Hz. Ali ve Hz. Fatmay rnek Alan ki E Arasndaki Sylei


Aadaki yaz, yeni evlenmi bir iftin arasnda geen bir syleiyi konu edinmektedir. Zevkle okuyacanz umuyoruz. te Hz. mam Aliyi (a.s) rnek almaya alan Ali Beyle, Hz. Ftmat'z-Zehray (s.a) kendisine rnek edinmeye alan Fatma Hanmn, mterek hayatlarnn ilk saatlerinde gerekletirdikleri sylei:


Ali: Fatma Hanm, msaadenizle size baz hususlar hatrlatmak istiyorum; inaallah faydal olur.


Fatma: Buyurun.


Ali: Her eyden nce bir ayetle balamak istiyorum szlerime. Kuran- Kerimin bir ayet-i kerimesinde yle buyurmaktadr Rabbimiz: Erkekler kadnlarn zerinde, sorumlu yneticilerdir. Bu da Allahn onlarn bazsn (yani erkekleri) bazsna (yani kadnlara) stn kld iindir (Nisa, 34)


Fatma: Yani siz bu yetle erkeklerin kadnlardan her ynden stn olduunu mu ispatlamaya alyorsunuz?


Ali: yle deil mi?


Fatma: Hayr ben buna katlmyorum. Benim bildiim ve rendiim kadaryla bundan maksat udur (Rabbim herkesten daha iyi bilir): Kadnlarda duygusallk ynnn gl, erkeklerde ise zayf olmas, art erkeklerde tedbir ynnn gl olmas nedeniyle mterek hayatta tedbir ve ynetim yetkisi erkeklere verilmitir. Yoksa her ynden bir erkein kadna stnl demek deildir. Yani anlayacan erkeklerin sorumluluu daha fazladr. Ama manev ynden kadn ve erkein birbirine hibir stnl ve ayrcal yoktur. Hangisinin takvas ve salih amelleri daha fazla olursa, o daha stndr.


Madem sen bana yet okudun, msadenle bir yet de ben okuyaym sana. Tahrim suresinin 11. yetinde buyuruluyor ki:


Allah iman edenlere Firavunun karsn rnek olarak verdi. Hani demiti ki; Rabbim, bana kendi katnda, cennette bir ev yap, beni Firavundan ve onun yaptklarndan kurtar ve beni o zalimler topluluundan da kurtar.


Ali: Bu ayetle ne demek istiyorsun sen?


Fatma: unu demek istiyorum; Allahu Teala bu ayette, mmine bir hanm olan Hz. Asiyeyi kadn erkek btn mminlere rnek olarak gstermektedir; yaa!


Ali: Peki u hadis-i erife ne diyeceksin bakalm?! Allah Resul (sav) buyuruyor ki: Kadnn boynunda en byk hak sahibi olan kocasdr; erkein boynunda en byk hak sahibi olan da annesidir.


Fatma: Sen annelerin de bir kadn olduunu unuttun galiba! Msaade et buna bir hadis de ben ekleyeyim:


Adamn birisi Resulullah Efendimize gelerek: Ya Resulallah kime iyilik edeyim? diye sorunca Allah Resul annene buyurdu. Adam tekrar sordu: Sonra kime? Allahn Resul (sav) yine annene cevabn verdi. nc kere sordu; Allah Resul yine annene buyurdu. Drdnc kere sorunca bu sefer babana diye cevap verdi. Resul-i Kibriya Efendimiz (sav).


Yine Cennet annelerin ayaklarnn altndadr hadisini de mutlaka biliyorsundur!


Ali: Efendimizin u hadisi de kulana kpe olsun Fatma hanm!


Yazklar olsun o kadna ki kocasn fkelendirsin ve ne mutlu o kadna ki kocas ondan raz olsun.


Buna ne diyeceksin Fatma Hanm?!


Fatma: Ne diyebilirim ki, Efendimizin buyruudur ve emri bamzn stne! Ancak senin de u hadisi bilmeni isterim Ali Bey:


yle buyurmutur Allahn Habibi (sav): Sizin en iyiniz hanmna kar en iyi olannzdr. Hanmlarna kar en iyi olannz da benim.


