ocuk, ana baba elinde bir emanettir. ocuklarn temiz kalpleri kymetli bir cevher olup, mum gibi, her ekli alabilir. Kk iken, hibir ekle girmemitir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz topraa hangi tohum ekilirse, onun mahsul alnr. Onun iin "Aa yaken eilir" demilerdir. Bunun gibi ocuk da neye meylettirilirse, oraya ynelir. Eer hayr det eder, renirse hayr zerine byr. ocuklara iman, Kur'an ve Allah telnn emirleri retilir ve yapmaya altrlrsa, din ve dnya saadetine ererler. Bu saadete ana-baba ve hocalar da ortak olur. Eer bunlar retilmez ve altrlmaz ise, bedbaht olurlar...
Mslman, emri altnda bulunanlardan mesuldr. Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Kendinizi ve aile efradnz Cehennem ateinden koruyun!) [Tahrim 6]
Hadis-i erifte de yle buyuruldu:
(ok Mslman evlad, babalar yznden Veyl ismindeki Cehenneme gidecektir. nk bunlarn babalar, yalnz para kazanmak ve keyf srmek hrsna dp ve yalnz dnya ileri arkasnda koup, evlatlarna Mslmanl ve Kur'an- kerimi retmediler. Ben byle babalardan uzam. Onlar da benden uzaktr. ocuklarna dinlerini retmeyenler Cehenneme gidecektir.) [S.Ebediyye]

ORTA YOLU BULMALIDIR!..
Her eyde olduu gibi, ocuk yetitirmede de orta yolu bulmaldr... Bunun iin Pedagoji [ocuk terbiyesi] dinimizde ok kymetli bir ilimdir...
*ocuu daha kkken namaza altrmaldr. Byynce namaz klmas zor gelebilir...
*Ne zaman ocukta iyi bir hareket grlrse, onu takdir etmeli, mkafatlandrmaldr! nsanlarn yannda bazen onu vmelidir. Bir kabahat iler veya kt bir sz sylerse birka defa grmezden gelmeli, (onu yapma) dememeli, azarlamamaldr. Yaplan i, dine aykr ise iin zarar, fenal ve neticesi anlatlarak, o kt ie mani olmaldr.
*Her gn bir mddet oynamasna izin vermelidir ki, ocuk sklmasn. Sklmak ve zlmekten kt huy hasl olur ve kalbi krleir...
*ocua her istediini almak ve lks iinde yaatmak uygun deildir. Byynce de her istediini ele geirmeye alr; fakat bunda muvaffak olamaynca sktu hayale urar, isyankr olur...
*Bakasnn maln almay, haram yemeyi, yalan sylemeyi gznde irkin gsterecek ekilde anlatmaldr! Byle yetitirip blua erince, bu edeplerin inceliklerini ona sylemelidir...
ocuklarn slm terbiyesi zerine yetitirmeyenler, dnya ve hiret felketine mruz kalacaklardr... Bilhassa helle ve harama dikkat etmeliyiz. Kendimiz hell yediimiz gibi ocuklarmza da hell yedirmeliyiz...

i!..
eyh Eb'l Vefa hazretlerinin bir olu vard. Bu ocuk, eline bir i alr, evlere su tayan sakalarn krbalarn delerdi. Byle bir mbarek zatn ocuu bu kt hareketini uzun zaman devam ettirdii halde, sucular eyh Efendinin hatrna ocua bir ey demedikleri gibi, gelip durumu ona bile anlatmaya cesaret edemezlerdi...
Sakalardan biri artk dayanamayp durumu ocuun babasna amaya karar verdi. Dergaha gelerek unlar syledi:
-eyh Efendi! Ne zamandan beri sizin ocuk bizim krbalarmz eline ald bir i ile delmekte ve akan sular azn dayayp imektedir. Biz bu zamana kadar bir ey sylemedik ama, bu hl artk dayanlmaz oldu!..
Bu durumu renen Eb'l Vefa hazretleri, ok zld. Ne kadar krbas delinen sucu varsa hepsinin zararlarn dedi ve gnllerini ald. Evine gelir gelmez hemen hanmna sordu:
-Hanm, iyi dn ocua hamile iken veya emzikli iken haram bir ey yedin mi?
Kadncaz dnd, dnd... Sonunda u hadiseyi hatrlad ve;
-Bu ocua hamile iken bir gn komunun bahesindeki narlardan canm ekti ve birisini i ile delerek emdim, dedi. Eb'l Vefa hazretleri:
-imdi mesele anlald, diyerek gidip hemen komusuyla helalleti...
Bu mesele hallolduktan sonra, hakikaten ocuk, deil elindeki ine ile sucularn krbasn delmek, dnp onlara bakmad bile...

HAKKATLER
Ahmet Demirba