Zamanmzda kendilerine din adam ss veren bz kimseler, din byklerini gzden drmek ve bylece, kendi chilliklerini rtmek iin, "onlar da bizim gibi insnd" diyerek bu din byklerini hafife almaya almaktadrlar. Bu hafife almaya altklar din byklerinden birisi de, mm- a'zam hazretleridir. in iyzn bilmeyenler de, bunlarn szlerine maalesef kanmaktadrlar. Mir't-l-kint kitbnda, mm- a'zam hazretleri hakknda u bilgiler verilmektedir:

"mm- a'zamn dedeleri, ran'n Fris denilen ehrindendir. Babas Sbit, Kfede hazret-i Al ile buluup, mm, buna ve evldna hayrl du buyurmutu. mm- a'zam, Tbi'nin byklerinden olup, Eshb- kirmdan Enes bin Mlik hazretlerini ve dah vey yedisini grd. Bunlardan hads-i erfler rendi. mm- Hrizm'nin Eb Hreyre'den haber verdii hads-i erfte; (mmetimden Eb Hanfe adnda biri gelecektir. Bu, kymet gn, mmetimin olacaktr) buyuruldu. Bir hads-i erfte; (Nu'mn bin Sbit adnda ve Eb Hanfe denilen biri gelecek, Allah telnn dnini ve benim snnetimi canlandracaktr) ve; (Her asrda, mmetimden ykselenler olacaktr. Eb Hanfe, zamannn en ykseidir) buyuruldu. Bu hads-i erf, Mevd't-l-ulm kitbnda ve Drr-l-muhtrda da yazldr."

"O, MMETMN IIIDIR"
Drr-l-muhtrn nsznde diyor ki:

"Hads-i erfte; (dem aleyhisselm benimle nd gibi, ben de mmetimden, ismi Nu'mn ve knyesi Eb Hanfe olan biri ile nrm. O, mmetimin dr) buyuruldu."

bni Hacer-i Mekk hazretlerinin Hayrt-l-hisn kitbndaki hads-i erfte; (Dnynn zneti, yzelli senesinde kaldrlr) buyuruluyor. Byk fkh limi Abdlgaffr Kerder hazretleri; "Bu hads-i erfin, mm- a'zam Eb Hanfe'yi bildirdii aktr. nk yzelli senesinde veft etmitir" dedi.

Hanbel limlerinden allme Ysuf, Tenvr-s-sahfe kitbnda, Endls'te Lizbon kds hfz allme Ysf ibni Abdlberr'den alarak diyor ki:
"Eb Hanfe'ye dil uzatmaynz ve ona dil uzatanlara inanmaynz! Allaha yemn ederim ki, ondan dah stn, ondan dah ver shibi ve ondan dah bilgili kimse bilmiyorum. Hatb-i Badd'nin szlerine aldanmaynz! Onun, limlere kar taassubu vardr. Eb Hanfe'ye, mm- Ahmed'e ve talebelerine dil uzatmtr. slm limleri Hatb'e cevp yazmlar, onu ayplamlardr."

mm- Gazl hazretleri, hy kitbnda, mm- a'zam bid, zhid, rif-i billah diye vmektedir.

Hazret-i Al buyurdu ki:
"Size, bu Kfe ehrinde bulunan Eb Hanfe adnda birini haber vereyim. Onun kalbi, ilim, hikmet ile dolu olacaktr. hir zamnda, birok kimse, onun kymetini bilmeyerek helk olacaktr."

mm- Muhammed Bkr bin Zeynel-bidn Al bin Hseyn hazretleri, Eb Hanfe'ye bakp;
-Ceddimin dnini bozanlar oald zaman, sen onu canlandracaksn. Sen korkanlarn kurtarcs, aranlarn sna olacaksn! Sapklar doru yola evireceksin! Allah tel yardmcn olacak! buyurmutur.

Hads limlerinden Abdlhak- Dehlev hazretleri, Srt- mstekm kitbnda diyor ki:
"mm- fi'nin dell olarak ald baz hads-i erfleri, mm- a'zam Eb Hanfe dell olarak almamtr. Bunu gren mezhebsizler, mm- a'zam lekelemek iin frsat olarak kullanmlar, Eb Hanfe hadslere uymamtr yaygarasn basmlardr. Hlbuki, mm- a'zam Eb Hanfe hazretleri, o mes'eleye dell olarak dah sahh ve dah kuvvetli baka hadsler bulmu ve bu hadsleri almtr."

"Y K ONU TANIDIM!.."
Abdullah ibni Mbrek hazretleri diyor ki:

"Fkh ilminde Eb Hanfe gibi mtehasss grmedim. Byk lim Mis'ar, Eb Hanfenin karsnda diz kerek, bilmediklerini sorar renirdi. Bin limden ders aldm, fakat, Eb Hanfe'yi grmeseydim, Yunan felsefesinin bataklna kayacaktm."

mm- Eb Ysuf hazretleri buyuruyor ki:

"Hads ilminde Eb Hanfe gibi derin bilgi shibi olan kimseyi grmedim. Hads-i erfleri tefsr etmekte onun gibi bir lim yoktur."

Netice olarak, byk lim ve mctehid Sfyn- Sevr hazretlerinin buyurduu gibi:
"Bizler, Eb Hanfe'nin yannda, doan kuu yanndaki sereler gibi idik. Eb Hanfe, limlerin nderidir."
osman nl makale