Yine yle buyurmutur: man en kmil olan mmin, ahlak en gzel olan ve ailesine en yumuak davranandr; sizin en iyiniz hanmlarna kar en iyi olanlarnzdr.


Yine buyurmutur: Mmin bir kimse Allaha kar olan takvadan sonra , sliha bir eten daha hayrl bir ey elde edemez.


Yine buyurmutur: Saliha bir e, erkein saadetindendir.


Devam edeyim mi Ali Bey?!


Ali: Dur sra bende! u hadislere dikkatini ekerim Fatma Hanm; sonra bilmiyordum deme!


Buyuruyor ki Efendimiz (sav): Lanetlidir, lanetlidir o kadn ki kocasna eziyet edip zsn; saadetlidir, saadetlidir o kadn ki kocasna saygl olup ona eziyet etmesin ve btn meru durumlarda ona itaat etsin.


Yine buyuruyor ki (sav): Eer bir kimsenin bir hanm olur da, o hanm kendisine eziyet ederse, Allah onun namazn ve hibir iyi amelini kabul etmez; ona yardm edip onu kendinden raz klncaya kadar; btn mrn oru ve gecelerini ibadetle geirse ve mallarn Allah yolunda infak etse dahi ve byle bir kadn atee ilk giren(lerden) olur.


Fatma: Evet amenna, ama hadisin devamn da okusana!


Ali: Devam da m var?! Nereden biliyorsun?


Fatma: Evet; bunlar sadece siz mi biliyorsunuz sandn? Hamd olsun Allaha artk mmine kadnlar da her gn getike daha bir bilinlenmeye ve Allahn dinini en gzel ekilde renmeye gayret gsteriyorlar!


Ali: Allah bilginizi artrsn.


Fatma: Amin! Cmlemizin.


Ali: Peki nedir hadisin devam?


Fatma: Devam yledir: Erkek de hanmna eziyet ve zulm ederse, onun iin de ayn vebal ve azap sz konusudur


Ali: u hadise karlk verebilecek misin acaba, onu merak ediyorum? yle buyuruyor: (Alemde) en kt ey, kt kadndr.


Fatma: Dinle o zaman: Saliha bir kadn, bin tane salih olmayan erkekten daha hayrl ve stndr buyurmaktadr Efendimiz (sav).


Bu meyanda az nce verdiim ayeti de unutmamsndr herhalde.


Ali: Subhanallah! Neyse buray geelim!


Fatma: Ge bakalm!


Ali: Yeri gelmiken bilmiyorsan eer, u hadisi de bilmeni isterim dorusu.


Fatma: Tabi ki, niye olmasn! Vazifelerimizi ne kadar iyi renirsek, Allahn izniyle o kadar daha iyi onlar yerine getirmee gayret gsteririz. Seni dinliyorum.


Ali: Evet yle okudum bir hadis-i erifte Bir kimsenin bir hanm olur da onunla anlamaz, Allahn verdii rzka kani olmaz ve kocasna zorluk kararak onu g yetiremedii bir eye mecbur ederse, Allah o kadnn, kendisini cehennem azabndan koruyaca hibir iyi amelini kabul etmez ve bu huyuna devam ettii mddete Allah ona gazap eder.


Fatma: Evet gzel bir hadistir; naallah Rabbim beni ve btn sliha kadnlar onunla amel etmee muvaffak klar. Ancak sana da baz hadisleri hatrlatmada yarar gryorum Ali Bey.


yle buyuruyor Allahn Resul (sav): Kadnlara ancak deerli kimse sayg gsterir ve onlar ancak di kimseler aalar.


Yine buyurmutur: En iyi erkeklerinizden olanlar, takval, (ii ve d) temiz, eli ak, hain gzlere sahip olmayan, anne babasna iyilik eden ve ailesini bakalarnn umuduna brakmayan kimselerdir. En kt erkeklerinizden olanlar ise yalanc, cimri, kfrbaz, (kazandn) yalnz bana yiyen, misafiri reddeden, eini ve hizmetisini dven, ailesini bakalarnn umuduna brakan ve anne babasna hakszlk edenlerdir.


