nsanlar incitmek haramdr!..
29.04.2013
Kalb, carullahtr yani Allah telnn komusudur. Allah telya kalb gibi yakn bir ey yoktur. Bu sebeple kalbin incitilmesinden kanmak lzmdr. mm- Rabbn hazretleri buyuruyor ki:
"Kalb, Allah telnn komusudur. Allah telya kalbin yakn olduu kadar hibir ey yakn deildir. M'min olsun, s olsun, hibir insann kalbini incitmemelidir. nk, s olan komuyu da korumak lzmdr. Saknnz, saknnz, kalb krmaktan pek saknnz! Allah tely en ziyde inciten kfrden sonra, kalb krmak gibi byk gnh yoktur. nk, Allah telya ulaan eylerin en yakn olan kalbdir. nsanlarn hepsi, Allah telnn kleleridir. Herhangi bir kimsenin klesi dlr, incitilirse, onun efendisi elbette gcenir. Her eyin biricik mliki, shibi olan efendinin nn, bykln dnmelidir. Onun mahlklar, ancak izin verdii, emir eyledii kadar kullanlabilir. zni ile kullanmak, onlar incitmek olmaz. Hatt, onun emrini yapmak olur."

MANIN GTMESNE SEBEP!..
Allah tely, Peygamber efendimizi sevmemiz lzm olduu gibi, Eshb- kirm yani ilk Mslmanlar da sevmemiz, onlara dmanlk etmememiz, incitmememiz emredilmitir. Zira hads-i erfte; (Onlara dmanlk bana dmanlktr. Onlar incitmek, beni incitmektir. Beni incitmek de, Allah telya eziyyet etmektir) buyurulmutur.

nsanlar dara drmek, sktrmak ve incitmek haramdr. Hatt, m'minin kalbini incitmek, Kbe'yi birka kerre ykmaktan daha byk gnhtr. Anaya, babaya kar gelmek, sert konumak, kalblerini incitmek harmdr. Nizmeddn Evliy hazretleri; "Kalb krmak, Allah telnn ltfunu incitmektir. Hi kimseye kt sylememeli ve lnet etmemelidir. nsanlarn kabahatlerini aklamamaldr" buyurmutur.

Hakm-i Tirmiz hazretlerine;
-mnn gitmesine en ok sebep olan gnah nedir? diye sual edilince, cevabnda buyurur ki:

- gnah vardr: Birincisi; mn nmetine kavutuuna kretmemek. kincisi; mnn gitmesinden korkmamak. ncs; mminleri incitmek ve onlara eziyet etmek. Biliniz ki, Peygamber efendimiz;
(Haksz yere bir Mslman incitmek, Kbe'yi yetmi defa ykmaktan daha byk gnahtr) buyurdular.

nsanlar incitmek, onlarn kalblerini krmak deil, onlara yardm etmek, yardmc olmak lzmdr. Zira Allah tel; (Benim kullarma yardm edene, ben fazlasiyle yardm ederim) buyuruyor.

Elinden yardm geldii hlde, yardm esirgeyen insan, Allah telnn indinde sevgili bir kul olabilir mi? nsanlarn kalbini krmak ise, Allah telnn gadabn zerine ekmek demektir. Bundan ok kanmaldr. nsan kalbi, Allah telnn sevgisinin tecelli ettii bir yerdir. Oraya dokunmak, ok tehlikelidir. Hele o kalbde, Allah telnn korkusu ve Allah telnn sevgisi varsa, onu incitmekten, son derece kanmaldr.

Bir Mslmna kt gzle bakmak, onu ekitirmek, ona iftir etmek, kalbini krmak harmdr. Bunlarn her biri ayr ayr byk gnhtr. Mslmna kin beslemek de gnhtr. Bunlarn her biri Kur'n- kermde yasak edilmitir.

Kfirin maln almak, kalbini krmak, Mslmnn maln almaktan dah byk gnhtr. Hayvan hakk, insan hakkndan, kfirin hakk da, hayvan hakkndan dah byk gnhtr.

GAYR- MSLM DE OLSA!..
len bir kimsenin kemiklerini krmak, akta brakmak, yakmak, gayr-i mslim de olsa ciz deildir. nk bunlar, diri iken incitmek harm olduu gibi, llerini incitmek de ciz olmaz.

Allah tely en ziyde inciten, kfrden sonra, kalb krmak gibi byk gnh yoktur. Bu sebeple kfir bile olsa, hi kimsenin kalbini krmamaldr. Zira kalb krmak, Allah tely incitmek demektir.

Netice olarak, iyi olsun, kt olsun hibir insann kalbini incitmemeli, krmamaldr. Zira Allah tely en ok inciten, kfrden, inkrdan sonra, kalb krmak gibi byk gnah yoktur. Ahmed Yesev hazretlerinin buyurduu gibi:
"Kfir bile olsa, hi kimsenin kalbini krma! Zira kalb krmak, Allah tely incitmek demektir."
osman nl makale