Sizlere yle bir sz sylesem ve desem ki, Kur’an Mslmanl diye bir sapklk kt, sakn bu dnceye alet olmayn, szlerine inanmayn. Bana ne dersiniz? Ne yazk bu szleri syleyen, byk bir ounluk ve toplumda sz sahibi nemli kiiler var.

Gelin bu szler zerinde birlikte, Kur’an rehber alarak dnelim. Acaba bir Mslman, yalnz Kur’an Mslman olmayp da, baka kaynak ve bilgilerinde iine ald bir Mslmanln iinde mi olmal? nk bu szleri syleyenler, snnet yani rivayet hadisler eliinde olmayan, onun sentezi ile birlemeyen bir slam olamaz ve O slam Allah n istedii slam deildir, BUNA NANMAK SAPIKLIKTIR deniyor.

Elbette rivayet edilen hadislerden faydalanalm, ama hi ayrm yapmadan, Kur’an n onayn almadan bunu yapmak, bizleri Allah n yolundan saptrr. Her doru bilgi bizlere gzel rnek tekil edecektir, bunda hi phe yok. nk peygamberimiz bizler iin rnektir. Ama dorunun iine yanl kartrrsak, dorularn hayrn gremeyiz, ltfen bunu unutmayalm.

Acaba Kur’an, rivayet edilen hadislerden, farkl bilgiler mi veriyor da bu szler syleniyor. Bir baka deyile peygamberimiz, Kur’an n dndan da hkmler vermi midir? Bu konuyu elde Kur’an, doru aratrmaz isek, kendimizi eytann yolda bulmamz, kanlmaz olacaktr.

Bu szlerden de anlalyor ki, yalnz Kur’an ile Mslman olunmaz, dncesi anlatlmaya allyor. Acaba bu szler Kur’an dan onay alyor mu dersiniz? Bu konuda Kur’an merkezli birlikte dnelim. Hatrlayalm isterseniz, Allah sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum demiyor muydu? Allah elisine grev verirken, Kur’an n yannda sende hkmler verebilirsin diye mi yetki verdide, bu szler syleniyor. Yoksa sana indirdiimle onlara hkmet mi demiti, ne dersiniz? Gelin sorumlu olduumuz kitaptan, bu konuyu aratralm.

Allah n kitabna baktmzda bu szlerin, Kur’an n hkmlerinin tam tersine bir dnce olduunu gryoruz. nk peygamberimiz yalnz ama yalnz, Kur’an ile hkmetme grevi almtr. Bu konu aka, birok ayette anlatlr ve bizler bu konuda ok dikkatle uyarldmz gryoruz. Ayrca asla unutmamamz gereken Rabbin bir hkm var ki, BEN HKMME H KMSEY ORTAK ETMEM diyerek, Kehf 26. ayetinde hkmn apak vermiti.

imdide Allah elisine ve bizlere, uymamz gereken kitabn ne olduunu sylyor Kur’an da ona bakalm.

Maide 49: ARALARINDA ALLAH'IN NDRDYLE HKMET ve onlarn hevalarna uyma. Allah'n sana indirdiklerinin bir ksmndan seni artmamalar iin diye onlardan sakn. ayet yz evirirlerse, bil ki, Allah bir ksm gnahlar nedeniyle onlara bir musibeti tattrmak istemektedir. phesiz, insanlarn ou fasklardr.

Kur’an Mslmanlna sapklk dersek eer, yukardaki ayete iman etmiyoruz demektir. nk peygamberimize Allah, mmetine yalnz Kur’an ile hkmetme grevi vermitir. Bu konuya rnekler vermeye devam edelim.

Ahkaf 9: De ki: "Ben, resuller iinden bir tredi deilim! Bana ve size ne yaplacan da bilmiyorum. BANA VAHYE DLENDEN BAKASINA DA UYMAM! Ve ben, aka uyaran bir eliden bakas da deilim.

Peygamberimiz bana vahyedilenden bakasna uymam derken, acaba ne anlatyor? Elbette yalnz Kur’an dan. Peygamberimiz bana vahyedilen Kur’an dan bakasna uymam diyorsa, nasl olurda yalnz Kur’an Mslman olanlara sapk deriz. Bunu sylemekle aslnda ne sylemi oluyoruz biliyor musunuz? Benim dilim varmyor sylemeye.

Baz dnce ve inan sahibi din kardelerimiz, peygamberimize yalnz Kur’an deil, onun dnda hkm koyma yetkisi verildi diyerek, slam n snrlarn kendi nefislerine gre geniletebiliyorlar. Hlbuki Rabbimiz bakn ayetinde ne diyor.