Bir hadisi de ekleyip sz tekrar sana brakacam, buyuruyor ki: Herhangi bir erkek hanmna (haksz yere) bir tokat atarsa, Allah azap melei olan Mlike cehennemde ona yetmi tokat atmasn emreder (Tabi ki bunlarn hepsi tevbe etmeyip de helllik almayan kimseler iindir.)


Ali: Peki Fatma Hanm, sen bir kocann einin zerinde olan haklarn biliyor musun?


Fatma: Anlatrsan sevinirim.


Ali: Benim bam gzm stne; yeter ki sen byle eyleri anlatmay benden iste! Bak Efendimiz (sav) bu hususta yle buyurmaktadr: Erkein, hanmnn zerindeki hakk, yakmas (eskiden bunun klfetli bir i olduu malumdur), yemek yapmas, ei eve geldiinde kap aznda onu karlayp ona Ho geldin demesi, abdest aldnda ona kap ve kurulayc mendil-havlu takdim etmesi ve mazereti olmadan onun isteini reddetmemesi.


Bir dier hadiste yle buyuruyor Allahn Resul (sav): ..Sizin hanmlarnzn zerinde bir takm haklarnz vardr, onlarn da sizin zerinizde. Sizin baz haklarnz yabanc kimselerle gayri meru ilikilerde bulunmamalar, iyi eylerde size itaatsizlik etmemeleridir. Bunlara dikkat ettiklerinde gzel bir ekilde onlarn rzkn ve giyeceklerini temin etmeniz gerekir. Ayrca onlar dvmeyin de.


te bunlar sz konusu haklardan baz nemli olanlar.


Fatma: Allah raz olsun. Fakat bir hatrlatma olarak sizin de u hadisi erifleri dikkate almanz isterim.


yle buyuruyor: Kadnn kocasnn zerinde ki hakk, onun karnn doyurmas, onu giyindirmesi ve ona surat asmamasdr.


Dier bir hadiste, kadnn kocasnn boynundaki hakk sorulduunda yle buyurmutur: Karnn doyurmas, onu giyindirmesi (yani ihtiyalarn gidermesi) ve bir hata yaptnda onu affetmesidir.


Bir dier hadiste ise bir erkein evinde ve ailesine kar sahip olmas gereken hasletler yle sralanmtr; Gzel bir davran, ll bir ekilde onlara kar geim imkanlarn salamas ve onlar manevi tehlikelerden koruyacak bir hamiyet.


Hz. Aliden (a.s.) de yle nakledilmitir: Kadnlara kar her halkarda mdara edin, onlarla gzel bir ekilde konuun ki onlar da davranlarn size kar gzelletirsinler.


Bir hadiste de yle buyurmaktadr: Kim kendi ailesine iyi davranr, onlara iyilikte bulunursa, Allah mrn uzatr.


Ali: Peki Fatma Hanm sen u hadisleri duydun mu hi?


Bir kadn yedi gn kocasna (Allah rzas iin) hizmet ederse, Allah onun yzne cehennemin yedi kapsn kapatr ve cennetin sekiz kapsn aar ki hangisinden isterse ieriye girsin.


Bir kadn kocasna bir iim su verirse, onun iin gndzleri oru ve geceleri ibadetle geen bir yln ibadetinden daha hayrl olur. Ayrca verdii her suyun karlnda Allah onun iin cennette bir ehir kurar ve altm hatasn balar.


Hz. Ali (a.s.) de yle buyurmaktadr: Kadnn cihad, eine kar vazifelerini en gzel ekilde yerine getirmesidir.


mm- Seleme annemiz (r.a.) de Resulullaha (sav) kadnlarn elerine ettikleri hizmete karlk alacaklar fazilet ve sevab sorunca, yle buyurdular: Bir kadn, einin evinde srf slah niyetiyle bir eyi bir yerden bir yere kaldrp koyarsa, Allah ona (rahmet gzyle) bakar ve Allah (rahmet gzyle) bakt kimseye azap etmez.


