, Ahkaf suresi 9. ayetinde, deki onlara diye balayan Allah n emriyle, bana vahyedilenden bakasna uymam diyorsa, Kehf suresi 26. ayetinde, Allah kendi hkmne kimseyi ortak etmez diye hkmettiyse, Casiye suresi 6. ayetinde Allah tan ve onun ayetlerinden sonra hangi sze inanacaklar diyen Rahmann ayetlerini tebli alp, mmetine tebli eden Allah elisi, Kur’an n dndan dine ilaveler yapm olabileceini, nasl dnrz?

Allah elisine hitaben bakn ne diyor.

Yunus 109: (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hkmn verinceye kadar sabret. O, hkm verenlerin en hayrlsdr.

Yce Yaradan n ayetlerini, hurafe inanlarmz yaamaya devam etmek adna, grmezden gelenlere, hurafe inanlarn dorulamak adna, kelimelere farkl anlamlar ykleyenlere,
Furkan 30. ayetin ncesinde, hesap gn yaptklarna piman olanlarn feryatlarn hatrlatrm.

Furkan 28: “Yazklar olsun bana, KEKE FALANI DOST EDNMESEYDM!”
29. “Andolsun, KUR’AN BANA GELDKTEN SONRA BEN ONDAN O SAPTIRDI. Zaten eytan insan yardmcsz brakverir.”

Deerli din kardelerim. Unutmayalm ltfen, bu feryad yapan peygamberimize iman ettiini zanneden bir Mslman. Bu znty, maher gn bizlerde yaamak istemiyorsak, ltfen gelenein ve mezheplerin dine ilavelerini Kur’an da gremediimizde, bakn demek ki Kur’an da her ey olmuyormu, Kur’an zet bilgidir her ey yazmaz demeyelim ve bu szlere itibar etmeyelim. Bunu sylemeye devam edersek, bir gn yukardaki feryad bizlerde yapmak zorunda kalrz, bunu da unutmayalm.

Birileri bizlere, namazn nasl klnaca, orucun nasl tutulaca, zektmz nasl vereceimiz Kur’an da aklanmamtr diyorsa, ltfen Kur’an a atlan bu iftiraya inanmayalm. unu sakn unutmayalm, Allah aklamad, detay vermedii hibir eyden bizleri sorumlu tutmaz. Bir hkm verdiyse Allah, onu mutlaka gerektii kadar anlatm, izah etmi ve aklamtr.

Bizler yle byk hatalar yapyor ve slam yayoruz ki, gerekten peygamberimizin maher gn syleyecei, benim MMETM Kur’an devre d brakt szleri, ne yazk ki gerek oldu. nk bizler Kur’an n zet bilgiler verdiini ve herkesin onu anlayamayacan kabul ederek, devre d braktk. Onun yerine edindiimiz velilerin, eyhlerin, efendilerin kitaplar ile amel eder olduk. Allah bizleri affetsin.

Sizlere bir ayet daha hatrlatmak istiyorum. Peygamberimiz bu ayeti MMETNE tebli ettikten sonra, bunlarda Kur’an dndan, Kur’an da olmayan bilgilerdir, bunlardan da sorumlusunuz diye, Kur’an n bahsetmedii bilgileri yazdrm ve nakline izin vermi olabilir mi?

Zhruf 44: Dorusu o Kur'an, senin iin de, kavmin iin de bir ttr VE SZ ONDAN SORGUYA EKLECEKSNZ

Kur’an a mracaat eden, onun nuruyla nurlanan, tm gerekleri hemen anlayacaktr. Allah sizleri Kur’an dan hesaba ekeceim dediyse ve peygamberimiz bu ayeti topluma tebli ettiyse, peygamberimiz Kur’an dndan tek bir kelime bile yazdrmtr dememiz, byk hata, byk gnah olur.

Zhruf suresi 36. ayetinde Allah n uyard gibi, kim Rahmann zikrini grmezden gelirse, ona bir eytan musallat ederiz diyor. Bizler hurafe itikatlarmza kant olsun diye, peygamberimize yle yetki ve sorumluluklar yklyoruz ki, bu yanlmz bizleri dinden saptryor, farknda bile deiliz. Son olarak Allah elisine verdii yetki ve sorumluluklardan sizlere, birka ayet hatrlatmak istiyorum.

Ankebut 18: “Eer siz yalanlarsanz bilin ki, sizden nce geen birtakm mmetler de yalanlamlard. PEYGAMBERE DEN APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR.”

Kehf 56: Biz peygamberleri, SADECE MJDELEYC VE UYARICILAR OLARAK GNDERRZ. Kfir olanlar ise hakk yerinden kaydrp ortadan kaldrmak iin btl uruna mcdele verirler. yetlerimizi ve kendilerine yaplan tehditleri de alay konusu edinirler.

Gaiye 21: Artk sen t ver! SEN ANCAK BR T VERCSN.

Ankebut 50: Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “Mucizeler ancak Allah katndadr VE BEN ANCAK APAIK BR UYARICIYIM.”

Neml 92: "Ve Kur'an' okumam (emredildi). Artk kim doru yola gelirse, yalnz kendisi iin gelmi olur; kim de saparsa ona de ki: BEN SADECE UYARICILARDANIM.

Ne dersiniz, Allah n elisine verdii yetki ve sorumluluklarn okudunuz. Bu ayetleri tebli alan peygamberimiz, Kur’an dndan da dine ilave tek bir sz sylemi ya da yazdrm olabilir mi? Yorum ve karar sizlerin. Hepimiz bu dnyada imtihandan geiyoruz. Allah Kur’an n ipine sarln diyorsa, bizlere den beerin ipine deil, sorumlu olduumuz Kur’an n ipine sarlmak olmaldr.

Dilerim hesabn grlecei o etin gn, yaptklarndan piman olup ta, KEKE FALANI DOST EDNMESEYDM, diye feryat etmeyen, yalnz Kur’an n ipine sarlan, Rabbin halis kullarndan oluruz.

Sayglarmla Haluk GMTABAK