Yasin 69: Biz, o Peygamber’e iir retmedik. Bu, ona yaramaz da. O(na verdiimiz) ancak bir t ve APAIK BR KUR’AN’DIR.

Demek ki peygamberimize indirilen, yalnz Kur’an olduu apak ayette belli olduu halde, nasl olurda yalnz Kur’an Mslman olanlara sapk yaftas yaptrrz. Hepimiz yalnz Kur’an Mslman olmalyz, nk peygamberimiz yalnz Kur’an Mslman’yd.

Allah bakn apak ne diyor bu konuyla ilgili.

Zhruf 44: Dorusu o Kur'an, senin iin de, kavmin iin de bir ttr VE SZ ONDAN SORGUYA EKLECEKSNZ.

Bizler eer yalnz Kur’an dan hesaba ekileceksek, nasl olurda Kur’an n dndan da hkmlerden sorumlu olduumuzu syleriz. Ayetin hkmn yerine getirenlere de nasl olur da Kur’an Mslmanlna sapklktr deriz? te bylece ayetler, birer birer devre d kalyor.

Allah kurtulua erecek kullarnn, bakn kimler olduunu sylyor.

Bakara 5. te onlar, RABLERNDEN GELEN BR HDAYET ZEREDRLER ve kurtulua erenler de ancak onlardr.

Rabbimizden gelen hidayet sizce nedir? Elbette yalnz Kur’an. Allah kurtulua ereceklerin yalnz Kur’an zerine olanlar olduunu sylyorsa, Kur’an n dna karak hkmler aramamz mmkn m? Peygamberimiz sizce bunca ak ayetlerden sonra, Kur’an n dna km olabilir mi?

Yine Allah n ayn konuda verdii, u rnee bakar msnz ltfen.

Muhammet 2: man edip yararl iler yapanlarn, Rableri tarafndan hak olarak Muhammed'e indirilene inananlarn gnahlarn Allah rtm ve hallerini dzeltmitir.

Allah n gnahlarn affettii kullar kimlermi? Peygamberimize hak olarak yani sorumlu olduumuz kitaba/Kur’an a inananlarn Allah gnahlarn balam ve hallerini dzeltmitir diyor. Bu durumda Kur’an n dndan, onun snrlarn aan, Kur’an n hi bahsetmedii bilgilerin ardna denler, ne durumdadr dersiniz? Aadaki ayetleri ltfen dikkatle dnelim.

Araf 3: (Ey insanlar) RABBNZDEN, SZE NDRLENE UYUN ve O'ndan baka dostlara/velilere uymayn. Ne kadar da az t alyorsunuz!

Enbiya 10; And olsun, SZE YLE BR KTAP NDRDK K, BTN AN VE EREFNZ ONDADIR. Hl akllanmayacak msnz?

Enbiya 45: De ki: "Ben sizi ancak VAHYLE UYARIYORUM." Ama sarlar, uyarldklarnda ary iitmezler ki!

Yukardaki ayetlerde, Rabbimiz yalnz nereye uymamz emrediyor? Elbette yalnz Kur’an a. Hatta size yle bir kitap gnderdim ki diyor, btn an ve erefiniz, kurtuluunuz ondadr. En son ayette de, ben sizi ancak vahiyle uyaryorum diyerek, Kur’an n dndan, peygamberimizin asla mmetine hi bir ey sylemedii, ok ak anlalyor.

Ne yazk ki tm bu ayetler apak dururken, ne yani peygamberimiz postacmyd diyerek, peygamberimizin asla sylemedii, daha dorusu sylemesi Kur’an a gre asla mmkn olmayacak szleri, peygamberimize atfederek, byk bir vebalin iine girilmektedir. Bu vebalin bykln, tarif etmekte glk ekiyorum.

Kur’an n muhkem ayetlerini yoruma ve tevile ak bir rehber ilan ederek, kendi nefislerimizde ekillendirdiimiz bir Kur’an a uyan m acaba bahsedilen saygsz sze layktr, yoksa Allah n, Kur’an n ipine sarln, sizi doruya ulatracaktr ayetlerinin hkmn yerine getirenler mi? Yorum sizlerin.

Bakn bu konuda Rabbimiz bizleri nasl uyaryor.

sra 36: Hakknda kesin bilgi sahibi olmadn eyin peine dme. nk kulak, gz ve kalp, bunlarn hepsi ondan sorumludur.

Din ve iman konusunda, hakknda kesin emin olabileceimiz bilgi nerede vardr diye sorsam, ne cevap verirsiniz? Sanrm emin olabileceimiz kesin bilgi, yalnz Kur’an dr diye cevap verirsiniz. Peki neden? nk Allah Kur’an ben koruyorum diyor da ondan. O halde Kur’an Mslman olan bir insana, Kur’an n onay vermedii hi bilgiyi kabul etmeyenlere, SAPIK DYEBLR MYZ?