Evet Fatma Hanm, artk ona gre!


Fatma: Ne gzel! Yeter ki Rabbim bu mkafatlara bizi layk klsn. Ben de seni mutlu etmek iin u hadisleri takdim etmek istiyorum huzur-u linize Ali Bey!


yle buyuruyor Efendimiz (sav): Ancak sddk veya ehid ya da Allahn kendisi iin dnya ve hiret hayrn diledii erkek ailesine hizmet eder.


Yine yle buyurmutur: Hi phesiz bir erkek hanmnn azna verdii bir lokmadan tr (dahi) mkafatlandrlr.


Bir baka hadiste: Erkek eine verdii bir iim suya karlk (dahi) mkafatlandrlr buyuruyor.


Ve bilahre yle buyurmaktadr: Aileye hizmet etmek kebire (byk) gnahlarn keffareti saylr ve Allahn gazabn sndrr.


Ali: unu da biliyor musun ki? Ailesinin geimini (hellden) salamak iin alan, zahmet eken kimse Allah yolunda cihad eden gibidir buyrulmaktadr hadiste.


Fatma: Evet ok kr biliyorum ve unu da biliyorum ki Allah Resul (sav) mm- Seleme anamza buyurmutur ki, Bir kadn hamile kalp (bunun zorluklarna sabrettiinde) canyla, malyla Allah yolunda cihad eden kimsenin sevabna hak kazanr; doum yaptnda ise ona yle denilir: Gnahlarn baland, artk amellerine yeniden bala. ocuuna st vermee baladnda, her defa verdii st iin smail oullarndan bir kle azat etmenin sevabn kazanr.


Zaten yukarda senin verdiin bir hadiste bunu ifade ediyordu: Kadnn cihad, eine kar vazifelerini en gzel ekilde yerine getirmesidir.


Ali: Neyse sz uzad! Son bir eyi de hatrlatp bitirmek istiyorum szm; fakat buna bir karlk verebileceini sanmyorum Fatma Hanm!


Fatma: Buyur, syle bakalm; greceiz!


Ali: Yine Efendimizin gzel bir-iki szdr bunlar; yle buyuruyor: Kim hanmnn kt ahlakna sabrederse ve bunu srf Allah rzas iin yaparsa, Allah ona sabrettii her gece ve gndze karlk Hz. Eyyuba (sabrna karlk) verdii sevab verir. O kt huylu kadna da her gece ve gndze karlk kumlarn says kadar vizr-u vebal yazlr.


Yine yle buyuruyor: Kim kt ahlakl hanmnn huyuna sabrederse ve bunu ilahi mkfat niyetiyle yaparsa, Allah ona kredenlerin sevabn verir.


Hadi bakalm, buna karlk syleyecek bir szn var m?!


Fatma: Yoksa olmadn m zannediyorsun?! Bu din adalet dinidir Elhamdlillah. Hibir kimsenin hakkn zayi etmez. Evvela az nce sylemi olduun hadisten dolay Allaha snrm. Rabbim bana ve btn mmine hanmlara, yle durumlara dmemek ve o korkun veballeri hak etmemek iin yardmc olsun. Elerine kar vazifelerini en gzel ekilde yerine getiren ve slam ahlk btn boyutlaryla kendine prensip edinen saadetli kadnlardan eylesin. Karlk dediin eye gelince madem istedin, o halde dinle, bak ne buyuruyor Efendimiz (sav):


Kim kocasnn kt ahlakna sabrederse, Allah ona Hz. siye bint-i Mzhimin sevabn verecektir (Firavunun kt ahlakna sabrettii iin).


Evet bu da senin son cevabn. naallah Allah ne seni yle bir sabra mecbur eder, ne de beni byle bir sabra. Rabbim sonumuzu hayrl klsn.


Ali: Amin!


Kaynak: slami Beyan