slmiyet garb olarak balad
20.05.2013
Peygamber efendimize Peygamber olduu bildirildii zamn, insanlar, doru yoldan ayrlm, ilh diye, kendi elleri ile yaptklar putlara tapmakta idi. Bu sebeple Peygamber efendimizin bildirdiklerine inanmadlar, inkr ettiler, inananlara da zulm, ikence yaptlar. te slmiyetin balangcnda, insanlarn ou, Mslmnl bilmedikleri, onu yadrgadklar gibi, hir zamnda da insanlar, dinden, slmiyetten uzaklarlar ve dni bilenler azalr. Bunun iin Peygamber efendimiz; (slm dni garb olarak balad. Son zamanlarda da garb olacaktr. Bu garb insanlara mjdeler olsun! Bunlar, insanlarn bozduu snnetimi dzeltirler) buyurmutur.

Snnet, Reslullah efendimizin szleri, btn ibdetleri, ileri, i'tiktlar, ahlk ve bir ey yaplrken grnce, mni olmayp susmas demektir. Bir hads-i erfte; (mmetim arasna fest yayld zaman, snnetime yapan iin yz eht sevb vardr!) buyurulmutur.

ALLAH DYEN KALMAYACAK!
Nefse, bid'atlere ve kendi aklna uyarak slmiyetin bildirdii hududun, snrn dna kld zamn, Reslullah efendimizin snnetine, Onun getirdii dine uyana, kymet gn yz eht sevb verilecektir. nk fitne, fest zamnnda slmiyete uymak, inkr edenlerle harbetmek gibi g olacaktr. mm- Rabbn hazretleri, bir talebesine hitben buyuruyor ki:
"Size ve dier dostlara syleyeceim en birinci nashat, snnet-i seniyyeye yapmak ve bid'atlerden kanmaktr. slm dni, garb olmaya, zayflamaya balad. Mslmnlar, kimsesiz kald. Bundan sonra da, daha garb olur gider. O dereceye gelir ki, yeryznde Allah diyen kimse kalmaz. Kymet, dnydaki iyi insanlar kalmayp, her yeri ktlk kaplad zaman kopar, buyuruldu.

Bid'at karanlklarnn ortal kaplad byle bir zamanda, bid'atlerden bir bid'atin ortadan kalkmasna sebep olmak ve unutulmu snnetlerden bir snneti meydna karmak, pek byk bir ni'mettir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
(Unutulmu bir snnetimi meydna karana yz eht sevb vardr!)

Bu iin bykln, bu hads-i erften anlamaldr. Fakat, bu ii yaparken, gzetilecek mhim bir incelik vardr. Bir snneti meydna karaym derken, fitne uyanmasna sebep olmamal, bir iyilik, eitli ktlklere, zararlara yol amamaldr. nk Mslmnln zayf, garb olduu bir asrdayz.
Bu zamanda Mslmnlar kimsesiz kald. Din dmanlar her taraftan saldryor. Bugn, slma hizmet iin bir lira vermek, baka zaman verilen binlerce liradan dah ok sevptr. slma yaplacak en byk hizmet, Ehl-i snnet kitplarn, mn ve slm kitplarn alp, kylere, genlere datmakla olur. Hangi tlihli kimseye bu hizmeti nasb ederlerse, ok sevinsin, ok kretsin. slma hizmet etmek her zaman sevptr. Fakat, slmn zayf olduu bu zamanda, Ehl-i snnet i'tikdn yaymaya almak, kat kat daha ok sevptr. Reslullah efendimiz, Eshb- kirmna kar; (Siz yle bir zamanda geldiniz ki, Allah telnn emirlerinden ve yasaklarndan onda dokuzuna uyup, onda birine uymazsanz, helk olursunuz. Azb grrsnz! Sizden sonra, yle bir zaman gelecek ki, o zaman, emirlerin ve yasaklarn yalnz onda birine uyan kurtulacaktr) buyurmutur."

BR ZAMAN GELECEK K!

bni Mcenin bildirdii hads-i erfte; (Bir zaman gelecek, elbisenin rengi, zneti solduu gibi, yeryznde slmiyet de solup kalkacak. yle olacak ki, namz, oru, hac, sadaka unutulacak. Kur'n- kermden yeryznde bir yet kalmayacak) buyuruldu. mm- Kurtub hazretleri; "slmn unutulmas, s aleyhisselm gkten inip, ldkten sonra olacaktr. Dah nce, Mslmnlar garb olacak. Kur'n- kerme uyulmayacak ise de, bsbtn unutulmayacaktr" buyurmutur.

Ma'rifetnme kitabnda ise; "Kymet almetleri oktur. Cmiler ok, cemat az olacak. Binlar yksek, elbiseler ince, kadnlar emr olacak. Erkekler kadnlaacak" denilmektedir.

Netice olarak, slmiyetin ve Mslmnlarn garb olduu bir zamandayz. Byle zamanlarda, slmiyeti kuvvetlendirmek iin yaplan az bir yardma, ufak bir harekete, o kadar sevp verilir ki, bakalar, btn mrn ibdetlerle geirse, bu sevb alamazlar.
osman nl makale