Baz din kardelerimiz, tpk Kur’an gibi peygamberimizin rivayet hadisleri de Allah korumas altndadr diye inandrlm. Ltfen ayetlere baknz, Allah byle bilgiden de sorumlusunuz diyor mu? Eer byle bir bilgiden, Kur’an n dndan, din adna konmu olan hkmlerden de sorumlu olsaydk, Allah sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum, Kur’an dan hesaba ekeceim der miydi?
Kelime oyunlarna ve ayetlerdeki szcklere farkl anlamlar vererek, Kur’an da adeta eliki yaratmaya alanlara ltfen kanmayalm. Peygamberimiz sizleri yalnz vahiyle/Kur’an ile uyaryorum der miydi ayetlerde. Ltfen ayetleri grmezden gelerek, inancmz yaamayalm, inann ok zlrz.

Rivayet hadisler peygamberimizin zamannda yazlmamtr. Ltfen hadis tarihini aratrnz. Peygamberimiz nce yasaklam, daha sonra izin vermitir diyenler, ltfen drt halife devrinde hadis yazm ve naklinin nasl yasann titizlikle devam ettiini aratrsnlar.

Peygamberimiz Kur’an n dndan, bunlarda Allah katndandr, bunlardan da sorumluyuz diyerek, Kur’an n dndan tek bir hkm vermediinin rnei aadaki ayettir. Ltfen Allah n bu ayetini, atalarmzn yanl itikatlarnn hkm srmesi adna, grmezden gelmeyelim.

Hakka 44–45–46: Eer (Peygamber) bize isnat ederek baz szler uydurmu olsayd, mutlaka onu kudretimizle yakalardk. Sonra da onun ah damarn mutlaka keserdik

Deerli din kardelerim, ltfen Rabbimize kulak verelim, rivayet ve sanya deil. unu asla unutmayalm, her Mslman yalnz Kur’an Mslman olmaldr. nk peygamberimizde yalnz Kur’an Mslman’yd, Allah n dinde orta deil. nk Allah, hkmme hi kimseyi ortak etmem diyorsa, Rahmann verdii bu hkm gz ard ederek, inancmza yanl yn vermeyelim.

Aadaki ayet peygamberimizin ald grevi ok ak anlatyor.

Maide 67: Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebli et. Eer bunu yapmazsan, O’nun verdii peygamberlik grevini yerine getirmemi olursun. Allah, seni insanlardan korur. phesiz Allah, kfirler topluluunu hidayete erdirmeyecektir.

Ayete dikkat ederseniz, peygamberimizin asli grevi, indirilen Kur’an tebli etmek ve toplumu bu konuda ikna etmek, bilgilendirmek olduu anlalyor. Bu konuya birka rnek daha verelim ki, peygamberimize Allah n verdii yetki ve sorumluluk, doru anlalsn. Allah n elisine vermedii bir yetkiyi, bizler nefislerimizde vermeye alrsak, sizce sonu bizleri nereye doru srkler?

Rad 40: Onlara va’dettiimiz azabn bir ksmn sana gstersek de, (gstermeden) senin ruhunu alsak da SENN GREVN SADECE TEBL ETMEKTR. Hesap grmek ise bize aittir

Ankebut 18: “Eer siz yalanlarsanz bilin ki, sizden nce geen birtakm mmetler de yalanlamlard. PEYGAMBERE DEN APAIK TEBLDEN BAKA BR EY DELDR.”

Neml 92: "Ve Kur'n' okumam emredildi." Artk kim doru yola gelirse, yalnz kendisi iin gelmi olur; kim de saparsa ona de ki: "BEN SADECE UYARICILARDANIM."

Ankebut 50: Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “Mucizeler ancak Allah katndadr ve BEN ANCAK APAIK BR UYARICIYIM.”

Gaiye 21: Artk sen t ver! SEN ANCAK BR T VERCSN

Kehf 56: Biz peygamberleri, SADECE MJDELEYC VE UYARICILAR OLARAK GNDERRZ. Kfir olanlar ise hakk yerinden kaydrp ortadan kaldrmak iin btl uruna mcdele verirler. Ayetlerimizi ve kendilerine yaplan tehditleri de alay konusu edinirler.

Deerli din kardelerim, bunca apak ayetler varken, Kur’an Mslmanl sapklktr demek, gnahlarn en by deil mi? Yorum ve karar sizlerin. Bir Mslman a den, din kardeini yalnz Kur’an ile uyarmak olmaldr. nk peygamberimiz veda hutbesin de, Kur’an bizlere emanet etmitir.

Sayglarmla Haluk GMTABAK